18/04/1992 | 5550 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130-HĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐIỆN BIÊN PHỦ THUỘC TỈNH LAI CHÂU VÀ DI CHUYỂN TỈNH LỴ LAI CHÂU VỀ THỊ XÃ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở Thị trấn Điện Biên và xã Thanh Minh (thuộc huyện Điện Biên) để di chuyển địa điểm tỉnh lỵ từ thị xã Lai Châu về thị xã Điện Biên Phủ.

Sau khi phân vạch và điều chỉnh địa giới:

- Thị xã Điện Biên Phủ có 6335,5 ha diện tích tự nhiên và 25. 000 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Điện Biên Phủ: Phía đông giáp các xã Mường Phăng, Pù Nhi; phía tây giáp các xã Thanh Luông, Thanh Nưa; phía nam giáp xã Thanh Xương; phía bắc giáp xã Nà Tấu (thuộc huyện Điện Biên).

- Huyện Điện Biên còn 307.573,5 ha diện tích tự nhiên và 110.183 nhân khẩu, bao gồm 30 xã, thị trấn là các xã: Mường Nói, Thanh Nưa, Na ủ, Mường Pồn, Thanh Xương, Na Son, Nà Tấu, Chiềng Sơ, Phình Giàng, Xa Dung, Háng Lìa, Sam Mứn, Mường Nhà, Keo Lôm, Thanh Yên, Noong Luống, Núa Ngam, Luân Giới, Phì Nhừ, Mường Mơn, Pa Thơm, Pù Nhi, Mường Phăng, Mường Luân, Noong Hẹt, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Luông, Thanh Hưng và thị trấn Nông trường Điện Biên.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 130-HDBT, QUYET DINH 130-HDBT 1992, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP THI XA, TINH LAI CHAU, THI XA DIEN BIEN PHU, DI CHUYEN TINH LY, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI