Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10897:2015 về Dữ liệu thực địa về khí hậu bao gồm kiểm tra xác nhận

Số hiệu: TCVN10897:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:19.040 Tình trạng: Đã biết

Loại khí hậu

Giá trị trung bình ca các giá trị trung bình ngày cực trị trong năm ca nhiệt độ và độ m

Nhiệt độ thấp

Nhiệt độ cao

Nhiệt độ cao nhất vi RH 95 %

Độ ẩm tuyệt đối cao nht

°C

°C

°C

g xm-3

Cực lạnh
(ngoại trừ vùng trung tâm châu Nam cực)

-55

+26

+18

14

Lạnh

-45

+25

+13

12

Lạnh ôn hòa

-29

+29

+18

15

Nóng ôn hòa

-15

+30

+20

17

Nóng khô

-10

+35

+23

20

Nóng khô vừa

0

+35

+24

22

Cực nóng khô

+8

+43

+26

24

Nóng m

+12

+35

+28

27

Nóng ẩm, đều

+17

+33

+31

30

Bảng 2 - Các loại khí hậu theo giá trị cực trị hằng năm từ tiêu chuẩn

Loi khí hu

Giá trị trung bình ca các giá trị cực tr hằng năm ca nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt độ thấp

Nhiệt độ cao

Nhiệt độ cao nhất vi RH 95 %

Độ m tuyệt đi cao nht

°C

°C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g xm-3

Cực lạnh
(ngoại trừ vùng trung tâm châu Nam cực)

-65

+32

+20

17

Lạnh

-50

+32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

Lạnh ôn hòa

-33

+34

+23

20

Nóng ôn hòa

-20

+35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

Nóng khô

-20

+40

+27

24

Nóng khô vừa

-5

+40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Cực nóng khô

+3

+55

+28

27

Nóng ẩm

+5

+40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

Nóng m, đều

+13

+35

+33

36

Bảng 3 - Loại khí hậu theo giá trị cực trị tuyệt đối từ tiêu chun

Loại khí hậu

Giá tr cực tr tuyệt đối của nhiệt độ và độ ẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ cao

Nhiệt độ cao nhất với RH 95 %

Độ ẩm tuyệt đi cao nhất

°C

°C

°C

g xm-3

Cực lạnh
(ngoại trừ vùng trung tâm châu Nam cực)

-75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+24

20

Lạnh

-60

+40

+27

22

Lạnh ôn hòa

-45

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+28

25

Nóng ôn hòa

-30

+40

+28

25

Nóng khô

-30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+30

27

Nóng khô vừa

-15

+45

+31

30

Cực nóng khô

-10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+31

30

Nóng ẩm

0

+45

+35

36

Nóng ẩm, đều

+4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+37

40

Hình 1. Bản đồ thể hiện các loại khí hậu và các kết hợp của chúng

Hình 2 - Bản đồ thể hiện các nhóm khí hậu

4. Nhiệm vụ 1

Mục đích của nhiệm vụ 1 là thu thập các dữ liệu thực địa và đối chiếu các dữ liệu đã xác nhận thành một hình thức thích hợp để so sánh với tiêu chun IEC 60721-2-1.

Các dữ liệu thực địa đã được thu thập từ hai nguồn chính độc lập. Các dữ liệu đã được tổ chức, sắp xếp và phân tích bằng cách sử dụng một bảng tính (Hình 3 và đính kèm). Phụ lục A cho thấy các dữ liệu đồ họa dựa trên các dữ liệu trong Phụ lục B. Quá trình xác nhận được mô tả chi tiết trong Điều 5 và Điều 6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 3 - Ảnh chụp màn hình từ bảng tính phân tích dữ liệu

5. Nhiệm vụ 2

5.1. Tổng quan

Mục đích ca nhiệm vụ 2 là đảm bảo tính truy nguồn của quá trình so sánh.

