Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi
 2. Dự thảo Luật Lâm nghiệp
 3. Dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) do Quốc hội ban hành
 4. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành
 5. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) do Quốc hội ban hành
 6. Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư công
 7. Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên
 8. Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
 9. Dự thảo Luật thể dục, thể thao sửa đổi
 10. Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
 11. Dự thảo Luật Chăn nuôi
 12. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 13. Law No. 14/2017/QH14 dated June 20, 2017 on management and use of weapons, explosives and combat gears
 14. Law No. 12/2017/QH14 dated June 20, 2017 on amendments to the Criminal Code No. 100/2015/QH13
 15. Law No. 10/2017/QH14 dated June 20, 2017, on State Compensation Liability
 16. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 17. Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 18. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 19. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 20. Luật Cảnh vệ 2017
 21. Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, on tourism
 22. Law No. 08/2017/QH14 dated June 19, 2017, on irrigation
 23. Law No. 07/2017/QH14 dated June 19, 2017, on Technology Transfer
 24. Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 25. Luật Du lịch 2017
 26. Luật Thủy lợi 2017
 27. Law No. 06/2017/QH14 dated June 16, 2017 on railway transport
 28. Luật Đường sắt 2017
 29. Law No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017, on foreign trade management
 30. Law No. 04/2017/QH14 dated June 12, 2017, on assistance for small and medium-sized enterprises
 31. Luật Quản lý ngoại thương 2017
 32. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 33. Dự thảo Luật lực lượng dự bị động viên
 34. Dự thảo Luật an ninh mạng
 35. Dự thảo Luật Hành chính công
 36. Dự thảo Luật cạnh tranh
 37. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi
 38. Dự thảo Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 39. Dự thảo Luật quốc phòng
 40. Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
 41. Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
 42. Dự thảo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài sửa đổi
 43. Dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi
 44. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 45. Dự thảo Luật Quản lý nợ công
 46. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc
 47. Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
 48. Dự thảo Đề cương dự án Luật Trồng trọt
 49. Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 50. Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 51. Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)
 52. Law No. 03/2016/QH14 dated November 22, 2016, on amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 53. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 54. Law No. 02/2016/QH14 dated November 18, 2016, on religion and folk belief
 55. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 56. Law No. 01/2016/QH14 dated November 17, 2016, on Property Auction
 57. Luật đấu giá tài sản 2016
 58. Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 59. Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 60. Dự thảo Luật dân số
 61. Dự thảo Luật quy hoạch
 62. Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng
 63. Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh
 64. Dự thảo Luật Công an xã
 65. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi
 66. Law No. 108/2016/QH13 dated April 9th, 2016, on treaties
 67. Luật điều ước quốc tế 2016
 68. Law No. 104/2016/QH13 dated April 06th, 2016, access to information
 69. Law No. 105/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on pharmacy
 70. Law No. 107/2016/QH13 dated April 06th, 2016, on Export and import duties
 71. Law No. 106/2016/QH13 dated April 06th, 2016, amendments to some Articles of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty, and the Law on Tax administration
 72. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 73. Luật Dược 2016
 74. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 75. Luật tiếp cận thông tin 2016
 76. Law No. 102/2016/QH13 dated April 05th, 2016, children
 77. Law No. 103/2016/QH13 dated April 05th 2016, Press Law
 78. Luật trẻ em 2016
 79. Luật Báo chí 2016
 80. Law No. 101/2015/QH13 dated 27 November 2015, Criminal Procedure Code
 81. Law No. 100/2015/QH13 dated November 27, 2015, criminal code
 82. Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 83. Bộ luật hình sự 2015
 84. Law No. 99/2015/QH13 dated November 26th, 2015, on Organization of Criminal Investigation Bodies
 85. Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials
 86. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 87. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 88. Code No. 92/2015/QH13 dated November 25th, 2015, of Civil Procedure
 89. Law No. 93/2015/QH13 dated November 25, 2015, on Administrative Procedures
 90. Law No. 95/2015/QH13 dated November 25, 2015, the Vietnam Maritime Code
 91. Law No. 94/2015/QH13 dated 25 November, 2015, on temporary detention and custody
 92. Law No. 96/2015/QH13 dated November 25, 2015, on referendum
 93. Law No. 97/2015/QH13 dated November 25, 2015, fees and charges
 94. Luật phí và lệ phí 2015
 95. Luật trưng cầu ý dân 2015
 96. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 97. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 98. Luật tố tụng hành chính 2015
 99. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 100. Law No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015, The Civil Code