28/05/2013 | 13521 Lượt xem |

UBND TỈNH NINH BÌNH
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/BC-BATGT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 05 năm 2013

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN CUỐI NĂM 2013

5 tháng đầu năm 2013, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ và kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2013. Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TTATGT 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2013.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 11/CTR-UBND ngày 15/3/2013 về thực hiện Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TT ATGT năm 2012, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13/Ctr/TU ngày 05/12/2012 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, sơ kết thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ.

Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch số 05/BATGT ngày 16/01/2013 về thực hiện Chương trình hành động số 13/Ctr/TU ngày 05/12/2012 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Kế hoạch số 10/BATGT ngày 28/01/2013 về Triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2013; Kế hoạch số 138/KH-BATGT ngày 03/12/2012 về tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch 2013 và Tết Quý Tỵ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Công điện số 15/BATGT ngày 01/02/2013 về thực hiện Công điện số 19/CĐ ngày 30/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân 2013; Kế hoạch 25/BATGT ngày 14/3/2013 về tổ chức thực hiện chiến dịch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ giả mạo mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; Công văn số 48/BATGT ngày 25/4/2013 chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh triển khai đợt hoạt động mạnh về kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ; Kế hoạch số 50/KH-BATGT ngày 26/4/2013 Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần an toàn giao thông đường bộ lần thứ 2”; Công văn số 51/BATGT ngày 26/4/2013 chỉ đạo các ngành và các địa phương sơ kết thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2011-2013.

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo thực hiện các trọng tâm công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn trong năm 2013 đảm bảo thời gian, nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

- Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai in, cấp phát 10.000 tờ rơi và trăng treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến giao thông chính với chủ đề về an toàn đường bộ; tổ chức hoạt động điểm tuyên truyền giáo dục các quy định về người đi bộ cho các lớp mầm non Trường Mầm non Mai Thế Hệ và thực hành đi bộ sang đường tại nút giao Tràng An; thông báo công khai chương trình đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình và đã cấp đổi mũ đạt chuẩn có trợ giá được trên 6.000 chiếc; phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức khóa tập huấn “Tăng cường năng lực cưỡng chế vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông” Công an tỉnh Ninh Bình với 50 người tham gia.

- Công an tỉnh chỉ đạo: Phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng, phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố, thị xã xây dựng 28 tin, bài tuyên truyền, phát 266 lượt trên đài truyền thanh của 146 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội người cao tuổi tổ chức 08 buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT cho hơn 1.000 cán bộ, hội viên, tổ chức cho 50.420 học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về TTATGT.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng 05 phóng sự, viết 14 tin, bài tuyên truyền, phản ánh về công tác đảm bảo TTATGT và đưa tin buổi lễ ra quân đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức hội nghị “Cảnh sát giao thông lắng nghe ý kiến của nhân dân và tuyên truyền pháp luật về TTATGT” cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh với hơn 50 người tham dự, tuyên truyền 60 buổi bằng xe ô tô gắn loa trên các tuyến đường chính, địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATGT; phối hợp với Cục C67, phóng viên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự phản ánh về công tác bảo đảm TTATGT và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến QL1A của lực lượng CSGT; tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã.

Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức cho 119 chủ phương tiện, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, phối hợp với các ngành chức năng duy trì thường xuyên các chuyên mục ATGT trên đài truyền thanh 2 cấp, tổ chức 197 buổi tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ 470 băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về TTATGT, phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát, xây dựng phương án phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là những nơi có khu du lịch, điểm vui chơi giải trí, nơi tổ chức các lễ hội đầu năm.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng và các đơn vị tăng cường tuyên truyền các quy định về TTATGT tại các bến xe; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô, quán triệt cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe về ý thức phục vụ hành khách.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT và báo cáo kết quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh cho các đồng chí là báo cáo viên và tuyên truyền viên của tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 đợt tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 140 cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh triển khai các hoạt động đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nổi bật trong “Tháng Thanh niên năm 2013” các cấp bộ đoàn triển khai thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã, thành phố phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông, tổ chức đội hình tham gia đảm bảo TTATGT tại các điểm chốt giao thông đường bộ và đường sắt; tổ chức được 35 tuyến đường thanh niên tự quản, thực hiện tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt nam Chi nhánh Ninh Bình tặng 1000 cặp phao cứu sinh cho đại diện các trường tiểu học: Thượng Hòa, Thanh Lạc (Nho Quan), Kim Định (Kim Sơn) và Khánh Thành (Yên Khánh).

- Đài PTTH tỉnh và Báo Ninh Bình tiếp tục duy trì chuyên mục ATGT trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh và các số báo ra định kỳ tuyên truyền các hoạt động về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành giáo dục của tỉnh thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường học, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác phòng tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên và bảo đảm TTATGT đường bộ đường sắt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp học sinh nghỉ hè năm 2013.

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến các đối tượng tham gia giao thông và cộng đồng dân cư bằng các hình thức phù hợp.

3. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục xây dựng các công trình giao thông trọng điểm theo kế hoạch.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ nắn chỉnh, quét vôi cọc tiêu, biển báo, phát cây cắt cỏ đảm bảo tầm nhìn; tổ chức lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường đô thị và hệ thống biển chỉ dẫn vào các khu du lịch lễ hội theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT, màng phản quang theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887:2008 đối với 158,2Km đường tỉnh và 79Km quốc lộ ủy thác.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đang khai thác.

Tham mưu giúp UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt tại nút giao giữa QL1 và đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh để đảm bảo giao thông tại nút giao Ngạt Kéo - thị xã Tam Điệp. Phối hợp với Ban quản lý Dự án ATGT thuộc Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Ninh Bình kiểm tra hiện trường thống nhất mở dải phân cách rào thép bảo đảm ATGT trên tuyến QL10 đoạn qua địa bàn thành phố Ninh Bình.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành lang; ra quân phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ngăn chặn và xử lý tình trạng phơi hàng nông sản, đốt rơm trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh trong vụ mùa chiêm xuân 2013.

4. Công tác quản lý vận tải, phương tiện, người lái.

- Công an tỉnh đã đăng ký mới 536 ôtô, số ôtô hiện đang quản lý là 14.014 xe; đăng ký mới 7750 môtô, số xe mô tô hiện đang quản lý là 319.895 chiếc.

- Sở GTVT đã tổ chức đào tạo, sát hạch cấp mới 2.894 GPLX môtô (hạng A1), 2.124 GPLX ôtô; cấp đổi 5.479 GPLX ôtô và mô tô. Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thực hiện kiểm định các tiêu chuẩn về kỹ thuật và môi trường phương tiện cơ giới đường bộ cho 8.182 lượt phương tiện, trong đó đã cấp giấy chứng nhận kiểm định là 6.292 phương tiện. Ban đăng kiểm thủy thực hiện giám sát kiểm tra kỹ thuật cấp phép lưu hành 12 phương tiện thủy nội địa.

Chỉ đạo phòng Quản lý vận tải - phương tiện - người lái và Thanh tra giao thông thực hiện đợt kiểm tra định kỳ về công tác vận tải hành khách đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách và các bến xe khách trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của 04 tuyến xe khách nội tỉnh và 88 tuyến xe khách ngoại tỉnh; đưa vào khai thác mới tuyến xe buýt thành phố Ninh Bình - Yên Mô - Lai Thành (Kim Sơn) cùng với 3 tuyến xe buýt TP Ninh Bình - Cúc Phương (Nho Quan), thành phố Ninh Bình - Yên Khánh - Lai Thành (Kim Sơn), thành phố Ninh Bình - thị xã Tam Điệp hình thành mạng lưới vận tải khách công cộng thuận tiện cho sự đi lại của nhân dân và giảm một lượng đáng kể phương tiện cá nhân tham gia giao thông.

Trong dịp tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, Sở GTVT đã chỉ đạo 13 doanh nghiệp vận tải hành khách tăng cường đội ngũ lái, phụ xe, bố trí 245 phương tiện phục vụ trên 92 tuyến vận tải khách cố định, với tổng số 5.675 lượt xe xuất bến, giảm so với kế hoạch 0,6%, giảm so với năm 2012 là 18 %; số lượt hành khách vận chuyển là 36.646 lượt người, giảm so với kế hoạch là 1,2%, so với cùng kỳ năm 2012 là 18,1%; 4 tuyến xe buýt nội tỉnh với 28 phương tiện và 452 phương tiện kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi hoạt động liên tục trong các ngày nghỉ Tết. Duy trì hoạt động của 41 bến khách ngang sông, 2.160 phương tiện đò phục vụ tại 5 khu du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn phục vụ tốt các hoạt động Văn hóa - Lễ hội và mọi nhu cầu đi lại, vui xuân của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, văn minh và an toàn.

5. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Cảnh sát khác tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo quản lý và giám sát có hiệu quả các tuyến giao thông, nhất là giao thông đường bộ vào thời điểm có đông người tham gia giao thông, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, tránh, vượt sai quy định, chở quá tải, quá số người cho phép, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả:

Trên đường bộ: Đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.964 trường hợp vi phạm, phạt tiền 14.288.508.000đ, tạm giữ 2576 lượt phương tiện các loại.

Trên đường thủy: Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 18 lượt các bến đò chở khách, phát hiện và xử lý 437 trường hợp vi phạm, phạt tiền 35.340.000đ.

- Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và đơn vị liên quan duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, các vi phạm tại các bến xe khách, các vi phạm về xe “dù”, bến “cóc” trong hoạt động vận tải và kiến nghị triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT chống ùn tắc giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là khu du lịch Tràng An, Bái Đính, Định - Lê và tuyến giao thông trọng điểm như QL1, QL10.

Lực lượng Thanh tra giao thông phát hiện lập biên bản và xử phạt 536 trường hợp với tổng số tiền nộp kho bạc nhà nước là 358 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 63 trường hợp.

6. Tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Tai nạn giao thông (bao gồm va chạm giao thông): Trong 5 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 77 vụ TNGT và va chạm giao thông làm chết 26 người, bị thương 62 người (trong đó có 24 vụ TNGT nghiêm trọng và rất nghiệm trọng, làm chết 26 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 86 triệu đồng). So với cùng kỳ năm 2012, giảm 10 vụ, tăng 1 người chết và giảm 7 người bị thương.

Nguyên nhân: Tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông chưa chấp hành các quy định về tốc độ, làn đường, vượt xe, nhường đường, chuyển hướng khi tham gia giao thông.

- Tình hình ùn tắc giao thông: Trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên các tuyến giao thông trong những ngày nghỉ Tết Quý Tỵ 2013. Tuy nhiên trên một số tuyến vẫn có lúc xảy ra ùn tắc cục bộ nhất là vào những ngày nghỉ Lễ, Tết và các dịp Lễ hội.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG TIẾP THEO CỦA NĂM 2013

1. Ban ATGT tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã:

+ Tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho các lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch 25/BATGT ngày 14/3/2013 của Ban ATGT tỉnh về tổ chức thực hiện chiến dịch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ giả mạo mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động giai đoạn 2011-2015.

+ Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp đã nêu trong Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; “Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch thực hiện Năm an toàn giao thông 2013 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ; Chỉ thị 06/2011/CT-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình, hệ thống đài truyền thanh của các địa phương và các phương tiện truyền thông của Trung ương; tuyên truyền thông qua các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông.

+ Tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện các Dự án ATGT đường bộ tại địa phương theo kế hoạch.

2. Sở Giao thông vận tải.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp số 137/QC-LN tỉnh Ninh Bình căn cứ tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành mở đợt hoạt động mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các xe ô tô tải chở hàng quá tải trọng, quá khổ cho phép theo Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy định hoạt động tuần tra, tuần kiểm đường bộ trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

- Triển khai xây dựng và thực hiện các Đề án “Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020”, Đề án “Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường” và Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông và các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe, chất lượng kiểm định kỹ thuật và môi trường phương tiện giao thông, kiểm tra việc thực hiện quy định lắp thiết bị giám sát hành trình và công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đối với xe chở khách; phối hợp với Tổng công ty Đường sắt, chính quyền địa phương có biện pháp phòng ngừa TNGT ở một số đường ngang dân sinh thường xảy ra trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn; thực hiện kiểm tra, rà soát, khắc phục những điểm nguy hiểm cho ATGT trên hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Chỉ đạo các Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng giao thông, đảm bảo giao thông ở khu vực vừa thi công vừa khai thác, hạn chế ách tắc giao thông và ảnh hưởng môi trường, đặc biệt là tuyến giao thông QL 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phối hợp với Ban quản lý Dự án ATGT thuộc Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Ninh Bình lắp đặt dải phân cách rào thép phân làn bảo đảm ATGT trên tuyến QL10 đoạn qua địa bàn thành phố Ninh Bình.

4. Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo khép kín địa bàn, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSGT và các lực lượng Cảnh sát khác trong công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế tối đa tình trạng chống người thi hành công cụ, gây thương vong cho cán bộ chiến sỹ. Có phương án cụ thể, lâu dài và chi tiết để phòng ngừa, giải tỏa ùn tắc giao thông.

5. Sở Giáo dục đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về ATGT, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, trong đó tập trung vào việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy; thực hiện mặc áo phao khi đi đò; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Ban ATGT tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Tổ chức kiểm tra hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- UBND tỉnh;
- Trưởng, Phó ban ATGT tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Các Hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh tỉnh;
- Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, VP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64/BC-BATGT, TINH NINH BINH, BAO DAM TRAT TU AN TOAN GIAO THONG HAI DUONG, TRAT TU AN TOAN GIAO THONG NINH BINH, DAM BAO TRAT TU GIAO THONG NINH BINH, GIAO THONG - VAN TAI, VAN HOA - XA HOI