30/06/1989 | 13126 Lượt xem |

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1989

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA CÁC TỈNH NGHĨA BÌNH, PHÚ KHÁNH VÀ BÌNH TRỊ THIÊN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng và sau khi đã nghiên cứu ý kiến của Hội đồng nhân dân các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên;

QUYẾT NGHỊ

I. Chia tỉnh Nghĩa Bình thành 2 tỉnh mới lấy tên là tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định.

1. Tỉnh Quảng Ngãi có 11 đơn vị hành chính gồm: thị xã Quảng Ngãi và 10 huyện, Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, và Ba Tơ.

Tỉnh lỵ: thị xã Quảng Ngãi.

2. Tỉnh Bình Định có 11 đơn vị hành chính gồm:

Thành phố Quy Nhơn và 10 huyện: Hoài Ân, An Lão, Phù Mỹ, Phú Cát, An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tuy Phước và Hoài Nhơn.

Tỉnh lỵ: thành phố Quy Nhơn

II. Chia tỉnh Phú Khánh thành 2 tỉnh mới lấy tên là tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa.

1. Tỉnh Phú Yên: có 7 đơn vị hành chính gồm: thị xã Tuy Hòa và 6 huyện: Đồng xuân, Tuy An, Sông Cầu, Sông Hinh, Tuy Hòa và Sơn Hòa.

Tỉnh lỵ: thị xã Tuy Hòa.

2. Tỉnh Khánh Hòa có 8 đơn vị hành chính gồm: thành phố Nha Trang và 7 huyện: Cam Ranh, Khánh Sơn, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh và Trường Sa.

Tỉnh lỵ: thành phố Nha Trang.

III. Chia tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh mới lấy tên là tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Tỉnh Quảng Bình có 5 đơn vị hành chính gồm: thị xã Đồng Hới và 4 huyện: Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch và Lệ Ninh.

Tỉnh lỵ: thị xã Đồng Hới.

2. Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị hành chính gồm: thị xã Đông Hà và 3 huyện: Bến Hải, Triệu Hải và Hướng Hóa.

Tỉnh lỵ: thị xã Đông Hà.

3. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 đơn vị hành chính gồm: thành phố Huế và 4 huyện: Hương Phú, Hương Điền, Phú Lộc và A Lưới.

Tỉnh lỵ: thành phố Huế.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.

 

 

Lê Quang Đạo

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: KHONGSO, NGHI QUYET KHONGSO 1989, QUOC HOI, BO MAY HANH CHINH