Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN4213:1986 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1986 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Tên phân xưởng, gian phòng, khu vực sản xut

Mt làm vic

Mt xác định độ rọi tiêu chun

Cấp công vic

Đ rọi nh nht, lux

Ghi chú

Chiếu sáng bng đèn huỳnh quang

Chiếu sáng bằng đèn nung sáng

Hthng chiếu sáng chung

H thống chiếu sáng hn hp

Hệ thống chiếu sáng chung

H thng chiếu sáng hn hp

Chiếu sáng chung và cục b

Riêng chiếu sáng chung

Chiếu sáng chung và cc bộ

Riêng chiếu sáng chung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. ng đoạn m nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bể m trên dưới

Miệng chảy nút điều khin

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

- Khu vc đánh đông m

Sàn nhà, vòi chy

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

- Khu vực ngâm (NH3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoniắc

Van điều khin trên đưng ng

ngang

Vc

75

 

 

30

 

 

 

- Khu vực máy quay li tâm, khu vc vào chai

Vòi chảy miệng chai

ngang

Vc

75

 

 

30

 

 

 

- Phòng hóa nghim

trên bàn làm việc

ngang

IId

150

400

150

75

200

75

 

- Khu vc chứa nguyên liệu, gian chọn mủ, bể rửa mủ

Sàn nhà, trên mặt nước

ngang

Vc

75

 

 

30

 

 

 

- Khu vực cha đất, bể chứa cao lanh và đánh đông

Sàn nhà

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

- Bn đánh tan đất vào nước

Mặt nước

ngang

Vc

75

 

 

30

 

 

 

2. ng đoạn gia công cơ học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Máy lạng

Lưỡi cưa trục cán

ngang

IVd

100

 

 

50

 

 

 

- Máy vn chuyn

Mt nước

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

- Ra mũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Máy cán

nơi tiếp xúc hai trục cán cao 0,8m

Nghiêng

VI + 1

100

 

 

50

 

 

Tăng lên 1 bc theo thang đrọi vì mc nguy him cao

- Máy nhai

Ming vào m vt mũ

ngang

IVd

100

 

 

50

 

 

 

- Máy băm, máy cốm, máy bún

IVd

100

 

 

50

 

 

 

- Đưng vn chuyển mủ

Sàn nhà, đường ray

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

3. Công đon gia công nhiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khu vc lò xong dầu vào m, thân lò

Đưng ray

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

- Khu ro mủ

Nút điều khin biu đ tự ghi

ngang

IVd

100

 

 

50

 

 

 

- Khu vc cân ép: Bàn cân

Vạch chỉ cân

Đứng

IVd

100

 

 

50

 

 

 

Máy ép

Bàn điều khin

Đứng

IVd

100

 

 

50

 

 

 

- Khu lò sy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường vận chuyn

Đường ray

ngang

IV

75

 

 

30

 

 

 

V trí n m

Sào phơi cách mặt đt 0,8m

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

- Cửa lò sấy

Nhit kế

Đứng

V

75

 

 

30

 

 

 

- Nơi xuống m:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V trí kim tra phân loi m

Sàn nhà

ngang

IVd

100

 

 

50

 

 

 

4. Công đoạn hoàn chnh sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực đóng kin

Sàn nhà

ngang

VI

75

 

 

30

 

 

 

Bảng 2: Hệ s dự trữ v thời hạn lau đèn

Tên công đoạn sản xut

Hệ số dự trữ

Số ln lau đèn
ln/năm

Đèn huỳnh quang

Đèn nung sáng

Công đoạn chế biến mủ

1,8

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công đoạn gia công cơ hc

1,5

1,3

4

Công đoạn gia công nhiệt

1,8

1,5

6

Công đoạn hoàn chnh sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,3

4

 

Phụ lục 1

Góc bảo vệ của đèn

a. Đèn nung sáng nhìn thấy dây tóc bóng đèn

b. Đèn nung sáng bóng mờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Đèn huỳnh quang không có bộ phận tán xạ ánh sáng

d. Đèn huỳnh quang có bộ phận tán xạ ánh sáng.

 

Phụ lục 2

Mẫu sổ theo dõi tình hình sử dụng và bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng

a) Mẫu trang đu của sổ

Tên phân xưởng

Ngày đưa vào sử dụng các hệ thng chiếu sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn

Ngun sáng

Tng công sut trong hệ thống CSKV

Ghi chú

Kiu loại

Tổng số, cái

Kiểu loại

Công suất, W điện áp, V

Tổng s, cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếu sáng cục bộ

Chiếu sáng sự cố

Chiếu sáng phân tán người

Chiếu sáng bảo vệ

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Cán bộ theo dõi bảo dưng thiết bị chiếu sáng                       Qun đốc phân xưởng

b) Mu bảng theo i tình hình hư hỏng thiết bị chiếu sáng

Ngày tháng năm

Số ngun sáng hư hng, cái

Số đèn hư hỏng, cái

Lý do

Bóng đèn nung sáng

Bóng đèn huỳnh quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống chiếu sáng cục bộ

Hệ thng chiếu sáng chung

Hệ thng chiếu sáng cục bộ

Hệ thng chiếu sáng chung

Hệ thống chiếu sáng cục b

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

c) Mẫu bảng theo i tình hình thay thế thiết bị chiếu sáng

Ngày tháng năm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thay đèn

Ghi chú

Bóng đèn nung sáng

Bóng đèn huỳnh quang

S lượng, cái

Kiểu loại

Slượng, cái

Công sut, W điện áp, V

Slượng, cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống chiếu sáng chung

Hệ thống chiếu sáng cục bộ

Hệ thống chiếu sáng chung

H thống chiếu sáng cục bộ

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Mẫu bảng theo dõi tình hình kim tra bảo dưng thiết bị chiếu sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S đèn lau chùi theo định kì, cái

Số đèn đã sửa chữa, cái

Kiểm tra

Ghi chú

Độ rọi trong phân xưởng, lux

Điện thế mạng điện chiếu sáng trong phân xưng, V

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4213:1986 về Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


661

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106