Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11275:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:71.100.45 Tình trạng: Đã biết

k

ak

bk

0

-

-

3,5

1

1,99427042

958,49956

-

2

0,621052475

1858,80115

-

3

0,411952928

2061,10114

-

4

1,04028922

3443,89908

-

5

0,0832767753

8238,20035

-

Bảng 2 - Các hệ số và số mũ của thành phn khí thực [phương trình (2)]

k

Nk

tk

dk

lk

ak

mk

bk

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ek

1

0,388 568 232 032

0

1

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

0,293 854 759 427 x 101

0,75

1

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

- 0,558 671 885 349 x 101

1

1

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

- 0,767 531 995 925

2

1

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

0,317 290 055 804

0,75

2

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

0,548 033 158 978

2

2

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

0,122 794 112 203

0,75

3

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

0,216 589 615 432 x 101

1,5

1

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

0,158 417 351 097 x 101

1,5

2

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

- 0,231 327 054 055

2,5

4

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

0,581 169 164 314x10-1

0

5

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

- 0,553 691 372 054

1,5

5

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

0,489 466 159 094

2

5

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

- 0,242 757 398 435 x 10-1

0

6

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

0,624 947 905 017 x 10-1

1

6

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

- 0,121 758 602 252

2

6

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

- 0,370 556 852 701

3

1

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

- 0,167 758 797 004 x 10-1

6

1

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

- 0,119 607 366 380

3

4

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

- 0,456 193 625 088 x 10-1

6

4

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

0,356 127 892 703 x 10-1

8

4

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

- 0,744 277 271 321 x10-2

6

7

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

- 0,173 957 049 024 x 10-2

0

8

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

- 0,218 101 212 895 x 10-1

7

2

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

0,243 321 665 592 x 10-1

12

3

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

- 0,374 401 334 235 x 10-1

16

3

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27

0,143 387 157 569

22

5

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

28

- 0,134 919 690 833

24

5

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

- 0,231 512 250 535 x 10-1

16

6

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

0,123 631 254 929 x 10-1

24

7

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31

0,210 583 219 729 x 10-2

8

8

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

- 0,339 585 190 264 x 10-3

2

10

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33

0,559 936 517 716 x 10-2

28

4

5

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34

- 0,303 351 180 556 x 10-3

14

8

6

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35

- 0,213 654 886 883 x 103

1

2

2

25

2

325

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

36

0,266 415 691 493 x 105

0

2

2

25

2

300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

37

- 0,240 272 122 046 x 105

1

2

2

25

2

300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

38

- 0,283 416 034 240 x 103

3

3

2

15

2

275

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

39

0,212 472 844 002 x 103

3

3

2

20

2

275

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Bảng 3 - Các hệ số và số mũ của số hạng miền tới hạn [phương trình (9) đến (12)]

k

Nk

ak

bk

bk

Ak

Bk

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dk

40

- 0,666 422 765 408

3,5

0,875

0,3

0,7

0,3

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41

0,726 086 323 499

3,5

0,925

0,3

0,7

0,3

10

275

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,550 686 686 128 x 10-1

3

0,875

0,3

0,7

1

12,5

275

5.2.2  Các tham số rút gọn, khối lượng phân tử và hằng số khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.3  Các tham số trạng thái tham chiếu

Tref = 273,15 K, pref = 1,0 kPa, href = 21 389,328 J/mol, sref = 155,741 4 J/(mol∙K); f1 = 5,805 551 35, f2 = 1 555,797 10

Bảng 4 - Các giá trị tính chất R744 dọc theo đường biên bão hòa lỏng-hơi

 

Nhiệt đ

Áp suất

Khối lượng riêng

Nội năng

Enthalpy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cv

Cp

Vận tc âm thanh

Hệ s J-T

 

°C

MPa

kg/m3

kJ/kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

m/s

K/MPa

Lng
Hơi

-56,56a

0,518 0

1178,5
13,761

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80,04
430,42

0,521 3
 2,139 0

0,974 7
0,629 2

1,953 2
 0,908 7

975,8
222,78

-0,144 3
26,17

Lỏng
Hơi

-55,00

0,554 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

82,62
393,23

83,09
430,99

0,535 2
 2,130 0

0,972 4
 0,633 6

1,956 9
 0,918 4

964,6
222,96

-0,138 7
25,67

Lỏng
Hơi

-50,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1154,6
17,925

92,35
394,61

92,94
432,68

0,579 4
 2,101 8

0,965 5
 0,648 3

1,971 2
 0,951 9

928,5
223,39

-0,119 1
24,14

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,831 8

1135,8
21,717

102,14
395,83

102,87
434,13

0,622 8
 2,074 7

0,959 0
 0,664 0

1,989 2
 0,990 0

892,4
223,57

-0,096 3
22,77

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-40,00

1,004 5

1116,4
26,121

112,00
396,87

112,90
435,32

0,665 6
 2,048 5

0,952 9
 0,680 7

2,011 7
 1,033 3

856,3
223,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-35,00

1,202 4

1096,4
31,216

121,95
397,71

123,05
436,23

0,707 9
 2,023 0

0,947 3
 0,698 5

2,039 3
 1,083 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,039 1
20,37

Lỏng
Hơi

-30,00

1,427 8

1075,7
37,098

132,01
398,33

133,34
436,82

0,749 8
 1,998 0

0,942 2
 0,717 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

783,2
222,54

-0,003 1
19,32

Lỏng
Hơi

-25,00

1,682 7

1054,2
43,880

142,20
398,71

143,79
437,06

0,791 4
 1,973 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,114 5
 1,208 3

745,8
221,63

0,039 4
18,35

Lỏng
Hơi

-20,00

1,969 6

1031,7
51,700

152,54
398
,79

154,45
436,89

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,934 4
 0,760 2

2,165 3
 1,289 3

707,5
220,41

0,090 0
17,44

Lỏng
Hơi

-15,00

2,290 8

1008,0
60,728

163,07
398,55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,874 2
1,923 7

0,932 4
0,784 7

2,228 3
1,387 7

667,8
218,85

0,150 9
16,58

Lng
Hơi

-10,00

2,648 7

982,9
71,185

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

176,52
435,14

0,915 7
1,898 5

0,933 0
0,811 3

2,307 2
1,509 1

626,1
216,94

0,225 1
15,77

Lỏng
Hơi

-5,00

3,045 9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

184,86
396
,84

188,05
433,38

0,957 6
1,872 5

0,937 1
0,840 3

2,408 5
1,662 8

582,2
214,68

0,313 8
14,99

Lỏng
Hơi

0,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

927,4
97,647

196,24
395,20

200,00
430,89

1,000 0
1,845 3

0,944 9
0,872 2

2,542 3
1,864 8

536,4
212
,04

0,432 5
14,23

Lng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,969 5

896,0
114,621

208,07
392,85

212,50
427,48

1,043 4
1,816 3

0,955 8
0,908 4

2,726 8
2,144 0

489,3
208,97

0,582 4
13,47

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,00

4,502 2

861,1
135,156

220,50
389,57

225,73
422,88

1,088 4
1,784 7

0,969 1
0,950 7

2,997 6
2,557 8

441,0
205,41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

15,00

5,087 1

821,2
160,730

233,79
384,99

239,99
416,64

1,135 9  
1,748 9

0,985 9
1,002 9

3,436 0
3,237 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,067 0
11,
85

Lng
Hơi

20,00

5,729 1

773,4
194,202

248,46
378,36

255,87
407
,87

1,187 7
1,706 2

1,011 4
1,072 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

337,6
196,09

1,497 3
10,88

Lng
Hơi

25,00

6,434 2

710,5
242,732

265,73
367,92

274,78
394,43

1,248 5
1,649 8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,467 4
8,212 3

274,3
189,12

2,256 5
9,62

Lỏng
Hơi

30,00

7,213 7

593,3
345,102

292,40
344,23

304,55
365,13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,406 3
1,522 8

35,338 4
55,821 7

177,2
171,26

4,278 9
7,39

Tới
hạn

30,98

7,377 3

467,6

316,47

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,433 6

b

b

b

5,866 5

a Điểm ba thể
b Các giá trị của Cv, Cp và w tại đim tới hạn không được bao gồm trong tiêu chun này.

