Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01-96:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ớt

Số hiệu: QCVN01-96:2012/BNNPTNT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Tính trạng

Trạng thái biểu hiện

Mã số

1.

(*)

QL

VG

Cây con: Sắc tố antoxian trên thân mầm

Seedling: Anthocyanin coloration of hypocotyls

Không có - absent

- present

1

9

2.

QN

Cây: Dạng hình

Plant: habit

Đứng - upright

Nửa đứng - semi-upright

Nằm ngang - prostrate

3

5

7

3.

(+)

QN

MS

Cây: Chiều dài thân

Plant: Length of stem

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

3

5

7

4.

(*)

(+)

QL

VG

Cây: Sự co ngắn lóng (ở phần trên)

Plant: shortened internode (in upper part)

Không có - absent

Có - present

1

9

5.

(+)

PQ

MS

Cây: Số lóng giữa hoa đầu tiên với lóng co ngắn.

Chỉ với những giống có lóng co ngắn

Plant: Number of internodes between the first flower and shortened internodes.

 varieties with shortened interndes only.  

Không có - non

Một đến ba - one to three

Nhiều hơn ba - more than three

1

2

3

6.

QN

MS

Cây: chiều dài lóng.

Chỉ với những giống không có lóng co ngắn (trên nhánh chính)

Plant: length of internode.

Varieties without shortened internodes only (on primary side shoot)

Rất ngắn - very short

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

Rất dài - very long

1

3

5

7

9

7.

QL

VG

Cây: sắc tố antoxian ở đốt

Plant : anthocyanin coloration of nodes

Không có - absent

Có - present

 

1

9

 

8.

QN

VG

Thân: mức độ sắc tố antoxian của đốt

Stem: intensity of anthocyanin coloration of nodes

Rất nhạt - very weak

Nhạt - weak

Trung bình - medium

Đậm - strong

Rất đậm - very strong

1

3

5

7

9

9.

QN

VG

Thân: lông trên đốt

Stem: hairiness of nodes

Không có hoặc rất ít - absent or very weak

It - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1

 

3

5

7

9

10.

(+)

QN

VG/MS

(b)

Cây: Chiều cao

Plant : height

Rất thấp - very short

Thấp - short

Trung bình - medium

Cao - tall

Rất cao - very tall

1

3

5

7

9

11.

QN

MS/VG

Lá: chiều dài của phiến lá

Leaf: Length of blade

Rất ngắn - very short

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

Rất dài - very long

1

3

5

7

9

12.

QN

MS/VG

Lá: Chiều rộng của phiến

Leaf: Width of blade

Rất hẹp - very narrow

Hẹp - nerrow

Trung bình - medium

Rộn - broad

1

3

5

7

13.

QN

VG

Lá: mức độ màu xanh

Leaf: Intensity of green color

 

Rất nhạt - very light

Nhạt - light

Trung bình - medium

Đậm - dark

Rất đậm - very dark

1

3

5

7

9

14.

(+)

PQ

VG

Lá: hình dạng

Leaf: shape

Mũi mác - lanceolate

Ovan - ovant

Elip rộng - broad eliptic

1

2

3

15.

QN

VG

Lá: mức độ lượn sóng của mép

Leaf: undulation of margin

Không có hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1


3

5

7

9

16.

(+)

QN

VG

Lá: mức độ phồng

Leaf: blistering

Rất ít - very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Phồng nhiều - verystrong

1

3

5

7

9

17.

(+)

QN

VG

Lá: mặt cắt ngang

Leaf: profile in cross section

Rất lõm - strongly concave

Hơi lõm - moderately concave

Phẳng - flat

Hơi lồi - moderately convex

Rất lồi - strongly convex

1

3

5

7

9

18.

QN

VG

Lá: độ bóng

Leaf: glossiness

Rất ít - very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Bóng nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1

3

5

7

9

19.

(*)

(+)

PQ

VG

Cuống hoa: thế

Peduncle: attitude

Thẳng - erect

Hơi cụp xuống - semi-drooping

Cụp xuống - drooping

1

2

3

20.

QL

VG

Hoa: sắc tố antoxian của bao phấn

Flower: anthocyanin colaration in anther

Không có - absent

Có - present

1

9

21.

(*)

PQ

VG

(a)

Quả: Màu sắc

(trước khi chín)    

Fruit: color

(before maturity)

Trắng xanh - greenish white

Vàng - yellow

Xanh - green

Tía - purple

1

2

3

4

22.

QN

VG

(a)

Quả: Mức độ màu

(trước khi chín)

Fruit: intensity of color

(before maturity)

Rất nhạt - very light

Nhạt - light

Trung bình - medium

Đậm - dark

Rất đậm - very dark

1

3

5

7

9

23.

QL

VG

(a)

Quả: sắc tố antoxian

Fruit: anthocyanin coloration

Không có - absent

Có - present

1

9

24.

PQ

VG

(b)

Quả: Thế

Fruit: atttitude

Đứng - erect

Ngang - horizontal

Chúc xuống - drooping

1

2

3

25.

QN

VG/MS

(b)

Quả: Chiều dài

Fruit: length

Rất ngắn - veryshort

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

Rất dài - very long

1

3

5

7

9

26.

QN

VG/MS

(b)

Quả: Đường kính

Fruit: diameter

Rất nhỏ - very narrow

Nhỏ - narrow

Trung bình - medium

Lớn - broad

Rất lớn - very broad

1

3

5

7

9

27.

(*)

QN/MS

(b)

Quả: Tỷ lệ chiều dài/đường kính

Fruit: ratio length/dimeter

Rất nhỏ - very small

Nhỏ - small

Trung bình - medium

Lớn - large

Rất lớn - very large

1

3

5

7

9

28.

(*)

(+)

PQ

(b)

VG

Quả: Hình dạng mặt cắt dọc

Fruit: shape in longitudinal section

Dẹt - oblate

Tròn - circular

Tim - cordate

Vuông - square

Chữ nhật - rectangular

Hình thang - trapezoidal

Tam giác -moderately triangular

Tam giác hẹp -narrow triangular

Sừng bò - hornshaped

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29.

PQ

VG

(b)

Quả: Hình dạng mặt cắt ngang

 (ở vị trí giá noãn)

Fruit: shape in cross section

(at level of placenta)

Elip - eliptic

Có góc cạnh - angular

Tròn - circular

1

2

3

30.

(+)

QN

VG

(b)

Quả: sự gợn sóng của vỏ ở phần đế quả

Fruit: sinuation of pericarp at basal part

Không hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1


3

5

7

9

31.

(+)

QN

VG

(b)

Quả: sự gợn sóng của vỏ quả loại trừ phần đế quả

Fruit: sinuation of pericarp excluding basal part

Không hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1


3

5

7

9

32.

(*)

QN

VG

(b)

Quả: kết cấu bề mặt

Fruit: texture of surface

Nhẵn hoặc rất ít nhăn - smooth or very slightly wrinkled

Nhăn ít - slightly wrinkled

Nhăn nhiều - strongly wrinkled

1


2

3

33.

(*)

PQ

VG

(b)

Quả: màu sắc

(khi chín)

Fruit: color

 (at maturity)

Vàng - yellow

Da cam - orange

Đỏ - red

Nâu - brown

Xanh - green

1

2

3

4

5

34.

QN

VG

(b)

Quả: Mức độ màu khi chín

Fruit: Intensity of color at maturity

Nhạt - light

Trung bình - medium

Đậm - dark

 

3

5

7

 

35.

QN

VG

(b)

Quả: độ bóng

Fruit: glossiness

Rất ít - very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

Rất nhiều - very strong

1

3

5

7

9

36.

(*)

QL

VG

(b)

Quả: Phần lõm ở cuống

Fruit: stalk cavity

Không có - absent

Có - present

1

9

37.

QN

VG

(b)

Quả: Độ sâu của phần lõm ở cuống

Fruit: depth of stalk cavity

Rất nông - very shallow

Nông - shallow

Trung bình - medidum

Sâu - deep

Rất sâu - very deep

1

3

5

7

9

38.

PQ

VG

(b)

Quả: hình dạng đỉnh

Fruit: shape of apex

Rất nhọn - very acute

Nhọn - moderately acute

Tròn - rounded

Dẹt - moderately depressed

Rất dẹt - very depressed

1

2

3

4

5

39.

