Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCXDVN233:1999 Loại văn bản: Tiêu chuẩn XDVN
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1999 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Số thứ tự

Các thông số

Đơn vị

Các loại nước

Loại A

Loại B

Loại C

1

2

3

4

5

6

1

Độ pH

 

6,5 đến 8,5

6,0 đến 9,0

pH > 9 và pH < 6

2

Độ đục

NTU

< 20

< 500

< 1.000

3

Độ màu

mg/l Pt

< 10

< 100

< 200

4

Độ oxy hóa KMnO4

mg/l O2

< 2,0

2 – 5

< 10

5

Độ cứng toàn phần

odH

4 đến 8

< 4 hoặc 8 đến 13

< 28

6

Sulfua

H2S

mg/l

0

0

< 0,5

7

Clorua

Cl-

mg/l

< 25

< 200

< 400

8

Sunfat

SO4--

mg/l

< 25

< 250

< 400

9

Nitrit

NO2-

mg/l

< 0,1

< 1

< 2

10

Nitrat

NO3-

mg/l N

0

< 6

< 10

11

Photphat

PO4---

mg/l

0

< 1,5

< 2

12

Sắt tổng

Fe

mg/l

< 0,3

< 1

< 2

13

Mangan tổng

Mn

mg/l

< 0,2

< 0,5

< 1

14

Amonium

NH4+

mg/l

< 0,2

< 0,5

< 1

15

Florua

F-

mg/l

0,5 đến 1,0

< 1,5

< 2

16

Xianua

CN-

μg/l

0

< 50

< 100

17

Phenol

 

μg/l

0

0,5

< 100

18

Asen

As

μg/l

0

50

< 100

19

Cadmi

Cd

μg/l

0

< 1

< 5

20

Crom tổng

Cr

μg/l

0

< 10

< 50

21

Selen

Se

μg/l

0

< 5

< 10

22

Thủy ngân

Hg

μg/l

0

0

< 1

23

Đồng

Cu

μg/l

< 50

< 1.000

< 3.000

24

Chì

Pb

μg/l

0

< 10

< 50

25

Kẽm

Zn

μg/l

< 50

< 1.000

< 5.000

26

E.Coli

MPN/100 ml

< 20

< 100

< 200

27

Tổng hóa chất bảo vệ thực vật (trừ DDT)

mg/l

0

< 0,15

< 0,15

28

DDT

Bq/l

0

< 0,01

< 0,01

29

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bg/l

< 0,1

< 0,1

< 0,1

30

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bg/l

< 1

< 1

< 1

Bảng 2. Phân loại chất lượng nguồn nước ngầm – Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ của các chất thành phần trong từng loại nước ngầm

Số thứ tự

Các thông số

Đơn vị

Các loại nước

Loại A

Loại B

Loại C

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

1

Độ pH

 

6,8 đến 7,5

6,0 đến 8,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Độ oxy hóa KMnO4

mg/l O2

< 0,5

0,5 – 2,0

< 10

3

Độ cứng toàn phần

odH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 4 hoặc 8 đến 13

< 28

4

Sulfua

H2S

mg/l

0

0

< 0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Clorua

Cl-

mg/l

< 25

< 200

< 400

6

Sunfat

SO4--

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 25

< 250

< 400

7

Nitrit

NO2-

mg/l

< 0

< 0,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Nitrat

NO3-

mg/l N

0

< 6

< 10

9

Photphat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mg/l

0

< 1,5

< 2

10

Sắt tổng

Fe

mg/l

< 0,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 50

11

Mangan tổng

Mn

mg/l

< 0,05

< 2

< 3

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NH4+

mg/l

< 0

< 3

< 30

13

Florua

F-

mg/l

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0 đến 0,5 hoặc 1,0 đến 1,5

< 2

14

Xianua

CN-

μg/l

0

< 50

< 100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phenol

 

μg/l

0

0,5

< 100

16

Asen

As

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

50

< 100

17

Cadmi

Cd

μg/l

0

< 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

Crom tổng

Cr

μg/l

0

< 10

< 50

19

Selen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

μg/l

0

< 5

< 10

20

Thủy ngân

Hg

μg/l

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 1

21

Đồng

Cu

μg/l

< 50

< 1.000

< 3.000

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pb

μg/l

0

< 10

< 50

23

Kẽm

Zn

μg/l

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 1.000

< 5.000

24

E.Coli

MPN/100 ml

< 0

< 20

< 100

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 233:1999 về Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ cho hệ thống cấp nước sinh hoạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.108

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86