5.3  R717-Ammonia

5.3.1  Phạm vi tính toán

Các hệ s có hiệu lực trong các phạm vi sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 5 - Các hệ số và số mũ ca thành phần khí lý tưng [các phương trình (3) đến (5)]

k

ck

tk

1

1,887 164 1 x101

- 0,333 333 333 333

2

5,954 993 4 x10-4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

- 7,498 313 1 x10-5

1,75

Bảng 6 - Các hệ số và số mũ của thành phần khí thực [phương trình (2)]

k

Nk

tk

dk

tk

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

- 1,858 814

1,5

1

0

0

2

0,0455 443 1

- 0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

3

0,723 854 8

0,5

1

0

0

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

4

0

0

5

2,141 882 x10-11

3

15

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

- 0,014 300 2

0

3

1

1

7

0,344 132 4

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

8

- 0,287 357 1

4

1

1

1

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

8

1

1

10

- 0,034 971 11

5

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

0,0018 311 17

5

8

2

1

12

0,023 978 52

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

1

13

- 0,040 853 75

6

1

2

1

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

2

2

1

15

- 0,035 489 72

8

3

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

- 0,182 372 9

10

2

2

1

17

0,022 815 56

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

1

18

- 0,006 663 444

5

3

3

1

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,5

1

3

1

20

0,002 272 635

15

2

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

- 0,000 558 865 5

30

4

3

1

5.2.3  Các tham số rút gọn, khối lượng phân tử và hằng số khí

T* = 405,4 K, r* = 13,211 777 15 mol/l, M = 17,030 26 g/mol, R = 8,314 471 J/(mol∙K)

5.3.3  Các tham số trạng thái tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 7 - Các giá trị tính cht R717 dọc theo đường biên bão hòa lng-hơi

 

Nhiệt độ

Áp suất

Density

Nội năng

Enthalpy

Entropy

Cv

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vận tc âm

Hệ số J-T

 

°C

Mpa

kg/m³

kJ/kg

kJ/kg

kJ/(kg∙K)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kJ/(kg∙K)