(+)

QN

VG

(b)

Quả: Độ sâu của khía

Fruit: depth of inter loculary grooves

Không có hoặc rất nông - absent or very shallow

Nông - shallow

Trung bình - medium

Sâu - deep

1

 

3

5

7

40.

(*)

QN

MG

(b)

Quả: Số lượng ngăn

Fruit: number of locules

Chủ yếu là hai - predominantly two

Hai và ba - equally two and three

Chủ yếu là ba - predominantly three

Ba và bốn - equally three and four

Bốn và trên bốn - predominantly four and more

1

2

3

 

4

5

41

(*)

QN

VG

(b)

Quả: độ dày thịt quả

Fruit: thickness of flesh

Rất  mỏng - very thin

Mỏng - thin

Trung bình - medium

Dày - thick

Rất dày - very thick

1

3

5

7

9

42.

QN

VG/MS

(b)

Cuống: chiều dài

Stalk: lenght

Rất ngắn - very short

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

Rất dài - very long

1

3

5

7

9

43.

QN

VG/MS

(b)

Cuống: độ dày

Stalk: thickness

 

Rất  mỏng - very thin

Mỏng - thin

Trung bình - medium

Dày - thick

Rất dày - very thick

1

3

5

7

9

44.

(+)

QL

VG

(b)

Đài hoa: dạng

Calyx: aspect

Không bao đầu quả - non enveloping

Bao bọc đầu quả - enveloping

1

2

45.

(*),(+)

QL

VG

(b)

Quả: capxysin ở giá noãn

Fruit: capsaicin in placenta

Không có - absent

Có - present

1

9

46.

QN

VG

Thời gian bắt đầu nở hoa

(hoa đầu tiên nở ở đốt mang hoa thứ hai)

Time of beginning of flowering

(first flower on second flowering node )

Sớm - early

Trung bình - medium

Muộn -  late

3

5

7

47.

(+)

QN

VG

Thời gian chín

Time of maturity ripening

 

Rất sớm - very early

Sớm -  early

Trung bình - medium

Muộn - late

Rất muộn - very late

1

3

5

7

9

Tính trạng bổ sung

 

 

48.

(+)

Khả năng kháng vi rút Tobamo

Resistance to Tobamovirus

 

 

48.1

(*)

QL

Tuýp  0

(Vi rút khảm thuốc lá (0))

Pathotype 0

(Tobacco Mosaic Virus)

Không có - absent

Có - present

1

9

48.2

(*)

QL

Tuýp 1-2

(Vi rút khảm cà chua)

Pathotype 1-2

(Tomato Mosaic Virus)

Không có - absent

Có - present

1

9

48.3

(*)

QL

 

Tuýp 1-2-3

(Vi rút khảm đốm ớt)

Pathotype 1-2-3

(Pepper Milt Mottle Virus)

Không có - absent

Có - present

1

9

49.

(+)

Khả năng kháng virut Y (PVY)

Resistance to Potato Virus Y (PVY)

 

 

49.1

(*)

QL

Tuýp 0

Pathotype 0

Không có - absent

Có - present

1

9

49.2

QL

Tuýp 1

Pathotype 1

Không có - absent

Có - present

1

9

49.3

QL

Tuýp 1-2

Pathotype 1-2

Không có - absent

Có - present

1

9

50.

(+)

Khả năng kháng bệnh héo rũ  (Phytopthra capsici)

Resistance to Phytothora capsici

Không có - absent

Có - present

1

9

51.

(+)

QL

Khả năng kháng bệnh vi rút khảm dưa chuột

Resistance to Cucumber Mosaic Virus (CMV)

Không có - absent

Có - present

1

9

52.

(+)

QL

Khả năng kháng bệnh vi rút đốm cà chua

Resistance to Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)

Không có - absent

Có - present

1

9

53.

(+)

QL

Khả năng kháng bệnh đốm vi khuẩn  

Resistance to Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Không có - absent

Có - present

1

9

CHÚ THÍCH:

(*) Được sử dụng cho tất cả các giống và luôn có trong bản mô tả giống, trừ khi trạng thái biểu hiện của tính trạng trước hoặc điều kiện môi trường làm cho nó không biểu hiện được.

