Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quy chuẩnQuốc gia QCVN 01-89:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất của giống hoa cúc

Số hiệu: QCVN01-89:2012/BNNPTNT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

 

 

QCVN 01-89:2012/BNNPTNT

National Technical Regulation

on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Chrysanthemum Varieties

I. QUY ĐNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chnh

Quy chuẩn này quy định các tính trạng đặc trưng, phương pháp đánh giá và yêu cầu quản khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất tính ổn định (khảo nghim DUS) của các giống hoa cúc mới thuộc loài Chrysanthemum × morifolium Ramat.

(Chrysanthemum × randiflorum Ramat.), Chrysanthemum pacificum Nakai và con lai giữa chúng.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dng cho mọi tổ chức, nhân hoạt động liên quan đến khảo nghiệm DUS ging hoa cúc mới.

1.3. Giải thích từ ng và các từ viết tắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong Quy chuẩn này các từ ng dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1.1. Giống khảo nghiệm: Là giống mới được đăng ký khảo nghiệm;

1.3.1.2. Giống điển hình: giống được sử dụng làm chuẩn đối với một trng thái biu hiện cụ thể của một tính trạng;

1.3.1.3. Giống tương tự: các giống cùng nhóm với giống khảo nghim, nhiều tính trạng tương t vi giống kho nghiệm;

1.3.1.4. Mu chuẩn: mẫu giống các tính trạng đặc trưng phù hợp với bản tả giống, đưc quan chuyên môn thẩm quyền công nhận;

1.3.1.5. Tính trạng đặc trưng: Là những tính trạng được di truyền ổn định, ít b biến đổi bởi tác động của ngoi cảnh, th nhận biết và mô tả được một cách chính xác;

1.3.1.6. Cây khác dạng: cây khác biệt ràng với giống kho nghiệm một hoặc nhiều tính trạng đặc trưng được sử dụng trong khảo nghiệm DUS.

1.3.2. Các từ viết tắt

1.3.2.1. UPOV: International Union for the protection of new varieties of plants (Hiệp hi quốc tế bảo hộ giống cây trồng mi)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.2.3. PQ: Pseudo-Qualitative characteristic (Tính trạng gi chất lượng)

1.3.2.4. QN: Quantitative characteristic (Tính trạng số lượng)

1.3.2.5. MG: Single measurement of a group of plants or parts of plants (Đo đếm một nhóm cây hoặc một b phận của một nhóm cây)

1.3.2.6. MS: Measurement of a number of individual plants or parts of plants (Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu)

1.3.2.7. VG: Visual assessment by a single observation of a group of plants or parts of plants (Quan sát một nhóm cây hoặc một b phận của một nhóm cây)

1.3.2.8. VS: Visual assessment by observation of individual plants or parts of plants

(Quan sát từng cây hoặc từng bộ phận của các cây mẫu)

1.3.2.9. RHS: Royal Horticultural Society (Hội làm vườn hoàng gia)

1.4. Tài liệu viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants

(Hướng dẫn chung về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định phát triển s i hoà trong mô t giống cây trồng mới)

1.4.2. TGP/9/1 Examining Distinctness (Khảo nghiệm tính khác bit)

1.4.3. TGP/10/1 Examining Uniformity (Khảo nghiệm tính đồng nhất)

1.4.4. TGP/11/1 Examining Stability (Khảo nghiệm tính n định)

II. QUY ĐNH V K THUẬT

Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất nh ổn định của giống hoa cúc được qui định tại Bảng 1. Trạng thái biểu hiện ca tính trạng được s (mã hóa) bằng điểm.

Bảng 1- Các tính trạng đặc trưng của giống hoa cúc

TT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trạng thái biểu hiện

Giống điển hình

Mã số

1.

(*)

(+) QN MS

Cây: chiều cao

Plant: height

Thấp – short

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cao – tall

 

3

5

7

2.

(*)

(+)

(a) QL VG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Plant: type

Không bụi - non bushy

Bụi – bushy

 

1

2

3.

(*)

(+)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cây: dạng hình sinh trưởng

Chỉ với dạng cây bụi

Plant: growth habit

Only bushy varieties

Đứng - upright

Nửa đứng - semi upright

Hình bán cầu -hemispherical

Xòe ngang - spreading

Bò ngang - trailing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

4

5

4.

(a) QN VS

Cây: mật độ cành

Chỉ với dạng cây bụi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Only bushy varieties

Thưa - sparse

Trung bình - medium

Dày - dense

 

3

5

7

5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) PQ VG

Thân: màu sắc

Stem: color

Màu xanh - green

Màu xanh xen lẫn màu tím hoặc màu nâu - green tinged with purple or brown

Màu nâu - brown

Màu tím - purple

CN93, CN01

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

 


3

4

6.

(a)

(b) QN VG

Lá kèm: kích cỡ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không có hoặc rất nhỏ - absent or very small

Nhỏ - small

Trung bình - medium

To - large

Pha lê

 

 

Vàng mai

Tím lồi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66


3

5

7

7.

(+)

(a)

(c) QN VG

Cuống lá: thế

Petiole: attitude

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nửa đứng - moderately upwards

Ngang - hozirontal

Chúc xuống - moderately downwards

Gục xuống - drooping

 

1

3

5

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.

(a)

(c) QN MS

Cuống lá: sự tương quan giữa chiều dài cuống với chiều dài lá

Petiole: length relative to leaf length

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

7

9.

(*)

(a)

(c) QN MS

Lá: chiều dài

Bao gồm cả cuống

Leaf: length Including petiole

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình - medium

Dài - long

 

3

5

7

10.

(*)

(a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lá: chiều rộng

Leaf: width

Hẹp - narrow

Trung bình - medium

Rộng - broad

 

3

5

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*)

(a)

(c) QN MS

Lá: tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng

Leaf: ratio length/width

Nhỏ - low

Trung bình - medium

Lớn - high

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

7

12.

(*)

(+)

(a)

(c) QN VG

Lá: sự tương quan giữa chiều dài thùy đỉnh với chiều dài lá

Leaf: length of terminal lobe relative to leaf length

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình - medium

Dài - long

 

3

5

7

13.

(*)

(+)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) QN VG

Lá: Độ sâu phần lõm gian thùy dưới cùng

Leaf: depth of lowest lateral sinus

Nông - shallow

Trung bình - medium

Sâu - deep

 

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.

(a)

(c) PQ VG

Lá: đường mép của phần lõm gian thùy giữa các thuỳ bên

Leaf: margins of sinus between lateral lobes

Phân nhánh - diverging

Song song – parallel

Hội tụ - converging

Chạm nhau – touching

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trắng huệ

Trắng Trung Quốc

Cánh sen thẫm

1

2

3

4

5

15.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(a)

(c) PQ VG

Lá: hình dạng phần gốc chiếm ưu thế

Leaf: predominant shape of base

Nhọn - acute

Tù – obtuse

Tròn - rounded

Cụt - truncate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lệch - asymmetric

Trắng Trung Quốc

 

CN93

Cánh sen thẫm

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

16.

