Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 2. Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi
 3. Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
 4. Dự thảo Luật dân số
 5. Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy
 6. Dự thảo Luật cư trú
 7. Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
 8. Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
 9. Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 on Securities
 10. Law No. 53/2019/QH14 dated November 26, 2019 military reserve forces
 11. Law No. 55/2019/QH14 dated November 26, 2019 amendments to some Articles of the Law on State Audit Office of Vietnam
 12. Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
 13. Luật Chứng khoán 2019
 14. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
 15. Law No. 51/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 16. Law No. 50/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on Management and Use of Weapons, Explosives and Combat Gears
 17. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
 18. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
 19. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 20. Law No. 49/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Entry and Exit of Vietnamese Citizens
 21. Law No. 48/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Militia and Self-defense Forces
 22. Law No. 47/2019/QH14 dated November 22, 2019 on amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization
 23. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 24. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
 25. Luật Dân quân tự vệ 2019
 26. Law No. 46/2019/QH14 dated November 21, 2019 Library Law
 27. Luật Thư viện 2019
 28. Law No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019 Labor Code
 29. Bộ luật Lao động 2019
 30. Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
 31. Dự thảo Luật Đầu tư
 32. Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi
 33. Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi
 34. Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi
 35. Dự thảo Luật giám định tư pháp sửa đổi
 36. Law No. 41/2019/QH14 dated June 14, 2019 on Execution of Criminal Judgments
 37. Law No. 43/2019/QH14 dated June 14, 2019 Education
 38. Law No. 44/2019/QH14 dated June 14, 2019 on prevention and control of harmful effects of alcoholic beverages
 39. Law No. 42/2019/QH14 dated June 14, 2019 amendments of Law on Insurance Business and Law on Intellectual Property
 40. Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019
 41. Luật Thi hành án hình sự 2019
 42. Luật giáo dục 2019
 43. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
 44. Law No. 38/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Tax administration
 45. Law No. 39/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Public Investment
 46. Law No. 40/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Architecture
 47. Luật Quản lý thuế 2019
 48. Luật Kiến trúc 2019
 49. Luật Đầu tư công 2019
 50. Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi)
 51. Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành
 52. Dự thảo Luật Công tác xã hội
 53. Law No. 36/2018/QH14 dated November 20, 2018 on anti - corruption
 54. Law No. 37/2018/QH14 dated November 20, 2018 on People’s Public Security Force
 55. Law No. 35/2018/QH14 dated November 20, 2018 amendments to some articles concerning planning of 37 Laws
 56. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 57. Luật Công an nhân dân 2018
 58. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 59. Law No. 32/2018/QH14 dated November 19, 2018 on animal husbandry
 60. Law No. 34/2018/QH14 dated November 19, 2018 on amendments to the Law on Higher Education
 61. Law No. 31/2018/QH14 dated November 19, 2018 on crop production
 62. Law No. 33/2018/QH14 dated November 19, 2018 on Vietnam Coast Guard
 63. Law No. 30/2018/QH14 dated November 19, 2018 on pardon
 64. Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
 65. Luật Đặc xá 2018
 66. Luật Chăn nuôi 2018
 67. Luật Trồng trọt 2018
 68. Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
 69. Law No. 29/2018/QH14 dated October 28, 2015 on state secrets protection Law
 70. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
 71. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Quốc hội ban hành
 72. Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)
 73. Law 28/2018/QH14 dated June 15, 2018 on amendments to some Articles concerning planning of 11 Laws
 74. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 75. Law No. 26/2018/QH14 dated June 14, 2018 on amendments to Physical Training and Sports
 76. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
 77. Luật Đo đạc và bản đồ 2018
 78. Law No. 24/2018/QH14 dated June 12, 2018 Cybersecurity
 79. Law No. 25/2018/QH14 dated June 12, 2018 on Denunciation
 80. Law No. 23/2018/QH14 dated June 12, 2018 on competition
 81. Luật An ninh mạng 2018
 82. Luật Cạnh tranh 2018
 83. Luật Tố cáo 2018
 84. Law No. 22/2018/QH14 dated June 8, 2018 on National Defence
 85. Luật Quốc phòng 2018
 86. Dự thảo Luật thuế tài sản
 87. Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
 88. Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
 89. Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi
 90. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi
 91. Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 92. Dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều , Luật Thủy lợi sửa đổi
 93. Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi
 94. Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)
 95. Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật
 96. Law No. 21/2017/QH14 dated November 14, 2017 on planning
 97. Luật Quy hoạch 2017
 98. Law No. 20/2017/QH14 dated November 23, 2017 on public debt management
 99. Luật Quản lý nợ công 2017
 100. Law No. 18/2017/QH14 dated November 21, 2017 on fisheries