m/s

K/MPa

Lng
Hơi

-77,65a

0,00609

732,9
0,0641

-143,15
1246,20

-143,15
1341,23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,9343
1,5566

4,2022
2,0628

2124,2
354,12

-0,2336
171,13

Lng
Hơi

-75,00

0,00751

730,1
0,0780

-131,98
1249,97

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,4148
7,0452

2,9297
1,5613

4,2167
2,0700

2097,8
356,37

-0,2310
159,84

Lng
Hơi

-70,00

0,0109

724,7
0,111

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-110,81
1355,55

-0,3094
6,9088

2,9206
1,5715

4,2450
2,0856

2051,3
360,50

-0,2260
141,14

Lỏng
Hơi

-65,00

0,0156

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-89,53
1263,92

-89,51
1364,73

-0,2058
6,7807

2,9113
1,5836

4,2740
2,1040

2008,0
364,50

-0,2208
125,27

Lỏng
Hơi

-60,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

713,6
0,213

-68,09
1270,71

-68,06
1373,73

-0,1040
6,6602

2,9019
1,5975

4,3031
2,1254

1967,1
368,35

-0,2155
111,72

Lỏng
H
ơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,0301

707,9
0,287

-46,51
1277,37

-46,47
1382,56

-0,0040
6,5467

2,8928
1,6133

4,3318
2,1500

1927,9
372,05

-0,2101
100,10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-50,00

0,0408

702,1
0,381

-24,79
1283,88

-24,73
1391,19

0,0945
6,4396

2,8837
1,6310

4,3599
2,1778

1889,9
375,60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-45,00

0,0545

696,2
0,498

-2,93
1290,23

-2,85
1399,59

0,1914
6,3384

2,8749
1,6507

4,3872
2,2092

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,1992
81,36

Lỏng
Hơi

-40,00

0,0717

690,2
0,644

19,07
1296,41

19,17
1407,76

0,2867
6,2425

2,8662
1,6724

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1816,2
382,19

-0,1936
73,77

Lỏng
Hơi

-35,00

0,0931

684,0
0,822

41,18
1302,40

41,32
1415,68

0,3806
6,1516

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,4394
2,2830

1780,2
385,23

-0,1878
67,11

Lỏng
Hơi

-33,33b

0,1013

682,0
0,890

48,62
1304,36

48,76
1418,26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,8548
1,7045

4,4479
2,2969

1768,2
386,20

-0,1858
65,06

Lỏng
Hơi

-30,00

0,1194

677,8
1,037

63,43
1308,19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,4730
6,0651

2,8492
1,7218

4,4645
2,3259

1744,4
388,08

-0,1818
61,24

Lỏng
Hơi

-25,00

0,1515

671,5
1,296

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

86,01
1430,65

0,5641
5,9827

2,8408
1,7495

4,4892
2,3730

1708,8
390,73

-0,1756
56,05

Lng
Hơi

-20,00

0,1901

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

108,26
1319,12

108,55
1437,68

0,6538
5,9041

2,8325
1,7793

4,5138
2,4245

1673,2
393,18

-0,1691
51,43

Lỏng
Hơi

-15,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

658,6
1,966

130,86
1324,23

131,22
1444,37

0,7421
5,8289

2,8243
1,8110

4,5385
2,4807

1637,7
395,42

-0,1623
47,32

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,2907

652,1
2,391

153,56
1329,10

154,01
1450,70

0,8293
5,7569

2,8162
1,8446

4,5636
2,5419

1602,1
397,45

-0,1550
43,63

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-5,00

0,3548

645,4
2,885

176,39
1333,70

176,94
1456,67

0,9152
5,6877

2,8082
1,8802

4,5895
2,6082

1566,4
399,25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lng
Hơi

0,00

0,4294

638,6
3,457

199,33
1338,02

200,00
1462,24

1,0000
5,6210

2,8003
1,9176

4,6165
2,6799

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,1388
37,33

Lng
Hơi

5,00

0,5157

631,7
4,115

222,39
1342,05

223,21
1467,39

1,0837
5,5568

2,7926
1,9569

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1494,4
402,16

-0,1297
34,63

Lỏng
Hơi

10,00

0,6150

624,6
4,868

245,58
1345,77

246,57
1472,11

1,1664
5,4946

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,6757
2,8413

1458,1
403,24

-0,1198
32,19

Lỏng
Hơi

15,00

0,7285

617,5
5,727

268,91
1349,17

270,09
1476,38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,7780
2,0406

4,7088
2,9318

1421,5
404,07

-0,1090
29,97

Lỏng
Hơi

20,00

0,8575

610,2
6,703

292,38
1352,22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,3289
5,3759

2,7711
2,0849

4,7448
3,0296

1384,5
404,63

-0,0971
27,96

Lng
Hơi

25,00

1,0032

602,8
7,807

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

317,67
1483,43

1,4088
5,3188

2,7647
2,1308

4,7844
3,1353

1347,1
404,92

-0,0840
26,13

Lng
H
ơi

30,00

1,1672

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

339,80
1357,24

341,76
1486,17

1,4881
5,2631

2,7587
2,1782

4,8282
3,2500

1309,3
404,92

-0,0695
24,45

Lỏng
Hơi

35,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

587,4
10,457

363,77
1359,16

366,07
1488,34

1,5666
5,2086

2,7532
2,2272

4,8771
3,3745

1271,0
404,63

-0,0534
22,92

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,5554

579,4
12,034

387,95
1360,65

390,64
1489,91

1,6446
5,1549

2,7484
2,2776

4,9318
3,5104

1232,1
404,03

-0,0353
21,52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45,00

1,7827

571,3
13,803

412,35
1361,68

415,48
1490,83

1,7220
5,1020

2,7443
2,3294

4,9935
3,6593

1192,7
403,12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

50,00

2,0340

562,9
15,785

437,01
1362,22

440,62
1491,07

1,799
5,0497

2,7411
2,3828

5,0635
3,8233

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,0076
19,06

Lỏng
Hơi

55,00

2,3111

554,2
18,006

461,93
1362,22

466,10
1490,57

1,8758
4,9977

2,7389
2
,4377

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1111,7
400,29

0,0333
17,98

Lỏng
Hơi

60,00

2,6156

545,2
20,493

487,17
1361,63

491,97
1489,27

1,9523
4,9458

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,2351
4,2084

1070,2
398,34

0,0626
16,98

Lỏng
Hơi

65,00

2,9491

536,0
23,280

512,76
1360,41

518,26
1487,09

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,7382
2,5525

5,3411
4,4376

1027,7
396,01

0,0960
16,05

Lỏng
Hơi

70,00

3,3135

526,3
26,407

538,75
1358,46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,1054
4,8415

2,7402
2,6126

5,4648
4,6990

984,4
393,29

0,1346
1
5,19

Lỏng
Hơi

75,00

3,7105

516,2
29,923

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

572,37
1479,72

2,1823
4,7885

2,7441
2,674
8

5,6103
5,0009

940,0
390,14

0,1793
14,39

Lỏng
Hơi

80,00

4,1420

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

592,15
1352,08

600,34
1474,31

2,2596
4,7344

2,7503
2,7393

5,7837
5
,3546

894,7
386,54

0,2317
13,65

Lỏng
Hơi

85,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

494,5
38,376

619,72
1347,40

629,04
1467,53

2,3377
4,6789

2,7594
2,8066

5,9930
5,7766

848,1
382,47

0,2935
12
,94

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,1167

482,8
43,484

648,01
1341,52

658,61
1459,19

2,4168
4,6213

2,7719
2,8770

6,2501
6,2907

800,4
377,88

0,3674
12,27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

95,00

5,6643

470,2
49,340

677,14
1334,20

689,19 1449,01

2,4973
4,5612

2,7886
2,9511

6,5731
6,9332

751,3
372,74

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

100,00

6,2553

456,6
56,117

707,30
1325,16

721,00
1436,63

2,5797
4,4975

2,8108
3,0297

6,9912
7,7622

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5673
11,01

Lỏng
Hơi

105,00

6,8923

441,9
64,063

738,75
1313,98

754,35
1421,57

2,6647
4,4291

2,8400
3,1139

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

648,5
360,54

0,7063
10
,40

Lỏng
Hơi

110,00

7,5783

425,6
73,550

771,88
1300,04

789,68
1403,08

2,7533
4,3542

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8,3621
10,4630

594,4
353,29

0,8869
9,78

Lỏng
Hơi

115,00

8,3170

407,2
85,182

807,31
1282,36

827,74
1379,99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,9307
3,3047

9,6278
12,9091

537,7
345,04

1,1313
9,15

Lỏng
Hơi

120,00

9,1125

385,5
100,068

846,28
1259
,17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,9502
4,1719

3,0037
3,4163

11,9405
17,2119

477,4
335,41

1,4834
8,47

Lỏng
Hơi

125,00

9,9702

357,8
120,728

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

919,68
1309
,12

3,0702
4,0483

3,1159
3,5447

17,6583
26,9963

411,4
323,57

2,0455
7,69

Lỏng
Hơi

130,00

10,8977

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

957,12
1169,80

992,02
1239
,32

3,2437
3,8571

3,3450
3,7014

54,2103
76,4902

333,6
306,58

3,1689
6,62

Tới
hạn

132,25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

225,0

1068,82

1119,22

3,5542

c

c

c

5,0513

a Điểm ba th

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c Các giá tr của Cv, Cp và w tại điểm ti hạn không được bao gồm trong tiêu chuẩn này

5.4  R12 - Dichlorodifluoromethane

5.4.1  Phạm vi tính toán

Các hệ số có hiệu lực trong các phạm vi sau:

Tmin = 116,099 K, Tmax = 525 K; pmax = 200 MPa; rmax = 15,13 mol/l (1 829 kg/m3)

Bảng 8 - Các hệ s và số mũ của thành phn khí lýng [các phương trình (3) đến (5)]

k

ck

ak

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

4,003 638 529

1

3,160 638 395

1 433,434 2

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,371 259 877 4

2 430,049 8

3

3,562 277 099

685,659 52

4

2,121 533 311

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 9 - Các hệ số và s mũ của thành phn khí thực [phương trình (2)]

k

Nk

tk

dk

tk

ak

1

0,207 534 340 2 x101

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

0

0

2

-0,296 252 599 6 x101

1

1

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,100 158 961 6 x10-1

2

1

0

0

4

0,178 134 761 2 x10-1

2,5

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

5

0,255 692 915 7 x10-1

-0,5

4

0

0

6

0,235 214 263 7 x10-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

0

0

7

-0,849 555 331 4 x10-4

0

8

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,153 594 559 9 x10-1

-0,5

1

1

1

9

-0,210 881 677 6

1,5

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

10

-0,165 422 880 6 x10-1

2,5

5

1

1

11

-0,118 131 613 0 x10-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

1

 

12

-0,416 029 583 0 x10-4

0

12

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,278 486 166 4 x10-4

0,5

12

1

1

14

0,161 868 643 3 x10-5

-0,5

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

15

-0,106 461 468 6

4

1

2

1

16

0,936 966 520 7 x10-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

2

1

17

0,259 009 544 7 x10-1

2

1

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,434 702 502 5 x10-1

4

1

3

1

19

0,101 230 844 9

12

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

20

-0,110 000 343 8

14

3

3

1

21

-0,336 101 200 9 x10-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

3

1

22

0,378 919 000 8 x10-3

14

9

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T* = 385,12 K, r* = 4,672 781 mol/l, M = 120,913 g/mol, R = 8,314 471 J/(mol∙K)

5.4.3  Các tham số trạng thái tham chiếu

Tref = 273,15 K, pref = 1,0 kPa, href = 43 261,068 J/mol, sref = 237,753 2 J/(mol∙K), f1 = 1,622 697 55, f2 = 3 621,284 29

Bảng 10 - Các giá trị tính chất R12 dọc theo đường biên bão hòa lỏng-hơi

 

Nhiệt độ

Áp sut

Khối lượng riêng

Nội năng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Entropy

Cv

Cp

Vận tc âm

Hệ số
J
-T

 

