Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Dự thảo Luật Công an nhân dân
 2. Dự thảo Luật Kiến trúc
 3. Dự thảo Luật thuế tài sản
 4. Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
 5. Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
 6. Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi
 7. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi
 8. Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi
 9. Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 10. Dự thảo Luật Đặc xá sửa đổi
 11. Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 sửa đổi
 12. Dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều , Luật Thủy lợi sửa đổi
 13. Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi
 14. Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)
 15. Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật
 16. Law No. 21/2017/QH14 dated November 14, 2017 on planning
 17. Luật Quy hoạch 2017
 18. Law No. 20/2017/QH14 dated November 23, 2017 on public debt management
 19. Luật Quản lý nợ công 2017
 20. Law No. 18/2017/QH14 dated November 21, 2017 on fisheries
 21. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 22. Luật Thủy sản 2017
 23. Law No. 17/2017/QH14 dated November 20, 2017 amendments to some Articles of the Law on credit institutions
 24. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 25. Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi
 26. Law No. 16/2017/QH14 dated November 15, 2017 on forestry
 27. Luật Lâm nghiệp 2017
 28. Dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) do Quốc hội ban hành
 29. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
 30. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Quốc hội ban hành
 31. Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư công
 32. Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
 33. Dự thảo Luật thể dục, thể thao sửa đổi
 34. Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
 35. Dự thảo Luật Chăn nuôi
 36. Law No. 15/2017/QH14 dated June 21, 2017 on management and use of public property
 37. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 38. Law No. 11/2017/QH14 dated June 20, 2017 on legal aid
 39. Law No. 14/2017/QH14 dated June 20, 2017 on management and use of weapons, explosives and combat gears
 40. Law No. 12/2017/QH14 dated June 20, 2017 on amendments to the Criminal Code No. 100/2015/QH13
 41. Law No. 10/2017/QH14 dated June 20, 2017, on State Compensation Liability
 42. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 43. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 44. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 45. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 46. Luật Cảnh vệ 2017
 47. Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, on tourism
 48. Law No. 08/2017/QH14 dated June 19, 2017, on irrigation
 49. Law No. 07/2017/QH14 dated June 19, 2017, on Technology Transfer
 50. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 51. Luật Du lịch 2017
 52. Luật Thủy lợi 2017
 53. Law No. 06/2017/QH14 dated June 16, 2017 on railway transport
 54. Luật Đường sắt 2017
 55. Law No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017, on foreign trade management
 56. Law No. 04/2017/QH14 dated June 12, 2017, on assistance for small and medium-sized enterprises
 57. Luật Quản lý ngoại thương 2017
 58. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 59. Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên
 60. Dự thảo Luật an ninh mạng
 61. Dự thảo Luật Hành chính công
 62. Dự thảo Luật cạnh tranh
 63. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 64. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 65. Dự thảo Luật quốc phòng
 66. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 67. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 68. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 69. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 70. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 71. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 72. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 73. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 74. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 75. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 76. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 77. Law No. 02/2016/QH14 dated November 18, 2016, on religion and folk belief
 78. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 79. Law No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016, on Property Auction
 80. Luật đấu giá tài sản 2016
 81. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 82. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 83. Dự thảo Luật dân số
 84. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 85. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 86. Dự thảo Luật Công an xã
 87. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 88. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 89. Luật điều ước quốc tế 2016
 90. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 91. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 92. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 93. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 94. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 95. Luật Dược 2016
 96. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 97. Luật tiếp cận thông tin 2016
 98. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 99. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 100. Luật trẻ em 2016