Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Dự thảo Luật thể dục, thể thao sửa đổi
 2. Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
 3. Dự thảo Luật Chăn nuôi
 4. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 5. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 6. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 7. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 8. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 9. Luật Cảnh vệ 2017
 10. Law No. 07/2017/QH14 dated June 19, 2017, on Technology Transfer
 11. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 12. Luật Du lịch 2017
 13. Luật Thủy lợi 2017
 14. Luật Đường sắt 2017
 15. Luật Quản lý ngoại thương 2017
 16. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 17. Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên
 18. Dự thảo Luật an ninh mạng
 19. Dự thảo Luật Hành chính công
 20. Dự thảo Luật cạnh tranh
 21. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 22. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 23. Dự thảo Luật quốc phòng
 24. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 25. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 26. Dự thảo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài sửa đổi
 27. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 28. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 29. Dự thảo Luật Quản lý nợ công
 30. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 31. Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
 32. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 33. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 34. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 35. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 36. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 37. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 38. Law No. 02/2016/QH14 dated November 18, 2016, on religion and folk belief
 39. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 40. Law No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016, on Property Auction
 41. Luật đấu giá tài sản 2016
 42. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 43. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 44. Dự thảo Luật dân số
 45. Dự thảo Luật quy hoạch
 46. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 47. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 48. Dự thảo Luật Công an xã
 49. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 50. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 51. Luật điều ước quốc tế 2016
 52. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 53. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 54. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 55. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 56. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 57. Luật Dược 2016
 58. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 59. Luật tiếp cận thông tin 2016
 60. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 61. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 62. Luật trẻ em 2016
 63. Luật Báo chí 2016
 64. Law No. 101/2015/QH13 dated 27 November 2015, Criminal Procedure Code
 65. Law No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, criminal code
 66. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 67. Bộ luật hình sự 2015
 68. Law No. 99/2015/QH13 dated November 26th, 2015, on Organization of Criminal Investigation Bodies
 69. Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials
 70. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 71. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 72. Code No. 92/2015/QH13 dated November 25th, 2015, of Civil Procedure
 73. Law No. 93/2015/QH13 dated November 25, 2015, on Administrative Procedures
 74. Law No. 95/2015/QH13 dated November 25, 2015, the Vietnam Maritime Code
 75. Law No. 94/2015/QH13 dated 25 November, 2015, on temporary detention and custody
 76. Law No. 96/2015/QH13 dated November 25, 2015, on referendum
 77. Law No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015, fees and charges
 78. Luật phí và lệ phí 2015
 79. Luật trưng cầu ý dân 2015
 80. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 81. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 82. Luật tố tụng hành chính 2015
 83. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 84. Law No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015, The Civil Code
 85. Bộ luật dân sự 2015
 86. Law No. 90/2015/QH13 dated November 23, 2015, Hydrometeorology
 87. Law No. 89/2015/QH13 dated November 23, 2015, on statistics
 88. Luật khí tượng thủy văn 2015
 89. Luật thống kê 2015
 90. Law No. 87/2015/QH13 dated November 20, 2015, on supervisory activities of The National Assembly and People’s Councils
 91. Law No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015, on accounting
 92. Luật kế toán 2015
 93. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
 94. Law No. 86/2015/QH13 dated November 19, 2015, on Cyberinformation Security
 95. Luật an toàn thông tin mạng 2015
 96. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
 97. Law No. 85/2015/QH13 dated June 25, 2015, on election of deputies to the National Assembly and People’s Councils
 98. Law No. 84/2015/QH13 dated June 25, 2015, on occupational safety and hygiene
 99. Law No. 82/2015/QH13 dated June 25, 2015, Natural resources and environment of sea and islands
 100. Law No. 83/2015/QH13 dated June 25, 2015, on state budget