Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14TCN156:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số........./20....../QĐ-................... ngày...... tháng.......năm 20..... của ....................................................................)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trích dẫn những điều khoản của các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi : Luật Tài nguyên nước; Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Pháp lệnh Đê điều; Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão và các văn bản liên quan khác.

2. Vận hành hệ thống không chia cắt theo địa giới hành chính.

3. Việc vận hành, khai thác theo thiết kế và năng lực thực tế của hệ thống.

4. Trách nhiệm phối hợp giữa đơn vị quản lý hệ thống với địa phương, cơ quan liên quan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chương II

VẬN HÀNH CẤP NƯỚC

I. Vận hành hệ thống trong mùa khô

1. Trường hợp nguồn nước của hệ thống đảm bảo yêu cầu dùng nước.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ vận hành các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối nước.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng nước.

- Các giải pháp : Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, điều chỉnh yêu cầu dùng nước...

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ vận hành các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối nước.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

II. Vận hành hệ thống trong mùa mưa.

1. Trường hợp nguồn nước của hệ thống đảm bảo yêu cầu dùng nước.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chế độ vận hành các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối nước.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

2. Trường hợp nguồn nước của hệ thống không đảm bảo yêu cầu dùng nước.

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng nước.

- Các giải pháp : Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, điều chỉnh yêu cầu dùng nước...

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ vận hành các công trình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối nước.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

3. Trường hợp đặc biệt: Dự báo có tin bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn ảnh hưởng đến hệ thống; Lũ sông cao (từ báo động 3 trở lên); Công trình chính gặp sự cố.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ vận hành các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối nước.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

Chương III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Vận hành hệ thống trong mùa khô. (Hệ thống cần tiêu sau mỗi đợt tưới hoặc có những vùng cục bộ cần tiêu).

- Trình tự vận hành tiêu nước các công trình.

- Chế độ vận hành các cống tiêu hoặc trạm bơm tiêu.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

II. Vận hành hệ thống trong mùa mưa.

1. Hệ thống không ảnh hưởng thuỷ triều.

a) Trường hợp 1 : Năng lực của hệ thống đảm bảo yêu cầu tiêu nước.

- Trình tự vận hành các công trình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế (lượng mưa 1, 3, 5.. ngày lớn nhất).

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

b) Trường hợp 2 : Năng lực của hệ thống không đảm bảo yêu cầu tiêu nước (lượng mưa thực tế lớn hơn lượng mưa thiết kế).

- Thứ tự và mức độ ưu tiên đảm bảo tiêu nước đối với các đối tượng cần tiêu nước.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế (lượng mưa 1, 3, 5.. ngày lớn nhất).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

2. Hệ thống ảnh hưởng thuỷ triều.

a) Trường hợp 1 : Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ nước cường.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

b) Trường hợp 2 : Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ nước kém.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

c) Trường hợp 3 : Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ nước cường, lũ sông thấp.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

d) Trường hợp 4 : Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ nước kém, lũ sông thấp.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

- Các giải pháp : Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

đ) Trường hợp 5 : Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ nước cường, lũ sông cao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

- Các giải pháp : Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

e) Trường hợp 6 : Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ nước kém, lũ sông cao.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các giải pháp : Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

f) Trường hợp 7 : Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ nước cường, lũ sông cao.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

- Các giải pháp : Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng, mở các công trình.

- Mực nước khống chế tại các công trình điều tiết.

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

3. Tiêu nước đệm: Dự báo có bão gần hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trong hệ thống.

- Trình tự vận hành các công trình.

- Chế độ đóng, mở các công trình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.

- Các điều kiện và yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan.

Chương IV

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

1. Quy định các trạm, điểm đo và theo dõi lượng mưa, mực nước, lưu lượng và bốc hơi.

2. Quy định chế độ quan trắc theo mùa, vụ sản xuất.

3. Quy định đo kiểm tra định kỳ, chất lượng nước của hệ thống.

4. Quy định chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ tài liệu khí tượng thuỷ văn.

5. Quy định chế độ kiểm tra định kỳ các thiết bị, dụng cụ quan trắc khí tượng thuỷ văn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

1. Quy định trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân đối với việc vận hành hệ thống.

- Các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Uỷ Ban nhân dân các cấp.