(+) Được giải thích, minh họa và hướng dẫn theo dõi ở Phụ lục A.

(a) Các tính trạng quả kiểm tra trước khi chín, trước khi quả đầu tiên đổi màu.

(b) Các tính trạng quả kiểm tra tại thời điểm quả chín, sau khi quả đầu tiên đổi màu.

III. PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM

3.1. Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm

3.1.1. Giống khảo nghiệm

3.1.1.1. Khối lượng hạt giống tối thiểu gửi đến cơ sở khảo nghiệm là 20 gam/giống.

3.1.1.2. Chất lượng hạt giống phải có tỷ lệ nẩy mầm không nhỏ hơn 70% và độ ẩm không lớn hơn 8,0%. Hạt giống phải khoẻ mạnh và không nhiễm các loại sâu bệnh nguy hại.

3.1.1.3. Mẫu giống gửi khảo nghiệm không nên xử lý bằng bất kỳ hình thức nào trừ khi cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc yêu cầu. Trường hợp có xử lý phải cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình xử lý cho cơ sở khảo nghiệm.

3.1.1.4. Thời gian gửi giống: Theo hướng dẫn của cơ sở khảo nghiệm.

3.1.2. Giống tương tự

3.1.2.1. Trong bản đăng ký khảo nghiệm (Phụ lục B), tác giả đề xuất các giống tương tự và nói rõ những tính trạng khác biệt giữa chúng với giống khảo nghiệm. Cơ sở khảo nghiệm xem xét đề xuất của tác giả và quyết định các giống được chọn làm giống tương tự.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. Phân nhóm giống khảo nghiệm

Các giống khảo nghiệm được phân nhóm dựa theo các tính trạng sau:

(1) Cây con: Sắc tố antoxian trên thân mầm (Tính trạng 1);

(2) Cây: Sự co ngắn lóng (Tính trạng 4);

(3) Quả: Màu trước khi chín (Tính trạng 21);

(4) Quả: Dạng chiếm ưu thế của mặt cắt dọc (Tính trạng 28);

(5) Quả: Màu sắc (khi chín) (Tính trạng 33);

(6) Quả: Capxysin ở giá noãn (Tính trạng 45).

3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tối thiểu 2 vụ có điều kiện tương tự.

3.3.2. Điểm khảo nghiệm

Bố trí tại một điểm, nếu có tính trạng không thể đánh giá được ở điểm đó thì có thể thêm 1 điểm bổ sung.

3.3.3 Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí 2 lần nhắc. Mỗi lần nhắc 20 cây, trồng hai hàng, khoảng cách hàng cách hàng 70cm, cây cách cây 40cm.  

3.3.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

Áp dụng theo QCVN 01-64:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống ớt.

3.4. Phương pháp đánh giá

Các đánh giá trên cây riêng biệt phải được tiến hành trên 20 cây ngẫu nhiên hoặc các bộ phận của 20 cây đó, các đánh giá khác được tiến hành trên tất cả các cây của ô thí nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng đặc trưng giữa giống khảo nghiệm và giống tương tự.

Tính trạng đánh giá theo phương pháp VG: Giống khảo nghiệm và giống đối chứng được coi là khác biệt, nếu ở tính trạng cụ thể chúng biểu hiện ở 2 trạng thái khác nhau một cách rõ ràng và chắc chắn, dựa vào giá trị khoảng cách tối thiểu quy định tại Bảng 1.

Tính trạng đánh giá theo phương pháp  VS và MS:

Đối với dòng bố mẹ, giống lai đơn: Sự khác biệt có ý nghĩa giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng dựa trên giá trị LSD ở mức xác xuất tin cậy tối thiểu 95%.

Đối với giống thụ phấn tự do, giống lai ba, lai kép: Sự khác biệt giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng được đánh giá bằng phương pháp phân tích "Tính khác biệt kết hợp qua các năm" (COYD).

Tính trạng đánh giá theo phương pháp MG: Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ được xử lý như tính trạng VG hoặc tính trạng VS và MS.

3.4.2. Đánh giá tính đồng nhất

Phương pháp chủ yếu đánh giá tính đồng nhất của giống khảo nghiệm là căn cứ vào tỷ lệ cây khác dạng trên tổng số cây trên ô thí nghiệm.

Áp dụng quần thể chuẩn với tỷ lệ cây khác dạng tối đa là 2% cho các giống thuần và 1% cho giống lai ở mức xác suất tin cậy tối thiểu 95%. Như vậy, số cây khác dạng tối đa của thí nghiệm (cả 2 lần nhắc 40 cây) cho phép là: 2 .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tính ổn định đ­ược đánh giá thông qua tính đồng nhất, một giống đư­ợc coi là ổn định khi chúng đồng nhất qua các vụ đánh giá.

Trong trư­ờng hợp cần thiết, có thể tiến hành khảo nghiệm tính ổn định bằng việc trồng thế hệ tiếp theo đối với giống thụ phấn tự do hoặc gieo hạt mới đối với giống lai, giống có tính ổn định khi những biểu hiện của các tính trạng ở thế hệ sau t­ương tự những biểu hiện của các tính trạng ở thế hệ trước đó.

3.4.4. Phương pháp chi tiết đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định áp dụng theo hướng dẫn chung về khảo nghiệm DUS của UPOV (TG/1/3; TGP/9; TGP/10; TGP/11).

IV. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4.1. Khảo nghiệm DUS để bảo hộ quyền đối với giống ớt mới được thực hiện theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4.2. Khảo nghiệm DUS để công nhận giống ớt mới được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục Trồng trọt hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý khảo nghiệm DUS giống ớt, Cục Trồng trọt kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

5.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC A

GIẢI THÍCH, MINH HOẠ VÀ HƯỚNG DẪN THEO DÕI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG

1. Tính trạng 3: Cây: chiều dài thân

Chiều dài thân được đo từ lá mầm đến cành hoa đầu tiên.

2. Tính trạng 4: Cây : sự co ngắn lóng (ở phần trên)

           Không có                                                                                 cóText Box:                                                 

Kiểu sinh trưởng A

Kiểu sinh trưởng B

Trục chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Một đến ba

2

Nhiều hơn ba

3

- Kiểu sinh trưởng A: Thân chính sinh trưởng vô hạn, mỗi đốt có 1 hoặc 2 hoa và không có lóng co ngắn.

- Kiểu sinh trưởng B: Thân chính sinh trưởng hữu hạn, xuất hiện lóng co ngắn và kết thúc bằng chùm hoa

Cành bên

Thân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoa

Đốt

3. Tính trạng 10: Cây: chiều cao

Được quan sát sau khi có đậu quả trên vài đốt.  

4. Tính trạng 14: Lá: hình dạng

1. Mũi mác

2. Ovan

3. Elip rộng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Rất lõm

3. Hơi lõm

5. Phẳng

7. Hơi lồi

9. Rất lồi

6. Tính trạng 19: Cuống hoa: trạng thái

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Hơi cụp

3

Cụp xuống

7. Tính trạng 28: Quả: hình dạng mặt cắt dọc

Tim

Tròn

Dẹt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vuông

Chữ nhật

Hình thang

 

 

       Tam giác                                            Tam giác hẹp                                      Sừng bò

8. Tính trạng 30: Quả: sự gợn sóng của vỏ ở phần đế quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Tính trạng 31: Sự gợn sóng của vỏ quả loại trừ phần đế quả

Không có hoặc rất ít

            Ít

                      Trung bình

 

            Nhiều

            Rất nhiều

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quan sát ở phần giữa quả

11. Tính trạng 44: Đài hoa: trạng thái bao quả

Không bao đầu quả

Bao bọc đầu quả

 

12. Tính trạng 45: Quả: capxysin ở giá noãn

Sự có mặt của capxysin được đánh giá bằng vị ớt ở khía vùng giá noãn.

13. Tính trạng 47: Thời gian chín: được tính tại thời điểm quả đầu tiên thay đổi màu sắc

14. Tính trạng 48: Khả năng kháng vi rút Tobamo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Môi trường trung gian: Trên cây hoặc các lá đã được khử nước (ở độ lạnh sâu hoặc theo phương pháp BOS)

- Điều kiện đặc biệt: Phục hồi vi rút trên cây trước khi chuẩn bị lây nhiễm.

