Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14004:2005 hệ thống quản lý môi trường

Số hiệu: TCVNISO14004:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2005 Ngày hiệu lực:
ICS:13.020.10 Tình trạng: Đã biết

Hỗ trợ thực hành - Mô hình HTQLMT

PDCA là một quá trình đang tiến triển, tương hỗ lẫn nhau giúp một tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách môi trường của mình (xem 4.2) dựa trên vai trò và sự cam kết của lãnh đạo cấp cao nhất đối với HTQLMT (xem 4.1.2). Sau khi tổ chức này đã đánh giá vị thế hiện tại của mình về môi trường (xem 4.1.4) các bước tiếp theo của quá trình đang tiến triển này là như sau:

a) Lập kế hoạch (Plan): thiết lập một quá trình đang tiến triển mang tính kế hoạch (xem 4.3) giúp cho tổ chức:

1) Xác định các khía cạnh môi trường và các tác động môi trường liên quan (xem 4.3.1),

2) Xác định và giám sát các yêu cầu pháp luật phải áp dụng và các yêu cầu khác mà tổ chức đã chấp thuận tuân thủ, và nếu thích hợp, phải đặt ra chuẩn mực nội bộ về kết quả hoạt động (xem 4.3.2).

3) Định ra các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường và lập các chương trình để đạt được chúng (xem 4.3.3.1 và 4.3.3.2) và

4) Xây dựng và sử dụng các chỉ thị kết quả hoạt động (xem 4.3.3.3).

b) Thực hiện (Do): áp dụng và vận hành HTQLMT (xem 4.4)

1) Thiết lập cơ cấu quản lý, chỉ định các vai trò và trách nhiệm với thẩm quyền đầy đủ.

2) Cung cấp nguồn lực phù hợp (xem 4.4.1).

3) Đào tạo những người làm việc cho tổ chức hoặc thay mặt cho tổ chức và bảo đảm cho nhận thức và năng lực của họ (xem 4.4.2).

4) Thiết lập các quá trình để trao đổi thông tin nội bộ với bên ngoài (xem 4.4.3) và 4.4.7)

5) Thiết lập và duy trì tài liệu (xem 4.4.4).

6) Thiết lập và thực hiện (các) hoạt động kiểm soát tài liệu (xem 4.4.5),

7) Thiết lập và duy trì các hoạt động kiểm soát tác nghiệp (xem 4.4.6)

8) Đảm bảo sự chuẩn bị và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp (xem

c) Kiểm tra (Check): Đánh giá các quá trình của HTQLMT (xem 4.5)

1) Tiến hành giám sát và đó là những gì đang xảy ra (xem 4.5)

2) Đánh giá thực trạng của sự tuân thủ (xem 4.5.2)

3) Xác định sự không phù hợp và thực hiện các hành động, phục phòng ngừa (4.5.3)

4) Quản lý hồ sơ (xem 4.5.4) và

5) Tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ (xem 4.5.5)

d) Hành động (Act): Xem xét lại và tiến hành các hoạt động để cải tiến HTQLMT (xem 4.6)

1) Tiến hành xem xét về mặt quản lý (lãnh đạo) của HTQLMT theo các giai đoạn thích hợp (xem 4.6.1) và

2) Xác định ra các lĩnh vực cần cải thiện (xem 4.6.2).

Quá trình thực hiện mang tính thường xuyên này giúp tổ chức liên tục cải tiến HTQLMT và kết quả chung trong hoạt động môi trường của tổ chức.

Ví dụ về trách nhiệm môi trường

Người chịu trách nhiệm

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

CÁC VÍ DỤ VỀ SỰ TƯƠNG ỨNG GIỮA CÁC YẾU TỐ CỦA HTQLMT

Bảng A.1 - Ví dụ về hoạt động, sản phẩm và dịch vụ cùng các khía cạnh và các tác động môi trường liên quan

Hoạt động/ Sản phẩm/ Dịch vụ

Các khía cạnh

Các tác động thực tế và tiềm ẩn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14004:2005 (ISO 14004: 2004) về hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.598

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!