Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi
 2. Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 3. Dự thảo Luật Đặc xá sửa đổi
 4. Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 sửa đổi
 5. Dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều , Luật Thủy lợi sửa đổi
 6. Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi
 7. Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)
 8. Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật
 9. Luật Quy hoạch 2017
 10. Law No. 20/2017/QH14 dated November 23, 2017 on public debt management
 11. Luật Quản lý nợ công 2017
 12. Law No. 18/2017/QH14 dated November 21, 2017 on fisheries
 13. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 14. Luật Thủy sản 2017
 15. Law No. 17/2017/QH14 dated November 20, 2017 amendments to some Articles of the Law on credit institutions
 16. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 17. Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi
 18. Luật Lâm nghiệp 2017
 19. Dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) do Quốc hội ban hành
 20. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
 21. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Quốc hội ban hành
 22. Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư công
 23. Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
 24. Dự thảo Luật thể dục, thể thao sửa đổi
 25. Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
 26. Dự thảo Luật Chăn nuôi
 27. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 28. Law No. 11/2017/QH14 dated June 20, 2017 on legal aid
 29. Law No. 14/2017/QH14 dated June 20, 2017 on management and use of weapons, explosives and combat gears
 30. Law No. 12/2017/QH14 dated June 20, 2017 on amendments to the Criminal Code No. 100/2015/QH13
 31. Law No. 10/2017/QH14 dated June 20, 2017, on State Compensation Liability
 32. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 33. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 34. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 35. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 36. Luật Cảnh vệ 2017
 37. Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, on tourism
 38. Law No. 08/2017/QH14 dated June 19, 2017, on irrigation
 39. Law No. 07/2017/QH14 dated June 19, 2017, on Technology Transfer
 40. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 41. Luật Du lịch 2017
 42. Luật Thủy lợi 2017
 43. Law No. 06/2017/QH14 dated June 16, 2017 on railway transport
 44. Luật Đường sắt 2017
 45. Law No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017, on foreign trade management
 46. Law No. 04/2017/QH14 dated June 12, 2017, on assistance for small and medium-sized enterprises
 47. Luật Quản lý ngoại thương 2017
 48. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 49. Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên
 50. Dự thảo Luật an ninh mạng
 51. Dự thảo Luật Hành chính công
 52. Dự thảo Luật cạnh tranh
 53. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 54. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 55. Dự thảo Luật quốc phòng
 56. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 57. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 58. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 59. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 60. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 61. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 62. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 63. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 64. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 65. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 66. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 67. Law No. 02/2016/QH14 dated November 18, 2016, on religion and folk belief
 68. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 69. Law No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016, on Property Auction
 70. Luật đấu giá tài sản 2016
 71. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 72. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 73. Dự thảo Luật dân số
 74. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 75. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 76. Dự thảo Luật Công an xã
 77. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 78. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 79. Luật điều ước quốc tế 2016
 80. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 81. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 82. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 83. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 84. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 85. Luật Dược 2016
 86. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 87. Luật tiếp cận thông tin 2016
 88. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 89. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 90. Luật trẻ em 2016
 91. Luật Báo chí 2016
 92. Law No. 101/2015/QH13 dated 27 November 2015, Criminal Procedure Code
 93. Law No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, criminal code
 94. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 95. Bộ luật hình sự 2015
 96. Law No. 99/2015/QH13 dated November 26th, 2015, on Organization of Criminal Investigation Bodies
 97. Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials
 98. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 99. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 100. Code No. 92/2015/QH13 dated November 25th, 2015, of Civil Procedure