°C

MPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kJ/kg

kJ/kg

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

m/s

K/MPa

Lỏng
Hơi

-157,05a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1828,8 3,038x10-5

66,33
275,23

66,33
283,21

0,2780
2,1461

0,5725
0,2860

0,8561
0,3548

1310,0
99,51

-0,5305
532,60

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,883x10-7

1823,4
4
,779x10-5

68,08
275,82

68,08
283,94

0,2930
2,1200

0,5674
0,2894

0,8510
0,3582

1299,6
100,27

-0,5333
495,55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-150,00

1,135x10-6

1810,1
1,340x10-4

72,31
277,29

72,31
285,75

0,3280
2,0612

0,5567
0,2978

0,8404
0,3665

1274,4
102,10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-145,00

3,019x10-6

1796,9 3,426x10-4

76,49
278,80

76,49
287,61

0,3613
2,0087

0,5482
0,3062

0,8321
0,3749

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,5430
355,64

Lỏng
Hơi

-140,00

7,387x10-6

1783,7
8,068
x10-4

80,63
280,35

80,63
289,50

0,3930
1,9617

0,5415
0,3146

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1224,8
105,63

-0,5458
304,78

Lỏng
Hơi

-135,00

1,680x10-5

1770,6
1
,768x10-3

84,75
281,94

84,75
291,44

0,4234
1,9195

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,8210
0,3917

1200,3
107,34

-0,5473
263,05

Lỏng
Hơi

-130,00

3,577x10-5

1757,5
3,635x
10-3

88,85
283,57

88,85
293,42

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5324
0,3313

0,8177
0,4001

1176,0
109,02

-0,5476
228,57

Lỏng
Hơi

-125,00

7,189x10-5

1744,5
7,058x
10-3

92,93
285,25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,4805
1,8474

0,5296
0,3396

0,8157
0,4084

1152,0
110,67

-0,5469
199,86

Lng
Hơi

-120,00

0,000137

1731,4
0,01303

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

97,01
297,49

0,5076
1,8167

0,5277
0,3478

0,8146
0,4166

1128,1
112,29

-0,5453
175,81

Lỏng
Hơi

-115,00

0,000250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

101,08
288,72

101,08
299,59

0,5338
1
,7890

0,5266
0,3559

0,8145
0,4248

1104,5
113,89

-0,5428
155,54

Lỏng
Hơi

-110,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1705,3
0,03887

105,15
290,51

105,15
301,72

0,5591
1,7640

0,5263
0,3640

0,8152
0,4330

1081,1
115,45

-0,5395
138,34

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,000732

1692,2
0
,06339

109,23
292,34

109,23
303,89

0,5838
1,7414

0,5265
0,3719

0,8166
0,4410

1058,0
116,99

-0,5355
123,68

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-100,00

0,00119

1679,1
0,1000

113,32
294,20

113,32
306,09

0,6077
1,7210

0,5272
0,3798

0,8186
0,4491

1035,0
118,49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-95,00

0,00187

1666,0
0,1529

117,42
296,10

117,42
308,32

0,6310
1
,7026

0,5283
0,3876

0,8211
0,4571

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,5254
100,28

Lỏng
Hơi

-90,00

0,00286

1652,8
0,2275

121,53
298,03

121,53
310,59

0,6538
1,6861

0,5298
0,3953

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

989,7
121,39

-0,5194
90,92

Lỏng
Hơi

-85,00

0,00426

1639,6
0,3302

125,66
299,98

125,66
312,87

0,6761
1,6711

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,8275
0,4730

967,3
122,79

-0,5128
82,78

Lỏng
Hơi

-80,00

0,00619

1626,3
0,4683

129,80
301,97

129,81
315,19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5337
0,4105

0,8313
0,4810

945,2
124,14

-0,5055
75,69

Lỏng
Hơi

-75,00

0,00881

1612,9
0,6503

133,97
303
,98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,7191
1,6454

0,5361
0,4181

0,8355
0,4890

923,3
125,45

-0,4977
69,49

Lỏng
Hơi

-70,00

0,0123

1599,5
0,886

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

138,17
319,87

0,7400
1,6344

0,5386
0,4255

0,8400
0,4971

901,5
126,71

-0,4892
64,05

Lỏng
Hơi

-65,00

0,0168

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

142,37
308,07

142,38
322
,24

0,7604
1,6245

0,5413
0,4330

0,8448
0,5052

879,9
127,91

-0,4801
59,26

Lỏng
Hơi

-60,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1572,3
1,563

146,60
310,14

146,62
324,61

0,7806
1,6156

0,5442
0,4403

0,8499
0,5134

858,5
129
,06

-0,4703
55,03

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,0300

1558,6
2,029

150,87
312,23

150,88
327,00

0,8003
1,6076

0,5472
0,4477

0,8553
0,5218

837,3
130,15

-0,4598
51,29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-50,00

0,0391

1544,7
2,598

155,15
314
,34

155,18
329,39

0,8197
1,6004

0,5503
0,4550

0,8609
0,5302

816,2
131
,17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-45,00

0,0504

1530,7
3,286

159,47
316,45

159,50
331,79

0,8389
1,5940

0,5535
0,4624

0,8668
0,5389

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,4366
45,01

Lỏng
Hơi

-40,00

0,0641

1516,5
4,108

163,81
318,58

163,86
334,18

0,8577
1,5882

0,5568
0,4697

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

774,5
132,99

-0,4237
42,38

Lng
Hơi

-35,00

0,0806

1502,2
5,083

168,19
320,71

168,24
336,56

0,8763
1,5831

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,8795
0,5568

753,8
133,78

-0,4099
40,02

Lỏng
Hơi

-30,00

0,1003

1487,7
6,228

172,60
322,84

172,67
338,94

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5636
0,4843

0,8863
0,5661

733,3
134,49

-0,3951
37,90

Lng
Hơi

-29,75b

0,1013

1487,0
6,289

172,82
322,95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,8955
1,5782

0,5637
0,4847

0,8866
0,5666

732,3
134,52

-0,3943
37,81

Lỏng
Hơi

-25,00

0,1235

1473,0
7,563

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

177,12
341,30

0,9127
1,5743

0,5670
0
,4917

0,8934
0,5757

712,9
135
,10

-0,3792
36,00

Lỏng
Hơi

-20,00

0,1507

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

181,51
327,11

181,62
343,65

0,9305
1,5706

0,5705
0,4990

0,9007
0,5857

692,5
135,63

-0,3620
34,29

Lng
Hơi

-15,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1443,0
10,889

186,02
329,24

186,15
345,98

0,9482
1,5673

0,5741
0,5064

0,9085
0,5960

672,3
136,05

-0,3434
32,75

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,2188

1427,6
12,925

190,57
331,36

190,72
348,29

0,9656
1,5644

0,5776
0,5139

0,9166
0,6068

652,1
136,38

-0,3233
31,35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-5,00

0,2606

1412,0
15,244

195,15
333,47

195,34
350,56

0,9829
1,5618

0,5812
0,5213

0,9251
0,6180

632,0
136,59

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

0,00

0,3081

1396,1
17,873

199,78
335,56

200,00
352,81

1,0000
1,5594

0,5849
0,5289

0,9341
0,6298

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,2777
28,94

Lỏng
Hơi

5,00

0,3620

1379,8
20,842

204,45
337,64

204,71
355,01

1,0169
1,5573

0,5885
0,5365

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

591,9
136,68

-0,2516
27,91

Lỏng
Hơi

10,00

0,4227

1363,2
24,184

209,15
339,70

209,46
357,18

1,0337
1,5554

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9537
0,6555

571,8
136,
54

-0,2230
26,97

Lỏng
Hơi

15,00

0,4906

1346,3
27,935

213,91
341,73

214,27
359,30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5960
0,5519

0,9645
0,6696

551,8
136,28

-0,1915
26,11

Lỏng
Hơi

20,00

0,5664

1328,9
32,135

218,71
343,73

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0669
1,5521

0,5997
0
,5597

0,9761
0,6846

531,7
135,88

-0,1565
25,34

Lỏng
Hơi

25,00

0,6506

1311,0
36,828

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

224,06
363,37

1,0834
1,5506

0,6036
0,5676

0,9885
0,7008

511,5
135,34

-0,1176
24,65

Lng
Hơi

30,00

0,7437

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

228,47
347,63

229,04
365,31

1,0997
1,5492

0,6075
0,5757

1,0021
0,7184

491,3
134,65

-0,0740
24,02

Lỏng
Hơi

35,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1273,8
47,906

233,43
349
,51

234,10
367,18

1,1160
1,5478

0,6114
0,5838

1,0169
0,7377

471,0
133,82

-0,0248
23,46

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9588

1254,3
54,416

238,46
351,34

239,22
368,96

1,1322
1,5465

0,6155
0,5921

1,0332
0,7589

450,5
132,82

0,0311
22,96

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45,00

1,0821

1234,0
61,673

243,55
353,11

244,42
370,66

1,1484
1,5451

0,6197
0,6006

1,0514
0,7827

429,7
131,65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

50,00

1,2166

1213,0
69,771

248,71
354,81

249,71
372,24

1,1645
1,5437

0,6242
0,6093

1,0719
0,8095

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1688
22,14

Lỏng
Hơi

55,00

1,3630

1191,1
78,823

253,95
356
,42

255,10
373,72

1,1807
1,5421

0,6288
0
,6182

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

387,5
128,76

0,2549
21,81

Lỏng
Hơi

60,00

1,5219

1168,1
88,966

259,28
357,94

260,58
375,05

1,1969
1,5404

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,1225
0
,8763

365,9
127
,02

0,3565
21,54

Lng
Hơi

65,00

1,6941

1144,0
100,375

264,71
359,35

266,19
376,23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6391
0
,6370

1,1545
0,9191

343,9
125
,07

0,4783
21,31

Lng
Hơi

70,00

1,8802

1118,3
113
,272

270,26
360
,62

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,2295
1,5363

0,6450
0,6471

1,1931
0,9714

321,3
122,88

0,6264
21,14

Lỏng
Hơi

75,00

2,0811

1090,9
127,952

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

277,84
377,99

1,2461
1,5337

0,6517
0,6578

1,2410
1,0370

298,1
120,44

0,8103
21,01

Lỏng
Hơi

80,00

2,2975

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

281,78
362
,62

283,94
378
,48

1,2629
1
,5306

0,6594
0,6693

1,3024
1,1225

274,1
117,73

1,0439
20,92

Lỏng
Hơi

85,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1029,1
164,464

287,82
363
,26

290,27
378
,64

1,2801
1,5268

0,6684
0,6819

1,3844
1,2394

249,4
114,73

1,3495
20
,85

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,7808

993,2
187,766

294,11
363,54

296,91
378
,35

1,2978
1,5220

0,6795
0,6961

1,5006
1,4101

223,6
111
,41

1,7636
20,79

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

95,00

3,0501

952,2
216,208

300,75
363
,34

303,95
377
,45

1,3163
1,5159

0,6936
0,7127

1,6794
1,6835

196,9
107,75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

100,00

3,3399

903,8
252,577

307,89
362,38

311,58
375,60

1,3360
1,5076

0,7122
0,7332

1,9963
2,1924

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,2470
20,41

Lng
Hơi

105,00

3,6525

842,2
303,473

315,90
360,05

320,24
372,08

1,3581
1,4952

0,7387
0,7610

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

139,3
99
,28

4,7872
19
,71

Lỏng
Hơi

110,00

3,9924

742,7
396
,337

326,44
353,88

331,82
363,95

1,3874
1,4712

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,8061
11,4400

105,3
93
,96

8,2916
17,60

Tới
hạn

111,97

4,1361

565,0

340,44

347,76

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c

c

c

13,3694

a Điểm ba th

b Điểm sôi chun

c Các giá trị ca Cv, Cp và w tại điểm tới hạn không được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

5.5  R22 - Chlorodifluoromethane

5.5.1  Phạm vi tính toán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tmin = 115,73 K, Tmax = 550 K; pmax = 60 MPa; rmax = 19,91 mol/l (1 722 kg/m3)

