19/12/2012 | 15567 Lượt xem |

QCVN 11: 2012/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VAN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

National technical regulation on safe work for escalators and passenger conveyors

Lời nói đầu

QCVN 11: 2012/BLĐTBXH- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chngười do Cục An toàn lao động biên soạn, trình duyệt Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 12 năm 2012, sau khi có có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

National technical regulation on safe work for escalators and passenger conveyors

1. Quy định chung
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN11:2012/BLDTBXH, QUY CHUAN QCVN11:2012, BO LAO DONG - THUONG BINH VA XA HOI, THANG CUON, AN TOAN LAO DONG, BANG TAI CHO NGUOI, QCVN 11:2012/BLDTBXH