- Các tổ chức, cá nhân hưởng lợi.

2. Quy định trách nhiệm và quyền hạn đối với việc huy động nhân lực, vật tư để ứng cứu, phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành hệ thống.

3. Hình thức xử lý vi phạm quy trình vận hành hệ thống theo quy định của pháp luật./.

 

 

Tên cơ quan phê duyệt và ban hành

Thủ trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục kèm theo Quy trình vận hành hệ thống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đặc điểm hệ thống (địa hình, khí tượng thuỷ văn, dân sinh kinh tế, môi trường...)

- Danh mục các văn bản pháp quy liên quan đến hệ thống (qui hoạch, thiết kế, bổ sung nâng cấp công trình...)

2. Thống kê các công trình chủ yếu.

Thống kê các công trình đầu mối và các công trình trên trục chính (vị trí, thông số kỹ thuật, nhiệm vụ, đặc điểm hiện trạng).

3. Bản đồ hệ thống theo thiết kế được duyệt.

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tưới.

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tiêu.

 

Phụ lục B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu Tờ trình đề nghị thẩm định quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số......................

..............., ngày........tháng........năm 20......

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt và ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi....................

Kính gửi : [tên cơ quan phê duyệt và ban hành]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Căn cứ Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 156 - 2005 "Hệ thống Công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống" của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số..........QĐ/BNN-KHCN ngày........tháng........năm 2005).

Căn cứ..........................................................................................................................

Căn cứ............................................................................................................................

Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi................ đã được............. lập............

[Tên đơn vị trình] lập Tờ trình kính đề nghị [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] phê duyệt và ban hành quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi..............................

Hồ sơ kèm theo gồm có :

1.

2.

3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu

[Tên đơn vị trình]

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

Phụ lục C

(Quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TÊN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số......................

..............., ngày........tháng........năm 20......

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi..............................................

Kính gửi : [tên cơ quan phê duyệt và ban hành]

[tên cơ quan thẩm định] đã nhận Tờ trình số..............ngày......tháng......năm 20.....
của [tên đơn vị trình] trình phê duyệt và ban hành quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi.................…………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Căn cứ Tiêu chuẩn ngành 14TCN 156 - 2005 "Hệ thống Công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống" của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số..........QĐ/BNN-KHCN ngày........tháng........năm 2005).

Căn cứ.....................................................................................................................

Sau khi xem xét, [tên cơ quan thẩm định] báo cáo kết quả thẩm định quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi............................................................... như sau:

1. Nội dung thẩm định gồm có :

2. Kết quả thẩm định :

3. Kết luận :

[tên cơ quan thẩm định] đề nghị [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] xem xét, phê duyệt và ban hành./.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

Phụ lục D

(Quy định)

Mẫu Quyết định phê duyệt và ban hành quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy trình

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số         /20…/QĐ-…….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi....................................................

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001.

Căn cứ...............chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của .....................

Căn cứ Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 156 - 2005 "Hệ thống Công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống" của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số..........QĐ/BNN-KHCN ngày........tháng........năm 2005).

Xét Tờ trình số: ........... ngày.... tháng... năm ...... .của [tên đơn vị trình]

Xét đề nghị của [tên cơ quan thẩm định].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi ……………………………………………………………………….

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy trình trước đây trái với quy trình này đều bãi bỏ.

Điều 3 : Thủ trưởng (đơn vị, các cấp và ngành liên quan)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu

[tên cơ quan thẩm định]

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Tham khảo)

Mẫu trình bày trang bìa quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI.....................................

 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số...............................
ngày......tháng......năm 200... của............................................................)

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Tên cơ quan phê duyệt và ban hành

 

Năm ban hành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn ngành 14TCN 156:2005 về Hệ thống công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228