09/08/2012 | 11953 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/TY-DT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM

- Căn cứ kết quả thử nghiệm vắc xin cúm gia cầm NAVET-VIFLUVAC do Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung ương sản xuất;

- Căn cứ Kết quả nghiệm thu sản phẩm của Hội đồng khoa học - Cục Thú y ngày 20 tháng 02 năm 2012

Cục Thú y ban hành hướng dẫn sử dụng vắc xin NAVET-VIFLUVAC do Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương (Navetco) sản xuất để phòng bệnh cúm cho gia cầm như sau:

1/ Tên vắc xin: vắc xin cúm gia cầm NAVET - VIFLUVAC phụ týp (subtype) H5N1 cho gà vịt khỏe mạnh.

2/ Đặc điểm: vắc xin được chế từ chủng NIBRG-14 (được tạo ra từ chủng H5N1 A/Vietnam/1194/2004 và chủng H1N1 A/PR/8/34 bằng kỹ thuật di truyền ngược). Chủng vắc xin được nuôi cấy trên phôi gà và được vô hoạt bằng formalin. Vắc xin có màu trắng sữa, dạng nhũ dầu đồng nhất, được đóng trong lọ 20 ml, 50ml và 100 ml.

3/ Chỉ định: Phòng bệnh cúm cho gà do vi rút cúm gia cầm H5N1 nhánh 1 (Clade 1) và nhánh 2.3.2.1 (nhóm A) gây ra và phòng bệnh cúm cho vịt do vi rút cúm gia cầm H5N1 nhánh 1 gây ra. Chỉ sử dụng vắc xin cho gà, vịt khoẻ mạnh.

4/ Cách dùng và liều lượng

4.1. Cách dùng: Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da ở vị trí 1/3 phía dưới, sau c.

4.2. Liều lượng và đường tiêm:

Phòng bệnh cho gà:

- Gà từ mẹ chưa tiêm vắc xin được tiêm lúc 14-21 ngày tuổi: tiêm 1 mũi vào dưới da cổ phía trên, phần gần với cơ thể, tiêm liều 0,5 ml/con.

- Gà con từ mẹ có tiêm vắc xin cúm được tiêm lúc 21 - 28 ngày tuổi, liều 0,5ml/con; sau đó cứ 4 tháng phải tiêm nhắc lại một liều 0,5ml/con.

- Gà giống gà đẻ: liều 0,5ml/con và nhắc lại sau 6 tháng.

Phòng bệnh cho vịt:

- Vịt từ 14 - 35 ngày tui: tiêm 1 mũi dưới da giữa c phía trên, phần gần với cơ thể, tiêm liều 0,5ml/con, trong trường hợp cần thiết có thể tiêm nhắc lại sau 14-21 ngày tiêm nhắc lại mũi thứ 2 với liều 1ml/con.

- Vịt trên 35 ngày tuổi: tiêm 1 mũi vào cơ ngực với liều 1ml/con.

- Vịt giống và vịt đẻ, liều 1ml/con và nhắc lại sau 6 tháng.

5/ Bảo quản vắc xin: từ 2-8°C, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, không được đông lạnh vắc xin, vắc xin chỉ được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

6/ Những chú ý khi sử dụng vắc xin:

- Không dùng vắc xin cho gà, vịt bị bệnh cúm gia cầm hay ốm yếu.

- Kiểm tra kỹ vắc xin trước khi tiêm, loại bỏ lọ bị vỡ, bị đông băng, có vẩn đục hoặc bị phân lp, lọ hết hạn sử dụng.

- Đ vắc xin đạt nhiệt độ phòng (khoảng 25°C) và lắc kỹ trước khi tiêm, lọ vắc xin chỉ được sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi mở nắp.

- Thường xuyên thay kim sau trong quá trình tiêm.

- Không sử dụng thịt gà, vịt trong vòng 14 ngày sau khi được tiêm vắc xin.

- Vắc xin phải do nhân viên thú y tiêm.

 


Nơi nhận:
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố;
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu VT, DT.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1286/TY-DT, HUONG DAN 1286, CUC THU Y, VAC XIN PHONG BENH CUM GIA CAM, HUONG DAN SU DUNG, THE THAO - Y TE