Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01-104:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn

Số hiệu: QCVN01-104:2012/BNNPTNT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 15/08/2012 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Phương pháp thử

1

Độ ẩm

%

TCVN 4326 (ISO 6496)

2

Protein thô

%

TCVN 4328-1 (ISO 5983-1) hoặc ISO 5983-2

3

Năng lượng trao đổi (ME)

Kcal/kg

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

4

Xơ thô 

%

TCVN 4329 (ISO 6865)

5

Canxi

%

TCVN 1526-1 (ISO 6490-1) hoặc TCVN 1537 (ISO 6869) hoặc ISO 27085

6

Phospho

%

TCVN 1525 (ISO 6491) hoặc ISO 27085

7

Lysine

%

TCVN 5281 (ISO 5510)

8

Methionine + Cystine 

%

AOAC 994.12

9

Threonine

%

AOAC 999.13

10

 Khoáng  tổng số (hoặc tro thô)

%

TCVN 4327 (ISO 5984)

11

Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric)

%

ISO 5985

12

Hoá chất, kháng sinh (nếu có)

mg/kg

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

2.1.1.2. Đối với premix vitamin

Bảng 2 – Các chỉ tiêu đối với premix vitamin

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Phương pháp thử

1

Độ ẩm

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Các loại vitamin đơn

IU/kg hoặc mg/kg

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

3

Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric)

%

ISO 5985

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mg/kg

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

5

Chất mang

%

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

2.1.1.3. Đối với premix khoáng

Bảng 3 – Các chỉ tiêu đối với premix khoáng

TT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị tính

Phương pháp thử

1

Độ ẩm

%

TCVN 4326 (ISO 6496)

2

Các nguyên tố khoáng

% hoặc mg/kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric)

%

ISO 5985

4

Chất mang

%

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

2.1.1.4. Đối với premix vitamin – khoáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Phương pháp thử

1

Độ ẩm

%

TCVN 4326 (ISO 6496)

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IU/kg hoặc mg/kg

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

3

Các nguyên tố khoáng

% hoặc mg/kg

4

Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric)

%

ISO 5985

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoá chất, kháng sinh (nếu có)

mg/kg

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

6

Chất mang

%

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

2.1.1.5. Đối với phụ gia thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đơn

Bảng 5 – Các chỉ tiêu đối với phụ gia thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học           hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Phương pháp thử

1

Các chỉ tiêu cảm quan (màu, mùi)

Tuỳ thuộc vào bản chất của hoạt chất

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

2

Hàm lượng chất chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chất mang

2.1.2. Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi trên lợn

2.1.2.1. Số lượng lợn khảo nghiệm

Số lượng lợn khảo nghiệm và số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thiết kế thí nghiệm. Độ tin cậy của kết quả thí nghiệm cần được đánh giá theo phương pháp thống kê sinh học phù hợp.

2.1.2.2. Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi trên lợn thịt

Bảng 6 – Các chỉ tiêu đối với lợn thịt

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Khả năng tăng khối lượng

g/ngày

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

2

Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR)

kg thức ăn/kg tăng khối lượng

2.1.2.3. Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi trên lợn đực giống

Bảng 7 – Các chỉ tiêu đối với lợn đực giống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Phương pháp xác định

1

Thể tích xuất tinh (V)

ml

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

2

Hoạt lực của tinh trùng (A)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Nồng độ tinh trùng (C)

triệu/ml

5

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC)

tỷ

6

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)

%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 8 – Các chỉ tiêu đối với lợn nái sinh sản

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Phương pháp xác định

1

Số lợn con sơ sinh sống/ổ

con

Sử dụng phương pháp thông dụng hiện hành đã được xác nhận giá trị sử dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số con 21 ngày tuổi/ổ

con

3

Khối lượng lợn con sơ sinh còn sống/ổ

kg

4

Khối lượng lợn con lúc 21 ngày tuổi/ổ

kg

2.1.2.5. Khảo nghiệm đánh giá mức độ tồn dư các chất độc hại trong các sản phẩm động vật trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm QCVN về vệ sinh an toàn thực phẩm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Kiểm định

2.2.1. Kiểm định thức ăn chăn nuôi thông qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng trong phòng thí nghiệm

Kiểm định một số chỉ tiêu hoặc tất cả các chỉ tiêu trong bản công bố Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng sản phẩm với tần suất mỗi năm không quá 2 lần. Trong trường hợp cần thiết, có thể kiểm định theo yêu cầu đối với tất cả các chỉ tiêu hoặc một số chỉ tiêu trong bản công bố Tiêu chuẩn cơ sở.

2.2.2. Kiểm định thức ăn chăn nuôi trên lợn

Kiểm định một số chỉ tiêu hoặc tất cả các chỉ tiêu tại mục 2.1.2. khi có yêu cầu.

2.3. Điều kiện cơ sở khảo nghiệm, kiểm định

2.3.1. Điều kiện đối với phòng t nghiệm: được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

2.3.2. Điều kiện đối với đơn vị thực hiện khảo nghiệm, kiểm định

Cơ sở thực hiện khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi phải có đủ điều kiện sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Có địa điểm phù hợp và đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với việc khảo nghiệm, kiểm định từng loại thức ăn;

d) Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành chăn nuôi, chăn nuôi thú y.

2.4. Thời gian khảo nghiệm, kiểm định trên lợn

Thời gian khảo nghiệm tối thiểu là một chu kì nuôi tương ứng với đối tượng vật nuôi sử dụng thức ăn chăn nuôi cần khảo nghiệm,kiểm định.

2.5. Địa điểm khảo nghiệm, kiểm định

Tại cơ sở đủ kiều kiện thực hiện việc phân tích các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển chỉ định.

Tại cơ sở đã đăng ký hoạt động khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1. Cục Chăn nuôi, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chịu  trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.1.2. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

3.2. Tổ chức thực hiện

3.2.1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn phải thực hiện theo đúng quy chuẩn này.

3.2.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chăn nuôi phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

3.2.3. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định nêu tại văn bản mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

3.2.4. Trong trường hợp Việt Nam ký kết hiệp định song phương hoặc đa phương mà có những điều khoản khác với quy định trong Quy chuẩn này thì thực hiện theo điều khoản của hiệp định song phương hoặc đa phương đó./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-104:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.727

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.92.49