(a)

(c) QN VG

Lá: độ bóng của mặt trên

Leaf: glossiness of upper side

Rất ít bóng - absent or very weak

Ít bóng - weak

Bóng - strong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1


2

3

17.

(*)

(a)

(c) QN VG

Lá: màu xanh của mặt trên

Leaf: green color of upper side

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình - medium

Đậm - dark

Chi vàng mới CN20

CN93

3

5

7

18.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(a)

(c) QN VG

Lá: mặt trên: sự nhô ra của viền xanh xám

Trừ những giống thuộc loài Chrysanthemum x morifolium

Leaf: upper side: prominence of pale margin

Excluding varieties of Chrysanthemum x morifolium

Không có hoặc rất ít - absent or very weak

Ít - weak

Trung bình - medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1


3

5

7

19

(*)

(+)

(a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lá: lông ở mặt dưới

Trừ những giống thuộc loài Chrysanthemum x morifolium

Leaf: pubescence of lower side, Excluding varieties of Chrysanthemum x morifolium

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

 

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20.

(*)

(+)

(a)

(c) QN VG

Lá: màu mặt dưới

Trừ những giống thuộc loài Chrysanthemum x morifolium

Leaf: color of lower side Excluding varieties of Chrysanthemum x morifolium

Xác định mã số trong bảng so màu RHS –

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

21.

(+)

(a)

(c) QN VG

Mép lá: số răng cưa

Leaf margin: number of indentations

Ít - few

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiều - many

 

3

5

7

22.

(+)

(a)

(c) QN VG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Leaf margin: depth of indentations

Nông - shallow

Trung bình - medium

Sâu - deep

 

3

5

7

23.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(d) PQ VG

Chùm hoa: dạng

Chỉ những giống dạng không bụi

(xem tính trạng 2)

Inflorescence: form

Only non-bushy varieties

(see char. 2)

Hình chóp - conical

Hình vòm cao - deeply domed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình ngù – corymbiform

Hình ngù phẳng - flat- corymbiform

Vàng mai

 

 

 

Tubin, Tua hồng

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

5

24.

(d) QN MS

Chùm hoa: chiều rộng ở phần rộng nhất

Chỉ những giống dạng không bụi

(xem tính trạng 2)

Inflorescence: width at widest point

Only non-bushy varieties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hẹp - narrow

Trung bình - medium

Rộng - broad

 

3

5

7

25.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(d) QN VG

Chùm hoa: góc giữa cành bên và thân

Chỉ những giống dạng không bụi

(xem tính trạng 2)

Inflorescence: angle between primary lateral shoot and stem Only non-bushy varieties

(see char. 2)

Hẹp - small

Trung bình - medium

Rộng - large

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

26.

(+)

(d) QN VG

Chùm hoa: thế của hoa bên

Chỉ những giống dạng không bụi

(xem tính trạng 2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Only non-bushy varieties

(see char. 2)

Đứng - upright

Nửa đứng - semi upright

Ngang - horizontal

Hơi chúc - moderately downwards

 

1

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

27

(+)

(d) QN MS

Chùm hoa: tổng số bông hoa trên mỗi thân

Chỉ những giống dạng không bụi

(xem tính trạng 2)

Inflorescence: total number of flower heads per stem

Only non-bushy varieties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

 

3

5

7

28.

(+)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chùm hoa: tổng số bông hoa trên mỗi cây

Chỉ những giống dạng bụi

(xem tính trạng 2)

Inflorescence: total number of flower heads per plant

Only bushy varieties

(see char. 2)

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

29.

(a)

(e) PQ VG

Nụ hoa: màu mặt ngoài trước khi hoa nở

Flower bud: color of outer side just before opening

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

30.

(*)

(+)

(e) PQ VG

Bông hoa: kiểu bông

Flower head: type

Không có hoa con -without ray florets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bán kép - semi double

Bán kép đến kép - daisy- eyed double

Kép - double

Cao bồi tím

 

Tím lồi

CN01

Pha lê

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4


5

31.

(*)

(+)

(e) QL VG

Đĩa hoa: kiểu

Trừ những giống có kiểu bông kép và bán kép đến kép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Excluding double and daisy-eyed double varieties

Kiểu daisy - daisy

Kiểu anemone - anemone

Cao bồi tím

Tím lồi

1

2

32.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e) QN MS

Bông hoa: đường kính

(giống không tỉa cành)

Flower head: diameter

(non-disbudded varieties)

Nhỏ - small

Trung bình - medium

To - large

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

7

33.

(*)

(d)

(e) QN MS

Bông hoa: đường kính

(giống tỉa cành)

Flower head: diameter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhỏ - small

Trung bình - medium

To - large

 

3

5

7

34.

(+)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e) QN MS

Bông hoa: chiều cao

(giống không tỉa cành)

Flower head: height

(non-disbudded varieties)

Thấp - low

Trung bình - medium

Cao - high

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

7

35.

(+)

(d)

(e) QN MS

Bông hoa: chiều cao

(giống tỉa cành)

Flower head: height

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thấp - low

Trung bình - medium

Cao - high

 

3

5

7

36.

(e) QN MS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Flower head: length of peduncle

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

 

3

5

7

37.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bông hoa: số lớp hoa con Chỉ những giống có kiểu bông bán kép và bán kép đến kép

Flower head: number of rows of ray florets

Only semi double and daisy eyed double varieties

Ít - few

Trung bình - medium

Nhiều - many

 

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38.

(*)

(e) QN MS

Bông hoa: số lượng hoa con

Chỉ những giống có kiểu bông đơn và bán kép

Flower head: number of ray florets

Only single and semi- double varieties

Ít - few

Trung bình - medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

5

7

39.

(*)

(e) QN VG

Bông hoa: mật độ hoa con Chỉ những giống có kiểu bông bán kép đến kép và kép

Flower head: density of ray florets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thưa - sparse

Trung bình - medium

Dày - dense

 

3

5

7

40.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e) QN VG

Bông hoa: số kiểu hoa con

Flower head: number of types of ray florets

Một - one

Hai - two

Nhiều hơn hai - more than two

 

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41.

(*)

(+)

(e) PQ VG

Bông hoa: kiểu chính của hoa con

Flower head: predominant type of ray floret

Hình lưỡi - ligulate

Uốn cong lên - incurved

Hình thìa - spatulate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình phễu - funnel shaped

 

1

2

3

4

5

42.

(*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e) PQ VG

Bông hoa: kiểu thứ hai của hoa con

Flower head: secondary type of ray floret

Hình lưỡi - ligulate

Uốn cong lên - incurved

Hình thìa - spatulate

Hình ống - quilled

Hình phễu - funnel shaped

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

3

4

5

43.

(*)

(+)

(e) PQ VG

Bông hoa: kiểu thứ ba của hoa con

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình lưỡi - ligulate

Uốn cong lên - incurved

Hình thìa - spatulate

Hình ống - quilled

Hình phễu - funnel shaped

 

1

2

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

44.

