Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi
 2. Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi
 3. Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi
 4. Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi
 5. Dự thảo Luật giám định tư pháp sửa đổi
 6. Law No. 41/2019/QH14 dated June 14, 2019 on Execution of Criminal Judgments
 7. Law No. 43/2019/QH14 dated June 14, 2019 Education
 8. Law No. 44/2019/QH14 dated June 14, 2019 on prevention and control of harmful effects of alcoholic beverages
 9. Law No. 42/2019/QH14 dated June 14, 2019 amendments of Law on Insurance Business and Law on Intellectual Property
 10. Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019
 11. Luật Thi hành án hình sự 2019
 12. Luật giáo dục 2019
 13. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
 14. Law No. 38/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Tax administration
 15. Law No. 39/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Public Investment
 16. Law No. 40/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Architecture
 17. Luật Quản lý thuế 2019
 18. Luật Kiến trúc 2019
 19. Luật Đầu tư công 2019
 20. Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi)
 21. Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi
 22. Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp
 23. Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
 24. Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 sửa đổi
 25. Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi
 26. Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 sửa đổi do Quốc hội ban hành
 27. Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Quốc hội ban hành
 28. Dự thảo Luật Công tác xã hội
 29. Law No. 36/2018/QH14 dated November 20, 2018 on anti - corruption
 30. Law No. 37/2018/QH14 dated November 20, 2018 on People’s Public Security Force
 31. Law No. 35/2018/QH14 dated November 20, 2018 amendments to some articles concerning planning of 37 Laws
 32. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 33. Luật Công an nhân dân 2018
 34. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 35. Law No. 32/2018/QH14 dated November 19, 2018 on animal husbandry
 36. Law No. 34/2018/QH14 dated November 19, 2018 on amendments to the Law on Higher Education
 37. Law No. 31/2018/QH14 dated November 19, 2018 on crop production
 38. Law No. 33/2018/QH14 dated November 19, 2018 on Vietnam Coast Guard
 39. Law No. 30/2018/QH14 dated November 19, 2018 on pardon
 40. Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
 41. Luật Đặc xá 2018
 42. Luật Chăn nuôi 2018
 43. Luật Trồng trọt 2018
 44. Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
 45. Dự thảo Luật Chứng khoán
 46. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
 47. Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Quốc hội ban hành
 48. Dự thảo Luật Thư viện
 49. Dự thảo Luật giao thông đường bộ
 50. Law 28/2018/QH14 dated June 15, 2018 on amendments to some Articles concerning planning of 11 Laws
 51. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 52. Law No. 26/2018/QH14 dated June 14, 2018 on amendments to Physical Training and Sports
 53. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
 54. Luật Đo đạc và bản đồ 2018
 55. Law No. 24/2018/QH14 dated June 12, 2018 Cybersecurity
 56. Law No. 25/2018/QH14 dated June 12, 2018 on Denunciation
 57. Law No. 23/2018/QH14 dated June 12, 2018 on competition
 58. Luật An ninh mạng 2018
 59. Luật Cạnh tranh 2018
 60. Luật Tố cáo 2018
 61. Law No. 22/2018/QH14 dated June 8, 2018 on National Defence
 62. Luật Quốc phòng 2018
 63. Dự thảo Luật thuế tài sản
 64. Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
 65. Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
 66. Dự thảo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sửa đổi
 67. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi
 68. Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 69. Dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều , Luật Thủy lợi sửa đổi
 70. Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi
 71. Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)
 72. Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật
 73. Law No. 21/2017/QH14 dated November 14, 2017 on planning
 74. Luật Quy hoạch 2017
 75. Law No. 20/2017/QH14 dated November 23, 2017 on public debt management
 76. Luật Quản lý nợ công 2017
 77. Law No. 18/2017/QH14 dated November 21, 2017 on fisheries
 78. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 79. Luật Thủy sản 2017
 80. Law No. 17/2017/QH14 dated November 20, 2017 amendments to some Articles of the Law on credit institutions
 81. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 82. Law No. 16/2017/QH14 dated November 15, 2017 on forestry
 83. Luật Lâm nghiệp 2017
 84. Dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) do Quốc hội ban hành
 85. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
 86. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Quốc hội ban hành
 87. Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
 88. Law No. 15/2017/QH14 dated June 21, 2017 on management and use of public property
 89. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 90. Law No. 11/2017/QH14 dated June 20, 2017 on legal aid
 91. Law No. 14/2017/QH14 dated June 20, 2017 on management and use of weapons, explosives and combat gears
 92. Law No. 12/2017/QH14 dated June 20, 2017 on amendments to the Criminal Code No. 100/2015/QH13
 93. Law No. 10/2017/QH14 dated June 20, 2017, on State Compensation Liability
 94. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 95. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 96. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 97. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 98. Luật Cảnh vệ 2017
 99. Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, on tourism
 100. Law No. 08/2017/QH14 dated June 19, 2017, on irrigation