Bảng 11 - Các hệ số và số mũ của thành phần khí lý tưởng [các phương trình (3) đến (5)]

k

ck

tk

ak

bk

0

4,005 261 404 46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

0,000 120 662 553

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0

4 352,309 5

3

1,0

1 935,159 1

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0

1 887,679 36

5

1,0

1 694,882 84

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0

1 605,678 48

7

1,0

1 162,534 24

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0

857,512 88

9

1,0

605,726 38

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0

530,909 82

Bảng 12 - Các hệ số và số mũ của thành phần khí thực [phương trình (2)]

k

Nk

tk

dk

lk

ak

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,695 645 445 236 x10-1

-1

1

0

0

2

0,252 275 419 999 x102

1,75

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

3

-0,202 351 148 311 x103

2,25

1

0

0

4

0,350 063 090 302 x103

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

0

0

5

-0,223 134 648 863 x103

2,75

1

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,488 345 904 592 x102

3

1

0

0

7

0,108 874 958 556 x10-1

5,5

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

8

0,590 315 073 614

1,5

2

0

0

9

- 0,689 043 767 432

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

0

0

10

0,284 224 445 844

3,5

2

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,125 436 457 897

1

3

0

0

12

-0,113 338 666 416 x10-1

4,5

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

13

-0,631 388 959 17 x10-1

1,5

4

0

0

14

0,974 021 015 232 x10-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

0

0

15

-0,408 406 844 722 x10-3

4,5

6

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,741 948 773 570 x10-3

4

7

0

0

17

0,315 912 525 922 x10-3

4

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

18

0,876 009 723 338 x10-5

5

7

0

0

19

-0,110 343 340 301 x10-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

0

0

20

-0,705 323 356 879 x10-4

3,5

8

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,235 850 731 510

5

2

2

1

22

-0,192 640 494 729

7

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

23

0,375 218 008 557 x10-2

12

2

2

1

24

-0,448 926 036 678 x10-4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

2

1

25

0,198 120 520 635 x10-1

3,5

3

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,356 958 425 255 x10-1

3,5

4

2

1

27

0,319 594 161 562 x10-1

8

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

28

0,260 284 291 078 x10-5

15

4

2

1

29

-0,897 629 021 967 x10-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

4

1

30

0,345 482 791 645 x10-1

3

6

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,411 831 711 251 x10-2

9

6

2

1

32

0,567 428 536 529 x10-2

19

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

33

-0,563 368 989 908 x10-2

2

8

2

1

34

0,191 384 919 423 x10-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

2

1

35

-0,178 930 036 389 x10-2

13

8

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T* = 369,295 K, r* = 6,058 22 mol/l, M = 86,468 g/mol, R = 8,314 51 J/(mol∙K)

5.5.3  Các tham số trạng thái tham chiếu

Tref = 273,15 K, pref, = 1,0 kPa, href = 35 874,594 J/mol, sref = 205,291 5 J/(mol∙K), f1 = 4,111 053 69, f2= 2 986,449 88

Bảng 13 - Các giá trị tính cht R22 dọc theo đường biên bão hòa lỏng-hơi

 

Nhiệt độ

Áp sut

Khối lượng riêng

Nội năng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Entropy

Cv

Cp

Vn tốc âm

Hệ số
J
-T

 

