Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành
 2. Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Quốc hội ban hành
 3. Dự thảo Luật Công tác xã hội
 4. Law No. 36/2018/QH14 dated November 20, 2018 on anti - corruption
 5. Law No. 37/2018/QH14 dated November 20, 2018 on People’s Public Security Force
 6. Law No. 35/2018/QH14 dated November 20, 2018 amendments to some articles concerning planning of 37 Laws
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 8. Luật Công an nhân dân 2018
 9. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 10. Law No. 32/2018/QH14 dated November 19, 2018 on animal husbandry
 11. Law No. 34/2018/QH14 dated November 19, 2018 on amendments to the Law on Higher Education
 12. Law No. 31/2018/QH14 dated November 19, 2018 on crop production
 13. Law No. 33/2018/QH14 dated November 19, 2018 on Vietnam Coast Guard
 14. Law No. 30/2018/QH14 dated November 19, 2018 on pardon
 15. Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
 16. Luật Đặc xá 2018
 17. Luật Chăn nuôi 2018
 18. Luật Trồng trọt 2018
 19. Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
 20. Dự thảo Luật Chứng khoán
 21. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
 22. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Quốc hội ban hành
 23. Dự thảo Luật Thư viện
 24. Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi
 25. Dự thảo Luật quản lý thuế
 26. Dự thảo Luật giao thông đường bộ
 27. Law 28/2018/QH14 dated June 15, 2018 on amendments to some Articles concerning planning of 11 Laws
 28. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 29. Law No. 26/2018/QH14 dated June 14, 2018 on amendments to Physical Training and Sports
 30. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
 31. Luật Đo đạc và bản đồ 2018
 32. Dự thảo Luật Kiến trúc
 33. Law No. 24/2018/QH14 dated June 12, 2018 Cybersecurity
 34. Law No. 25/2018/QH14 dated June 12, 2018 on Denunciation
 35. Law No. 23/2018/QH14 dated June 12, 2018 on competition
 36. Luật An ninh mạng 2018
 37. Luật Cạnh tranh 2018
 38. Luật Tố cáo 2018
 39. Law No. 22/2018/QH14 dated June 8, 2018 on National Defence
 40. Luật Quốc phòng 2018
 41. Dự thảo Luật thuế tài sản
 42. Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
 43. Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
 44. Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi
 45. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi
 46. Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 47. Dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều , Luật Thủy lợi sửa đổi
 48. Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi
 49. Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)
 50. Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật
 51. Law No. 21/2017/QH14 dated November 14, 2017 on planning
 52. Luật Quy hoạch 2017
 53. Law No. 20/2017/QH14 dated November 23, 2017 on public debt management
 54. Luật Quản lý nợ công 2017
 55. Law No. 18/2017/QH14 dated November 21, 2017 on fisheries
 56. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 57. Luật Thủy sản 2017
 58. Law No. 17/2017/QH14 dated November 20, 2017 amendments to some Articles of the Law on credit institutions
 59. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 60. Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi
 61. Law No. 16/2017/QH14 dated November 15, 2017 on forestry
 62. Luật Lâm nghiệp 2017
 63. Dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) do Quốc hội ban hành
 64. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
 65. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Quốc hội ban hành
 66. Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư công
 67. Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
 68. Law No. 15/2017/QH14 dated June 21, 2017 on management and use of public property
 69. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 70. Law No. 11/2017/QH14 dated June 20, 2017 on legal aid
 71. Law No. 14/2017/QH14 dated June 20, 2017 on management and use of weapons, explosives and combat gears
 72. Law No. 12/2017/QH14 dated June 20, 2017 on amendments to the Criminal Code No. 100/2015/QH13
 73. Law No. 10/2017/QH14 dated June 20, 2017, on State Compensation Liability
 74. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 75. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 76. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 77. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 78. Luật Cảnh vệ 2017
 79. Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, on tourism
 80. Law No. 08/2017/QH14 dated June 19, 2017, on irrigation
 81. Law No. 07/2017/QH14 dated June 19, 2017, on Technology Transfer
 82. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 83. Luật Du lịch 2017
 84. Luật Thủy lợi 2017
 85. Law No. 06/2017/QH14 dated June 16, 2017 on railway transport
 86. Luật Đường sắt 2017
 87. Law No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017, on foreign trade management
 88. Law No. 04/2017/QH14 dated June 12, 2017, on assistance for small and medium-sized enterprises
 89. Luật Quản lý ngoại thương 2017
 90. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 91. Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên
 92. Dự thảo Luật Hành chính công
 93. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 94. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 95. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 96. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 97. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 98. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 99. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 100. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)