13/01/2011 | 8232 Lượt xem |

 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 10:2011/BYT

 

ĐỐI VỚI NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN

 

National technical regulation

for edible ice

 

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN10:2011/BYT, QUY CHUAN QCVN10:2011, BO Y TE, NUOC DA DUNG LIEN, QCVN 10:2011/BYT, CONG NGHE- THUC PHAM