Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01-102:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định đà điểu

Số hiệu: QCVN01-102:2012/BNNPTNT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 15/08/2012 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Giai đoạn đà điểu con (sơ sinh - 3 tháng tuổi)

 

-

Tỷ lệ nuôi sống

%

-

Tỷ lệ loại thải

%

-

Khối lượng cơ thể sống 01 ngày tuổi

kg

-

Khối lượng cơ thể sống 3 tháng tuổi

 

 

+ Đà điểu trống

kg

 

+ Đà điểu mái

kg

2

Giai đoạn dò (4 - 12 tháng tuổi)

 

-

Tỷ lệ nuôi sống

%

-

Tỷ lệ loại thải

%

-

Khối lượng cơ thể sống 12 tháng tuổi

 

 

+ Đà điểu trống

kg

 

+ Đà điểu mái

kg

3

Giai đoạn hậu bị (13 - 24 tháng tuổi)

 

-

Tỷ lệ nuôi sống

%

-

Tỷ lệ loại thải

%

-

Khối lượng cơ thể sống 24 tháng tuổi

 

 

+ Đà điểu trống

kg

 

+ Đà điểu mái

kg

4

Giai đoạn sinh sản (chỉ theo dõi năm đẻ đầu tiên)

 

-

Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên

tháng

-

Năng suất trứng/mái/năm

quả

-

Khối lượng trứng giống

g/quả

-

Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống

%

-

Tỷ lệ trứng có phôi

%

-

Tỷ lệ ấp nở bình quân/tổng trứng vào ấp

%

-

Tỷ lệ nuôi sống

%

-

Tỷ lệ loại thải

%

-

Tiêu tốn thức ăn tinh/1 quả trứng giống

kg

-

Số lượng đà điểu con/mái/năm

con

2.4.2. Đà điểu thương phẩm

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Giai đoạn đà điểu con (sơ sinh – 3 tháng tuổi)

 

-

Tỷ lệ nuôi sống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Khối lượng cơ thể sống 3 tháng tuổi

 

 

+  Đà điểu trống

kg

 

+ Đà điểu mái

kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng

 

 

+ Thức ăn tinh

kg

 

+ Thức ăn xanh

kg

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

-

Tỷ lệ nuôi sống

%

-

Khối lượng cơ thể sống 9 tháng tuổi

 

 

+ Đà điểu trống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

+ Đà điểu mái

kg

-

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng

 

 

+ Thức ăn tinh

kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Thức ăn xanh

kg

3

Giai đoạn kết thúc (10 – 12 tháng tuổi)

 

-

Tỷ lệ nuôi sống

%

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

+ Đà điểu trống

kg

 

+ Đà điểu mái

kg

-

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

+ Thức ăn tinh

kg

 

+ Thức ăn xanh

kg

2.5. Thời gian khảo nghiệm, kiểm định đà điểu giống

2.5.1. Thời gian khảo nghiệm

- Đối với đà điểu bố mẹ: Từ 01 ngày tuổi đến khi theo dõi hết các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại mục 2.4.1 của Quy chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.2. Thời gian kiểm định

- Đối với đà điểu bố mẹ: Từ 01 ngày tuổi đến khi theo dõi xong các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu kiểm định được quy định tại mục 2.4.1 của Quy chuẩn này.

- Đối với đà điểu thương phẩm: Từ 01 ngày tuổi đến khi theo dõi xong các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu kiểm định được quy định tại mục 2.4.2 của Quy chuẩn này.

2.6. Phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đà điểu giống

2.6.1. Tỷ lệ nuôi sống (%)

 

Tỷ lệ nuôi sống (%) =

Số lượng cuối kỳ (con)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng đầu kỳ (con)

2.6.2. Tỷ lệ loại thải/giai đoạn (%)

Tỷ lệ loại thải/giai đoạn (%) =

 Số lượng loại thải trong giai đoạn (con)

x 100

Số lượng đầu giai đoạn (con)

2.6.3. Khối lượng cơ thể (g)

Là khối lượng được cân vào bụổi sáng trước khi cho ăn.

2.6.4. Khối lượng TB trứng giống (g)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khối lượng TB trứng giống (g) =

Tổng khối lượng trứng (g)

Tổng số trứng được cân (quả)

2.6.5. Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống (%)

Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống (%) =

Tổng số trứng giống (quả)

x 100

Tổng số trứng thu được (quả)

2.6.6. Tỷ lệ ấp nở (%)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng số đà điểu con  nở ra còn sống (con)

x 100

Tổng số trứng ấp (quả)

2.6.7. Tiêu tốn thức ăn/1 quả trứng (kg)

Tiêu tốn thức ăn/1 quả trứng ( Kg) =

Tổng số thức ăn tiêu thụ trong giai đoạn đẻ (kg)

Tổng số trứng thu được (quả)

2.6.8. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg)

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) =

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng khối lượng tăng của đà điểu (kg)

2.6.9. Năng suất trứng (quả/mái)

Năng suất trứng (quả/mái) =

Tổng số trứng thu được (quả)

Số lượng đà điểu mái trung bình trong kỳ (con)

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Giám sát, xử lý vi phạm

3.1.1. Cục Chăn nuôi, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.1.2. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nêu tại mục 1.2 phải áp dụng Quy chuẩn này.

3.2.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cục Chăn nuôi phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

3.2.3. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định nêu tại văn bản mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

3.2.4. Trong trường hợp Việt Nam ký kết hiệp định song phương hoặc đa phương mà có những điều khoản khác với quy định trong Quy chuẩn này thì thực hiện theo điều khoản của hiệp đinh song phương hoặc đa phương đó./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-102:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định đà điểu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.759

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94