Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
 2. Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
 3. Dự thảo Luật thể dục, thể thao sửa đổi
 4. Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
 5. Dự thảo Luật Chăn nuôi
 6. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 7. Law No. 10/2017/QH14 dated June 20, 2017, on State Compensation Liability
 8. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 9. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 10. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 11. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 12. Luật Cảnh vệ 2017
 13. Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, on tourism
 14. Law No. 08/2017/QH14 dated June 19, 2017, on irrigation
 15. Law No. 07/2017/QH14 dated June 19, 2017, on Technology Transfer
 16. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 17. Luật Du lịch 2017
 18. Luật Thủy lợi 2017
 19. Luật Đường sắt 2017
 20. Law No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017, on foreign trade management
 21. Law No. 04/2017/QH14 dated June 12, 2017, on assistance for small and medium-sized enterprises
 22. Luật Quản lý ngoại thương 2017
 23. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 24. Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên
 25. Dự thảo Luật an ninh mạng
 26. Dự thảo Luật Hành chính công
 27. Dự thảo Luật cạnh tranh
 28. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 29. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 30. Dự thảo Luật quốc phòng
 31. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 32. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 33. Dự thảo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài sửa đổi
 34. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 35. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 36. Dự thảo Luật Quản lý nợ công
 37. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 38. Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
 39. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 40. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 41. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 42. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 43. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 44. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 45. Law No. 02/2016/QH14 dated November 18, 2016, on religion and folk belief
 46. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 47. Law No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016, on Property Auction
 48. Luật đấu giá tài sản 2016
 49. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 50. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 51. Dự thảo Luật dân số
 52. Dự thảo Luật quy hoạch
 53. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 54. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 55. Dự thảo Luật Công an xã
 56. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 57. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 58. Luật điều ước quốc tế 2016
 59. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 60. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 61. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 62. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 63. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 64. Luật Dược 2016
 65. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 66. Luật tiếp cận thông tin 2016
 67. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 68. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 69. Luật trẻ em 2016
 70. Luật Báo chí 2016
 71. Law No. 101/2015/QH13 dated 27 November 2015, Criminal Procedure Code
 72. Law No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, criminal code
 73. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 74. Bộ luật hình sự 2015
 75. Law No. 99/2015/QH13 dated November 26th, 2015, on Organization of Criminal Investigation Bodies
 76. Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials
 77. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 78. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 79. Code No. 92/2015/QH13 dated November 25th, 2015, of Civil Procedure
 80. Law No. 93/2015/QH13 dated November 25, 2015, on Administrative Procedures
 81. Law No. 95/2015/QH13 dated November 25, 2015, the Vietnam Maritime Code
 82. Law No. 94/2015/QH13 dated 25 November, 2015, on temporary detention and custody
 83. Law No. 96/2015/QH13 dated November 25, 2015, on referendum
 84. Law No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015, fees and charges
 85. Luật phí và lệ phí 2015
 86. Luật trưng cầu ý dân 2015
 87. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 88. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 89. Luật tố tụng hành chính 2015
 90. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 91. Law No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015, The Civil Code
 92. Bộ luật dân sự 2015
 93. Law No. 90/2015/QH13 dated November 23, 2015, Hydrometeorology
 94. Law No. 89/2015/QH13 dated November 23, 2015, on statistics
 95. Luật khí tượng thủy văn 2015
 96. Luật thống kê 2015
 97. Law No. 87/2015/QH13 dated November 20, 2015, on supervisory activities of The National Assembly and People’s Councils
 98. Law No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015, on accounting
 99. Luật kế toán 2015
 100. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015