Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Quốc hội ban hành
 2. Dự thảo Luật Thư viện
 3. Dự thảo Luật có quy định liên quan đến quy hoạch sửa đổi
 4. Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi
 5. Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi
 6. Dự thảo Luật quản lý thuế
 7. Dự thảo Luật giao thông đường bộ
 8. Law 28/2018/QH14 dated June 15, 2018 on amendments to some Articles concerning planning of 11 Laws
 9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 10. Law No. 26/2018/QH14 dated June 14, 2018 on amendments to Physical Training and Sports
 11. Dự thảo Luật Công an nhân dân
 12. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
 13. Luật Đo đạc và bản đồ 2018
 14. Dự thảo Luật Kiến trúc
 15. Law No. 24/2018/QH14 dated June 12, 2018 Cybersecurity
 16. Law No. 25/2018/QH14 dated June 12, 2018 on Denunciation
 17. Law No. 23/2018/QH14 dated June 12, 2018 on competition
 18. Luật An ninh mạng 2018
 19. Luật Cạnh tranh 2018
 20. Luật Tố cáo 2018
 21. Law No. 22/2018/QH14 dated June 8, 2018 on National Defence
 22. Luật Quốc phòng 2018
 23. Dự thảo Luật thuế tài sản
 24. Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
 25. Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
 26. Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi
 27. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi
 28. Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 29. Dự thảo Luật Đặc xá sửa đổi
 30. Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 sửa đổi
 31. Dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều , Luật Thủy lợi sửa đổi
 32. Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi
 33. Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)
 34. Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật
 35. Law No. 21/2017/QH14 dated November 14, 2017 on planning
 36. Luật Quy hoạch 2017
 37. Law No. 20/2017/QH14 dated November 23, 2017 on public debt management
 38. Luật Quản lý nợ công 2017
 39. Law No. 18/2017/QH14 dated November 21, 2017 on fisheries
 40. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 41. Luật Thủy sản 2017
 42. Law No. 17/2017/QH14 dated November 20, 2017 amendments to some Articles of the Law on credit institutions
 43. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 44. Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi
 45. Law No. 16/2017/QH14 dated November 15, 2017 on forestry
 46. Luật Lâm nghiệp 2017
 47. Dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) do Quốc hội ban hành
 48. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
 49. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Quốc hội ban hành
 50. Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư công
 51. Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
 52. Dự thảo Luật Chăn nuôi
 53. Law No. 15/2017/QH14 dated June 21, 2017 on management and use of public property
 54. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 55. Law No. 11/2017/QH14 dated June 20, 2017 on legal aid
 56. Law No. 14/2017/QH14 dated June 20, 2017 on management and use of weapons, explosives and combat gears
 57. Law No. 12/2017/QH14 dated June 20, 2017 on amendments to the Criminal Code No. 100/2015/QH13
 58. Law No. 10/2017/QH14 dated June 20, 2017, on State Compensation Liability
 59. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 60. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 61. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 62. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 63. Luật Cảnh vệ 2017
 64. Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, on tourism
 65. Law No. 08/2017/QH14 dated June 19, 2017, on irrigation
 66. Law No. 07/2017/QH14 dated June 19, 2017, on Technology Transfer
 67. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 68. Luật Du lịch 2017
 69. Luật Thủy lợi 2017
 70. Law No. 06/2017/QH14 dated June 16, 2017 on railway transport
 71. Luật Đường sắt 2017
 72. Law No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017, on foreign trade management
 73. Law No. 04/2017/QH14 dated June 12, 2017, on assistance for small and medium-sized enterprises
 74. Luật Quản lý ngoại thương 2017
 75. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 76. Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên
 77. Dự thảo Luật Hành chính công
 78. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 79. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 80. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 81. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 82. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 83. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 84. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 85. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 86. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 87. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 88. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 89. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 90. Law No. 02/2016/QH14 dated November 18, 2016, on religion and folk belief
 91. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 92. Law No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016, on Property Auction
 93. Luật đấu giá tài sản 2016
 94. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 95. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 96. Dự thảo Luật dân số
 97. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 98. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 99. Dự thảo Luật Công an xã
 100. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties