Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14TCN171:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 17/10/2006 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Vấn đề

Nội dung áp dụng

Báo cáo đầu tư

Dự án đầu tư (có Thiết kế cơ sở)

BC kinh tế kỹ thuật (có TK Bản vẽ thi công)

Thiết kế kỹ thuật

Thiết kế Bản vẽ thi công

Sự cần thiết phải đầu tư

Cho toàn bộ dự án

Phù hợp quy hoạch; Cần thiết

Phù hợp quy hoạch; Cần thiết

Phù hợp quy hoạch; Cần thiết

Đã xác định

Đã xác định

Mục tiêu nhiệm vụ

Cho toàn bộ dự án

Tối ưu

Tối ưu

Tối ưu

Đã xác định

Đã xác định

Giải pháp xây dựng (Xây dựng mới/Tu sửa, Nâng cấp)

CT đầu mối

Hợp lý, khả thi

Tối ưu

Tối ưu, chi tiết

Chi tiết

Tuyến dẫn chính

 

CT chính

 

CT thứ yếu

0

Hợp lý

Tối ưu

Biện pháp (loại) công trình

CT đầu mối

Tuyến dẫn chính

CT chính

CT thứ yếu

0

Hợp lý

Địa điểm xây dựng

CT đầu mối

Vùng tuyến tối ưu

Tuyến tối ưu

Vị trí tối ưu, Chi tiết

Vị trí tối ưu

Chi tiết

Tuyến dẫn chính

CT chính

CT thứ yếu

0

Hợp lý, khả thi

Cụ thể

Quy mô, kích thước chính

CT đầu mối

Hợp lý

Hợp lý, khả thi, Kat

Tối ưu, chi tiết, Kat

Tối ưu, cụ thể, Kat

Chi tiết

Tuyến dẫn chính

CT chính

CT thứ yếu

0

Hợp lý

Kết cấu

CT đầu mối

Hợp lý

Hợp lý, khả thi, Kat

Tối ưu, chi tiết, Kat

Tối ưu, cụ thể, Kat

Chi tiết

Tuyến dẫn chính

CT chính

CT thứ yếu

0

Hợp lý

Diện tích sử dụng

CT đầu mối

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Tối ưu, chi tiết

Tối ưu

Chi tiết

Tuyến dẫn chính

CT chính

CT thứ yếu

0

Thiết bị cơ, điện, quan trắc

Thiết bị cơ khí

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Tối ưu, chi tiết

Tối ưu, Kat

Chi tiết

Thiết bị điện

TB quan trắc

0

PA kiến trúc

CT đầu mối

0

Hợp lý, khả thi

Tối ưu, chi tiết

Tối ưu

Chi tiết

Khu quản lý

0

Các giải pháp thi công chính

Tổng mặt bằng

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Tối ưu, chi tiết

Tối ưu

Chi tiết

Hạ tầng, đấu nối

Tối ưu, Kat

PA xử lý nền móng, chướng ngại vật

Tối ưu, Kat

ĐK cung cấp vật liệu, năng lượng

Tối ưu, Kat

Biện pháp TC các hạng mục chính

Tối ưu, Kat

Hành lang bảo vệ

GPMB, đền bù, TĐC

Khung chính sách

Hợp lý

Tối ưu, Cụ thể

Tối ưu, chi tiết

Thực hiện

Họp với các bên

x

x

x

x

x

Điều tra số liệu

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Chi tiết

Tối ưu, Cụ thể

Thực hiện

Thông tin công cộng

x

x

x

x

x

Tổ chức thực hiện

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Chi tiết

Tối ưu, Cụ thể

Thực hiện

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá TĐMT

Sơ bộ

Đánh giá TĐMT ban đầu

Đánh giá TĐMT Chi tiết

Cụ thể

Chi tiết

Biện pháp giảm thiểu

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Hành động

 

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch, chi tiết

Thực hiện

Khối lượng công tác

Theo hạng mục

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Chi tiết

Cụ thể

Chi tiết

Theo thời kỳ

Nguồn cung cấp

Vốn đầu tư

Các hạng mục

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Tối ưu, chi tiết

Cụ thể

Chi tiết

Nguồn vốn

Phân kỳ đầu tư

Cơ chế dòng vốn

Tiến độ

Tổng tiến độ

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Tối ưu, Cụ thể

Cụ thể

Chi tiết

Phân kỳ đầu tư

 

Dẫn dòng TC công trình chính

Tổ chức thực hiện

Tư vấn, giám sát

Hợp lý

Hợp lý, khả thi

Tối ưu, Cụ thể

Tối ưu, Cụ thể

Chi tiết

Quản lý thi công

Quản lý khai thác

Quy trình vận hành

Hiệu quả kinh tế

EIRR, B/C: PV

Hợp lý

Cụ thể

Cụ thể

Đã xác định

Đã xác định

Xã hội, việc làm

Ghi chú: Các yêu cầu nêu trong bảng trên được viết tắt, có ý nghĩa như sau:

1. Hợp lý: Đề xuất một số phương án và sơ bộ chọn một phương án hợp lý.

2. Khả thi: Đề xuất một số phương án, phân tích để chọn một phương án khả thi.

3. Tối ưu: Đề xuất nhiều phương án, phân tích, tính toán cả về kỹ thuật, kinh tế để chọn một phương án ưu việt nhất.

4. Cụ thể: Sau khi phân tích so chọn tối ưu, cần cụ thể hóa về kích thước hoặc các số liệu của phương án.

5. Chi tiết: Mức độ đầy đủ để có thể thi công, thực hiện được.

6. Kat: Cần phải kiểm tra độ an toàn, ổn định của kích thước/kết cấu theo quy định về hệ số an toàn.

7. Đã xác định: Đã xác định ở giai đoạn trước.

8. Dấu (“): Như ở dòng trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Dấu (0): Không phải thực hiện.

 

Phụ lục B

NỘI DUNG HỒ SƠ BÁO CÁO ĐẦU TƯ

TẬP I: BÁO CÁO TÓM TẮT

Chương 1: Tổng quát

1.1. Mở đầu

1. Chủ đầu tư

2. Đơn vị Tư vấn lập Báo cáo đầu tư

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Những căn cứ để lập dự án

Nêu danh mục các cơ sở pháp lý chủ yếu để lập Báo cáo đầu tư

1.3. Giới thiệu chung về dự án

1. Bản đồ Việt Nam, trong đó ghi chú vị trí vùng dự án

2. Tóm tắt những dự kiến về dự án nêu trong quy hoạch lưu vực

3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính của dự án (phương án đề nghị chọn).

Chương 2: Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

2.1. Điều kiện tự nhiên vùng dự án

2.2. Tài nguyên thiên nhiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4. Tình hình dân sinh kinh tế xã hội

2.5. Những yêu cầu về phòng chống lũ lụt, hạn hán và tác hại khác do nước gây ra.

2.6. Quy hoạch phát triển kinh tế và quy hoạch lưu vực

2.7. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư

Chương 3: Mục tiêu nhiệm vụ, quy mô dự án

3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án

3.2. Các phương án nhiệm vụ và quy mô của dự án

Chương 4: Lựa chọn giải pháp kỹ thuật và địa điểm xây dựng

4.1. Các phương án giải pháp xây dựng và biện pháp công trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Các phương án địa điểm xây dựng

4.4. Nhu cầu nước, nguồn nước và cân bằng nước cho vùng dự án

4.5. Điều kiện cung cấp vật tư, nguyên vật liệu xây dựng, dịch vụ và cơ sở hạ tầng

4.6. Các điều kiện cung cấp năng lượng và thiết bị công nghệ

4.7. Phân tích lựa chọn phương án

Chương 5: Nhu cầu diện tích đất, phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư

5.1. Nhu cầu diện tích đất

5.2. Số dân bị ảnh hưởng và số dân phải di dời

5.3. Các loại tổn thất do xây dựng dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5. Phương án giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân và tái định cư

Chương 6: Tiến độ và tổ chức thực hiện dự án

6.1. Tổng tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án

6.2. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

6.3. Tổ chức và biện pháp thi công

6.4. Tổ chức quản lý khai thác vận hành dự án

6.5. Nhu cầu đào tạo, trang thiết bị quản lý

Chương 7: Đánh giá tác động môi trường

7.1. Hiện trạng môi trường sinh thái ở vùng dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3. Các tác động sau khi xây dựng và biện pháp giảm thiểu.

7.4. Dự kiến kế hoạch và chi phí giám sát môi trường

Chương 8: Khối lượng công tác chính và Tổng mức đầu tư

8.1. Khối lượng công tác chính

8.2. Tổng mức đầu tư

8.3. Phương án huy động các nguồn vốn

8.4. Khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi

8.5. Dòng vốn và phân kỳ đầu tư

Chương 9: Hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2. Hiệu quả xã hội

9.3. Đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án

Chương 10: Kết luận và đề nghị

10.1. Sự cần thiết phải đầu tư

10.2. Tổng tiến độ thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư

10.3. Các bước thực hiện và phân giao nhiệm vụ.

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÓM TẮT

1. Các bảng biểu

a. Bảng kê khối lượng chính của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Bảng tổng mức đầu tư

2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án

3. Bản đồ và bản vẽ

a. Bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực, tỷ lệ thu nhỏ.

b. Bản đồ hiện trạng thủy lợi của vùng dự án, tỷ lệ thu nhỏ, có kích thước: cao 29,7 cm, chiều rộng bội số của 21 cm.

c. Bình đồ bố trí tổng thể và mặt cắt công trình đầu mối, tỷ lệ thu nhỏ có kích thước như trên

d. Bình đồ bố trí tổng thể và mặt cắt tuyến dẫn chính, tỷ lệ thu nhỏ có kích thước: cao 29,7 cm, chiều rộng bội số của 21 cm.

đ. Tổng tiến độ xây dựng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chương 1: Tổng quát

1.1. Mở đầu

1. Chủ đầu tư

2. Đơn vị Tư vấn lập Báo cáo đầu tư dự án (Chủ nhiệm, chủ trì v.v…)

3. Thời gian lập dự án và quá trình nghiên cứu.

1.2. Những căn cứ để lập Báo cáo đầu tư

1.3. Giới thiệu chung về dự án

1. Bản đồ Việt Nam, trong đó ghi chú vị trí vùng dự án

2. Tóm tắt những dự kiến về dự án nêu trong quy hoạch lưu vực.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng.

Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn

2.1. Điều kiện tự nhiên, xã hội

1. Vị trí địa lý, điều kiện địa hình, địa mạo

2. Địa chất công trình, địa động lực học, địa chất thủy văn.

3. Điều kiện sông ngòi, điều kiện khí tượng, thủy văn

4. Tài nguyên thiên nhiên

5. Hiện trạng dự án (đối với các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp)

6. Tình hình dân sinh – kinh tế - xã hội

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn

- Quy hoạch phát triển kinh tế và quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước trong lưu vực

- Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư

- Các điều kiện thuận lợi và khó khăn

Chương 3: Các phương án mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, biện pháp công trình và địa điểm xây dựng

3.1. Mục tiêu của dự án

3.2. Sơ bộ dự kiến các phương án nhiệm vụ, quy mô của dự án

3.3. Giải pháp xây dựng và biện pháp công trình

3.4. Địa điểm xây dựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chương 4. Tính toán cân bằng nước, phân tích lựa chọn phương án quy mô, nhiệm vụ dự án

4.1. Tính toán khả năng nguồn nước

4.2. Tính toán nhu cầu nước

4.3. Tính toán thủy năng

4.4. Biện pháp phòng chống và đảm bảo an toàn chống lụt bão, bảo vệ môi trường

4.5. Tính toán cân bằng nước và lựa chọn phương án quy mô, nhiệm vụ dự án

Chương 5: Giải pháp kỹ thuật, công nghệ

5.1. Phân tích và lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ

1. Công trình chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Công nghệ và thiết bị

4. Thiết bị quan trắc

5.2. Điều kiện cung cấp nguyên vật liệu, năng lượng, dịch vụ hạ tầng.

5.3. Phân tích và lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng

1. Biện pháp xây dựng các công trình chính

2. Tổ chức thi công

- Biện pháp thi công chính

- Tổng mặt bằng xây dựng

- Tổng tiến độ thi công.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chương 6: Giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân và tái định cư

6.1. Nhu cầu diện tích đất

6.2. Tổn thất do xây dựng dự án

6.3. Khung chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư

6.4. Phương án giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân và tái định cư

6.5. Biện pháp bảo vệ danh lam, thắng cảnh, các di tích văn hóa, lịch sử,…

6.6. Vấn đề phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng

6.7. Dự kiến các khối lượng công việc, tiến độ và kinh phí đền bù, GPMB, di dân tái định cư

Chương 7: Đánh giá tác động môi trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2. Tác động môi trường trong thời gian xây dựng

7.3. Tác động môi trường sau khi thực hiện dự án

7.4. Các biện pháp và dự kiến kinh phí để bảo vệ và giám sát môi trường

Chương 8: Tổ chức quản lý thực hiện, tổ chức khai thác vận hành dự án

8.1. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

- Tổ chức bộ máy quản lý thực hiện dự án

- Nhu cầu nhân lực, đào tạo, trang thiết bị cho việc quản lý thực hiện dự án

8.2. Tổ chức quản lý vận hành và bảo trì dự án:

- Tổ chức bộ máy quản lý vận hành, bảo trì dự án.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tính độc lập khi vận hành dự án.

Chương 9: Khối lượng công tác chính và vốn đầu tư

9.1. Tổng hợp khối lượng công tác chính

9.2. Các chi phí dự án theo hạng mục công trình

9.3. Các chi phí dự án theo cơ cấu vốn

9.4. Phương án huy động vốn

- Dự kiến các ngành hưởng lợi

- Phương án sơ bộ phân bổ vốn đầu tư cho các ngành hưởng lợi.

- Dự kiến và lựa chọn phương án huy động nguồn vốn đầu tư cho dự án.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư)

9.6. Cơ chế dòng vốn, tổng tiến độ đầu tư và phân kỳ đầu tư

- Cơ chế dòng vốn thanh toán và giải ngân

- Tổng tiến độ đầu tư

- Dự kiến phân kỳ đầu tư

Chương 10: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội

10.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế

10.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả xã hội

10.3. Đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sự cần thiết phải đầu tư

- Tổng mức đầu tư

- Tiến độ đầu tư

- Hiệu quả của dự án

- Các bước thực hiện và phân giao nhiệm vụ

- Những vấn đề còn tồn tại

- Những vấn đề cần lưu ý ở giai đoạn sau

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO CHÍNH

1. Các bảng biểu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Bảng thống kê số dân bị ảnh hưởng và số dân phải di dời, tái định cư

1.3. Bảng thống kê các loại diện tích đất cần sử dụng, các loại công trình bị ảnh hưởng do xây dựng dự án.

1.4. Bảng tổng mức đầu tư

2. Các văn bản

2.1. Các văn bản về quy hoạch phát triển kinh tế và quy hoạch lưu vực có liên quan.

2.2. Văn bản về ý kiến của các ngành và địa phương có liên quan đến dự án.

2.3. Các văn bản khác có liên quan đến dự án.

3. Các bản đồ và bản vẽ

3.1. Bản đồ quy hoạch lưu vực, tỷ lệ 1/25.000 – 1/10.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3. Bình đồ tổng thể và mặt cắt công trình đầu mối tại các vùng tuyến nghiên cứu, tỷ lệ thu nhỏ như trên.

3.4. Bình đồ tổng thể hệ thống đường dẫn và khu hưởng lợi, tỷ lệ thu nhỏ như trên

3.5. Tổng mặt bằng xây dựng

3.6. Tổng tiến độ xây dựng

 

TẬP III: CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC BẢN VẼ
HỒ SƠ BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY LỢI

Trong giai đoạn lập Báo cáo đầu tư, căn cứ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành đối với từng chuyên ngành và tùy theo tính chất phức tạp, khối lượng công việc của từng chuyên ngành để lập các Báo cáo chuyên ngành. Các Báo cáo chuyên ngành có thể lập chung trong một tập hoặc tách riêng tùy theo khối lượng nghiên cứu, tính toán của các chuyên ngành đó.

Nói chung, khi lập Báo cáo đầu tư, các nguyên ngành sau đây cần lập Báo cáo chuyên ngành (kèm theo các bản vẽ):

1. Báo cáo Địa hình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Báo cáo Sông ngòi, Khí tượng thủy văn, Thủy năng và Cân bằng nước.

4. Báo cáo Nghiên cứu, thiết kế thủy công.

5. Báo cáo về Đền bù, Giải phóng mặt bằng, Di dân tái định cư.

6. Báo cáo Tổng mức đầu tư.

 

Phụ lục C

NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TẬP I: BÁO CÁO TÓM TẮT

Chương 1: Tổng quát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Chủ đầu tư

2. Đơn vị Tư vấn lập Dự án đầu tư

3. Thời gian thực hiện

1.2. Những căn cứ để lập dự án

Nêu các cơ sở pháp lý chủ yếu để lập Dự án đầu tư

1.3. Giới thiệu chung về dự án

1. Bản đồ Việt Nam, trong đó ghi chú vị trí vùng dự án.

2. Tóm tắt những dự kiến về dự án nêu trong quy hoạch lưu vực hoặc trong Báo cáo đầu tư được duyệt.

3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính của dự án (phương án đề nghị chọn)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Điều kiện tự nhiên vùng dự án

2.2. Tài nguyên thiên nhiên

2.3. Hiện trạng dự án (đối với dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp)

2.4. Tình hình dân sinh kinh tế xã hội

2.5. Những yêu cầu về phòng chống lũ lụt và tác hại do nước gây ra

2.6. Quy hoạch phát triển kinh tế và quy hoạch lưu vực

2.7. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư

Chương 3. Các phương án mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, biện pháp công trình và địa điểm xây dựng

3.1. Mục tiêu của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3. Giải pháp xây dựng và biện pháp công trình

3.4. Địa điểm xây dựng

3.5. Quy mô của các công trình chính

Chương 4: Cân bằng nước và phân tích lựa chọn phương án quy mô, nhiệm vụ dự án

4.1. Tính toán khả năng nguồn nước

4.2. Tính toán nhu cầu nước

4.3. Tính toán thủy năng

4.4. Các biện pháp phòng chống và đảm bảo an toàn chống lụt bão

4.5. Cân bằng nước và phân tích lựa chọn quy mô, nhiệm vụ của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chương 5: Tóm tắt Thiết kế cơ sở

5.1. Những căn cứ để lập Thiết kế cơ sở

5.2. Các đối tượng công trình lập Thiết kế cơ sở

5.3. Sơ đồ hệ thống và sơ đồ khai thác vận hành dự án

5.4. Phân tích lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật chính

5.4.1. Các hạng mục công trình chính

5.4.2. Đường dẫn chính

5.4.3. Các hạng mục công trình quan trọng trên đường dẫn chính

5.4.4. Các công trình thứ yếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.6. Thiết bị điện

5.4.7. Hệ thống quan trắc

5.5. Biện pháp thi công xây dựng

5.6. Thiết kế kiến trúc

5.7. Thiết kế phòng chống cháy nổ

5.8. Các điều kiện cung cấp vật tư, nguyên vật liệu xây dựng

5.9. Các điều kiện cung cấp năng lượng và thiết bị công nghệ

5.10. Các điều kiện cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng

Chương 6: Nhu cầu diện tích đất, phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đất sử dụng lâu dài (mục đích sử dụng, vị trí, diện tích, loại đất, giá trị sử dụng hiện tại,…).

- Đất sử dụng tạm thời trong thời gian xây dựng (mục đích sử dụng, vị trí, diện tích, loại đất, giá trị sử dụng hiện tại,…).

6.2. Tổn thất do xây dựng dự án

- Tổng số dân bị ảnh hưởng và số dân phải di dời

- Các tổn thất về ruộng đất, nhà cửa, các công trình, cơ sở hạ tầng v.v…

- Các ảnh hưởng đối với các danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa,…

6.3. Khung chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư

6.4. Phương án giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân và tái định cư

6.5. Biện pháp bảo vệ danh lam, thắng cảnh, các di tích văn hóa, lịch sử,…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.7. Dự kiến các khối lượng công việc, tiến độ và kinh phí đền bù, GPMB, di dân tái định cư

Chương 7: Đánh giá tác động môi trường

7.1. Hiện trạng môi trường sinh thái ở vùng dự án

7.2. Những tác động môi trường trong khi xây dựng và biện pháp giảm thiểu

7.3. Các tác động sau khi xây dựng và biện pháp giảm thiểu

7.4. Dự kiến kế hoạch và chi phí giám sát môi trường

Chương 8: Tiến độ và tổ chức thực hiện dự án

8.1. Tổng tiến độ thực hiện dự án

8.2. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4. Nhu cầu đào tạo, trang thiết bị quản lý

Chương 9: Khối lượng công tác chính và Tổng mức đầu tư

9.1. Khối lượng công tác chính

9.2. Tổng mức đầu tư

9.3. Phương án huy động các nguồn vốn

9.4. Khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi

9.5. Dòng vốn và phân kỳ đầu tư

Chương 10: Hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án

10.1. Hiệu quả kinh tế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3. Đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án

Chương 11: Kết luận và đề nghị

11.1. Sự cần thiết phải đầu tư

11.2. Tổng tiến độ thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư

11.3. Các bước thực hiện và phân giao nhiệm vụ.

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÓM TẮT

1. Các bảng biểu

1.1. Bảng kê khối lượng chính của dự án

1.2. Bảng thống kê các loại tổn thất khi xây dựng dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án

3. Bản đồ và bản vẽ

3.1. Bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực, tỷ lệ thu nhỏ, có kích thước: cao 29,7 cm, chiều rộng bội số của 21 cm.

3.2. Bản đồ hiện trạng thủy lợi của vùng dự án, tỷ lệ thu nhỏ, có kích thước như trên.

3.3. Bình đồ bố trí tổng thể và mặt cắt công trình đầu mối, tỷ lệ thu nhỏ, có kích thước như trên.

3.4. Bình đồ bố trí tổng thể và mặt cắt tuyến dẫn chính, tỷ lệ thu nhỏ, có kích thước như trên.

3.5. Tổng tiến độ xây dựng

 

TẬP II: BÁO CÁO CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1. Mở đầu

1. Chủ đầu tư

2. Đơn vị Tư vấn lập Dự án đầu tư dự án (Giám đốc công ty, Chủ nhiệm, chủ trì v.v…)

3. Thời gian lập dự án và quá trình nghiên cứu.

1.2. Những căn cứ để lập Dự án đầu tư

1.3. Giới thiệu chung về dự án

1. Bản đồ Việt Nam, trong đó ghi chú vị trí vùng dự án

2. Tóm tắt những dự kiến về dự án nêu trong quy hoạch lưu vực và trong Báo cáo đầu tư đã được phê duyệt (nếu có).

3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của dự án (phương án đề nghị chọn).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Điều kiện tự nhiên, xã hội

1. Vị trí địa lý, điều kiện địa hình, địa mạo

2. Địa chất công trình, địa chấn, địa chất thủy văn

3. Khí tượng, thủy văn công trình, sông ngòi

4. Tài nguyên thiên nhiên

5. Hiện trạng dự án (đối với các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp)

6. Tình hình dân sinh - kinh tế - xã hội

7. Các lĩnh vực khác có liên quan đến dự án

2.2. Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Nhu cầu nước để phát triển kinh tế xã hội vùng dự án và các vùng liên quan

3. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư

4. Các điều kiện thuận lợi và khó khăn

Chương 3: Lựa chọn mục tiêu, nhiệm vụ của dự án

3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án

3.1.1. Mục tiêu của dự án

(Kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, các mặt khác)

3.1.2. Nhiệm vụ của dự án

- Các phương án về nhiệm vụ của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. Quy mô của dự án

3.2.1. Quy mô của dự án trong quy hoạch lưu vực/Báo cáo đầu tư (nếu có)

3.2.2. Nghiên cứu bổ sung các phương án về quy mô của dự án

Chương 4: Các phương án giải pháp xây dựng, loại công trình và địa điểm xây dựng

4.1. Các phương án giải pháp xây dựng

(xây dựng mới hay tu sửa, nâng cấp, hay phối hợp cả hai giải pháp)

4.2. Các phương án biện pháp (loại) công trình

4.3. Các phương án địa điểm xây dựng

4.3.1. Các phương án tuyến xây dựng công trình đầu mối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3.3. Các phương án địa điểm xây dựng các công trình quan trọng khác

4.4. Nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế quốc dân

4.5. Tổng hợp cân bằng nước các phương án

4.6. Tổng hợp, phân tích lựa chọn phương án giải pháp xây dựng, loại công trình và địa điểm xây dựng

Chương 5: Tóm tắt Thiết kế cơ sở

5.1. Những căn cứ để lập Thiết kế cơ sở

5.2. Các đối tượng công trình lập Thiết kế cơ sở

5.3. Sơ đồ hệ thống và sơ đồ khai thác vận hành dự án

5.4. Phân tích, lựa chọn phương án kỹ thuật và công nghệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Phương án loại công trình

2. Quy mô công trình và các thông số kỹ thuật chủ yếu

3. Bố trí tổng thể công trình đầu mối

4. Dự kiến biện pháp khai thác tổng hợp công trình

5. Kết cấu công trình

6. Những biện pháp xử lý, gia cố nền, móng.

5.4.2. Các công trình thứ yếu

Số lượng, loại hình và tổng khối lượng các công trình thứ yếu của dự án

5.4.3. Các thiết bị cơ khí chủ yếu của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bố trí chung

- Dự tính toàn bộ thiết bị cơ khí chủ yếu

5.4.4. Hệ thống và thiết bị điện của dự án

- Sơ đồ nối điện chính với hệ thống điện quốc gia hoặc khu vực

- Sơ đồ nối điện chính của dự án

- Loại và công suất của các thiết bị điện chính của dự án

- Bố trí chung thiết bị điện chính của dự án

- Dự tính sơ bộ toàn bộ thiết bị điện của dự án

5.5. Các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, năng lượng, dịch vụ hạ tầng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.2. Các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị và nguyên vật liệu

5.5.3. Các điều kiện cung cấp năng lượng

5.5.4. Các điều kiện cung cấp dịch vụ hạ tầng

5.6. Phân tích và lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng

5.6.1. Biện pháp xây dựng các công trình chính

1. Phương án dẫn dòng thi công

2. Phương án kỹ thuật xây dựng các công trình chính.

5.6.2. Tổ chức xây dựng

1. Tổng mặt bằng xây dựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7. Thiết kế kiến trúc

5.8. Thiết kế phòng chống cháy nổ

Chương 6: Nhu cầu diện tích đất, phương án giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân và tái định cư

6.1. Nhu cầu diện tích đất

- Đất sử dụng lâu dài (mục đích sử dụng, vị trí, diện tích, loại đất, giá trị sử dụng hiện tại)

- Đất sử dụng tạm thời trong thời gian xây dựng (mục đích sử dụng, vị trí, diện tích, loại đất, giá trị sử dụng hiện tại).

6.2. Tổn thất do xây dựng dự án

- Tổng số dân bị ảnh hưởng và số dân phải di dời

- Các tổn thất về ruộng đất, nhà cửa, các công trình, cơ sở hạ tầng v.v…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Khung chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư

6.4. Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư

6.5. Biện pháp bảo vệ danh lam, thắng cảnh, các di tích văn hóa, lịch sử…

6.6. Vấn đề phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng,…

6.7. Kế hoạch tiến độ và kinh phí đền bù, GPMB, di dân tái định cư

6.8. Trách nhiệm của các cấp trong việc đền bù, GPMB, di dân tái định cư

Chương 7: Đánh giá tác động môi trường

7.1. Hiện trạng môi trường sinh thái trong vùng dự án

7.2. Tác động môi trường trong thời gian xây dựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4. Các biện pháp và dự kiến kinh phí để hạn chế sự suy giảm môi trường

Chương 8: Tổ chức quản lý thực hiện, tổ chức khai thác vận hành dự án

8.1. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

- Nhu cầu nhân lực, đào tạo, trang thiết bị cho việc quản lý thực hiện dự án.

- Tổ chức bộ máy quản lý thực hiện dự án có sự tham gia của người hưởng lợi

8.2. Tổ chức quản lý vận hành và bảo trì dự án

- Nhu cầu nhân lực, đào tạo và trang thiết bị quản lý, vận hành, bảo trì dự án

- Tổ chức bộ máy quản lý vận hành, bảo trì dự án có sự tham gia của người hưởng lợi

- Tính độc lập khi vận hành dự án.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1. Tổng hợp khối lượng công tác chính

9.2. Các chi phí dự án theo hạng mục công trình

9.3. Các chi phí dự án theo cơ cấu vốn

9.4. Phương án huy động vốn

­- Dự kiến các ngành hưởng lợi

- Phương án sơ bộ phân bổ vốn đầu tư cho các ngành hưởng lợi

- Dự kiến và lựa chọn phương án huy động nguồn vốn đầu tư cho dự án.

9.5. Khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi

(Đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cơ chế dòng vốn thanh toán, giải ngân

- Tổng tiến độ đầu tư

- Dự kiến phân kỳ đầu tư

Chương 10: Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội

10.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế

10.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả xã hội

10.3. Đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án

Chương 11: Kết luận và đề nghị

- Sự cần thiết phải đầu tư

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tiến độ đầu tư

- Hiệu quả của dự án

- Các bước thực hiện và phân giao nhiệm vụ

- Những vấn đề còn tồn tại cần nghiên cứu ở các giai đoạn sau

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO CHÍNH

1. Các bảng biểu

1.1. Bảng kê khối lượng công tác chính của dự án và các tiểu dự án nếu có

1.2. Bảng thống kê số dân bị ảnh hưởng và số dân phải di dời, tái định cư

1.3. Bảng thống kê các loại diện tích đất cần sử dụng, các loại công trình bị ảnh hưởng do xây dựng dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Các văn bản

2.1. Các văn bản về quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch lưu vực có liên quan.

2.2. Văn bản phê duyệt Báo cáo đầu tư (nếu có).

2.3. Văn bản về ý kiến của các ngành và địa phương có liên quan đến dự án

2.4. Các văn bản khác có liên quan đến dự án

3. Các bản đồ và bản vẽ

3.1. Bản đồ quy hoạch lưu vực, tỷ lệ thu nhỏ, có kích thước: cao 29,7 cm, chiều rộng bội số của 21 cm.

3.2. Bản đồ hiện trạng thủy lợi của vùng dự án, tỷ lệ thu nhỏ như trên.

3.3. Bình đồ tổng thể và mặt cắt công trình đầu mối tại các vùng tuyến nghiên cứu, tỷ lệ thu nhỏ như trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5. Tổng mặt bằng xây dựng.

