01/01/1995 | 3212 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 214:1995

THUỐC TRỪ SÂU DIAZINON 50% DẠNG NHŨ DẦU

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Diazinon 50% dạng nhũ dầu, dùng làm thuốc trừ sâu hại cây trồng trong nông nghiệp.

1. Yêu cầu kỹ thuật

1.1. Thành phần thuốc

- Sản phẩm Diazinon 50% dạng nhũ dầu là hỗn hợp của 50% hoạt chất Diazinon, dung môi và các chất phụ gia khác.

- Tên hoá học: 0,0- Dietyl - 2 izopropyl - 6 metyl - 4 pyrimidinnyl - phốtphothionat

- Công thức phân tử: C12H21N2O3PS
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10TCN214:1995, TIEU CHUAN NGANH 10TCN214:1995, ***, THUOC TRU SAU DIAZINON DANG NHU DAU, THUOC TRU SAU DIAZINON, THUOC TRU SAU, YEU CAU VA PHUONG PHAP THU, PHUONG PHAP THU, 10 TCN 214:1995, NONG NGHIEP