26/04/2010 | 2225 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2224/BGDĐT-GDMN
V/v: chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình GDMN mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình GDMN mới tại 2 miền vào khoảng tháng 6 và tháng 7 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiến hành một số công việc sau đây:

- Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chương trình GDMN của địa phương.

- Báo cáo và tập hợp số liệu về thực hiện chương trình GDMN theo yêu cầu của công văn số 1970/BGDĐT_GDMN ngày 14 tháng 4 năm 2010 về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết và báo cáo thi đua năm học 2009-2010.

- Các tỉnh có tên sau đây, mỗi tỉnh chuẩn bị 1 báo cáo tham luận tại hội thảo theo các vấn đề được phân công như sau:

1. Lập kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình GDMN cho từng độ tuổi. (TP Hồ Chí Minh, Hà Nam)

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo chủ đề và vấn đề tích hợp (Hải Phòng, Sơn La)

3. Tổ chức, sắp xếp, tạo môi trường hoạt động tích cực ở trẻ. (Đà Nẵng, Nam Định)

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thể chất/nhận thức/ Tình cảm và kỹ năng xã hội/ thẩm mỹ và vấn đề tích hợp. (Lâm Đồng, Thái Bình)

5. Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ.(Khánh Hòa, Cần Thơ)

6. Tổ chức hoạt động ngoài trời .(Hải Dương, Đắc Lắc)

7. Tổ chức hoạt động học của trẻ.(Thanh Hóa, Đồng Nai)

8. Tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với các sự kiện/lễ hội.(Hà Nội, Bắc Ninh)

9. Sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu thực hiện CT GDMN (Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc)

10. Khai thác, sử dụng môi trường có sẵn và làm đồ dùng từ nguyên vật liệu địa phương cho thực hiện CT GDMN mới.(Hà Tĩnh, Bình Thuận)

11. Đánh giá sự phát triển của trẻ và sử dụng kết quả đánh giá (Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế)

12. Quan hệ giáo viên, trẻ, phụ huynh trong thực hiện các hoạt động giáo dục.(Tiền Giang, Phú Thọ)

13. Bồi dưỡng giáo viên về chương trình GDMN (Quảng Ninh, Quảng Nam)

14. Xây dựng và chỉ đạo điểm về thực hiện chương trình GDMN (Bình Dương, Hòa Bình)

15. Tham mưu và đầu tư cho thực hiện chương trình GDMN. (Bình Định, Bắc Giang)

16. Giải quyết vấn đề lớp mẫu giáo ghép/ lớp mẫu giáo học 1 buổi/lớp 5 tuổi không học qua 3 và 4 tuổi.(Vĩnh Long, Điện Biên, Ninh Thuận).

Yêu cầu báo cáo:

+ Báo cáo cần nêu rõ cách tổ chức thực hiện, những kinh nghiệm tốt, những khó khăn và giải pháp khắc phục, kiến nghị, đề xuất…

+ Mỗi báo cáo dài không quá 4 trang khổ A4 (không kể hình ảnh hoặc sản phẩm văn bản đính kèm để minh họa cho báo cáo), sử dụng Unicode trên phông Times New Roman, cỡ chữ 14.

+ Các báo cáo cần được chọn lọc, biên tập và đọc duyệt trước khi gửi về Bộ.

+ Báo cáo được gửi qua 2 hệ thống thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo (vụ Giáo dục Mầm non) trước ngày 5/6/2009: Theo đường công văn có đầy đủ chữ ký và dấu xác nhận của Sở giáo dục và Đào tạo; Theo đường thư điện tử, địa chỉ : giangpsed@yahoo.com; dlphương@moet.edu.vn;

Mọi thông tin, xin liên hệ: đ/c Nguyễn Thị Thanh Giang - CVC Vụ GDMN. ĐT: 04.3 753 9456; DĐ: 0903248083

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Lưu VT, Vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
Lê Minh Hà

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2224/BGDDT-GDMN, CONG VAN 2224 2010, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CHUONG TRINH GIAO DUC MAM NON, GIAO DUC