Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10333-2:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

1: np

2: khung

3: đốt cổ

4: đầu ni cổ

5: vai

6: đốt thân

7: đầu nối ống

8: bc thang

9: lỗ thông hơi

10. cống thoát nước

Lt: chiều dọc thân

Ht: chiều cao thân

Dt: chiều dày thành thân

Dd: chiều dày đáy thân

Dv: chiều dày vai

Dc: chiều dày thành đốt c

Bt: chiều ngang thân

Bc: chiu rộng đốt cổ

Lc: chiều dài đốt c

Hc: chiu cao đốt cổ

Hình 1 - Kích thước cơ bn của giếng thăm có cổ giếng ở giữa

Mặt cắt A-A

Mặt bằng

CHÚ DN:

1: np

2: khung

3: đốt cổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5: vai

6: đốt thân

7: đầu nối ống

8: bc thang

9: lỗ thông hơi

10. cống thoát nước

Lt: chiều dọc thân

Ht: chiều cao thân

Dt: chiều dày thành thân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dv: chiều dày vai

Bt: chiều ngang thân

Bc: chiu rộng đốt cổ

Lc: chiều dài đốt c

Hc: chiu cao đốt cổ

Hình 2 - Kích thước cơ bản của giếng thăm có cổ giếng ở thành bên

5.1.6. Bê tông

Bê tông chế tạo giếng thăm đáp ứng mác thiết kế nhưng không được thấp hơn M25.

Hỗn hợp bê tông có tỉ lệ nưc/chất kết dính (N/CKD) không lớn hơn 0,45.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.1. Kích thước trong và mức sai lệch kích thước cho phép

Kích thước trong và sai lệch cho phép của giếng thăm được qui định trong Bảng 1 và Bng 2.

Bảng 1 - Kích thước trong và mức sai lệch kích thước cho phép của thân giếng

Kích thước tính bằng milimét

Loại giếng thăm

Kích thước trong của thân giếng1)

Sai lệch cho phép

Chiều dày thành Dt và đáy Dd

Sai lệch cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sai lệch cho phép

Gd, Gv, Gn, Gk, Gvb

D300.TT

800 x 800 x 8002)

± 6

80

+ 6

- 3

120

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 3

D400.TT

800 x 800 x 8002)

D300.TC

800 x 800 x 8002)

100

D400.TC

800 x 800 x 8002)

D600.TT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D800.TT

1200 x 1200 x 12002)

D1000.TT

1400 x 1400 x 14002)

D600.TC

1000 x 1000 x 10002)

120

140

D800.TC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D1000.TC

1400 x 1400 x 14002)

D1200.TT

1600 x 1600 x 160022)

± 10

D1500.TT

1400 x 2000 x 2000

D1200TC

1400 x 1600 x 16002)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

160

D1500.TC

2000 x 2000 x 2000

D2000.TT

2500 x 2500 x 2500

D2000.TC

2500 x 2500 x 2500

160

180

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 5

D2500.TT

3000 x 3000 x 2700

D2500.TC

3000 x 3000 x 2700

180

+ 10

- 5

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3500 x 3500 x 3200

± 15

200

240

D3000.TC

3500 x 3500 x 3200

220

260

CHÚ THÍCH:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Nếu chiều sâu chôn cống lớn hơn 1800 mm thì chiều cao tối thiểu của giếng thăm bằng 1800 mm (Tham khảo Phụ lục A).

Bảng 2 - Kích thước trong và sai lệch kích thước cho phép của đốt cổ

Kích thước tính bằng milimét

Loại giếng thăm

Kích thước trong của tiết diện đốt c

Lc x Bc

Sai lệch cho phép

Chiều cao Hc

Sai lệch cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sai lệch cho phép

Gvb.TT

1000 x 1000

± 6

250

± 6

100

+ 6

- 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1000

Gvb.TC

250

120

500

1000

700 x 700

250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500

1000

700 x 700

250

100

500

1000

CHÚ THÍCH :Các kích thước khác được sản xuất theo yêu cầu của thiết kế hoặc của khách hàng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép bên trong và bên ngoài không được nhỏ hơn 12 mm.