°C

MPa

kg/m3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kJ/kg

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

m/s

K/MPa

Lỏng
Hơi

-157,42a

3,795x10-7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29,60
321,58

29,60
332,71

0,0761
2,6952

0,7161
0,3292

1,0753
0
,4253

1410,9
119,91

-0,4446
398,80

Lỏng
Hơi

-155,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1714,9 5,827x10-5

32,20
322,38

32,20
333,74

0,0983
2,6505

0,7139
0,3318

1,0735
0,4280

1398,2
121,05

-0,4450
380,74

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,934x10-6

1701,8 1,633x10-4

37,56
324,05

37,56
335,90

0,1428
2,5653

0,7086
0,3375

1,0696
0,4336

1371,9
123,35

-0,4456
344,75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-145,00

5,141x10-6

1688,8
4,172
x10-4

42,90
325,76

42,90
338,08

0,1853
2,4887

0,7027
0,3433

1,0663
0,4394

1346,3
125,60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-140,00

1,258x10-5

1675,8 9,826x10-4

48,22
327,49

48,22
340,29

0,2260
2,4195

0,6972
0,3492

1,0641
0,4454

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,4449
280,46

Lng
Hơi

-135,00

2,860x10-5

1662,8
2,153
x10-3

53,54
329,25

53,54
342,53

0,2652
2,3571

0,6923
0,3552

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1296,8
129,92

-0,4436
252,63

Lỏng
Hơi

-130,00

6,091x10-5

1649,8 4,426x10-3

58,85
331,04

58,85
344,80

0,3030
2,3005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0622
0,4576

1272,4
132,01

-0,4417
227,61

Lng
Hơi

-125,00

0,000122

1636,8
0,00859

64,16
332,85

64,16
347,10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6847
0,3676

1,0620
0,4639

1248,0
134,05

-0,4396
205,23

Lỏng
Hơi

-120,00

0,000233

1623,7
0,01585

69,47
334,70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,3747
2,2027

0,6815
0,3739

1,0619
0,4703

1223,7
136,04

-0,4372
185,26

Lỏng
Hơi

-115,00

0,000424

1610,7
0,02792

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

74,78
351,77

0,4088
2,1603

0,6786
0,3803

1,0618
0
,4768

1199,5
137,99

-0,4346
167,49

Lỏng
Hơi

-110,00

0,000740

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80,09
338,48

80,09
354,15

0,4419
2,1217

0,6759
0,3868

1,0616
0,4834

1175,4
139,90

-0,4319
151,69

Lỏng
Hơi

-105,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1584,5
0,0768

85,40
340,40

85,40
356,55

0,4739
2,0865

0,6732
0,3934

1,0614
0,4902

1151,4
141,76

-0,4289
137,65

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,00201

1571,3
0,1210

90,70
342,35

90,71
358,97

0,5050
2,0543

0,6706
0,4000

1,0612
0,4972

1127,5
143,57

-0,4257
125,17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-95,00

0,00316

1558,1
0,1847

96,01
344,32

96,01
361,40

0,5352
2,0249

0,6680
0,4067

1,0611
0,5044

1103,7
145,34

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-90,00

0,00481

1544,9
0,2744

101,31
346,31

101,32
363,85

0,5646
1,9980

0,6655
0,4136

1,0612
0,5118

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,4180
104,20

Lỏng
Hơi

-85,00

0,00715

1531,6
0,3973

106,62
348,31

106,63
366,31

0,5932
1,9734

0,6632
0,4206

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1056,6
148,70

-0,4134
95,41

Lỏng
Hơi

-80,00

0,0104

1518,2
0,562

111,93
350,33

111,94
368,77

0,6210
1,9508

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0624
0,5276

1033,1
150,29

-0,4082
87,58

Lỏng
Hơi

-75,00

0,0147

1504,7
0,779

117,24
352,36

117,25
371,24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6592
0,4350

1,0637
0,5359

1009,8
151,82

-0,4023
80,60

Lỏng
Hơi

-70,00

0,0205

1491,2
1,060

122,56
354,39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6747
1,9108

0,6575
0,4425

1,0655
0,5447

986,4
153,28

-0,3956
74,36

Lỏng
Hơi

-65,00

0,0279

1477,5
1,416

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

127,91
376,15

0,7006
1,8932

0,6562
0,4502

1,0679
0,5539

963,2
154,66

-0,3881
68,78

Lỏng
Hơi

-60,00

0,0375

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

133,24
358,46

133,27
378,59

0,7260
1,8770

0,6552
0,4581

1,0710
0,5637

939,9
155,97

-0,3796
63,78

Lỏng
Hơi

-55,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1449,7
2,414

138,60
360,49

138,63
381,02

0,7509
1,8619

0,6546
0,4662

1,0748
0,5739

916,6
157,18

-0,3702
59,29

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,0645

1435,6
3,088

143,98
362,52

144,03
383,42

0,7752
1,8480

0,6543
0,4745

1,0793
0,5847

893,4
158,31

-0,3597
55,26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-45,00

0,0829

1421,3
3,901

149,38
364,53

149,44
385,79

0,7992
1,8351

0,6544
0,4831

1,0845
0,5962

870,1
159,33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-40,81b

0,1013

1409,2
4,704

153,93
366,21

154,00
387,75

0,8189
1,8250

0,6548
0,4904

1,0895
0,6063

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,3375
48,85

Lỏng
Hơi

-40,00

0,1052

1406,8
4,873

154,81
366,53

154,89
388,13

0,8227
1,8231

0,6549
0,4919

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

846,9
160,26

-0,3353
48,34

Lỏng
Hơi

-30,00

0,1639

1377,2
7,379

165,76
370,48

165,88
392,69

0,8687
1,8015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,1049
0,6349

800,3
161,78

-0,3057
42,68

Lỏng
Hơi

-25,00

0,2014

1362,0
8,958

171,29
372,42

171,44
394,90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6585
0,5199

1,1134
0,6495

777,0
162,36

-0,2887
40,24

Lỏng
Hơi

-20,00

0,2453

1346,5
10,790

176,86
374,33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9135
1,7826

0,6604
0,5299

1,1227
0,6650

753,6
162,82

-0,2700
38,01

Lỏng
Hơi

-15,00

0,2962

1330,8
12,901

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

182,70
399,16

0,9354
1,7740

0,6626
0,5400

1,1328
0,6816

730,2
163,15

-0,2495
35,98

Lỏng
Hơi

-10,00

0,3548

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

188,13
378,04

188,40
401,20

0,9572
1,7658

0,6651
0,5505

1,1439
0,6994

706,8
163,35

-0,2270
34,13

Lỏng
Hơi

-5,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1298,3
18,086

193,85
379,84

194,17
403,16

0,9787
1,7581

0,6680
0,5613

1,1561
0,7184

683,4
163,40

-0,2023
32,44

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,4980

1281,5
21,229

199,61
381,59

200,00
405,05

1,0000
1,7507

0,6711
0,5723

1,1692
0,7390

659,9
163,31

-0,1750
30,89

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,00

0,5841

1264,3
24,792

205,44
383,29

205,90
406,85

1,0212
1,7436

0,6745
0,5836

1,1836
0,7611

636,3
163,06

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

10,00

0,6809

1246,7
28,820

211,32
384,93

211,87
408,56

1,0422
1,7368

0,6782
0,5953

1,1993
0,7852

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,1112
28,18

Lỏng
Hơi

15,00

0,7893

1228,6
33,362

217,28
386,51

217,92
410,16

1,0630
1,7302

0,6822
0,6072

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

588,9
162,07

-0,0737
26
,99

Lỏng
Hơi

20,00

0,9100

1209,9
38,477

223,31
388,01

224,06
411,66

1,0838
1,7238

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,2356 0,8404

565,1
161,32

-0,0316
25,90

Lỏng
Hơi

25,00

1,0439

1190,7
44,232

229,41
389,43

230,29
413,03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6909
0,6321

1,2568
0,8724

541,1
160,38

0,0161
24,90

Lỏng
Hơi

30,00

1,1919

1170,7
50,705

235,61
390,76

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,1252
1,7111

0,6956
0,6450

1,2807
0,9081

516,8
159,25

0,0704
23,98

Lỏng
Hơi

35,00

1,3548

1150,1
57,988

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

243,07
415,34

1,1458
1,7048

0,7006
0,6584

1,3077
0,9485

492,4
157,91

0,1331
23,14

Lỏng
Hơi

40,00

1,5336

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

248,29
393,08

249,65
416,25

1,1665
1,6985

0,7059
0,6722

1,3389
0,9948

467,6
156,36

0,2060
22,37

Lỏng
Hơi

45,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1106,0
75,457

254,80
394,04

256,36
416,95

1,1872
1,6919

0,7116
0,6865

1,3755
1,0487

442,5
154,58

0,2919
21,66

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,9427

1082,3
85,952

261,45
394,83

263,25
417,44

1,2080
1,6852

0,7176
0,7014

1,4191
1,1126

417,0
152,56

0,3945
21,01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55,00

2,1751

1057,2
97,899

268,26
395
,43

270,32
417,65

1,2291
1,6781

0,7240
0,7170

1,4724
1,1902

390,9
150,28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

60,00

2,4275

1030,4
111,591

275,26
395,80

277,61
417,55

1,2504
1,6705

0,7308
0,7335

1,5392
1,2872

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6730
19,85

Lỏng
Hơi

65,00

2,7012

1001,4
127,430

282,49
395,87

285,18
417,06

1,2722
1,6622

0,7384
0,7511

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

337,0
144,85

0,8674
19,32

Lỏng
Hơi

70,00

2,9974

969,7
145,991

290,01
395,56

293,10
416,09

1,2945
1,6529

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,7434
1,5837

308,8
141,66

1,1199
18,81

Lỏng
Hơi

75,00

3,3177

934,4
168
,158

297,91
394,76

301,46
414,49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,7563
0,7914

1,9127
1,8322

279,6
138,11

1,4598
18,28

Lỏng
Hơi

80,00

3,6638

893,7
195,404

306,34
393,26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,3423
1,6299

0,7680
0,8157

2,1814
2,2308

248,8
134,15

1,9420
17,70

Lỏng
Hơi

85,00

4,0378

844,8
230,560

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

320,38
408,19

1,3690
1,6142

0,7840
0,8450

2,6821
2,9841

215,3
129,71

2,6843
16,98

Lỏng
Hơi

90,00

4,4423

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

326,39
386,04

332,09
401,87

1,4001
1,5922

0,8115
0,8843

3,9811
4,9749

177,0
124,64

4,0006
15,90

Lỏng
Hơi

95,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

662,9
382,037

342,19
374,50

349,56
387,28

1,4462
1,5486

0,8918
0,9566

17,3120
25,2863

128,0
117,96

7,2855
13,40

Tới
hạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,9900

523,8

357,37

366,90

1,4927

c

c

c

10,3661

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b Điểm sôi chun

c Các giá trị ca Cv, Cp và w tại điểm tới hạn không được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

5.6  R32 - Difluoromethane

5.6.1  Phạm vi tính toán

Các hệ số có hiệu lực trong các phạm vi sau:

Tmin = 136,34 K, Tmax = 435 K; pmax = 70 MPa; rmax = 27,473 4 mol/l (1 429 kg/m3)

Bảng 14 - Các hệ s và số mũ của thành phần khí lý tưng [các phương trình (3) đến (5)]

k

ck

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

bk

0

4,004 486

1

1,160 761

798

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,645 151

4 185

3

5,794 987

1 806

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11 510

Bảng 15 - Các hệ số và số mũ của thành phn khí thực [phương trình (2)]

k

Nk

tk

dk

lk

ak

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,25

1

0

0

2

- 0,545 116 5

1

2

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

- 0,002 448 595

- 0,25

5

0

0

4

- 0,048 770 02

- 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

0

5

0,035 201 58

2

1

0

0

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

3

0

0

7

0,000 023 772 25

0,75

8

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

0,029 149

0,25

4

0

0

9

0,003 386 203

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

1

10

- 0,004 202 444

26

4

3

1

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-1

8

1

1

12

- 0,005 504 323

25

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

-0,024 183 96

1,75

5

1

1

14

0,420 903 4

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

1

15

- 0,461 653 7

5

1

2

1

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

3

1

1

17

- 2,591 55

1,5

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

- 1,400 145

1

2

1

1

19

0,826 301 7

0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

1

5.6.2  Các tham số rút gọn, khối lượng phân tử và hằng số khí

T* = 351,255 K, r* = 8,150 084 6 mol/l, M = 52,024 g/mol, R = 8,314 471 J/(mol∙K)

5.6.3  Các tham số trạng thái tham chiếu

Tref = 273,15 K, pref = 1,0 kPa, href = 28 204,341 J/mol, sref = 171,691 3 J/(mol∙K), f1 = 7,254 707 84, f2 = 2 231,557 35

Bảng 16 - Các giá tr tính chất R32 dọc theo đường biên bão hòa lỏng-hơi

 

Nhiệt độ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất

MPa

Khối lượng riêng
kg/m3

Nội năng

kJ/kg

Enthalpy

kJ/kg

Entropy

kJ/(kg∙K)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kJ/(kg∙K)

Cp

kJ/(kg∙K)