(*)

(+)

(e)

(f) QN VG

Hoa con: thế của phần gốc

Chỉ những giống có kiểu bông đơn và bán kép (xem tính trạng 30)

Ray floret: attitude of basal part

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hướng lên - moderately ascending

Ngang - horizontal

Hướng xuống - moderately descending

 

3


5

7

45.

(+)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(f) PQ VG

Hoa con: mặt trên

Ray floret: upper surface

Nhẵn - smooth

Nổi gờ - ribbed

Tạo rãnh - keeled

 

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

46.

(+)

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: số rãnh

Ray floret: number of keels

Một - one

Hai - two

Nhiều hơn hai - more than two

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

47.

(*)

(e)

(f) QN VG

Hoa con: chiều dài ống tràng

Ray floret: length of corolla tube

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình - medium

Dài – long

Vàng mai

Tua hồng

Pha lê

3

5

7

48.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(e)

(f) QN VG

Hoa con: mặt cắt ngang ở phần rộng nhất (trừ hoa con kiểu hình ống)

Ray floret: profile in cross section at widest point

(non-quilled florets)

Rất lõm với phần mép đè lên nhau - strongly concave with margins overlapping

Rất lõm với phần mép chạm nhau - strongly concave with margins touching

Rất lõm - strongly concave

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hơi lõm - weakly concave

Phẳng - flat

Hơi lồi - weakly convex

Lồi vừa - moderately convex

Rất lồi - strongly convex

Rất lồi với phần mép chạm nhau - strongly convex with margins touching

Rất lồi với phần mép đè lên nhau - strongly convex with margins overlapping

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 663

4

5

6

7

8

9

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

49.

(+)

(e)

(f) QN VG

Hoa con: sự cuốn của mép (trừ hoa con kiểu hình ống)

Ray floret: rolling of margin (non-quilled florets)

Cuốn vào trong nhiều - strongly involute

Cuốn vào trong vừa phải - moderately involute

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phẳng (không cuốn) - flat (not rolled)

Cuốn ra ngoài ít - weakly revolute

Cuốn ra ngoài vừa phải - moderately revolute

Cuốn ra ngoài nhiều - strongly revolute

 

1


2


3


4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66


6


7

50.

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: vị trí của phần mép cuốn (trừ hoa con kiểu hình ống)

Ray floret: position of part with rolled of margin (non- quilled florets)

¼ phía gốc - basal quarter

½ phía gốc - basal half

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

½ ở giữa - middle half

¾ phía đỉnh - distal three quarters

½ phía đỉnh - distal half

¼ phía đỉnh - distal quarter

Toàn bộ mép - throughout

 

1

2

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5


6

7

8

51.

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: hình dạng ống tràng (Với hoa con kiểu hình phễu, hình thìa và hình ống)

Ray floret: profile of tube (funnel-shaped, spatulate and quilled florets)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tròn dẹt - oblate

Phẳng - flattened

Tam giác - triangular

 

1

2

3

4

52.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: chiều dọc

Ray floret: longitudinal axis

Cong lên - incurving

Thẳng - straight

Cong xuống - reflexing

Hình sin - sinusoidal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gẫy - broken

 

1

2

3

4

5

6

53.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(f) QN VG

Hoa con: chiều dọc: phần không thẳng (trừ hoa con kiểu hình ống)

Ray floret: longitudinal axis: part not straight (non- quilled florets)

¼ phía đỉnh - distal quarter

½ phía đỉnh - distal half

¾ phía đỉnh - distal three quarters

 

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

54.

(+)

(e)

(f) QN VG

Hoa con: chiều dọc: mức độ cong (trừ hoa con kiểu hình ống)

Ray floret: longitudinal axis: strength of curvature (non- quilled florets)

Ít - weak

Trung bình - medium

Nhiều - strong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

7

55.

(+)

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: chiều dọc của lớp hoa phía trong

(nếu khác lớp hoa phía ngoài) Chỉ những giống có kiểu bông bán kép, bán kép đến kép và kép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(if different from outer row) Only semi double, daisy-eyed double, double varieties

Cong lên - incurving

Thẳng - straight

Cong xuống - reflexing

Hình sin - sinusoidal

Xoắn - twisted

Gẫy - broken

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

56.

(e)

(f) QN VG

Hoa con: chiều dọc của lớp hoa phía trong (nếu khác lớp hoa phía ngoài): phần không thẳng

(với hoa con không thẳng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ray floret: longitudinal axis of inner row (s) (if different from outer row): part not straight (non-straight florets)

Only semi double, daisy-eyed double, double varieties

¼ phía đỉnh - distal quarter

½ phía đỉnh - distal half

¾ phía đỉnh - distal three quarters

 

3

5

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(e)

(f) QN VG

Hoa con: chiều dọc của lớp hoa phía trong (nếu khác lớp hoa phía ngoài): mức độ cong (với hoa con không thẳng)

Chỉ những giống có kiểu bông bán kép, bán kép đến kép và kép

Ray floret: longitudinal axis of inner row (s)

(if different from outer row): strength of curvature (non- straight florets)

Only semi double, daisy- eyed double, double varieties

Ít - weak

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiều - strong

 

3

5

7

58.

(*)

(e)

(f) QN MS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ray floret: length

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

 

3

5

7

59.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e)

(f) QN MS

Hoa con: chiều rộng

Ray floret: width

Hẹp - narrow

Trung bình - medium

Rộng - broad

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

60.

(*)

(e)

(f) QN MS

Hoa con: tỷ lệ chiều dài/chiều rộng

Ray floret: ratio length/width

Nhỏ - low

Trung bình - medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

5

7

61.

(+)

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: hình dạng đỉnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhọn - pointed

Tròn - rounded

Phẳng - truncate

Có khía - emarginate

Răng cưa - dentate

Có núm - mamillate

Khía răng cưa - fringed

Khía răng cưa sâu - laciniate

Tua xanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

4

5

6

7

8

62.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e),

(f) PQ VG

Hoa con: số màu của mặt trong

Ray floret: number of colors of inner side

Một - one

Hai - two

Nhiều hơn hai - more than two

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

63.

(*)

(e)

(f)

(g) PQ VG

Hoa con: màu chính của mặt trong

Ray floret: main color of inner side

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

64.

(*)

(e)

(f)

(g) PQ VG

Hoa con: màu thứ hai của mặt trong

Ray floret: second color of inner side

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RHS Colour Chart (indicate reference number)

 

 

65.

(*)

(+)

(e)

(f)

(g) PQ VG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ray floret: distribution of second color of inner side

Ở đỉnh - at tip

¼ phía đỉnh - distal quarter

½ phía đỉnh - distal half

¾ phía đỉnh - distal three quarters

¾ phía gốc - basal three quarters

½ phía gốc - basal half

¼ phía gốc - basal quarter

Ở gốc - at base

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trên vùng mép - on marginal zone

Ở vạch dọc giữa - central bar

Ở dải ngang phía gốc - trasverse zone

Toàn bộ - throughout

 

Lys đỏ

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Đỏ nhung

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66


6

7

8

9

10


11

12


13

66.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(e)

(f)

(g) PQ VG

Hoa con: kiểu màu thứ hai của mặt trong

Ray floret: pattern of second color of inner side

Màu rõ tập trung - solid or nearly solid

Màu mờ phân tán - fushed

Sọc mờ - diffuse stripes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đốm - flecked

Đốm và sọc - flecked and striped

Đốm lớn - mottled

 

1


2

3

4

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

67.