5.3. Yêu cầu về đầu chờ

5.3.1. Đầu chờ nối đốt cống: Đường kính và kiểu mi nối phù hợp TCVN 9113:2012. Chiều dài không lớn hơn 250 mm.

5.3.2. Đầu chờ nối đốt cổ: Kích thước tiết diện và kiểu mối nối phù hợp với kích thước tiết diện và kiểu mối nối của các loại đốt c. Chiều cao không lớn hơn 250 mm.

5.4. Yêu cầu về lòng máng

Kích thước mặt bằng tương ứng với kích thước mặt bằng của mỗi loại giếng, chiều cao bằng một nửa đường kính cống tương ứng, cường độ bê tông bằng cường độ bê tông đúc giếng (tham khảo Phụ lục B).

5.5. Yêu cầu về mối nối

Kích thước hình học và vật liệu trám mối nối giữa thân với vai giếng và giữa các đốt cổ giếng lựa chọn phù hợp TCVN 9116:2012.

5.6. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bề mặt của thân giếng hoặc đốt c phải phẳng đều, các điểm lồi, lõm không vượt quá ± 5 mm.

Không cho phép có các lỗ bọt trên bề mặt thân giếng hoặc đốt cổ với chiều sâu lớn hơn 6 mm.

5.6.2. Nứt rạn bề mặt

Chiều rộng các vết nứt bề mặt của thân giếng hoặc đốt c không được lớn hơn 0,1 mm. Các vết nứt này có thể được xoa lấp bằng hồ xi măng.

5.6.3. Các khuyết tật do bê tông bị sứt vỡ

Tổng diện tích bê tông b mặt bị sứt vỡ của thân giếng hoặc đốt cổ không được vượt quá 6 lần bình phương sai lệch của kích thước trong của mỗi loại (mm2), trong đó diện tích một miếng sứt vỡ không được lớn hơn 3 lần bình phương sai số kích thước trong và không được sứt v đồng thời ở cả mặt trong và mặt ngoài tại chỗ tiếp xúc của mối nối.

5.6.4. Sự biến màu của bề mặt bê tông

Bề mặt bê tông của thân giếng hoặc đốt c không được có các vết do cốt thép bên trong bị ăn mòn, bị gỉ.

5.7. Yêu cầu về khả năng chống thấm nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 3 - Thời gian giữ nước trong thân giếng

Chiều dày thành thân giếng

mm

Thi gian gi nước

h

80,100,120

36

140, 160

48

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

5.8. Yêu cầu về khả năng chịu tải

Khả năng chịu tải của giếng thăm được qui định tại Bảng 4 tương ứng với vị trí lắp đặt giếng.

Bng 4- Khả năng chịu tải đứng của giếng thăm

Vị trí lắp đặt

Lực nén giới hạn, kN

Dưới lòng đường

125,0

Trên va hè

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.9. Yêu cầu về phụ kiện

Nắp giếng bằng gang hoặc composite polime hoặc bê tông cốt thép đúc sẵn, phù hợp BS EN 124:1994.

Bậc thang được chế tạo theo yêu cầu của thiết kế và đạt mức an toàn phù hợp ASTM C 497.

6. Phương pháp thử

6.1. Lấy mẫu

- Ly ngẫu nhiên không ít hơn 3 sản phẩm mỗi loại đại diện cho lô cần kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật qui định.

- Để kiểm tra các chỉ tiêu về kích thưc, ngoại quan, khuyết tật và cường độ bê tông, cỡ lô thông thường là 150 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 150 sản phm cũng tính là một lô đủ.

- Khả năng chống thấm nước được kiểm tra định kỳ ba tháng một ln. Từ mỗi lô ly ngẫu nhiên 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan và cường độ bê tông đại diện cho lô kiểm tra để thử khả năng chống thấm.

