Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Law No. 73/2021/QH14 dated March 30, 2021 on Prevention and Control of Narcotic Substances
 2. Luật Phòng, chống ma túy 2021
 3. Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động
 4. Dự thảo Luật Thanh tra do Quốc hội ban hành
 5. Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
 6. Law No. 72/2020/QH14 dated November 17, 2020 on Environmental Protection
 7. Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi
 8. Luật Bảo vệ môi trường 2020
 9. Law No. 71/2020/QH14 dated November 16, 2020 on amendments to the Law on prevention and control of HIV/AIDS
 10. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
 11. Law No. 70/2020/QH14 dated November 13, 2020 on International Agreements
 12. Law No. 67/2020/QH14 dated November 13, 2020 amendments and supplements to certain Articles of the Law on Handling of Administrative Violations
 13. Law No. 69/2020/QH14 dated November 13, 2020 on Vietnamese guest workers
 14. Law No. 68/2020/QH14 dated November 13, 2020 on Residence
 15. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
 16. Luật cư trú 2020
 17. Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
 18. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
 19. Luật Biên phòng Việt Nam 2020
 20. Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 21. Law No. 65/2020/QH14 dated June 19, 2020 on Organization of National Assembly
 22. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
 23. Law No. 64/2020/QH14 dated June 18, 2020 on Public – Private Partnership Investment
 24. Law No. 63/2020/QH14 dated June 18, 2020 Amendments to the Law on Promulgation of Legislative Documents
 25. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
 26. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 27. Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises
 28. Law No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Investment
 29. Law No. 62/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to Construction Law
 30. Law No. 60/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to the Law on Natural Disaster and Law on Dikes
 31. Luật Doanh nghiệp 2020
 32. Luật Xây dựng sửa đổi 2020
 33. Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
 34. Luật Đầu tư 2020
 35. Law No. 58/2020/QH14 dated June 16, 2020 on mediation or dialogue at court
 36. Law No. 57/2020/QH14 dated June 16, 2020 Youth Law
 37. Luật Thanh niên 2020
 38. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
 39. Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi
 40. Law No. 56/2020/QH14 dated June 10, 2020 on amendments and supplements to certain Articles of the Law on Judicial Expertise
 41. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
 42. Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
 43. Dự thảo Luật dân số
 44. Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 on Securities
 45. Law No. 53/2019/QH14 dated November 26, 2019 military reserve forces
 46. Law No. 55/2019/QH14 dated November 26, 2019 amendments to some Articles of the Law on State Audit Office of Vietnam
 47. Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
 48. Luật Chứng khoán 2019
 49. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
 50. Law No. 51/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 51. Law No. 50/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on Management and Use of Weapons, Explosives and Combat Gears
 52. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
 53. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
 54. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 55. Law No. 49/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Entry and Exit of Vietnamese Citizens
 56. Law No. 48/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Militia and Self-defense Forces
 57. Law No. 47/2019/QH14 dated November 22, 2019 on amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization
 58. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 59. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
 60. Luật Dân quân tự vệ 2019
 61. Law No. 46/2019/QH14 dated November 21, 2019 Library Law
 62. Luật Thư viện 2019
 63. Law No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019 Labor Code
 64. Bộ luật Lao động 2019
 65. Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi
 66. Law No. 41/2019/QH14 dated June 14, 2019 on Execution of Criminal Judgments
 67. Law No. 43/2019/QH14 dated June 14, 2019 Education
 68. Law No. 44/2019/QH14 dated June 14, 2019 on prevention and control of harmful effects of alcoholic beverages
 69. Law No. 42/2019/QH14 dated June 14, 2019 amendments of Law on Insurance Business and Law on Intellectual Property
 70. Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019
 71. Luật Thi hành án hình sự 2019
 72. Luật giáo dục 2019
 73. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
 74. Law No. 38/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Tax administration
 75. Law No. 39/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Public Investment
 76. Law No. 40/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Architecture
 77. Luật Quản lý thuế 2019
 78. Luật Kiến trúc 2019
 79. Luật Đầu tư công 2019
 80. Dự thảo Luật Công tác xã hội
 81. Law No. 36/2018/QH14 dated November 20, 2018 on anti - corruption
 82. Law No. 37/2018/QH14 dated November 20, 2018 on People’s Public Security Force
 83. Law No. 35/2018/QH14 dated November 20, 2018 amendments to some articles concerning planning of 37 Laws
 84. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 85. Luật Công an nhân dân 2018
 86. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 87. Law No. 32/2018/QH14 dated November 19, 2018 on animal husbandry
 88. Law No. 34/2018/QH14 dated November 19, 2018 on amendments to the Law on Higher Education
 89. Law No. 31/2018/QH14 dated November 19, 2018 on crop production
 90. Law No. 33/2018/QH14 dated November 19, 2018 on Vietnam Coast Guard
 91. Law No. 30/2018/QH14 dated November 19, 2018 on pardon
 92. Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
 93. Luật Đặc xá 2018
 94. Luật Chăn nuôi 2018
 95. Luật Trồng trọt 2018
 96. Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
 97. Law No. 29/2018/QH14 dated October 28, 2015 on state secrets protection Law
 98. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
 99. Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)
 100. Law 28/2018/QH14 dated June 15, 2018 on amendments to some Articles concerning planning of 11 Laws