3.6. Tổng tiến độ xây dựng.

 

TẬP III: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

1. THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ

1.1. Mở đầu

- Đơn vị thực hiện

- Nhân sự tham gia (chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn)

- Thời gian thực hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các đối tượng công trình lập Thiết kế cơ sở

- Sơ đồ hệ thống và sơ đồ khai thác vận hành dự án

1.2. Phân tích, lựa chọn phương án kỹ thuật và công nghệ

1.2.1. Công trình chính

1. Phân tích lựa chọn phương án về loại công trình

2. Phân tích lựa chọn quy mô công trình và các thông số kỹ thuật chủ yếu

3. Phân tích lựa chọn phương án bố trí tổng thể công trình đầu mối

4. Dự kiến biện pháp khai thác tổng hợp công trình

5. Phân tích lựa chọn phương án kết cấu công trình cho các hạng mục công trình chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Các tính toán thủy lực, kết cấu và tính toán kiểm tra ổn định phương án chọn

1.2.2. Các công trình thứ yếu

1. Loại hình và số lượng các công trình thứ yếu

2. Tổng khối lượng các công trình thứ yếu

1.2.3. Hệ thống và các thiết bị cơ khí chủ yếu của dự án

- Phân tích, lựa chọn loại và công suất các thiết bị cơ khí chính

- Bố trí chung hệ thống thiết bị cơ khí

- Tổng hợp loại, số lượng, kinh phí toàn bộ thiết bị cơ khí chủ yếu.

1.2.4. Hệ thống và thiết bị điện của dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sơ đồ nối điện chính của dự án

- Loại và công suất của các thiết bị điện chính của dự án

- Bố trí chung thiết bị điện chính của dự án

- Tổng hợp loại, số lượng, kinh phí toàn bộ thiết bị điện của dự án

1.2.5. Hệ thống thiết bị quan trắc

- Các loại quan trắc cần bố trí

- Sơ đồ các loại hệ thống quan trắc

- Tổng hợp loại, số lượng, kinh phí các thiết bị quan trắc

1.2.6. Thiết kế kiến trúc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các phương án thiết kế kiến trúc

- Phân tích, lựa chọn phương án kiến trúc

1.2.7. Thiết kế phòng chống cháy nổ

- Các yêu cầu chủ yếu về phòng chống cháy nổ

- Các phương án thiết kế phòng chống cháy nổ

- Phân tích, lựa chọn phương án phòng chống cháy nổ

1.3. Các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, năng lượng, dịch vụ hạ tầng

- Tình hình vật liệu xây dựng (loại, địa điểm, trữ lượng, chất lượng,…)

- Các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị và nguyên vật liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các điều kiện cung cấp dịch vụ hạ tầng

1.4. Tổ chức xây dựng

- Dẫn dòng thi công công trình đầu mối

- Biện pháp tiêu nước hố móng, biện pháp xử lý, gia cố nền, móng

- Biện pháp xây dựng các công trình chính

- Biện pháp lắp đặt các thiết bị siêu trường siêu trọng

- Các công trình tạm thời để thi công

- Tổ chức giao thông vận tải trong xây dựng

- Hệ thống phụ trợ (cung cấp điện, nước, các dịch vụ khác,…)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tổng tiến độ xây dựng

- Nhu cầu nguồn lực chính để xây dựng

1.5. Kết luận và kiến nghị

- Kết luận về mặt kỹ thuật và biện pháp thi công của dự án

- Kiến nghị những việc cần giải quyết trong giai đoạn sau

2. CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ

2.1. Các bản vẽ thiết kế thủy công

2.2. Các bản vẽ thiết kế cơ khí

2.3. Các bản vẽ thiết kế điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5. Các bản vẽ thiết kế tổ chức thi công

2.6. Các bản vẽ thiết kế khác

 

TẬP IV: CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH
HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong giai đoạn lập Dự án đầu tư, căn cứ theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành đối với từng chuyên ngành và tùy theo tính chất phức tạp, khối lượng công việc của từng chuyên ngành và để lập các Báo cáo chuyên ngành.

Nói chung, khi lập Báo cáo đầu tư, các chuyên ngành sau đây cần lập Báo cáo chuyên ngành (kèm theo các bản vẽ):

1. Báo cáo Địa hình

2. Báo cáo Địa chất công trình

3. Báo cáo Sông ngòi, Khí tượng thủy văn, Thủy năng và Cân bằng nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Báo cáo về Đền bù, Giải phóng mặt bằng, Di dân tái định cư

6. Báo cáo Tổng mức đầu tư…

 

Phụ lục D

NỘI DUNG HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP I: BÁO CÁO CHÍNH

Chương 1: Tổng quát

1.1. Tên công trình

1.2. Địa điểm xây dựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4. Những căn cứ để lập Báo cáo KTKT xây dựng CT

(Các văn bản pháp lý chính liên quan đến việc cho phép lập Báo cáo KTKT)

1.5. Những tổ chức, cá nhân chính tham gia lập Báo cáo KTKT

1.6. Thời gian lập Báo cáo KTKT

1.7. Tóm tắt các chỉ tiêu chính của dự án

Chương 2. Điều kiện tự nhiên, xã hội vùng dự án và sự cần thiết phải đầu tư

2.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội vùng dự án

2.1.1. Điều kiện địa hình vùng dự án

2.1.2. Điều kiện địa chất vùng dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.4. Điều kiện xã hội, dân sinh kinh tế vùng dự án

2.2. Nhu cầu thị trường và Quy hoạch phát triển

2.2.1. Phân tích thị trường

2.2.2. Quy hoạch phát triển kinh tế khu vực

2.2.4. Quy hoạch sử dụng tổng hợp nước trong lưu vực

2.3. Hiện trạng các công trình trong vùng dự án

2.4. Sự cần thiết phải đầu tư dự án

Chương 3. Mục tiêu nhiệm vụ, Giải pháp xây dựng, Biện pháp công trình và Địa điểm xây dựng

3.1. Mục tiêu đầu tư

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3. Giải pháp xây dựng và Biện pháp công trình

3.4. Địa điểm xây dựng

Chương 4. Quy mô công trình

4.1. Các phương án về loại, quy mô, kích thước, quy cách các hạng mục công trình

4.2. Phân tích lựa chọn loại, quy mô, kích thước, quy cách các hạng mục công trình

4.3. Tổng hợp các hạng mục công trình chính, phụ và kích thước chủ yếu của chúng

Chương 5. Tiêu chuẩn thiết kế và giải pháp thiết kế

5.1. Các Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng

5.2. Các điều kiện về mặt bằng chướng ngại vật, không gian, kiến trúc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Các điều kiện về môi trường, an ninh, phòng chống cháy nổ,…

5.5. Phân tích lựa chọn các giải pháp thiết kế chính (xử lý nền, xử lý mặt bằng chướng ngại vật, kiến trúc…)

5.6. Phân tích lựa chọn phương án bố trí mặt bằng tổng thể

5.7. Phân tích lựa chọn phương án bố trí hạ tầng cơ sở

5.8. Bố trí điện, nước thông tin liên lạc, an ninh, phòng chống cháy nổ

5.9. Bố trí thông gió, ánh sáng, cây xanh

5.10. Vấn đề môi trường nước, trong khi và sau khi xây dựng công trình

5.11. Các vấn đề khác

Chương 6. Biện pháp và tiến độ thi công

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2. Phân tích lựa chọn tiến độ thi công các hạng mục và tổng tiến độ thi công

6.3. Những điểm cần chú ý về kỹ thuật thi công và tiến độ thi công

Chương 7. Tổ chức thực hiện và quản lý dự án

7.1. Cơ chế tổ chức quản lý thực hiện dự án

7.2. Cơ chế tổ chức quản lý vận hành, bảo trì dự án

7.3. Nhu cầu nhân lực, đào tạo và trang thiết bị quản lý

Chương 8. Khối lượng công tác chính và dự toán công trình

8.1. Tổng hợp khối lượng công tác chính

8.2. Dự toán kinh phí xây dựng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1. Tổng hợp các chi phí xây dựng và quản lý dự án (C)

9.2. Phân tích về lợi ích của dự án (B)

9.3. Phân tích hiệu quả kinh tế

9.4. Xác định nguồn vốn xây dựng và phân kỳ đầu tư

9.5. Cơ chế dòng vốn và thanh toán

Chương 10. Kết luận và kiến nghị

 

TẬP II: TẬP BẢN VẼ THIẾT KẾ BVTC

1. Bình đồ vị trí địa lý dự án trong khu vực: Thể hiện vị trí và sự liên quan của dự án với các vật kiến trúc xung quanh và cao tọa độ chính trong khu vực xây dựng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Bản đồ quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, xã hội có liên quan.

4. Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí chung phương án chọn và các phương án đối chứng: Thể hiện sự bố trí chung của các hạng mục công trình trong tổng thể công trình, cao tọa độ thiết kế và san nền, các khoảng cách giữa các vật kiến trúc đang có và sẽ xây dựng, thể hiện bố trí đường thi công và các trang thiết bị thi công…

5. Các bản vẽ mặt chính, mặt bên, mặt bằng các phương án

6. Các bản vẽ cắt ngang, cắt dọc các phương án

7. Các bản vẽ kết cấu, cốt thép phương án chọn

8. Các bản vẽ kiến trúc các phương án

9. Các bản vẽ đấu nối điện, cấp thoát nước, thiết bị quan trắc, phòng chống cháy nổ các phương án

10. Sơ đồ tổng tiến độ thi công

11. Các bản vẽ khác (nếu cần)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục D

MẪU TRANG BÌA, LÓT BÌA VÀ MỤC LỤC
(Ví dụ tham khảo)

 

MỤC LỤC

1 Quy định chung

2 Nội dung lập báo cáo đầu tư XDCT các dự án thủy lợi

3 Nội dung lập dự án đầu tư XDCT các dự án thủy lợi

4 Nội dung lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B. Nội dung hồ sơ báo cáo đầu tư

Tập I: Báo cáo tóm tắt

Tập II: Báo cáo chính

Tập III: Các Báo cáo chuyên ngành và các bản vẽ

Phụ lục C. Nội dung hồ sơ dự án đầu tư

Tập I: Báo cáo tóm tắt

Tập II: Báo cáo chính

Tập III: Thuyết minh Thiết kế cơ sở và các bản vẽ Thiết kế cơ sở

Tập IV: Các Báo cáo chuyên ngành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục Đ. Mẫu trang bìa, trang lót bìa và trang mục lục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 về Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án của thủy lợi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60