- Khả năng chịu tải được kiểm tra định kỳ sáu tháng một lần. Từ mỗi lô lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan và cường độ bê tông đại diện cho lô kiểm tra đ thử khả năng chịu tải.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.1. Xác định kích thước thân giếng theo TCVN 10333-1:2014.

6.2.2. Xác định kích thước vai và đốt cổ giếng theo TCVN 9116:2012.

6.2.3. Xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

6.3. Xác định ngoại quan và khuyết tật

Theo TCVN 10333-1:2014.

6.4. Xác định cường độ bê tông

Bê tông chế tạo các loại giếng thăm phải được lấy mẫu, bảo dưỡng theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm, coi đó là một trong các hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Khi cần thiết có thể kim tra trực tiếp cường độ bê tông trên sản phẩm theo TCVN 9490:2012 (ASTM C900-2006).

6.5. Xác định khả năng chống thm nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo 6.1

6.5.2. Thiết b, dụng cụ và vật liệu

6.5.2.1. Bộ dụng cụ bịt kín đầu ch.

6.5.2.2. K đỡ thân giếng có chiều cao không nhỏ hơn 700 mm.

6.5.2.3. Đồng h, bay nhỏ mũi nhọn, dao bài, matit bitum.

6.5.3. Cách tiến hành

- Đặt thân giếng lên kệ đ.

- Dùng bộ dụng cụ bịt 2 đầu chờ, trám matit bitum vào khe h giữa tấm thép vi mặt bê tông.

- Đ nước vào thân giếng cho đầy tới cách mép trên 10 mm và giữ nước trong đó một thời gian qui định tùy thuộc chiều dày thành thân giếng theo Bảng 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5.4. Đánh giá kết quả

Nếu không có hiện tượng thấm ướt hoặc xuất hiện giọt nước đọng thì thân giếng thử nghiệm đạt yêu cầu về khả năng chống thấm.

Nếu trong hai thân giếng đem thử có một thân giếng tr lên bị thấm thì phải chọn hai thân giếng khác để th tiếp. Nếu lại có một thân giếng tr lên b thm thì lô thân giếng đó không đạt yêu cầu về kh năng chống thấm, phải phân loại lại.

6.6. Xác định khả năng chịu tải

Theo TCVN 6394:2014.

7. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1. Ghi nhãn

Trên mặt ngoài mỗi loại giếng thăm, tại vị trí dễ quan sát nht, phải ghi rõ:

- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- S hiệu lô sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Dấu kiểm tra cht lượng (khuyến khích sử dụng mã vạch đ quản lý chất lượng sản phẩm);

- Vật liệu dùng ghi nhãn không bị hòa tan trong nước và phai màu.

Khi xuất xưng phải có giy chứng nhận chất lượng sản phẩm cho mỗi lô hàng, trong đó thể hiện kết quả thử các ch tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.

7.2. Vận chuyển và bảo quản

- Các loại giếng thăm được xếp theo hàng, đặt đứng trên kệ gỗ theo từng lô sản phẩm.

- Ch được phép bốc xếp, vận chuyển khi cưng độ bê tông đạt tối thiểu 70% mác thiết kế.

- Phải bốc, xếp bằng cu chuyên dụng, xe nâng dùng dây cáp mềm, hoặc thiết bị gá kẹp thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA GIẾNG THĂM VỚI CHIỀU SÂU CHÔN CỐNG LỚN HƠN HOẶC BẰNG 1800 MM

Kích thước tính bằng milimét

Mặt cắt A-A

Mặt bằng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1: nắp

2: khung

3: đốt cổ

4: đầu nối cổ

5: vai

6: đốt thân

7: đầu nối ống

8: bc thang

9: lỗ thông hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lt: chiều dọc thân

Ht: chiều cao thân

Dt: chiều dày thành thân

Dd: chiều dày đáy thân

Dv: chiều dày vai

Bt: chiều ngang thân

Bc: chiu rộng đốt cổ

Lc: chiều dài đốt c

Hc: chiu cao đốt cổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bằng milimét

Mặt cắt A-A

Mặt bằng

CHÚ DN:

1: nắp

2: khung

3: đốt cổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5: vai

6: đốt thân

7: đầu nối ống

8: bc thang

9: lỗ thông hơi

10. cống thoát nước

Lt: chiều dọc thân

Ht: chiều cao thân

Dt: chiều dày thành thân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dv: chiều dày vai

Bt: chiều ngang thân

Bc: chiu rộng đốt cổ

Lc: chiều dài đốt c

Hc: chiu cao đốt cổ

Hình A.2 - Kích thước cơ bản của giếng thăm có cổ giếng ở thành bên đi với chiều sâu chôn cống lớn hơn hoặc bằng 1800 mm

 

PHỤ LỤC B

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt cắt A-A

Mặt bằng

CHÚ DN:

1: nắp

2: khung

3: đốt cổ

4: đầu nối cổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6: đốt thân

7: đầu nối ống

8: bc thang

9: lỗ thông hơi

10. cống thoát nước

11. cấu kiện lòng máng đúc sẵn;

Lt: chiều dọc thân

Ht: chiều cao thân

Dt: chiều dày thành thân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dv: chiều dày vai

Bt: chiều ngang thân

Bc: chiu rộng đốt cổ

Lc: chiều dài đốt c

Hc: chiu cao đốt cổ

Dc. chiều dày thành đốt cổ;

Dn. đường kính ống thoát chính;

Bm. chiều dài cu kiện lòng máng;

Hm. chiều cao cu kiện lòng máng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt cắt A-A

Mặt bằng

CHÚ DN:

1: nắp

2: khung

3: đốt cổ

4: đầu nối cổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6: đốt thân

7: đầu nối ống

8: bc thang

9: lỗ thông hơi

10. cống thoát nước

11. cấu kiện lòng máng đúc sẵn;

Lt: chiều dọc thân

Ht: chiều cao thân

Dt: chiều dày thành thân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dv: chiều dày vai

Bt: chiều ngang thân

Bc: chiu rộng đốt cổ

Lc: chiều dài đốt c

Hc: chiu cao đốt cổ

Dc. chiều dày thành đốt cổ;

Dn. đường kính ống thoát chính;

Bm. chiều dài cu kiện lòng máng;

Hm. chiều cao cu kiện lòng máng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bng milimét

Mặt bằng

Mặt cắt B-B

CHÚ DN:

Dn. đường kính ống thoát chính;

Bm. chiều dài cu kiện lòng máng;

Hm. chiều cao cu kiện lòng máng.

Hình B.3 - Cấu kiện lòng máng đúc sẵn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đu

Lời gii thiệu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ, định nghĩa

4. Phân loại, ký hiệu và kích thước cơ bản

4.1. Phân loại

4.2. Kích thước cơ bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Yêu cầu kĩ thuật

5.1. Yêu cầu về vật liệu

5.2. Yêu cầu về kích thước và mức sai lệch cho phép

5.3. Yêu cầu về đầu chờ

5.4. Yêu cầu về lòng máng

5.5. Yêu cầu về mối nối

5.6. Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép

5.7. Yêu cầu về khả năng chống thấm nước

5.8. Yêu cầu về khả năng chịu tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Phương pháp thử

6.1. Lấy mẫu

6.2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

6.3. Xác định ngoại quan và khuyết tật

6.4. Xác đnh cường độ bê tông

6.5. Xác định khả năng chống thm nước

6.6. Xác định khả năng chịu tải

7. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1. Ghi nhãn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A (Tham khảo) Kích thước cơ bản của giếng thăm có chiều sâu chôn cống trên 1800 mm

Phụ lục B (Tham khảo) Kích thước cơ bản của giếng thăm thoát nước thải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-2:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 2: Giếng thăm hình hộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74