(e)

(f)

(g) PQ VG

Hoa con: màu thứ ba của mặt trong

Ray floret: third color of inner side

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

RHS Colour Chart (indicate reference number)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

68.

(+)

(e)

(f)

(g) PQ VG

Hoa con: sự phân bố màu thứ ba của mặt trong

Ray floret: distribution of third color of inner side

Ở đỉnh - at tip

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

½ phía đỉnh - distal half

¾ phía đỉnh - three quarters

¾ phía gốc - basal three quarters

½ phía gốc - basal half

¼ phía gốc - basal quarter

Ở gốc - at base

Trên mép - on margin

Trên vùng mép -on marginal zone

Ở vạch dọc giữa - central bar

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

zone

Toàn bộ - throughout

 

1

2

3

4

5


6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

9

10


11

12


13

69.

(+)

(e)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(g) PQ VG

Hoa con: kiểu màu thứ ba của mặt trong

Ray floret: pattern of third color of inner side

Màu rõ tập trung - solid or nearly solid

Màu mờ phân tán - fushed

Sọc mờ - diffuse stripes

Sọc rõ - clearly defined stripes

Đốm - flecked

Đốm và sọc - flecked and striped

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1


2

3

4

5

6

7

70.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(e)

(f) QL VG

Hoa con: màu mặt ngoài so với màu mặt trong

(bao gồm cả ống tràng với kiểu hoa con hình phễu, hình ống và hình thìa)

Ray floret: color of outer side compared to inner side

(including tube for funnel- shape, quilled and spatulate florets)

Giống nhau - similar

Khác nhau rõ - markedly different

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

71.

(*)

(e)

(f) QL VG

Hoa con: màu mặt ngoài, ở chỗ khác nhau rõ so với màu mặt trong

Ray floret: color of outer side, where markedly different to inner side

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

RHS Colour Chart (indicate reference number)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

72.

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: màu mặt trong của lớp hoa con phía trong (Nếu khác lớp hoa phía ngoài)

Chỉ những giống có kiểu bông bán kép, bán kép đến kép và kép (xem tính trạng 30)

Ray floret: color of inner side of inner row (s) (if diffrent from outer row). Only semi double, daisy-eyed double, double varieties (see char. 30)

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

RHS Colour Chart (indicate reference number)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

73.

(e)

(f) PQ VG

Hoa con: màu mặt ngoài của lớp hoa con phía trong

(Nếu khác lớp hoa phía ngoài)Chỉ những giống có kiểu bông bán kép, bán kép đến kép và kép (xem tính trạng 30)

Ray floret: color of outer side of inner row(s) (if diffrent from outer row)

Only semi double, daisy-eyed double, double varieties (see char. 30)

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

74.

(e)

(f) QN MS

Đĩa hoa: đường kính

Chỉ những giống có kiểu bôngؠđơn và bán kép (xem tínhؠtrạngؠ30) có đĩa kiểu daisy (xemؠtính trạng 31)

Disc:diameterؠOnly singleؠand semi double varieties (see char. 30) which are daisy type (see char. 31)

Nhỏ -ؠsmall

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To - large

 

3

5

7

75.

(e)

(f) QN MS

Đĩa hoa: đường kính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Disc:diameter Only single and semi double varieties (see char. 30) which are anemone type (see char. 31)

Nhỏ - small

Trung bình - medium

To - large

 

3

5

7

76.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(+)

(e)

(f) QN VG

Đĩa hoa: sự tương quan giữa đường kính đĩa với đường kính bông

Chỉ những giống có kiểu bông đơn và bán kép (xem tính trạng 30)

Disc: diameter relative to head diameter Only single and semi double varieties (see char. 30)

Nhỏ - small

Trung bình - medium

To - large

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CN20

3

5

7

77.

(+)

(e) PQ VG

Đĩa hoa: hình dạng mặt cắt ngang

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu daisy (xem tính trạng 31)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Only daisy type varieties (see char. 31)

Lõm - indented

Phẳng - flat

Vòm phẳng - slightly domed

Nón phẳng - slightly conical

Vòm nổi - strongly domed

Nón nổi - strongly conical

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Muống tím

Tua hồng

1

2

3

4

5

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*)

(e)

(h) PQ VG

Đĩa hoa: nhóm màu trước khi bao phấn nở

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu daisy (xem tính trạng 31)

Disc: color group before anther dehiscence

Only daisy type varieties (see char. 31)

Hơi trắng - whitish

Xanh - green

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng - medium yellow

Vàng da cam - yellow orange

Da cam - orange

Nâu đỏ - reddish brown

Nâu - brown

Nâu đen - brownish black

Tím đen - purplish black

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*)

(e)

(h) QL VG

Đĩa hoa: vết đốm ở giữa trước khi bao phấn nở

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu daisy (xem tính trạng 31)

Disc: presence of dark spot at centre before anther dehiscence

Only daisy type varieties (see char. 31)

Không có - absent

Có - present

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tím da

1

9

80.

(e)

(h) QN VG

Đĩa hoa: sự tương quan của kích cỡ vết đốm ở giữa so với kích cỡ đĩa trước khi bao phấn nở

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu daisy (xem tính trạng 31)

Disc: size of dark spot at centre before anther dehiscence, relative to disc size. Only daisy type varieties (see char. 31)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình - medium

Lớn - large

 

 

Tím da

3

5

7

81.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(h) QN VG

Đĩa hoa: màu sắc vết đốm ở giữa trước khi bao phấn nở

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu daisy (xem tính trạng 31)

Disc: color of dark central spot before anther dehiscence.

Only daisy type varieties (see char. 31)

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

RHS Colour Chart (indicate reference number)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*)

(e)

(h) PQ VG

Đĩa hoa: màu trước khi bao phấn nở

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu anemone (xem tính trạng 31)

Disc: color before anther dehiscence

Only anemone type varieties (see char. 31)

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

RHS Colour Chart (indicate reference number)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

83.

(e) PQ VG

Đĩa hoa: nhóm màu khi bao phấn nở

Disc: color group at anther dehiscence

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu daisy (xem tính trạng 31)

Only daisy type varieties (see char. 31)

Hơi trắng - whitish

Xanh - green

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng - medium yellow

Vàng da cam - yellow orange

Da cam - orange

Nâu đỏ - reddish brown

Nâu - brown

Nâu đen - brownish black

Tím đen - purplish black

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*)

(e) PQ VG

Đĩa hoa: màu khi bao phấn nở

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu anemone (xem tính trạng 31)

Disc: color at anther dehiscence

Only anemone type varieties (see char. 31)

Xác định mã số trong bảng so màu RHSؠ-

RHS ColourؠChart (indicQte reference number)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

85.

(+)

(e) PQ VG

Đĩaؠhoa con: kiểu đĩa

Chỉ nhữngؠgiống có đĩa hoa kiểu anemone (xem tínhؠtrạng 31)

Disc floret:ؠtype.

Only anemone type varietiesؠ(seeؠchar. 31)

Dạngؠhình kimؠ- needle shaped

Dạng ống - quilled

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dạng ống nở rộng phần trên - enlarged tubular

Dạng cánh hoa - petaloid

 

1

2

3

4


5

86.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đĩa hoa con: chiều dài

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu anemone (xem tính trạng 31)

Disc floret: length.

Only anemone type varieties (see char. 31)

Ngắn - short

Trung bình - medium

Dài - long

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

87.

(e) PQ VG

Đĩa hoa con: màu sắc

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu anemone (xem tính trạng 31)

Disc floret: color.

Only anemone type varieties (see char. 31)

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

RHS Colour Chart (indicate reference number)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

88.

(+) PQ MG

Nhóm phản ứng ánh sáng

(trồng trong điều kiện điều khiển ánh sáng ngày dài)

Response group

(grown with precise daylength control)

Ít hơn 6 tuần - less than 6 weeks

6 tuần - 6 weeks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 tuần - 7 weeks

7,5 tuần - 7.5 weeks

8 tuần - 8 weeks

8,5 tuần - 8.5 weeks

9 tuần - 9 weeks

10 tuần - 10 weeks

11 tuần - 11 weeks

12 tuần - 12 weeks

Nhiều hơn 12 tuần - more than 12 weeks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

11

12

89.

(+) QN MG

Thời gian nở hoa tự nhiên

(chỉ trong điều kiện trồng không điều khiển ánh sáng)

Natural flowering period

Only where grown without precise daylength control

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình - medium

Muộn - late

 

3

5

7

CHÚ THÍCH:

(*) Được sử dng cho tt cả các ging trong mi vụ khảo nghim luôn trong bn mô tả ging, trừ khi trng thái biu hin ca tính trng trước đó hoc điu kin môi trưng làm cho nó không biu hin được.

(+) Được gii thích, minh ha ng dn ti Phụ lc A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(b) Các tính trạng về thân kèm được đánh giá ở vị trí giữa thân

(c) Các tính trạng về được đánh giá trên các lá đin hình ở phn giữa thân

(d) Vi những ging hoa chùm (không tỉa cành), các hoa bên cành bên không đưc tỉa bỏ. Vi những ging hoa tỉa cành (đ 1 ng), các hoa bên cành bên nên được tỉa b giai đoạn sm ch đ li hoa trên cùng. Mt số ging thphù hp vi cả hai loi hình trên. Tính trạng 23 đến 27, 32 34 được đánh g trên y không ta cành. Trong một số trưng hợp (ging tỉa cành) trên ô thí nghim, mt s cây th không tỉa cành nhm mc đích cho vic đánh giá những tính trng trên. Trong trưng hợp này tính trạng 33 35 nên được đánh g trên nhng cây ta cành.

(e) Các tính trạng về hoa được đánh giá ở bông hoa trên cùng.

(f) c tính trạng v hoa con đưc đánh giá trên c hoa con lớp ngoài. Trưng hp không có hoa con, các tính trng này đưc b qua.

(g) Màu chính là màu có din tích phân bố ln nhất, màu thứ hai (nếu có) din tích phân b ln th hai, màu thứ ba (nếu có) có din tích phân bố ln thứ ba.

(h) Nhng tính trạng này đưc đánh giá sau khi hoa đã n, nhưng trước khi đĩa hoa con bt đầu nở.

III. PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM

3.1. Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1.1. Số lượng cành giâm tối thiểu gửi đến tổ chức, nhân khảo nghim để khảo nghiệm lưu mẫu là 100 cành (chưa rễ).

3.1.1.2. Cành giâm không dập nát và không nhiễm các loại sâu bnh nguy hi.

3.1.1.3. Cành giâm gửi khảo nghiệm không nên x lý bằng bất kỳ hình thức nào tr khi cơ sở khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu. Trường hợp x phải cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình x cho cơ sở khảo nghiệm.

3.1.1.4. Thời gian gửi giống: Theo yêu cầu của cơ sở khảo nghiệm.

3.1.2. Ging tương t

3.1.2.1. Trong Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm (Phlục B), tác giả đề xut các giống tương t ghi những tính trạng khác biệt giữa chúng với ging khảo nghiệm. Cơ sở khảo nghiệm xem xét đề xuất ca tác giả quyết định các giống được chọn làm ging tương t.

3.1.2.2. Giống tương tự được lấy từ bộ mẫu chuẩn của sở khảo nghiệm. Trưng hợp cần thiết sở khảo nghiệm th yêu cầu tác giả cung cấp giống tương t tác giả phải chịu trách nhiệm về chất lượng giống cung cấp. S lượng chất lượng giống tương t n quy định Mục 3.1.1.

3.2. Phân nhóm giống khảo nghiệm

Các giống khảo nghiệm được phân nhóm dựa theo các tính trạng sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Bông hoa: Kiểu bông (Tính trạng 30)

(3) Đĩa hoa: Kiểu (Trừ những ging có kiểu bông kép và bông bán kép đến kép) (Tính trạng 31)

(4) Hoa con: Số màu của mặt trong (Tính trạng 62)

(5) Hoa con: Màu chính của mặt trong (Tính trạng 63)

Nhóm 1              Trắng

Nhóm 2              Vàng nhạt

Nhóm 3              Vàng

Nhóm 4              Màu đồng

Nhóm 5              Da cam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhóm 7              Hồng

Nhóm 8              Đỏ

Nhóm 9              Đ tía

Nhóm 10             Tím

Nhóm 11             Xanh

(6) Hoa con: Màu thứ hai của mặt trong (Tính trạng 64)

Nhóm 1              Trắng

Nhóm 2              Vàng nhạt

Nhóm 3              Vàng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhóm 5              Da cam

Nhóm 6              Da cam hồng

Nhóm 7              Hồng

Nhóm 8              Đỏ

Nhóm 9              Đỏ tía

Nhóm 10             Tím

Nhóm 11             Xanh

3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm

3.3.1. Thời gian khảo nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.2. Đim khảo nghiệm: bố trí tại một điểm, nếu tính trng không thể đánh giá được thì có th thêm 1 điểm bổ sung.

3.3.3. B trí thí nghiệm:

Thí nghiệm được bố trí tối thiểu 2 lần nhắc, mỗi lần nhắc lại trồng 20 cây.

3.3.4. Các biện pháp k thuật khác: Tham khảo Phụ lục C

3.4. Phương pháp đánh giá

Các đánh giá trên cây riêng biệt phải được tiến hành trên 10 cây ngẫu nhiên hoc các bộ phn của 10 cây đó, các đánh giá khác được tiến hành trên tất cả các cây của ô thí nghiệm.

Phương pháp chi tiết đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định áp dụng theo hướng dẫn chung về kho nghiệm DUS ca UPOV (TG/1/3; TGP/9; TGP/10; TGP/11).

3.4.1. Đánh giá tính khác biệt

Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng đặc trưng giữa giống khảo nghiệm giống tương tự.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tính trạng đánh giá theo phương pháp VS MS: S khác biệt ý nghĩa giữa giống kho nghiệm giống tương tự da trên giá trị LSD ở mức xác xuất tin cậy tối thiểu 95%.

- Tính trạng đánh giá theo phương pháp MG: Tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ được x như tính trạng đánh giá theo phương pháp VG hoặc tính trạng đánh giá theo phương pháp VS MS.

3.4.2. Đánh giá tính đồng nhất

Phương pháp chủ yếu đánh giá tính đồng nhất của giống khảo nghiệm căn cứ vào t l cây khác dạng trên tổng số cây trên ô thí nghim.

Áp dụng quần thể chuẩn với tỷ l cây khác dạng tối đa 1% mức xác suất tin cậy tối thiểu 95%. Nếu số cây quan sát 40 (c 2 lần nhắc), số cây khác dạng tối đa cho phép là 2.

3.4.3. Đánh giá tính ổn định

Tính ổn định được đánh giá thông qua tính đồng nhất, một giống được coi ổn định khi chúng đồng nhất qua các vụ đánh giá.

Trong trưng hợp cần thiết, th tiến hành khảo nghiệm tính ổn định bằng việc trồng thế hệ tiếp theo hoặc trồng cây mới, giống tính ổn định khi những biu hiện của các tính trng chu kỳ sinh trưng sau tương t những biểu hin của các tính trạng ở chu kỳ sinh trưởng trước đó.

IV. QUY ĐỊNH V QUẢN LÝ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2. Khảo nghiệm DUS để công nhận giống hoa cúc mới được thực hiện theo quy định tại Pháp lnh ging cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 Quyết định số 95/2007/QĐ- BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trng nông nghiệp mới.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục Trồng trọt hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản khảo nghiệm DUS giống hoa cúc, Cục Trồng trọt kiến nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền sửa đổi, b sung Quy chuẩn này.

5.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn này sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định ti văn bản mới.

PHỤ LỤC A

GIẢI THÍCH, MINH HOẠ VÀ HƯỚNG DẪN THEO DÕI MỘT SỐ TÍNH TRẠNG

Thời điểm hoa nở hoàn toàn được xác định khi: giống kiểu bông đơn bán kép có hai đến ba hàng đĩa hoa con phía ngoài của hoa trên cùng nở; với những giống có kiểu bông kép khi bông hoa trên cùng n hoàn toàn.

1. Tính trạng 1 Cây: chiều cao

Đo tại thời điểm hoa n hoàn toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Không bụi: Giống thân chính phát triển mạnh, xu hướng tồn tại 1 thân hoặc không có các hoa bên hoặc cành bên, trừ trường hợp tỉa cành

- Bụi: Giống có thân chính phát triển yếu, có xu hướng dạng bụi, thân chính không rõ

3. Tính trạng 3 - Cây: Dạng hình sinh trưởng

Chỉ với dạng cây bụi

1                                                     2                                                  3

                     Đứng                                         Nửa đứng                                    Hình bán cầu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

            Xòe ngang                                                         Bò ngang

4. Tính trạng 7 - Cuống lá: Thế

           3                                                                5                                               7

        Nửa đứng                                                 Ngang                                    Chúc xuống

5. Tính trạng 12 - Lá: Chiều dài thùy đỉnh so với chiều dài lá

         3                                             5                                                 7

      Ngắn                                    Trung bình                                        Dài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3                                                    5                                                      7

Nông                                          Trung bình                                          Sâu

7. Tính trạng 15 - Lá: Hình dạng phần gốc chiếm ưu thế

           1                                                   2                                                 3

        Nhọn                                              Tù                                                Tròn

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Hình tim

6

Lệch

8. Tính trạng 18 - Lá: Mặt trên: Sự nhô ra của viền xanh xám

Trừ những giống thuc loài Chrysanthemum x morifolium

Viền xanh xám

               3                                                                5                                                      7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Tính trạng 18, 19 và 20 - Lá: Mặt trên: S nhô ra của viền xanh xám (18); Lá: Lông ở mặt dưới (19); Lá: Màu mặt dưới (20)

Trừ những giống thuc loài Chrysanthemum x morifolium

Các đánh giá trên những giống thuộc loài Chrysanthemum pacifium Nakai con lai giữa 2 loài Chrysanthemum pacifium và Chrysanthemum x morifolium (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat.)

10. Tính trạng 21 - Mép lá: S răng cưa

              3                                                       5                                                       7

              Ít                                                Trung bình                                             Nhiu

11. Tính trạng 22 - Mép lá: Đ sâu răng cưa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

           Nông                                            Trung bình                                                     Sâu

12. Tính trạng 23 - Chùm hoa: Dạng

Chỉ những giống dng không bụi

            1                                                        2                                                               3

      Hình chóp                                          Hình vòm cao                                                Hình tr

                  4                                                                                          5

            Hình ngù                                                                            Hình ngù phẳng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ những giống dng không bụi

           3                                                              5                                                                 7

         Hẹp                                                     Trung bình                                                       Rộng

14. Tính trạng 26 - Chùm hoa: Thế của hoa bên

Chỉ những giống dng không bụi

                     1                                                                   3

                  Đứng                                                        Nửa đng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

               5                                                                                 7

            Ngang                                                                      Hơi chúc

15. Tính trạng 27 - Tổng số bông hoa trên mỗi thân

Chỉ những giống dng không bụi (xem tính trạng 2)

Đếm toàn bộ số hoa trên mỗi thân (tất cả các cành có hoa)

16. Tính trạng 28 -Tổng số bông hoa trên mỗi cây

Chỉ những giống dng bụi (xem tính trạng 2)

Đếm toàn bộ số hoa trên cây (tt cả các cành hoa)

17. Tính trạng 30 - Bông hoa: Kiểu bông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Đơn: Bông hoa chỉ một lớp hoa con, quan sát được đĩa hoa rất tt cả các giai đoạn của bông hoa phát triển

3. Bán kép: Bông hoa có nhiều hơn một lớp hoa con, quan sát đưc đĩa hoa rất rõ ở tất cả các giai đoạn của bông hoa phát triển

4. Bán kép đến kép: Không quan sát được đĩa hoa ở nhng giai đon đầu phát trin của hoa và ch th nhìn thấy đĩa hoa khi hoa đã nở hoàn toàn.

5. Kép: Không quan sát được đĩa hoa ở tất cả các giai đoạn phát triển của hoa

18. Tính trạng 31 - Đĩa hoa: Kiu

Trừ những giống hoa kép và bán kép đến kép

 

                              1                                                                                          2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19. Tính trạng 34, 35 - Bông hoa: Chiều cao

20. Tính trạng 40 - Bông hoa: s kiểu hoa con

Số lượng kiểu hoa con từng loại được t tính trng 41 – 43

21. Tính trạng 41, 42 và 43 - Bông hoa: Kiu chính của hoa con (41); Kiểu thứ hai của hoa con (42); Kiểu thứ ba của hoa con (43)

            1                                                            2                                                          3

      Hình ỡi                                              Uốn con lên                                          Hình thìa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

               Hình ống                                                      Hình phễu

22. Tính trạng 44 - Hoa con: Thế của phần gốc

Chỉ những giống kiểu hoa đơn hoặc bán kép (xem tính trạng 30)

                        3                                                    5                                                      7

                  Hướng lên                                        Ngang                                        Hướng xung

23. Tính trạng 45 - Hoa con: Mt trên

                  1                                                        2                                                      3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24. Tính trạng 46 - Hoa con: S rãnh (mặt cắt ngang)

                    1                                                       2                                                          3

                 Một                                                     Hai                                                       Ba

25. Tính trạng 48 - Hoa con: Mt cắt ngang phần rộng nhất

(trừ hoa con kiểu hình ống)

               1                                  2                                        3                                             4

     Rất lõm với phần           Rất lõm với phần                        Rất lõm                             Lõm vừa
     mép đè lên nhau            mép chạm nhau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

               5                                       6                                     7                                            8

           Hơi lõm                            Phẳng                             Hơi lồi                                   Lồi va

                       9                                              10                                             11

Rất lồi

Rất lồi với phần

Rất lồi với phần

 

mép chạm nhau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26. Tính trạng 49: Hoa con: S cuốn của mép (tr hoa con kiểu hình ống)

              1                                             2                                         3                                 4

Cuốn vào trong nhiều               Cuốn vào trong vừa phải           Cuốn vào trong ít               Phẳng

(không cun)

                          5                                                        6                                               7

                 Cuốn ra ngoài ít                               Cuốn ra ngoài va phải             Cuốn ra ngoài nhiều

27. Tính trạng 52 và 55 -Hoa con: Chiều dc (52); Chiều dọc của lớp hoa phía trong (nếu khác lớp hoa phía ngoài) (55)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                    1                                                      2                                                       3

              Cong lên                                             Thẳng                                            Cong xuống

                     4                                                            5                                                    6

                 Hình sin                                                  Xoắn                                                Gy

28. Tính trạng 54 và 57 - Hoa con: Chiều dọc: mức độ cong (tr hoa con kiu hình ống)

(54); Chiều dọc của lớp hoa phía trong (nếu khác lớp hoa phía ngoài): mức đ cong (vi hoa con không thẳng) Chỉ những giống kiểu hoa bán kép, bán kép đến kép kép (57)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                 Ít                                                 Trung bình                                                   Nhiều

29. Tính trạng 61 - Hoa con: Hình dạng đỉnh

                 1                                                        2                                                                 3

              Nhọn                                                  Tròn                                                          Phẳng

                  4                                                 5                                                   6

Có khía                                        Răng cưa                                         Có núm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

           Khía răng cưa                                                          Khía răng cưa sâu

30. Tính trạng 65 và 68 - Hoa con: S phân b màu thứ hai của mặt trong (65); Sự phân bố màu th ba của mặt trong (68)

                       1                                                  2                                              3

                  Ở đỉnh                                    ¼ phía đỉnh                              ½ phía đỉnh

                     4                                                   5                                              6

               ¾ phía đỉnh                                  ¾ phía gốc                             ½ phía gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

         ¼ phía gốc                                           Ở gốc                                      Trên mép

            10                                          11                                  12                                    13

        Trên vùng mép                    Ở vạch dc giữa           Ở dải ngang phía gốc             Toàn b

31. Tính trạng 66 và 69 - Hoa con: kiểu màu th hai của mặt trong (66); kiểu màu thứ ba của mặt trong (69)

               1                                                         2                                                          3

        Màu rõ tập trung                                 Màu mờ phân tán                                     Sọc m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

            Sọc rõ                                                                                                Đốm

                        6                                                                                                7

                  Đốm sọc                                                                                Đốm lớn

32. Tính trạng 76 - Đĩa hoa: sự tương quan giữa đường kính đĩa với đường kính bông

Chỉ những giống hoa đơn và hoa bán kép (xem tính trng 30)

                 3                                                       5                                                       7

              Nhỏ                                                  Trung bình                                             To

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu daisy (xem tính trạng 31)

            1                                                               2                                                   3

         Lõm                                                          Phẳng                                         Vòm phẳng

            4                                                         5                                                   6

     Nón phẳng                                             Vòm nổi                                           Nón ni

34. Tính trạng 85 - Đĩa hoa con: Kiểu đĩa

Chỉ những giống có đĩa hoa kiểu anemone (xem tính trạng 31)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

               1                                                 2                                        3

        Dạng hình kim                               Dạng ống                             Dạng phễu

           4                                                            5

Dạng ống nở rộng phần trên                   Dạng cánh hoa

35. Tính trạng 88 - Nhóm phản ứng ánh sáng (trồng trong điều kiện điều khiển ánh sáng ngày dài)

Nhóm phn ứng ánh sáng được xác định thời gian t khi x ánh sáng ngày ngắn đến khi 50 % số cây trên ô thí nghiệm n hoa phát triển đầy đủ. (điều khin ánh sáng ngày dài bằng cách chiếu sáng bổ sung: thời gian chiếu sáng 7 tuần, 5h/ngày từ 21h đến 2h)

36. Tính trạng 89 - Thời gian nở hoa tự nhiên (chỉ trong điều kin trồng không điều khiển ánh sáng)

Các giống được trồng trong điều kiện tự nhiên (không điều khin ánh sáng ngày dài), trồng theo khung thời vụ thích hợp tại nơi tiến hành khảo nghiệm, thời gian nở hoa tự nhiên được xác định t khi trồng đến khi 50% s cây trên ô thí nghiệm hoa đầu tiên nở.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC B

TỜ KHAI KỸ THUẬT KHẢO NGHIỆM DUS GIỐNG HOA CÚC

1. Loài

Chrysanthemum × morifolium Ramat.

(Chrysanthemum × grandiflorum Ramat.)

 

Chrysanthemum pacificum Nakai

(Ajania pacifica Bremer and Humphries)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chrysanthemum × morifolium Ramat. Chrysanthemum pacificum Nakai

(Chrysanthemum × grandiflorum Ramat. and Ajania pacifica Bremer and Humphries)

 

(xác định loài và √ vào ô có liên quan)

2. Tên ging

3. T chức, nhân đăng khảo nghiệm

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoi / FAX / E.mail:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.

2.

5. Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo, phương pháp duy trì nhân giống

5.1. Vật liu

Tên giống bố m: Nguồn gốc vật liệu:

5.2. Phương pháp chọn tạo

Lai hữu tính (bố, m): Xử lí đột biến:

Phương pháp khác:

5.3. Thời gian và địa điểm chọn tạo:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giâm cành

 

Tách chi

 

Invitro

 

Hạt

 

Phương pháp khác (mô t chi tiết):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nước

ngày

tháng

năm

Nước

ngày

tháng

năm

7. Các tính trạng đặc trưng của giống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tính trạng

Mức độ biểu hiện

Giống điển hình

Điểm

(*)

7.1. Cây: chiều cao

Plant: height

(Tính trạng 1)

Thấp - short

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cao - height

 

3

5

7

 

7.2. Cây: dạng cây

Plant: type

(Tính trạng 2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bụi - bushy

 

1

2

 

7.3. Bông hoa: kiểu bông

Flower head: type

 (Tính trạng 30)

Không có hoa con - without ray florets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bán kép - semi double

Bán kép đến kép - daisy-eyed double

Kép - double

Cao bồi đỏ

Tím lồi

CN01

Pha lê

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

5

 

7.4. Đĩa hoa: kiểu

Trừ những giống hoa kép và bán kép đến kép

Disc: type

Excluding double and daisy- eyed double varieties

(Tính trạng 31)

Kiểu daisy - daisy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cao bồi đỏ

Tím lồi

1

2

 

7.5. Bông hoa: đường kính

(giống không tỉa cành)

Flower head: diameter

(non-disbudded varieties)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhỏ - small

Trung bình - medium

To - large

 

3

5

7

 

7.6. Bông hoa: đường kính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Flower head: diameter

(disbudded plants)

(Tính trạng 33)

Nhỏ - small

Trung bình - medium

To - large

 

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7.7. Bông hoa: kiểu chính của hoa con

Flower head: predominant type of ray floret

(Tính trạng 41)

Hình lưỡi – ligulate

Uốn cong lên - incurved

Hình thìa - spatulate

Hình ống - quilled

Hình phễu – funnel shaped

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

3

4

5

 

7.8. Hoa con: số màu của mặt trong

Ray floret: number of colors of inner side (Tính trạng 62)

Một - one

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiều hơn hai - more than two

 

1

2

3

 

7.9. Hoa con: màu chính của mặt trong

Ray floret: main color of inner side

(Tính trạng 63 (i))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RHS Color Chart

(indicate reference number)

 

 

 

7.10 Hoa con: màu chính của mặt trong

Ray floret: main color of inner side

(Tính trạng 63 (ii))

Trắng - white

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vàng - yellow

Màu đồng - bronze

Da cam - orange

Da cam hồng - orange pink

Hồng - pink

Đỏ - red

Đỏ tía - red purple

Tím - purple

Xanh - green

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

2

3

4

5

6


7

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

11

12

 

7.11. Hoa con: màu thứ hai của mặt trong

Ray floret: second color of inner side

(Tính trạng 64 (i))

Xác định mã số trong bảng so màu RHS -

RHS Color Chart (indicate reference number)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7.12. Hoa con: màu thứ hai của mặt trong

Ray floret: second color of inner side

(Tính trạng 64 (ii))

Trắng - white

Vàng nhạt - light yellow

Vàng - yellow

Màu đồng - bronze

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Da cam hồng - orange pink

Hồng - pink

Đỏ - red

Đỏ tía - red purple

Tím - purple

Xanh - green

Màu khác - other color

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6


7

8

9

10

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CHÚ THÍCH:

(*): Đánh dấu (+) hoặc điền số liệu cụ thể vào ô trống tương ứng cho phù hợp với trạng thái biểu hiện của giống

8. Các giống tương t s khác biệt so với giống khảo nghiệm

Bảng 3- S khác biệt giữa giống khảo nghiệm giống tương t

Tên giống tương t

Những tính trạng khác bit

Trạng thái biểu hin

Giống tương t

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Các thông tin b sung giúp phân biệt giống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2. Điều kiện canh tác

Trong nhà kính, nhà lưới

 

Ngoài đồng ruộng

 

Trồng chậu

 

Điều kiện đặc biệt khác:

9.3. Mục đính s dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đ 1 bông (tỉa cành)

 

Hoa chùm (không tỉa cành)

 

Trồng chậu cảnh:

 

Cây bonsai:

 

9.4. Thông tin khác:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Ngày    tháng    năm

(Ký tên, đóng đấu)

 

PHỤ LỤC C

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CANH TÁC GIỐNG HOA CÚC TRONG KHẢO NGHIỆM DUS

1. Thời vụ trồng:

Trồng theo khung thời vụ thích hp nhất tại nơi tiến hành khảo nghiệm. Với điu kiện miền Bc: Trồng vào vụ thu đông (từ 20/8 đến 10/9)

2. Kỹ thuật canh tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đất trồng cần làm nh, tơi xốp, thông thoáng sạch cỏ dại nhằm tạo điều kin cho cây phát triển thuận li. Lên luống rộng 60 cm.

2.2. Cây giống

Lựa chọn những cành khỏe mạnh để cắt giâm, cành giâm được cắt dài từ 8 đến 10 cm sau đó được cắm vào giá th trấu hun hoặc cát sch, gim từ 80 đến 85% cho đến khi ra rễ. Thời gian giâm cây đến khi trồng khoảng t 15 đến 20 ngày.

2.3. Khoảng cách trồng

Trồng 2 hàng, hàng cách hàng 30 cm, cây cách cây 20 cm

2.4. Chăm sóc

2.4.1. Chiếu sáng bổ sung

Sử dụng bóng đèn tròn (100W) hoặc bóng đèn compact (20W), khoảng cách 3m một bóng dọc theo luống, thời gian chiếu sáng 7 tuần từ khi trồng, 5h/ngày từ 21h đến 2h.

2.4.2. Phân bón

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cách bón:

Bón lót: Toàn b phân hữu cơ, phân lân và 1/4 lượng đạm

Bón thúc:

Lần 1: 1/3 kali, 1/4 đạm, sau trồng 10 ngày (pha nước tưới)

Lần 2: 1/3 kali, 1/4 đạm, sau lần 1: từ 10 đến 12 ngày (pha nước tưới) Lần 3: 1/3 kali, 1/4 đạm, sau lần 2: từ 10 đến 12 (pha nước tưới)

2.4.3. Lưới đỡ cây

Cần bố trí lưới đỡ y để cây không bị ngã rạp giai đoạn tạo n ra hoa. Chú ý thiết kế giàn đỡ sao cho th dễ dàng nâng lưới theo chiều cao của cây.

2.4.4. Tưới nước

Sau khi trồng cây cần tưới nhẹ 2-3 lần/ngày để cây nhanh hồi phục. Sau đó chỉ cần tưới giữ ẩm (khoảng 70% độ ẩm đất). Chú ý cần tưới nhẹ để cây không b đổ ngả.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sau trồng 2 tuần, bấm chồi đỉnh gi li 4-5 đốt, khi cây đâm chồi bên thì giữ lại 3 chồi khỏe nhất.

Đối với ging tỉa cành, cần sm ta bỏ các cành bên, chỉ giữa lại 1 hoa đỉnh. Chỉ tỉa cành 1 hàng, hàng còn lại không tỉa để theo dõi các tính trạng có liên quan.

2.4.6. Bảo vệ thực vật

Cần thường xuyên theo dõi và phòng tr kịp thời nhằm đảm bảo theo dõi đầy đủ các tính trng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-89:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cúc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.207

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!