5.2. Mô tả quá trình so sánh

Quá trình cấp cao cho việc cập nhật các tiêu chuẩn IEC 60721-2 [1]3 được đưa ra trên Hình 4. Qui trình có bốn giai đoạn chính. Tính truy nguồn giữa dữ liệu thực địa đo được và các giá trị cho trong tiêu chuẩn có thể đạt được bng cách làm theo quy trình này. Các hành động được nêu chi tiết đã được thực hiện trong từng giai đoạn được cho trong Bảng 4. Để đảm bảo tính truy nguồn đầy đủ, điều quan trọng là tất cả các giai đoạn trong quá trình đều được ghi lại thành tài liệu và các nguồn sử dụng có thể được tìm thấy sau này.

Trong Giai đoạn 1, quyết đnh các tiêu chun sẽ được rà soát và có thể sẽ được cập nhật. Trong Giai đoạn 2, xác định các nguồn dữ liệu và thu thập các dữ liệu với một số thuộc tính nhất định. Phân tích các dữ liệu và so với các giá hiện nay trong tiêu chun cụ thể được thực hiện trong Giai đoạn 3. Quá trình so sánh dữ liệu là một giai đoạn quan trọng để đảm bảo tính truy nguồn ca dữ liệu và nó có thể thay đổi tùy theo các tham số nào đang được quan tâm. Giai đoạn này được mô tả chi tiết tại Điều 6.

Đầu ra của quá trình (Giai đoạn 4) giúp cho đội ngũ bảo trì quyết định tiêu chuẩn cần được cập nhật và/hoặc sửa đổi ra sao. Quyết định này cũng có thể là một đề xuất giữ nguyên các tham số trong tiêu chun như hiện có.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 4 - Các giai đoạn trong quá trình và các hành động trong mỗi giai đoạn

Giai đoạn ca quá trình

Hành động

Giai đoạn 1. Quyết định sẽ rà soát lại tiêu chuẩn nào và các tham số nào

Quyết định sẽ rà soát tiêu chuẩn nào

Quyết đnh sẽ rà soát các tham số nào

Ghi lại thành tài liệu các quyết định

Giai đoạn 2. Xác định nguồn dữ liệu

Xác định các dữ liệu và các nguồn đầu vào khác của các tham số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đảm bảo các nguồn dữ liệu là độc lập với nhau, tức là không có cùng dữ liệu

Xác định ngày tháng và thời gian thu thập dữ liệu

Xác định vị trí thực hiện phép đo

Ghi lại thành tài liệu tính không đảm bảo ca dữ liệu

Ghi lại thành tài liệu tất cả các thuộc tính nêu trên

Giai đoạn 3. So sánh

Sắp xếp dữ liệu trong một định dạng để có thể so sánh với các dữ liệu cho trong tiêu chuẩn

So sánh, đánh giá xem có cần thiết phải thay đi

Phân tích tác động của việc thay đổi có thể

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giai đoạn 4. Ra quyết định

Ra quyết định về đề xuất thay đi có thể

Ra quyết định liệu có cần thiết thay đổi hay không

Ghi lại thành tài liệu các quyết định cùng với lý do

Gi quyết định tới đội ngũ bảo trì liên quan

5.3. Tính truy nguồn của các tham số nhiệt độ và độ ẩm bằng cách sử dụng quá trình chính

5.3.1. Tổng quan

Điều này mô tả mỗi giai đoạn của quá trình và các hành động được thực hiện trong mỗi giai đoạn.

5.3.2. Giai đoạn 1 của quá trình - Quyết định sẽ rà soát tiêu chun nào và các tham số nào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.3. Giai đoạn 2 ca quá trình - Xác định các nguồn dữ liệu và tài liệu tham khảo khác

Hai nguồn dữ liệu [2], [3] đã được xác định và sử dụng làm các nguồn đầu vào trong cuộc họp ca nhóm công tác WG14TC104 Stockholm, tháng 6 năm 2006 (xem biên bản cuộc họp chưa được xác nhận [4]). Các tài liệu tham khảo [5] và [6] cho các bản đồ phân loại khí hậu đã được xác định sau cuộc họp tại Stockholm:

a) Cơ s dữ liệu MIL210 ExPERT (Phiên bản 1.0 tháng 7 năm 1997) [2]

Dữ liệu được cung cấp bi ACFFF / SYS AFRL, 88 WS. Các dữ liệu hằng ngày về nhiệt độ và độ m đã được thu thập trong các năm 1973 - 1992. Địa điểm đo ch yếu là các sân bay và các thành phố lớn trên toàn thế giới. Tng số các vị trí /trạm là 289. Độ không đảm bảo của phép đo không được ghi trong đĩa CD. Nguồn dữ liệu không chứa dữ liệu về nhiệt độ cao nhất với RH> 95%.

b) The Hutchinson World Weather Guide của các tác giả E.A. Pearce và C.G. Smith (ISBN 1-85986- 342-6, 2000, Helicon Publishing Ltd) [3]

Dữ liệu trong cuốn sách này do Văn phòng Khí tượng Anh cung cấp. Thời gian đo dài ngắn khác nhau giữa các vị trí. Khoảng thời gian đo tính bằng năm thay đổi từ 2 năm lên đến 105 năm (Toronto, Ontario Canada). Các năm th hiện thời gian công bố các phép đo. Chi tiết về địa điểm và tính không đm bảo đo không được ghi nhận trong cuốn sách. Nguồn dữ liệu không chứa dữ liệu về nhiệt độ cao nhất với RH> 95%.

c) M. Kottek, J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf, và F. Rubel, 2006: Bản đồ thế giới của Köppen-Geiger về phân loại khí hậu đã được cập nhật. Meteorol. Z., 15, 259-263 [5]

Các bộ dữ liệu (1951 - 2000) là từ Ban Nghiên cứu Khí hậu (CRU) của Đại học East Anglia và từ Trung tâm Khí hậu Giáng thy Toàn cầu (GPCC) tại Cục Thời tiết Đức. Chi tiết về các phương pháp phân tích dữ liệu được đưa ra trong tài liệu. Tài liệu tham khảo 3 không chứa dữ liệu về nhiệt độ cao nhất với RH> 95%. IEC thừa nhận công trình này trong các tài liệu tham khảo nhưng đã thay đổi mô tả "Tuyết" thành "Lạnh", "Nóng ôn hòa" thành "Ôn hòa" và "Xích đạo" thành "Nhiệt đới".

d) Christoph Beck, rgen Grieser, Markus Kottek, Franz Rubel và Bruno Rudolf, Đặc trưng cho thay đổi khí hậu toàn cầu bằng Phân loại khí hậu Köppen, Klimastatusbericht, 2005, 139-149 [6]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tài liệu tham khảo [2] và [3] đã được sử dụng để so sánh các giá trị nhiệt độ và độ m. Các dữ liệu dùng cho các tài liệu tham khảo là độc lập với nhau. Các tài liệu tham khảo [5] và (6) đã được sử dụng cho mục đích so sánh và bản đồ của các lớp khí hậu.

5.3.4. Giai đoạn 3 của quá trình - Quá trình so sánh để đm bảo tính truy nguồn của dữ liệu

Giai đoạn 3 ca quá trình được nêu chi tiết tại Điều 6 "để mô tả các quá trình so sánh dữ liệu có th chấp nhận".

5.3.5. Giai đoạn 4 của quá trình - Ra quyết định về sự những cần thiết phải thay đổi

Bốn khuyến ngh thay đổi khác nhau đã được xác định liên quan đến các loại khí hậu, các định nghĩa, các giá trị và các bản đồ. Các khuyến nghị cùng với lý do được đưa ra trong Điều 7.

6. Nhiệm vụ 3

6.1. Tổng quan

Mục đích của nhiệm vụ 3 là mô tả các quá trình so sánh dữ liệu có thể chấp nhận.

Mục đích của quá trình so sánh dữ liệu là để đảm bảo tính truy nguồn của dữ liệu. Quá trình này là một phần của quá trình so sánh chính (Giai đoạn 3).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2. Quá trình phân tích bản đồ

Quá trình phân tích bản đồ như sau:

a) Lập một bảng tính có chứa tất c các điểm dữ liệu nhiệt độ và độ m (địa điểm và/hoặc thành phố) từ các nguồn khác nhau.

b) Tìm các loại khí hậu theo IEC 60721-2-1 hiện nay từ bản đồ cho mỗi điểm dữ liệu. Ch sử dụng các loại khí hậu chính.

c) Phân loại các điểm dữ liệu theo các loại khí hậu theo tiêu chuẩn IEC 60721-2-1 hiện nay.

d) So sánh các giá trị cho trong các Bảng 1 đến 3 IEC 60721-2-1:1982 với mỗi điểm dữ liệu trong bảng tính.

e) Tìm các điểm dữ liệu không thuộc về loại khí hậu cụ thể.

f) Phân tích bản đồ hiện có trong IEC 60721-1. Có bao nhiêu điểm dữ liệu thuộc về mỗi loại khí hậu cụ thể?

Từ kết quả phân tích đã nhận thấy rằng khoảng 35 % các điểm dữ liệu đã không thuộc loại khí hậu mà theo giả định lẽ ra phải thuộc về. Dựa trên phát hiện này và thảo luận thêm đã kết luận rng bản đồ đã không được cập nhật và nó chỉ có thể được sử dụng đ tham khảo. Đã thảo luận việc b sung một từ chối trách nhiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình phân tích các loại khí hậu, các bản đồ và các tham số nhiệt độ và độ m là như sau:

1) Hình thành năm loại khí hậu mới bằng cách kết hợp các loại theo IEC 60721-2-1:

Các loại theo IEC 60721-2-1

Các loại khí hậu mi được đề xuất

Nóng m và Nóng ẩm, đều

Nhiệt đới

Nóng khô vừa, Cực nóng khô

Khô cằn

Nóng ôn hòa và Nóng khô

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lạnh ôn hòa

Lạnh

Cực lạnh và Lạnh

Địa cực

2) Thêm nhiều điểm dữ liệu mới và rà soát các điểm dữ liệu này bằng cách sử dụng bảng tính đ tìm các lỗi có thể có.

3) Sắp xếp các điểm dữ liệu (vị trí đo) theo loại khí hậu được đề xuất từ các Tài liệu tham khảo [5] và [6].

4) Phân tích các giá trị nhiệt độ và độ ẩm dùng cho các loại khí hậu mới. Kết quả phân tích cho mỗi loại khí hậu được đưa ra trong Phụ lục A. Một số giá trị được làm tròn và hiệu chnh đ tương ứng tốt hơn với các điểm dữ liệu thực nghiệm (địa điểm/thành phố).

5) Đề xuất các loại khí hậu mới và các giá tr mới đối với nhiệt độ và độ m (Điều 7).

6.3. Phân tích tác động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tác động chính của việc cập nhật so với các tiêu chuẩn hiện hành là như sau:

- Nền, quá trình phân tích và các nguồn ca các giá trị cần được biết;

- Dễ s dụng hơn do giảm số lượng các loại khí hậu chính (một tiêu chí của công tác của WG14);

- Khoảng 50 % các giá trị nhiệt độ và độ ẩm sẽ thay đổi do gim số lượng chủng loại;

- Dải rộng hơn là cần thiết;

- Loại bỏ một tham số vì các lý do truy nguồn (không thấy có dữ liệu);

- Bản đồ cập nhật, đơn giản và chi tiết tương ứng với các giá trị nhiệt độ và độ m.

7. Nhiệm vụ 4 - Đưa ra các khuyến cáo có thể truy nguồn để cập nhật IEC 60721-2-1

7.1. Tổng quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2. Khuyến cáo 1 - Đặt tên cho các loại khí hậu mới

WG14 đề nghị nhóm bảo trì kết hợp và đổi tên các loại khí hậu hiện tại trong IEC 60721-2-1 theo Bảng 5. Tên của các loại khí hậu dựa trên các tài liệu tham khảo [5] và [6]. Lý do biện minh cho việc đề nghị thay đi là như sau:

- Để cho phép sử dụng tiêu chuẩn dễ dàng hơn do giảm số chủng loại các loại khí hậu chính;

- Thúc đẩy tư duy "tiêu chun hóa" hội tụ bằng việc sử dụng các loại khí hậu đã được sử dụng rộng rãi nhất và đã được công bố quen thuộc;

- Tạo cho người đọc, khi cần thiết, khả năng biết thêm thông tin chi tiết của các loại khí hậu bằng cách tham khảo các loại khí hậu đã được công bố. Điều này đặc biệt cn thiết khi thiết kế hoặc mua sản phẩm cho các môi trường nhất định;

- Để cho phép truy cập dễ dàng hơn các dữ liệu đằng sau bản đồ bằng cách tham khảo các ấn phẩm và tài liệu tham khảo trên trang web.

Bảng 5 - Các loại khí hậu được khuyến cáo

Khuyến cáo các lớp mới

Các lớp hiện tại theo IEC 60721-2-1 khi kết hp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nóng ẩm và Nóng m, đều

Khô cằn

Nóng khô vừa, Cực nóng khô

Ôn hòa

Nóng ôn hòa và Nóng khô

Lạnh

Lạnh ôn hòa

Địa cực

Cực lạnh và Lạnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định nghĩa của các loại khí hậu mới được đưa ra trong Bảng 6. Các định nghĩa này được lấy từ tài liệu tham khảo [6].

Bảng 6 - Định nghĩa ca các loại khí hậu được đề nghị (tài liệu tham khảo [6])

Loại khí hậu

Định nghĩa

Nhiệt đới

Các khí hậu nhiệt đới mưa nơi có nhiệt độ trung bình của các tháng lạnh nhất vượt quá +18,0 °C

Khô cằn

Các khí hậu khô cằn, lượng mưa ít hơn 500 mm

Ôn hòa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lạnh

Các khí hậu rừng phương bắc và tuyết. Nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất vượt quá 10,0 °C và nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nht dưới -3,0 °C.

Địa cực

Các khí hậu tuyết lạnh. Nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất dưới 10,0 °C

7.4. Khuyến cáo 3 - Các giá trị dùng cho các loại khí hậu mới

Các chủng loại khí hậu mới được đề nghị và các giá trị tương ứng được trình bày trong các Bảng 7 đến 9. Các giá trị dựa trên các dữ liệu được đưa ra trong các tài liệu tham khảo [2] và [3]. Do yêu cầu về tính truy nguồn của dữ liệu, và không có dữ liệu được tìm thấy, đã đề nghị để loại bỏ "Nhiệt độ cao nhất với RH 95%" khỏi tiêu chun này. Lý do cho đề ngh này là các yêu cầu về tính truy nguồn ca dữ liệu. Tất cả các nguồn dữ liệu đã được sử dụng trong việc chuẩn bị tiêu chun này bây giờ đã được biết rõ và tính truy nguồn đã đạt được. Ngoài ra các tham số có thể được cập nhật dễ dàng hơn khi nhận được thông tin mới độc lập.

Bảng 7 - Các loại khí hậu theo các giá trị trung bình ngày cực trị

Loại khí hậu

Giá trị trung bình của các giá trị trung bình ngày cực trị trong năm của nhiệt độ và độ m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

°C

Nhiệt độ cao

°C

Độ m tuyệt đối cao nhất

g x m-3

Nhiệt đới

10

40

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

45

25

Ôn hòa

-15

40

25

Lạnh

-25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Địa cực

-40

25

15

Bảng 8 - Các loại khí hậu theo các giá trị cực trị trong năm

Loại khí hậu

Giá trị trung bình của các giá trị cực trị trong năm ca nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt độ thp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ cao

°C

Độ m tuyệt đối cao nht

g x m-3

Nhiệt đới

5

45

35

Khô cn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

30

Ôn hòa

-20

40

30

Lạnh

-45

45

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Địa cực

-50

30

20

Bảng 9 - Các loại khí hậu theo giá tr cực trị tuyệt đối

Loại khí hậu

Các giá trị cực trị tuyệt đối ca nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt độ thp

°C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

°C

Độ m tuyệt đối cao nht

g x m-3

Nhiệt đới

0

50

40

Khô cn

-20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35

Ôn hòa

-30

50

35

Lạnh

-50

45

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-60

35

25

7.5. Khuyến cáo 4 - Cp nhật bn đồ các lớp khí hậu

Có ba lựa chọn về cách cập nhật các bản đồ khí hậu trong IEC 60721-2-1:

a) Lựa chọn 1 - S dụng các bản đồ hiện tại mới nhất có sẵn trong các báo cáo khoa học. IEC TC104/WG14 được các tác giả cho phép sử dụng bn đồ như trong Hình 5 trong tài liệu tham khảo [5], với điều kiện nêu tên các tác giả và tạp chí trong tiêu chuẩn4. Trong trường hợp này, các bản đồ và dữ liệu trong các Bảng 7 đến Bảng 9 tương ứng trực tiếp với nhau.

b) Lựa chọn 2 - V một bản đồ mới với 181 địa điểm từ các bảng tính và sử dụng các tài liệu tham khảo [2] và [3]. Lý do: bản đồ sẽ dễ dàng cập nhật bằng cách thêm các địa điểm mới (thành phố, quốc gia). Trong trường hợp này, bản đồ và các dữ liệu được khuyến cáo trong các Bng 7 đến Bảng 9 tương ứng với nhau.

c) Lựa chọn 3 - Giữ bản đồ hiện có và thêm một từ chối trách nhiệm rằng (các) bản đồ chỉ có th được s dụng cho mục đích tham khảo. Tính tương ứng của dữ liệu và bản đồ là khong 65%.

WG14 khuyến cáo sử dụng Lựa chọn 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: WG14 nhận được một phiên bản mới ca bản đồ vào tháng 2 năm 2007 (xem ghi chú 2).

Hình 5 - Các loại khí hậu chính từ tài liệu tham khảo [5]

Bảng 10 - Bng đối chiếu giữa các loại khí hậu khác nhau

Các loại khí hậu mới được đề nghị

Các loại khí hậu được đề nghị trước đây

Các loại khí hậu Köppen-Geiger

Các loại khí hậu theo IEC 60721-2-1

Nhiệt đới

Xích đạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nóng m và
Nóng ẩm, đều

Khô cằn

Khô cn

Khô cằn

Nóng khô vừa,
Cực nóng khô

Ôn hòa

Nóng ôn hòa

Nóng ôn hòa

Nóng ôn hòa và
Nóng khô

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lạnh

Tuyết

Lạnh ôn hòa

Địa cực

Địa cực

Địa cực

Cực lạnh và lạnh

 

PHỤ LỤC A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân tích nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối

Phụ lục A cho thấy, đối với từng v trí từ Phụ lục B, nhiệt độ cao và thấp và độ ẩm tuyệt đối cao. Các con số này được chia thành từng loại khí hậu được đề nghị. Trên mỗi hình, các giới hạn đề nghị cho nhiệt độ cao (HT), nhiệt độ thấp (LT) và độ m tuyệt đối cao (AH) được th hiện. Các giới hạn này được chọn để tìm ra giới hạn bao gồm hầu hết các vị trí.

Các Hình A.1, A.2 và A.3 mô tả nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối cho loại hình khí hậu vùng địa cực.

Hình A.1 - Địa cực: Các giá trị trung bình ngày

Hình A.2 - Địa cực: Trung bình năm

Hình A.3 - Địa cực: Các giá trị cực trị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình A.4 - Lạnh: Các giá trị trung bình ngày

Hình A.5 - Lạnh: Các giá tr trung bình năm

Hình A.6 - Lạnh: Các giá tr cực trị

Các Hình A.7, A.8 và A.9 mô tả nhiệt độ và độ m tuyệt đối cho các vùng loại khí hậu ôn hòa.

Hình A.7 - Nóng ôn hòa: Các giá trị trung bình ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình A.8 - Nóng ôn hòa: Các giá trị trung bình năm

Hình A.9 - Nóng ôn hòa: Các giá trị cực trị

Các Hình A.10, A.11 và A.12 mô tả nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối cho các vùng loại khí hậu khô cằn.

Hình A.10 - Khô cằn: Các giá trị trung bình ngày

Hình A.11 - Khô cằn: Các giá trị trung bình năm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các Hình A.13, A.14 và A.15 mô tả nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối cho các vùng loại khí hậu nhiệt đới.

Hình A.13 - Khô cằn: Các giá trị trung bình ngày

Hình A.14 - Khô cằn: Các giá trị trung bình năm

Hình A.15 - Khô cằn: Các giá trị cực trị

 

PHỤ LỤC B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dữ liệu khí hậu từ các vùng khác nhau

Các bảng dưới đây đưa ra các dữ liệu từ các vùng khác nhau đối với các kiểu khí hậu địa cực, lạnh, khô, khô cằn và nhiệt độ từ tài liệu tham khảo 1 và 2

Bng B.1 - Dữ liệu đối với kiểu khí hậu địa cực

Bảng B.2 - Dữ liệu đối với kiểu khí hậu lạnh

 

Bng B.3 - Dữ liệu đối với kiu khí hậu ôn hòa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng B.4 - Dữ liệu đối với kiểu khí hậu khô cằn

Bảng B.5 - Dữ liệu đối với kiểu khí hậu nhiệt đới

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] IEC 60721-2 (all Parts 2) Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature (Phân loại điều kiện môi trường - Phần 2: Điều kiện môi trường xuất hiện trong tự nhiên)

[2] MIL210 ExPERT database (Version 1.0 July 1997) (Cơ s dữ liệu MIL210 ExPERT (Phiên bản 1.0 tháng 7/1997)

[3] The Hutchinson World Weather Guide by E.A. Pearce and C.G. Smith (ISSN 1-85986-342-6, 2000, Helicon Publishing Ltd) (Hướng dẫn thời tiết thế giới Hutchinson; Tác giả: E.A. Pearce and C.G. Smith (ISSN 1-85986-342-6, 2000, Helicon Publishing Ltd).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[5] KOTTEK, M., GRIESER, J., BECK, C., RUDOLF, B. and RUBEL, F. 2006: World Map of the Köppen - Geiger climate classification updated. Meteorol. Z., 15, 259-263. (KOTTEK, M., GRIESER, J., BECK, C., RUDOLF, B. và RUBEL, F. 2006: Bản đồ thế giới của Köppen-Geiger về phân loại khí hậu đã được cập nhật. Meteorol. Z., 15, 259-263)

[6] BECK, Christoph, GRIESER, Jürgen, KOTTEK, Markus, RUBEL, Franz and RUDOLF, Bruno, Characterzing Global Climate Change By Means Of Köppen Climate Classification, Klimastatusbericht, 2005, 139-149 (BECK, Christoph, DRIESER, Jürgen, KOTTEK, Markus, RUBEL, Franz và RUDOLF, Bruno, Đặc trưng thay đổi khí hậu toàn cầu theo phân loại khí hậu ca Köppen, Klimastatusbericht, 2005, 139-149).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Tiêu chuẩn IEC 60721-2-1 hiện nay đề cập tới nhiệt độ và độ ẩm

4. Nhiệm vụ 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Nhiệm vụ 3

7. Nhiệm vụ 4 - Đưa ra các khuyến cáo có thể truy nguồn để cập nhật IEC 60721-2-1

Phụ lục A (tham khảo) - Phân tích nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối

Phụ lục B (tham khảo) - Dữ liệu khí hậu từ các địa điểm khác nhau

Thư mục tài liệu tham khảo

1 Hệ thống Tiêu chun Quốc gia Việt Nam đã TCVN 7921-1:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-1:2002.

2 Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam đã TCVN 7921-2-1:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60721-2-1:2002.

3 Số trong ngoặc vuông tham khảo trong Thư mục tài liệu tham khảo.

4 Thảo lun với Kyösti Väkeväinen và Markus Kottek, Phòng Khoa học Tự nhiên, Đại học Thú y Vienna Veterinärplatz 1 A-1210, Đại học Vienna, ngày 11 tháng 12 năm 2006 và ngày 5 tháng 1 năm 2007.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10897:2015 (IEC/TR 62130:2012) về Dữ liệu thực địa về khí hậu bao gồm kiểm tra xác nhận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.989

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69