Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi
 2. Dự thảo Luật Việc làm
 3. Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 4. Dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi
 5. Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
 6. Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi
 7. Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế
 8. Luật Các tổ chức tín dụng 2024
 9. Luật Đất đai 2024
 10. Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)
 11. Law No. 29/2023/QH15 dated November 28, 2023 on Real Estate
 12. Luật Kinh doanh bất động sản 2023
 13. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023
 14. Law No. 27/2023/QH15 dated December 27, 2023 on Housing
 15. Law No. 26/2023/QH15 dated November 27, 2023 on Identification
 16. Law No. 28/2023/QH15 dated November 27, 2023 on Water Resources
 17. Luật Tài nguyên nước 2023
 18. Luật Căn cước 2023
 19. Luật Nhà ở 2023
 20. Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính
 21. Law No. 24/2023/QH15 dated November 24, 2023 on Telecommunications
 22. Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023
 23. Luật Viễn thông 2023
 24. Dự thảo Luật dược sửa đổi
 25. Dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi
 26. Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)
 27. Dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi
 28. Dự thảo Luật Thủ đô
 29. Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
 30. Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
 31. Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
 32. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội
 33. Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
 34. Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi
 35. Dự thảo Luật Phòng không nhân dân
 36. Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi
 37. Dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)
 38. Đề cương Dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 39. Dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ
 40. Dự thảo Luật Đường bộ
 41. Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 42. Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
 43. Law No. 23/2023/QH15 dated June 24, 2023 on amendments to some Articles of Law on Entry and Exit of Vietnamese citizens and Law on Entry, Exit, Transit and Residence of Foreigners in Vietnam
 44. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023
 45. Law No. 22/2023/QH15 dated June 23, 2023 on Bidding
 46. Luật Đấu thầu 2023
 47. Law No. 20/2023/QH15 dated June 22, 2023 on Electronic Transactions
 48. Law No. 21/2023/QH15 on amendments to certain Articles of the Law on the People’s Public Security Force
 49. Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023
 50. Luật Giao dịch điện tử 2023
 51. Law No. 17/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Cooperatives
 52. Law No. 19/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Protection of Consumers’ Rights
 53. Law No. 18/2023/QH15 dated June 20, 2023 on Civil Defense
 54. Luật Phòng thủ dân sự 2023
 55. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023
 56. Luật Hợp tác xã 2023
 57. Law No. 16/2023/QH15 dated June 19, 2023 on Prices
 58. Luật Giá 2023
 59. Dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi
 60. Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi
 61. Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sửa đổi
 62. Law No. 15/2023/QH15 dated January 9, 2023 on medical examination and treatment
 63. Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023
 64. Law No. 14/2022/QH15 dated November 15, 2022 on Anti-Money Laundering
 65. Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
 66. Law No. 12/2022/QH15 dated November 14, 2022 on Petroleum
 67. Law No. 13/2022/QH15 dated November 14, 2022 on prevention and combat against domestic violence
 68. Law No. 11/2022/QH15 dated November 14, 2022 on inspection
 69. Luật Thanh tra 2022
 70. Luật Dầu khí 2022
 71. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022
 72. Law No. 10/2022/QH15 dated November 10, 2022 on implementation of grassroots-level democracy
 73. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
 74. Law No. 09/2022/QH15 dated November 09, 2022 on Amendments to some Articles of the Law on Radio Frequencies
 75. Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022
 76. Dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác
 77. Law No. 07/2022/QH15 dated June 16, 2022 on amendments to some Articles of the Law on Intellectual Property
 78. Law No. 08/2022/QH15 dated June 16, 2022 on insurance business
 79. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
 80. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
 81. Law No. 06/2022/QH15 dated June 15, 2022 on emulation and commendation
 82. Law No. 05/2022/QH15 dated June 15, 2022 on Cinematography of Vietnam
 83. Luật Điện ảnh 2022
 84. Luật Thi đua, Khen thưởng 2022
 85. Luật Cảnh sát cơ động 2022
 86. Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 on Amendments to certain articles of the Law on Public Investment, the Law Public-Private Partnership Investment, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Procurement, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Excise Duties and the Law on Civil Judgment Enforcement
 87. Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
 88. Law No. 01/2021/QH15 dated November 12, 2021 on amendments to certain articiles and appendix on the list of national statistical indicators of The Statistics Law
 89. Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021
 90. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021
 91. Dự thảo Luật dân số
 92. Law No. 73/2021/QH14 dated March 30, 2021 on Prevention and Control of Narcotic Substances
 93. Luật Phòng, chống ma túy 2021
 94. Law No. 72/2020/QH14 dated November 17, 2020 on Environmental Protection
 95. Luật Bảo vệ môi trường 2020
 96. Law No. 71/2020/QH14 dated November 16, 2020 on amendments to the Law on prevention and control of HIV/AIDS
 97. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
 98. Law No. 70/2020/QH14 dated November 13, 2020 on International Agreements
 99. Law No. 67/2020/QH14 dated November 13, 2020 amendments and supplements to certain Articles of the Law on Handling of Administrative Violations
 100. Law No. 69/2020/QH14 dated November 13, 2020 on Vietnamese guest workers