Tiến hành thử nghiệm

- Giai đoạn sinh trưởng của cây: Khi lá mầm đã phát triển đầy đủ hoặc ở giai đoạn “lá thứ nhất”

- Nhiệt độ: 20 – 25o C

- Phương pháp gieo trồng: Gieo cây con trong nhà lưới, nhà kính.

- Phương pháp lây nhiễm: Cọ sát lá mầm với dung dịch vi rút

Thời gian thử nghiệm

- Từ gieo đến khi lây nhiễm: 10 đến 15 ngày

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-Số lượng cây thử nghiệm: 15-30 cây

Nguồn gốc của các chủng vi rút và khả năng kháng 

Nguồn chống chịu Tobamo vi rút được điều khiển bởi 5 gen tương ứng trên cùng một vị trí. Mối quan hệ giữa các chủng vi rút và khả năng kháng như sau:

 

Chủng vi rút Tobamo ớt

Vi rút

TMV

ToMV

PMMoV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

U1

Feldman

P11

Obuda Pepper Mosaic Virus

P14

Kiểu di truyền/ vết

P0

P1-2

P1-2-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S

S

S

L1L1

R

S

S

L3L3

R

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

S

L4L4

R

R

R

Ghi chú :        S=                    mẫn cảm

                      R=                    chống chịu

                     TMV=                vi rút khảm thuốc lá

                     ToMV=              vi rút khảm cà chua

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Tính trạng 4: Khả năng kháng vi rút khoai tây Y (PVY)

Duy trì chủng vi rút

- Môi trường trung gian: Trên cây mẫm cảm

- Điều kiện đặc biệt:

+ Đối với nòi PVY(0): sử dụng dòng TO72(A)

+ Đối với nòi PVY(1): sử dụng dòng Sicile 15

+ Đối với nòi PVY(1-2): sử dụng dòng SON41

Tiến hành thử nghiệm

- Giai đoạn sinh trưởng của cây: Khi lá mầm đã phát triển đầy đủ hoặc ở giai đoạn “lá thứ nhất”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Phương pháp gieo trồng: Trồng cây trong nhà lưới

- Phương pháp lây nhiễm: Cọ sát lá mầm với dung dịch chứa vi rút

Thành phần dung dịch:

- Dung dịch lây nhiễm : 4 ml dung dịch lây nhiễm trích từ 1 gam dung dịch lá nhiễm bệnh + 80 gam các bon hoạt tính + 80mg các bon;

- Trích dung dịch lây nhiễm : dung dịch đệm lây nhiễm pha loãng 1/20 với 0,2% (DIECA- diethyl dithiocaremate of sodium)

- Dung dịch lây nhiễm loãng : (cho 100 ml nước cất) 10,8 g NA2HPO4 + 1,18g K2HPO4 ở pH 7,1đến 7,2.

Thời gian thử nghiệm

- Thời gian ủ bệnh: 10 đến 15 ngày

- Đọc kết quả: 3 tuần (sớm nhất 2 tuần, muộn nhất 4 tuần)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú ý: Thí nghiệm không tiến hành ở nhiệt độ cao

Giống chuẩn

Chủng 0

Chủng 1

Chủng 1-2

Giống nhiễm

Yolo Wonder

Yolo Wonder

Yolo Y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yolo Wonder

Yolo Y

Giống kháng

Yolo Y

Florida VR2

Serrano Criollo de Morenos

Chú thích : * Florida VR2 có thể xuất hiện triệu chứng rất muộn

16. Tính trạng 50: Khả năng kháng bệnh chết héo

- Kết quả phải được tiến hành trong điều kiện nhân tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nuôi cấy và môi trường trung gian: Phytothora caspici chủng 101 được nuôi cây trong aga nước hoa quả V8 1% trên đĩa petri.

- Nhiệt độ: 22oC

- Ánh sáng: 12 giờ/ngày

- Phương pháp lây nhiễm: Cây được cắt ở phía dưới điểm phân cành đầu tiên. Đĩa chứa sợi nấm có đường kính 4 mm được sử dụng để lây nhiễm. Thân vừa cắt song được đặt trên đĩa. Đỉnh của thân được bọc giấy nhôm, giữ ẩm. Cây nhiễm bệnh được chuyển vào phòng nuôi cấy  có nhiệt độ 22oC.

Thời gian thử nghiệm

- Từ khi gieo đến lây nhiễm: 6 đến 8 tuần

- Từ lây nhiễm đến đọc kết quả:

+ Lần1 :     7 ngày  

+ Lần 2:   14 ngày 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Số cây làm thí nghiệm: 20 cây

- Kết quả: Chiều dài của vết hoại tử trên thân, gây ra bởi sự phát triển của nấm được ghi mỗi tuần 1 lần trong 3 tuần trên mỗi cây. Sau 7 ngày lây nhiễm, bỏ giấy nhôm bọc đỉnh thân đọc kết quả lần đầu tiên, các lần tiếp theo vào ngày thứ 14 và ngày thứ 21 tính từ khi lây nhiễm. Kích cỡ vết bệnh (mm) được tính từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của vết hoại tử trên thân.

- Giống chuẩn:

+ Mẫn cảm: Yolo Wonder

+ Kháng: Chista, Favolor, Solario, Phyo636 (thứ tự mức độ chống chịu)

17. Tính trạng 51: Khả năng chống bệnh vi rút khảm dưa chuột

Duy trì các chủng vi rút

- Chủng: Fulton Môi trường trung gian: trên những cây nhiễm bệnh: Vinca rosea

- Điều kiện đặc biệt:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiến hành thử nghiệm

- Giai đoạn sinh trưởng của cây: cây non ở giai đoạn lá mầm phát triển, lá đầu tiên chưa xuất hiện.

- Số lượng cây: 50 cây

- Điều kiện gieo trồng: 220 C, 12 giờ chiếu sáng/ ngày.

- Phương pháp gieo trồng: trồng cây trong phòng điều tiết khí hậu

- Phương pháp lây nhiễm: gây sát thương cơ giới lên lá mầm với dung dịch vi rút, các cây lây nhiễm này được để trong bóng tối trong vòng 48 giờ.

 Thời gian thử nghiệm

- Từ khi gieo trồng đến khi lây nhiễm: 12 đến 13 ngày.

- Từ khi lây nhiễm đến khi đọc kết quả: đọc kết quả 3 lần khi lây nhiễm được 10 ngày, 15 ngày và 21 ngày.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Giống mẫm cảm: Yolo Wonder;

+ Giống chống chịu (T) hoặc giống kháng (R) Milord (T);

+ Giống: Vania (R).

18 Tính trạng 52: khả năng kháng bệnh vi rút đốm cà chua (TSWV)

Duy trì các chủng vi rút

- Môi trường trung gian: Quả ớt ở độ lạnh sâu (-700 C)

- Điều kiện đặc biệt: Tái tạo lại vi rút trên các cây Nicotiana rustica hoặc Nicotiana benthamiana trước khi lây nhiễm

Tiến hành thử nghiệm:

- Giai đoạn sinh trưởng của các cây: hai lá thật đã phát triển đẩy đủ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ánh sáng: ánh sáng nhẹ (trong mùa đông);

- Phương pháp gieo trồng: trồng trong nhà kính;

- Phương pháp lây nhiễm: sát thương cơ học lên lá mầm, lây nhiễm ở 10oC.

Thời gian thử nghiệm

- Từ khi gieo đến khi lây nhiễm: 20 ngày.

- Từ khi lây nhiễm đến khi đọc kết quả: 14 ngày.

- Số lượng cây làm thử nghiệm: 20.

- Giống chuẩn:

+ Giống nhiễm: Lamuyo;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19. Tính trạng 53: Khả năng kháng bệnh đốm vi khuẩn.

Duy trì chủng vi khuẩn

- Môi trường trung gian: PDA (Potato, Dextrose, Agar) trung gian.

- Điều kiện đặc biệt: nuôi cấy Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria 48 giờ. Chỉ lây nhiễm lượng vi khuẩn tập trung 107.

