Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 654:2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt

Số hiệu: 10TCN654:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

TT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Hình dạng bên ngoài

Dạng bột, dạng mảnh hoặc dạng viên.

2

Kích cỡ (áp dụng cho thức ăn dạng bột).

Phần còn lại trên mắt sàng có đường kính lỗ 2 mm % khối lượng không lớn hơn 10 đối với vịt dưới 3 tuần tuổi và 20 đối với các nhóm vịt còn lại.

3

Màu sắc và mùi vị

Thức ăn có màu sắc, mùi vị đặc trưng của các nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc, mùi hôi thối và mùi lạ khác.

4

Vật ngoại lai sắc cạn

Không được phép

2.2. Các chỉ tiêu chất lượng

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt có các chỉ tiêu hoá học và giá trị dinh dưỡng được quy định tại Bảng 2

Bảng 2: Các chỉ tiêu về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng trong thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt

Số

Chỉ tiêu

Giai đoạn nuôi (tuần tuổi)

1 đến 4

Sau 4 tuần

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14,0

2

Năng lượng trao đổi, Kcal/ kg, không nhỏ hơn

2900

3000

3

Hàm lượng protein thô, % khối lượng, không nhỏ hơn.

20,0

17,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm lượng xơ thô, % khối lượng, không lớn hơn

4,0

5,0

5

Hàm lượng lyzin, % khối lượng, không nhỏ hơn

1,1

0,8

6

Hàm lượng metionin + xystin, % khối lượng, không nhỏ hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6

7

Hàm lượng canxi, % khối lượng, trong khoảng

0,9 đến 1,2

0,8 đến 1,2

8

Hàm lượng phốt pho tổng số, % khối lượng, không nhỏ hơn

0,5

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,2 đến 0,5

10

Hàm lượng đồng (Cu), mg/kg, trong khoảng

2 đến 35

11

Hàm lượng sắt (Fe), mg/kg, trong khoảng

20 đến 1250

12

Hàm lượng kẽm (Zn), mg/kg, trong khoảng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Hàm lượng mangan (Mn), mg/kg, trong khoảng

50 đến 250

14

Hàm lượng coban (Co), mg/kg, không lớn hơn

10

15

Hàm lượng iốt (I), mg/kg, trong khoảng

1 đến 300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm lượng selen (Se), mg/kg, trong khoảng

0,1 đến 0,5

17

Hàm lượng cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric), % khối lượng, không lớn hơn

2,0

18

Vitamin và các chất dinh dưỡng khác

Theo quy định hiện hành

2.3 Các chỉ tiêu vệ sinh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 3: Các chỉ tiêu vệ sinh của thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt

Số TT

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1

Sâu, mọt, bọ, số con

Không có trong 1 kg

2

Tổng số vi sinh vật hiếu khí:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Salmonella

Theo quy định hiện hành

Không có trong 1g

Không có trong 25g

3

Hàm lượng aflatoxin tổng số, ppb, không lớn hơn

10 đối với vịt dưới 4 tuần tuổi và 20 đối với các nhóm vịt còn lại

4

Hoóc môn hoặc các chất tổng hợp hoá học có hoạt tính tương tự hoóc môn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Các kim loại nặng:

- Thuỷ ngân (Hg), mg/kg, không lớn hơn

- Asen (As), mg/kg, không lớn hơn

- Cadimi (Cd), mg/kg, không lớn hơn

- Chì (Pb), mg/kg, không lớn hơn

 

0,1

2,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,0

6

Các chất độc hại khác

Theo qui định hiện hành

7

Kháng sinh

Theo qui định hiện hành

3. Các phương pháp thử.

3.1. Phương pháp lấy mẫu theo TCVN 4325-86.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Hình dáng, màu sắc, mùi vị theo TCVN 1532-86.

• Độ ẩm theo TCVN 4326-86.

• Năng lượng trao đổi tính theo công thức do Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định.

• Hàm lượng protein thô theo TCVN 4328-86.

• Hàm lượng xơ thô theo TCVN  4329-93.

• Hàm lượng can xi theo TCVN 1526-86.

• Hàm lượng phốt pho theo TCVN 1525-86.

• Hàm lượng cát sạn theo TCVN 4327-93.

• Hàm lượng axit amin theo các phương pháp thông dụng hiện hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

• Kích cỡ hạt nghiền theo TCVN 1535-93.

• Sâu bọ, mọt theo TCVN 1540-86.

• Salmonella theo TCVN 5153-90.

E. Coli theo TCVN 5155-90.

Aflatoxin theo TCVN 4804-89.

Vật ngoại lai sắc cạnh theo TCVN 1532-86.

• Hàm lượng hoóc môn theo các phương pháp thông dụng hiện hành.

• Hàm lượng kháng sinh và các chất độc hại khác theo các phương pháp thông dụng hiện hành.

4. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt được đóng gói trong bao PE, PP hoặc trong xô nhựa có đậy nắp kín. Các loại bao bì nêu trên phải bền, không rách, không có chất độc hại và không mang mầm bệnh.

4.2. Ghi nhãn

Theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất, nhập khẩu và Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KNKL ngày 17/7/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện quyết định trên.

4.3. Bảo quản và vận chuyển

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt được bảo quản trong kho khô, sạch; có bệ kê, thoáng mát và đã được tẩy trùng. Thời gian bảo quản sản phẩm không quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

Phương tiện vận chuyển thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt phải đảm bảo khô, sạch, không nhiễm chất độc hại hoặc các vi sinh vật gây bệnh. Khi đi qua các vùng có dịch bệnh gia súc - gia cầm phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thú y có thẩm quyền.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 654:2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157