Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)
 2. Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
 3. Dự thảo Luật Đất đai
 4. Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
 5. Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
 6. Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)
 7. Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác
 8. Dự thảo Luật giá (sửa đổi)
 9. Dự thảo Luật Đấu thầu
 10. Law No. 07/2022/QH15 dated June 16, 2022 on amendments to some Articles of the Law on Intellectual Property
 11. Law No. 08/2022/QH15 dated June 16, 2022 on insurance business
 12. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
 13. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
 14. Law No. 06/2022/QH15 dated June 15, 2022 on emulation and commendation
 15. Law No. 05/2022/QH15 dated June 15, 2022 on Cinematography of Vietnam
 16. Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
 17. Luật Điện ảnh 2022
 18. Luật Thi đua, Khen thưởng 2022
 19. Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
 20. Luật Cảnh sát cơ động 2022
 21. Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
 22. Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện
 23. Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế
 24. Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 on Amendments to certain articles of the Law on Public Investment, the Law Public-Private Partnership Investment, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Procurement, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Excise Duties and the Law on Civil Judgment Enforcement
 25. Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính
 26. Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
 27. Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
 28. Law No. 01/2021/QH15 dated November 12, 2021 on amendments to certain articiles and appendix on the list of national statistical indicators of The Statistics Law
 29. Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021
 30. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021
 31. Dự thảo Luật dân số
 32. Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
 33. Dự thảo Luật Dầu khí
 34. Dự thảo Luật Hợp tác xã
 35. Law No. 73/2021/QH14 dated March 30, 2021 on Prevention and Control of Narcotic Substances
 36. Luật Phòng, chống ma túy 2021
 37. Dự thảo Luật Thanh tra do Quốc hội ban hành
 38. Law No. 72/2020/QH14 dated November 17, 2020 on Environmental Protection
 39. Luật Bảo vệ môi trường 2020
 40. Law No. 71/2020/QH14 dated November 16, 2020 on amendments to the Law on prevention and control of HIV/AIDS
 41. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
 42. Law No. 70/2020/QH14 dated November 13, 2020 on International Agreements
 43. Law No. 67/2020/QH14 dated November 13, 2020 amendments and supplements to certain Articles of the Law on Handling of Administrative Violations
 44. Law No. 69/2020/QH14 dated November 13, 2020 on Vietnamese guest workers
 45. Law No. 68/2020/QH14 dated November 13, 2020 on Residence
 46. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020
 47. Luật cư trú 2020
 48. Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
 49. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
 50. Luật Biên phòng Việt Nam 2020
 51. Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 52. Law No. 65/2020/QH14 dated June 19, 2020 on Organization of National Assembly
 53. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
 54. Law No. 64/2020/QH14 dated June 18, 2020 on Public – Private Partnership Investment
 55. Law No. 63/2020/QH14 dated June 18, 2020 Amendments to the Law on Promulgation of Legislative Documents
 56. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
 57. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 58. Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises
 59. Law No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Investment
 60. Law No. 62/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to Construction Law
 61. Law No. 60/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to the Law on Natural Disaster and Law on Dikes
 62. Luật Doanh nghiệp 2020
 63. Luật Xây dựng sửa đổi 2020
 64. Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
 65. Luật Đầu tư 2020
 66. Law No. 58/2020/QH14 dated June 16, 2020 on mediation or dialogue at court
 67. Law No. 57/2020/QH14 dated June 16, 2020 Youth Law
 68. Luật Thanh niên 2020
 69. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
 70. Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi
 71. Law No. 56/2020/QH14 dated June 10, 2020 on amendments and supplements to certain Articles of the Law on Judicial Expertise
 72. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
 73. Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
 74. Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 on Securities
 75. Law No. 53/2019/QH14 dated November 26, 2019 military reserve forces
 76. Law No. 55/2019/QH14 dated November 26, 2019 amendments to some Articles of the Law on State Audit Office of Vietnam
 77. Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
 78. Luật Chứng khoán 2019
 79. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
 80. Law No. 51/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 81. Law No. 50/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on Management and Use of Weapons, Explosives and Combat Gears
 82. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
 83. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
 84. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 85. Law No. 49/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Entry and Exit of Vietnamese Citizens
 86. Law No. 48/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Militia and Self-defense Forces
 87. Law No. 47/2019/QH14 dated November 22, 2019 on amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization
 88. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 89. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
 90. Luật Dân quân tự vệ 2019
 91. Law No. 46/2019/QH14 dated November 21, 2019 Library Law
 92. Luật Thư viện 2019
 93. Law No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019 Labor Code
 94. Bộ luật Lao động 2019
 95. Law No. 41/2019/QH14 dated June 14, 2019 on Execution of Criminal Judgments
 96. Law No. 43/2019/QH14 dated June 14, 2019 Education
 97. Law No. 44/2019/QH14 dated June 14, 2019 on prevention and control of harmful effects of alcoholic beverages
 98. Law No. 42/2019/QH14 dated June 14, 2019 amendments of Law on Insurance Business and Law on Intellectual Property
 99. Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019
 100. Luật Thi hành án hình sự 2019