Vn tc âm

m/s

Hệ số J-T

K/MPa

Lng
Hơi

-136,81a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1429,3
2,203
x10-3

-19,07
422,52

-19,07
444,31

-0,1050
3,2937

1,0658
0,4995

1,5925
0,6597

1414,4
169,60

-0,3376
881,12

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,339x10-5

1424,9
2,872x
10-3

-16,19
423,42

-16,19
445,49

-0,0840
3,2579

1,0613
0,5007

1,5900
0,6609

1404,9
170,67

-0,3375
823,35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-130,00

0,000131

1412,7
0,00574

-8,26
425,90

-8,26
448,77

-0,0276
3,1651

1,0494
0,5041

1,5835
0,6646

1378,4
173,59

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-125,00

0,000257

1400,6
0,01085

-0,36
428,39

-0,36
452,05

0,0267
3,0804

1,0380
0,5080

1,5777
0,6689

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,3359
576,21

Lng
Hơi

-120,00

0,000478

1388,4
0,01954

7,52
430,88

7,52
455,33

0,0790
3,0030

1,0274
0,5123

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1325,8
179,21

-0,3345
487,31

Lỏng
Hơi

-115,00

0,000850

1376,1
0,03369

15,37
433,37

15,37
458,60

0,1294
2,9320

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,5682
0,
6796

1299,5
181,91

-0,3327
415,01

Lỏng
Hơi

-110,00

0,00145

1363,8
0,0558

23,20
435,85

23,20
461,86

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0079
0,5229

1,5647
0,6863

1273,4
184,52

-0,3304
355,78

Lng
Hơi

-105,00

0,00239

1351,5
0,0894

31,02
438,32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,2254
2,8068

0,9991
0,5293

1,5619
0,6940

1247,3
187,05

-0,3277
306,92

Lỏng
Hơi

-100,00

0,00381

1339,0
0,1385

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38,83
468,31

0,2711
2,7515

0,9910
0,5365

1,5600
0,7030

1221,2
189,50

-0,3244
266,28

Lỏng
H
ơi

-95,00

0,00590

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

46,62
443,20

46,62
471,48

0,3155
2,7003

0,9834
0,5446

1,5588
0,7134

1195,3
191,84

-0,3205
232,23

Lỏng
Hơi

-90,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1313,9
0,3056

54,41
445,59

54,42
474,61

0,3586
2,6529

0,9764
0,5538

1,5586
0,7254

1169,3
194,09

-0,3160
203,45

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,0130

1301,2
0,438

62,20
447,96

62,21
477,70

0,4006
2,6089

0,9700
0,5641

1,5592
0
,7390

1143,4
196,24

-0,3109
178,95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-80,00

0,0187

1288,4
0,613

70,00
450,29

70,02
480,72

0,4415
2,5679

0,9641
0,5755

1,5606 0,7543

1117,5
198,26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-75,00

0,0262

1275,4
0,842

77,81
452,57

77,83
483,68

0,4814
2,5296

0,9588
0,5880

1,5630
0,7714

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,2986
139,85

Lỏng
Hơi

-70,00

0,0361

1262,4
1,135

85,63
454,81

85,66
486,57

0,5204
2,4939

0,9540
0,6015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1065,8
201,96

-0,2913
124,19

Lỏng
Hơi

-65,00

0,0488

1249,1
1,507

93,46
456,99

93,50
489,38

0,5585
2,4604

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,5706
0,8110

1039,9
203,62

-0,2831
110,58

Lỏng
Hơi

-60,00

0,0650

1235,7
1,969

101,32
459,12

101,38
492,11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9460
0,6315

1,5758
0,8335

1014,1
205,14

-0,2740
98,73

Lỏng
Hơi

-55,00

0,0852

1222,1
2,538

109,21
461,19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6324
2,3993

0,9427
0,6477

1,5821
0,8576

988,2
206,52

-0,2640
88,40

Lỏng
Hơi

-50,00

0,1101

1208,4
3,232

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

117,22
497,27

0,6683
2,3714

0,9400
0,6646

1,5895
0,8835

962,2
207,75

-0,2528
79,39

Lỏng
Hơi

-51,65b

0,1013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

114,51
462,54

114,59
496,45

0,6565
2,3805

0,9408
0,6589

1,5869
0,8748

970,8
207,36

-0,2566
82,23

Lỏng
Hơi

-45,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1194,4
4,067

125,08
465,13

125,20
499,70

0,7035
2,3450

0,9377
0,6820

1,5980
0,9110

936,3
208,83

-0,2404
71,52

Lng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1774

1180,2
5,065

133,08
466,99

133,23
502,02

0,7382
2,3200

0,9359
0,6998

1,6077
0,9401

910,2
209,74

-0,2267
64,65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-35,00

0,2214

1165,7
6,248

141,12
468,78

141,31
504,21

0,7723
2,2962

0,9346
0,7180

1,6187
0,9709

884,0
210,49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-30,00

0,2734

1151,0
7,639

149,21
470,48

149,45
506,27

0,8060
2,2735

0,9338
0,7365

1,6311
1,0035

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,1947
53,37

Lỏng
Hơi

-25,00

0,3346

1135,9
9,266

157,36
472,09

157,66 508,20

0,8392
2,2518

0,9334
0,7552

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

831,4
211,47

-0,1761
48,75

Lỏng
Hơi

-20,00

0,4058

1120,6
11,157

165,58
473,61

165,94
509,97

0,8720
2,2310

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,6607
1,0747

804,9
211,68

-0,1553
44,70

Lng
Hơi

-15,00

0,4881

1104,9
13,346

173,86
475,01

174,31
511,58

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9341
0,7930

1,6783
1,1139

778,3
211,69

-0,1322
41,13

Lỏng
Hơi

-10,00

0,5826

1088,8
15,870

182,23
476,31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9365
2,1915

0,9351
0,8121

1,6980 1,1560

751,4
211,50

-0,1063
37,98

Lỏng
Hơi

-5,00

0,6906

1072,2
18,769

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

191,33
514,26

0,9684
2,1727

0,9366
0,8315

1,7201
1,2015

724,3
211,10

-0,0772
35,20

Lỏng
Hơi

0,00

0,8131

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

199,23
478,49

200,00
515,30

1,0000
2,1543

0,9386
0,8510

1,7450
1,2511

696,9
210,48

-0,0444
32,72

Lỏng
H
ơi

5,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1037,7
25,891

207,88
479,36

208,80
516,11

1,0314
2,1363

0,9412
0,8709

1,7733
1,3058

669,2
209,63

-0,0071
30,51

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,1069

1019,7
30,232

216,66
480,05

217,74
516,66

1,0628
2,1185

0,9443
0,8911

1,8056
1,3667

641,2
208,54

0,0354
28,54

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15,00

1,2808

1000,9
35,190

225,56
480,54

226,84
516,93

1,0940
2,1008

0,9480
0,9118

1,8428
1,4353

612,7
207,20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

20,00

1,4746

981,4
40,856

234,62
480,81

236,12
516,90

1,1253
2,0831

0,9524
0,9331

1,8859
1,5136

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1410
25,16

Lỏng
Hơi

25,00

1,6896

961,0
47,339

243,84
480,82

245,60
516,51

1,1566
2,0652

0,9577
0,9550

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

554,2
203,72

0,2076
23,69

Lỏng
Hơi

30,00

1,9275

939,6
54,776

253,27
480,54

255,32
515,72

1,1881
2,0471

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,9973
1,7118

524,0
201,54

0,2865
22,36

Lỏng
Hơi

35,00

2,1898

917,0
63,343

262,92
479,91

265,30
514,48

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9712
1,0019

2,0710
1,8412

493,0
199,04

0,3815
21,13

Lỏng
Hơi

40,00

2,4783

893,0
73,268

272,84
478,88

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,2520
2,0091

0,9800
1,0272

2,1629
2,0012

461,0
196,19

0,4976
19,98

Lỏng
Hơi

45,00

2,7948

867,3
84,859

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

286,31
510,29

1,2847
1,9888

0,9907
1,0542

2,2809
2
,2056

428,0
192,96

0,6428
18,90

Lỏng
Hơi

50,00

3,1412

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

293,74
475,23

297,49
507,10

1,3183
1,9670

1,0039 1,0834

2,4385
2,4773

393,6
189,31

0,8288
17,86

Lng
Hơi

55,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

808,3
114,989

304,93
472,32

309,29
502,93

1,3531
1,9432

1,0207
1,1156

2,6610
2,8594

357,6
185,16

1,0751
16,85

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,9332

773,3
135,213

316,84
468,35

321,93
497,44

1,3898
1,9166

1,0428
1,1519

3,0007
3,4412

319,7
180,43

1,4157
15,83

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65,00

4,3843

732,3
161,092

329,81
462,84

335,80
490,05

1,4293
1,8855

1,0732
1,1947

3,5880
4,4462

279,4
174,95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

70,00

4,8768

680,9
196,688

344,57
454,72

351,73
479,52

1,4740
1,8464

1,1194
1,2488

4,8653
6,6388

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,7233
13,49

Lng
Hơi

75,00

5,4168

605,9
255,587

363,45
440,53

372,39
461,72

1,5314
1,7880

1,2064
1,3310

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

186,1
159,64

4,3093
11,74

Tới hạn

78,11

5,7820

424,0

400,51

414,15

1,6486

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c

c

8,0731

a Điểm ba th

b Điểm sôi chun

c Các giá trị ca Cv, Cp và w tại điểm tới hạn không được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

