Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Dự thảo Luật cạnh tranh
 2. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 3. Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)
 4. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 5. Dự thảo Luật quốc phòng
 6. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 7. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 8. Dự thảo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài sửa đổi
 9. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 10. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 11. Dự thảo Luật Quản lý nợ công
 12. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 13. Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
 14. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 15. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 16. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 17. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 18. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 19. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 20. Law No. 02/2016/QH14 dated November 18, 2016, on religion and folk belief
 21. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 22. Law No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016, on Property Auction
 23. Luật đấu giá tài sản 2016
 24. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 25. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 26. Dự thảo Luật dân số
 27. Dự thảo Luật thủy lợi
 28. Dự thảo Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
 29. Dự thảo Luật du lịch
 30. Dự thảo Luật quy hoạch
 31. Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công
 32. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 33. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 34. Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Quốc hội ban hành
 35. Dự thảo Luật Công an xã
 36. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 37. Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý
 38. Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 39. Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 40. Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương
 41. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 42. Luật điều ước quốc tế 2016
 43. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 44. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 45. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 46. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 47. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 48. Luật Dược 2016
 49. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 50. Luật tiếp cận thông tin 2016
 51. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 52. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 53. Luật trẻ em 2016
 54. Luật Báo chí 2016
 55. Dự thảo Luật Đường sắt năm 2016
 56. Law No. 101/2015/QH13 dated 27 November 2015, Criminal Procedure Code
 57. Law No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, criminal code
 58. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 59. Bộ luật hình sự 2015
 60. Law No. 99/2015/QH13 dated November 26th, 2015, on Organization of Criminal Investigation Bodies
 61. Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials
 62. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 63. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 64. Code No. 92/2015/QH13 dated November 25th, 2015, of Civil Procedure
 65. Law No. 93/2015/QH13 dated November 25, 2015, on Administrative Procedures
 66. Law No. 95/2015/QH13 dated November 25, 2015, the Vietnam Maritime Code
 67. Law No. 94/2015/QH13 dated 25 November, 2015, on temporary detention and custody
 68. Law No. 96/2015/QH13 dated November 25, 2015, on referendum
 69. Law No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015, fees and charges
 70. Luật phí và lệ phí 2015
 71. Luật trưng cầu ý dân 2015
 72. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 73. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 74. Luật tố tụng hành chính 2015
 75. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 76. Law No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015, The Civil Code
 77. Bộ luật dân sự 2015
 78. Law No. 90/2015/QH13 dated November 23, 2015, Hydrometeorology
 79. Law No. 89/2015/QH13 dated November 23, 2015, on statistics
 80. Luật khí tượng thủy văn 2015
 81. Luật thống kê 2015
 82. Law No. 87/2015/QH13 dated November 20, 2015, on supervisory activities of The National Assembly and People’s Councils
 83. Law No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015, on accounting
 84. Luật kế toán 2015
 85. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
 86. Law No. 86/2015/QH13 dated November 19, 2015, on Cyberinformation Security
 87. Luật an toàn thông tin mạng 2015
 88. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
 89. Law No. 85/2015/QH13 dated June 25, 2015, on election of deputies to the National Assembly and People’s Councils
 90. Law No. 84/2015/QH13 dated June 25, 2015, on occupational safety and hygiene
 91. Law No. 82/2015/QH13 dated June 25, 2015, Natural resources and environment of sea and islands
 92. Law No. 83/2015/QH13 dated June 25, 2015, on state budget
 93. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
 94. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
 95. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
 96. Luật ngân sách nhà nước 2015
 97. Law No. 81/2015/QH13 dated June 24, 2015, State audit office of Vietnam
 98. Luật Kiểm toán nhà nước 2015
 99. Law No. 80/2015/QH13 dated June 22, 2015, promulgation of legislative documents
 100. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015