- Thời gian th nghiệm

- Giai đoạn sinh trưởng của cây: lá thật thứ 6 đến thứ 8.

- Nhiệt độ: đêm 24oC, ngày 25oC.

- Độ ẩm: 80%.

- Ánh sáng: 3.000 lx, ngày dài 16 giờ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thời gian thử nghiệm: 10 đến 14 ngày.

- Số lượng cây làm thí nghiệm: 15 đến 30 cây.

Chú ý:

Sự di truyền của các chủng vi khuẩn và gen kháng bệnh;

Các giống kháng: Aladin, Camelot, ECR-20R, Kaldóm, Kalorez, lancelot, Pasa. 

 

PHỤ LỤC B

TỜ KHAI KỸ THUẬT KHẢO NGHIỆM DUS GIỐNG ỚT

1. Loài: Capsicum annuum L.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-      Cánh hoa đồng nhất, màu trắng đến xanh vàng nhạt (không có màu tương phản)

-      Bao phấn màu xanh nhạt đến màu tía

-      Hoa đơn (thỉnh thoảng có 2 hoa trên đốt có hoa đầu tiên), cánh hoa màu trắng, sống đài hoa rõ ràng, nhỏ tại mép

2. Tên giống:

3. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại/Fax/Email :

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.

2.

3.

5. Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo:

5.1. Vật liệu

Tên giống bố mẹ

 

Nguồn gốc vật liệu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công thức lai

 

Xử lý đột biến

 

Phương pháp khác

 

5.3. Thời gian và địa điểm: Năm/vụ, địa điểm

 

6. Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nước                                      ngày       tháng        năm

7. Các đặc điểm chính của giống

Bảng 2 – Các tính trạng đặc trưng của giống

TT

Tính trạng

Trạng thái

biểu hiện

Mã số

7.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Seedling: Anthocyanin coloration of hypocotyls

(Tính trạng 1)

Không có - absent

Có - present

1

9

7.2.

Cây: sự co ngắn lóng (ở phần trên)

Plant: shortened internode (in upper part)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có - absent

Có - prent

1

9

7.3.

Cuống hoa: trạng thái

Feduncle: Attitude

(Tính trạng 19)

Thẳng đứng - erect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chúc xuống - drooping

1

2

3

7.4.

Quả: màu sắc

(trước khi chín)

Fruit: Color (before maturity)

(Tính trạng 21)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng - yellow

Xanh - green

Tím - purple

1

 

2

3

4

7.5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fruit: shape of longitudinal section

(Tính trạng 28)

 

Dẹt - oblate

Tròn - circular

Tim - cordate

Vuông - square

Chữ nhật - rectangular

Hình thang - trapezoidal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tam giác hẹp - narrow triangular

Sừng bò - hornshape

1

2

3

4

5

6

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

 

9

7.6.

Quả: màu sắc

(khi chín)

Fruit: color (at maturity)

(Tính trạng 33 )

Vàng - yellow

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đỏ - red

Nâu - brown

Xanh - green

1

2

3

4

5

7.7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fruit: number of locules

(Tính trạng 40)

Chủ yếu là hai-predominantly two

Hai và ba - equally two and three

Chủ yếu là ba-predominantly three

Ba và bốn - equally three and four

Bốn và trên bốn-predominantly four and more

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

3

 

4

 

 

5

7.8.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fruit: Capsycine in placenta

(Tính trạng 45)

Không có - absent

Có - present

1

9

8. Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm

Bảng 3 – Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm

Tên giống tương tự

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trạng thái biểu hiện

Giống khảo nghiệm

Giống tương tự

 

 

 

 

9. Các thông tin bổ sung giúp cho việc phân biệt giống

9.1. Chống chịu sâu bệnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khả năng kháng virut Y (PVY)

Khả năng kháng bệnh chết héo (Phytopthra capsici)

Khả năng kháng bệnh vi rút khảm dưa chuột

Khả năng kháng bệnh vi rút đốm cà chua

Khả năng kháng bệnh đốm vi khuẩn

9.2. Các điều kiện đặc biệt

9.3. Thông tin khác

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-96:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ớt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.818

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47