5.7  R123 - 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane

5.7.1  Phạm vi tính toán

Các hệ số có hiệu lực trong các phạm vi sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 17 - Các hệ số và số mũ của thành phn khí lý tưng [các phương trình (3) đến (5)]

k

ck

tk

0

2,046 006

1

4,866 562 x10-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

- 5,586 382 x10-5

2

3

2,823 279 x10-8

3

Bảng 18 - Các hệ số và số mũ ca thành phần khí thực [phương trình (2)]

k

Nk

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dk

lk

ak

1

-0,100 242 647 494 x102

3

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,280 607 656 419

4

0

0

0

3

0,206 814 471 606 x10-1

5

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

4

-0,284 379 431 451

0

1

0

0

5

0,593 928 110 321 x101

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

0

0

6

-0,936 560 389 528 x101

1

1

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,416 660 793 675 x101

2

1

0

0

8

-0,174 023 292 951 x101

3

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

9

0,177 019 905 365

0

2

0

0

10

-0,154 721 692 26 x101

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

0

0

11

0,161 820 495 59 x101

2

2

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,288 903 529 383 x101

3

2

0

0

13

-0,118 493 874 757

0

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

14

0,130 952 266 209 x101

1

3

0

0

15

-0,117 308 103 711 x101

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

0

0

16

-0,128 125 131 950

1

4

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,786 087 387 513 x10-1

2

5

0

0

18

-0,816 000 499 305 x10-1

3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

19

0,536 451 054 311 x10-1

2

6

0

0

20

-0,680 078 211 929 x10-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

0

0

21

0,701 264 082 191 x10-2

3

7

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,901 762 397 311 x10-3

3

8

0

0

23

0,100 242 647 494 x102

3

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

24

0,280 607 656 419

4

0

2

1

25

-0,206 814 471 606 x10-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

2

1

26

0,798 923 878 145 x101

3

2

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 0,547 972 072 476

4

2

2

1

28

-0,206 814 470 584 x10-1

5

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

29

0,249 142 724 365 x101

3

4

2

1

30

- 0,273 986 034 884

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

2

1

31

0,236 001 863 614

5

4

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,540 528 251 211

3

6

2

1

33

-0,600 457 561 959 x10-1

4

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

34

0,786 672 874 826 x10-1

5

6

2

1

35

0,708 085 874 508 x10-1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

2

1

36

-0,150 114 389 748 x10-1

4

8

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,182 205 199 477 x10-2

5

8

2

1

38

0,314 978 575 163 x10-2

3

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

39

0,784 455 573 794 x10-2

4

10

2

1

40

0,364 410 397 155 x10-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

2

1

5.7.2  Các tham số rút gọn, khối lượng phân tử và hằng số khí

T* = 456,831 K, r* = 3,596 417 mol/l, M = 152,931 g/mol, R = 8,314 51 J/(mol∙K)

5.7.3  Các tham s trạng thái tham chiếu

Tref = 273,15 K, pref = 1,0 kPa, href = 58 497,533 J/mol, sref = 283,936 5 J/(mol∙K), f1 = - 8,106 583 79, f2 = 5 001,445 51

Bảng 19 - Các giá trị tính chất R123 dọc theo đường biên bão hòa lỏng-hơi

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất

Khối lượng riêng

Nội năng

Enthalpy

Entropy

Cv

Cp

Vn tc âm

Hệ số J-T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

°C

MPa

kg/m3

kJ/kg

kJ/kg

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

kJ/(kg∙K)

m/s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-107,15a

4,202x10-6

1771,0
4,656x10-4

98,81
313,47

98,81
322,50

0,5311
1,8786

0,6295
0,4194

0,9289
0,4738

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,4755
335,67

Lỏng
Hơi

-105,00

5,765x10-6

1766,0 6,306x10-4

100,80
314,38

100,80
323,52

0,5430
1,8675

0,6306
0,4232

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1235,3
101,57

-0,4762
319,10

Lỏng
Hơi

-100,00

,161x10-5

1754,5
1,233
x10-3

105,44
316,51

105,44
325,93

0,5702
1,8436

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9261
0,4863

1215,3
102,95

-0,4772
284,41

Lỏng
Hơi

-95,00

2,233x10-5

1743,2
2,306
x10-3

110,07
318,69

110,07
328,38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6328
0,4405

0,9245
0,4949

1195,0
104,31

-0,4775
254,37

Lỏng
Hơi

-90,00

4,120x10-5

1732,0
4,138
x10-3

114,68
320,92

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6221
1,8025

0,6333
0,4491

0,9235
0,5035

1174,6
105,65

-0,4771
228,26

Lng
Hơi

-85,00

7,317x10-5

1720,8
7,154
x10-3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

119,30
333,41

0,6470
1,7849

0,6338
0,4575

0,9232
0,5119

1153,9
106,97

-0,4759
205,49

Lỏng
Hơi

-80,00

0,000125

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

123,92
325,49

123,92
335,98

0,6712
1,7691

0,6346
0,4658

0,9236
0,5202

1133,1
108,27

-0,4740
185,55

Lỏng
Hơi

-75,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1698,5
0,01935

128,54
327,83

128,54
338,60

0,6948
1,7549

0,6356
0,4740

0,9247
0,5285

1112,1
109,55

-0,4714
168,05

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,000336

1687,4
0,03045

133,17
330,21

133,17
341,25

0,7179
1,7422

0,6371
0,4821

0,9266
0,5367

1091,1
110,81

-0,4681
152,63

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-65,00

0,000528

1676,2
0,04666

137,80
332,63

137,80
343,94

0,7404
1,7307

0,6388
0,4902

0,9290
0,5448

1069,9
112,06

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-60,00

0,000808

1665,1
0,06977

142,46
335,09

142,46
346,66

0,7625
1,7206

0,6410
0,4982

0,9320
0,5529

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,4599
126,94

Lỏng
Hơi

-55,00

0,00121

1653,9
0,1020

147,13
337,58

147,13
349,42

0,7842
1,7115

0,6435
0,5061

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1027,6
114,47

-0,4550
116,22

Lỏng
Hơi

-50,00

0,00177

1642,6
0,1461

151,81
340,11

151,81
352,21

0,8054
1,7034

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9393
0,5690

1006,4
115,64

-0,4496
106,68

Lỏng
Hơi

-45,00

0,00254

1631,3
0,2052

156,52
342,66

156,52
355,03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6493
0,5217

0,9435
0,5770

985,3
116,78

-0,4437
98,17

Lỏng
H
ơi

-40,00

0,00358

1620,0
0,2831

161,25
345,25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,8468
1,6901

0,6526
0,5295

0,9480
0,5850

964,3
117,90

-0,4375
90,55

Lỏng
Hơi

-35,00

0,00495

1608,5
0,3843

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

166,00
360,75

0,8669
1,6847

0,6561
0,5372

0,9528
0,5931

943,4
118,93

-0,4309
83,73

Lỏng
Hơi

-30,00

0,00675

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

170,77
350,51

170,78
363,65

0,8868
1,6800

0,6597
0,5448

0,9578
0,6011

922,6
120,03

-0,4239
77,60

Lỏng
Hơi

-25,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1585,4
0,6767

175,58
353,19

175,58
366,57

0,9063
1,6760

0,6635
0,5525

0,9629
0,6092

901,9
121,04

-0,4166
72,09

Lỏng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,0120

1573,8
0,880

180,40
355,88

180,41
369,52

0,9256 1,6726

0,6674
0,5601

0,9682
0,6174

881,3
122,01

-0,4088
67,13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-15,00

0,0157

1562,0
1,130

185,26
358,60

185,27
372,47

0,9446
1,6698

0,6714
0,5677

0,9735
0,6256

860,9
122,94

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lỏng
Hơi

-10,00

0,0202

1550,1
1,435

190,14
361,34

190,15
375,45

0,9633
1,6675

0,6755
0,5753

0,9790
0,6339

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-0,3923
58,60

Lỏng
Hơi

-5,00

0,0258

1538,2
1,802

195,04
364,10

195,06
378,44

0,9818
1,6656

0,6797
0,5828

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

820,6
124,66

-0,3834
54
,93

Lng
Hơi

0,00

0,0326

1526,1
2,242

799,98
366,87

200,00
381,44

1,0000
1,6642

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9902
0
,6508

800,7
125,44

-0,3740
51,61

Lỏng
Hơi

5,00

0,0408

1513,9
2,762

204,94
369,67

204,97
384,44

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6881
0,5979

0,9959
0,6594

780,9
126,17

-0,3643
48,60

Lỏng
Hơi

10,00

0,0506

1501,6
3
,374

209,93
372
,47

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,0358
1,6626

0,6924
0
,6055

1,0017
0,6682

761,3
126
,84

-0,3540
45,86

Lỏng
Hơi

15,00

0,0621

1489,2
4,088

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

214,99
390,48

1,0534
1
,6624

0,6967
0,6130

1,0076
0
,6771

741,9
127
,45

-0,3431
43
,37

Lỏng
Hơi

20,00

0,0756

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

220,00
378,12

220,05
393,49

1,0707
1,6624

0,7011
0,6206

1,0135
0,6861

722,6
127,99

-0,3316
41,10

Lỏng
Hơi

25,00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1463,9
5,872

225,08
380,95

225,14
396,51

1,0879
1,6627

0,7054
0,6281

1,0196
0,6953

703,4
128,47

-0,3195
39,03

Lng
Hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1013

1456,6
6,471

227,96
382
,56

228,03
398,22

1,0975
1,6630

0,7079
0,6324

1,0230
0,7006

692,7
128,71

-0,3123
37,95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: