Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-6:2013 Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông

Số hiệu: TCVN9729-6:2013 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2013 Ngày hiệu lực:
ICS:27.020, 29.160.40 Tình trạng: Đã biết

Thông số

Đơn vị

Độ chính xác (%)

Dòng điện

A

1,5

Điện áp

V

1,5

Công suất thực

W

1,5

Công suất phản kháng

kV.A

1,5

Hệ số công suất

-

3,0

Tần số

Hz

0,5

5.5. Báo cáo thử nghiệm chức năng theo tiêu chuẩn ISO

Báo cáo thử nghiệm chức năng theo tiêu chuẩn ISO phải bao gồm các thông tin sau (như là các yêu cầu tối thiểu).

a) Phân loại tính năng tổ máy phát điện theo các yêu cầu trong TCVN 9729-1 (ISO 8525-1);

b) Khách hàng và mã số khách hàng (nếu biết);

c) Nhà sản xuất;

d) Mã số của động cơ, máy phát, tụ điều khiển và tủ đóng cắt;

e) Số liệu kỹ thuật, bao gồm cả số liệu công bố (danh định) và số liệu đo, bao gồm:

1) Công suất;

2) Điện áp;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Dòng điện;

5) Hệ số công suất;

6) Tốc độ;

7) Số thứ tự sơ đồ mạch;

8) Kiểu hệ thống làm mát.

f) Vỏ bảo vệ ;

g) Điều kiện môi trường tại địa điểm thử nghiệm:

1) Độ cao;

2) Áp suất khí quyển;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Độ ẩm tương đối;

5) Nhiệt độ khí nạp;

6) Nhiệt độ đầu vào của môi chất làm mát.

h) Loại nhiên liệu (đặc điểm kỹ thuật);

1) Tỷ trọng;

2) Nhiệt trị (nhiệt trị thấp).

i) Loại dầu bôi trơn (đặc điểm kỹ thuật).

6. Thử nghiệm thu

6.1. Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2. Các thỏa thuận trong hợp đồng

Chi tiết của thử nghiệm thu được thực hiện theo các yêu cầu trong trong tiêu chuẩn này phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà sản xuất và khách hàng tại thời điểm đặt hàng. Các thiết bị thử được sử dụng trong quá trình thử nghiệm thu phải được đo và kiểm tra để xác nhận chúng nằm trong giới hạn độ chính xác đã thỏa thuận.

Tính hợp pháp của các yêu cầu bổ sung, việc thực hiện các phép đo bổ sung hoặc cung cấp các thử nghiệm bổ sung nằm ngoài các yêu cầu trong 6.6 cần phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà sản xuất và khách hàng trước khi thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào. Nếu các yêu cầu của các thử nghiệm quy định trong Điều 6 bị thay đổi trong quá trình thử nghiệm thu thì một thỏa thuận thích hợp phải được thực hiện.

Chi phí cho việc lặp lại toàn bộ hoặc một phần thử nghiệm hay mở rộng thử nghiệm thu phải do bên yêu cầu lặp lại thử nghiệm hoặc mở rộng thử nghiệm chịu trách nhiệm .

Thử nghiệm thu phải được thực hiện trong khoảng thời hạn thỏa thuận sau khi có thông báo thử nghiệm đã sẵn sàng.

Nhà sản xuất tổ máy phát điện không phải chịu trách nhiệm bảo trì đối với các thiết bị được cung cấp bởi khách hàng.

Với thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng, việc thử nghiệm ở hiện trường đối với tổ máy phát điện tổng thành cùng với các chứng chỉ thử nghiệm có thể thay thế thử nghiệm thu.

Các thử nghiệm thu thực hiện riêng rẽ trên từng cấu kiện đã lắp đặt (ví dụ như động cơ, máy phát, tủ đóng cắt) không thể thay thế cho thử nghiệm thu thực hiện trên trạm phát điện hoặc trên tổ máy phát điện tổng thành. Trong các trường hợp đặc biệt và nếu có thỏa thuận giữa nhà sản xuất tổ máy phát điện và khách hàng, biên bản thử nghiệm của từng cấu kiện do nhà sản xuất cung cấp có thể dùng để xác nhận một số thuộc tính nhất định nào đó.

Nếu các tài liệu tính toán là cần thiết để xác nhận hoặc như là một phần của các phép đo và/hoặc các thử nghiệm, chúng phải được chỉ rõ đó là tài liệu nào, do ai cung cấp và tại thời điểm nào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Trách nhiệm của các bên liên quan

Nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm đối với quá trình thử nghiệm thu thực hiện tại địa điểm của nhà sản xuất.

Trách nhiệm của khách hàng và các đại lí của nhà sản xuất phải được thống nhất trước khi tiến hành thử nghiệm thu.

6.4. Chuẩn bị

6.4.1. Cung cấp nhân viên trợ giúp, thiết bị thử và các thiết bị vận hành

Việc cung cấp nhân viên trợ giúp, thiết bị thử nghiệm và các thiết bị vận hành được thể hiện như sau:

a) Trường hợp thử nghiệm thu thực hiện tại địa điểm của nhà sản xuất thì nhà sản xuất phải cung cấp các thiết bị vận hành thông dụng (ví dụ như băng thử tải, nhiên liệu v.v…), thiết bị đo cần thiết cho thử nghiệm và nhân viên trợ giúp.

b) Trường hợp thử nghiệm thu tại địa điểm lắp đặt, khách hàng phải cung cấp các thiết bị vận hành cần thiết (như băng thử tải, nhiên liệu…). Nếu khách hàng cung cấp nhân lực để giúp nhà sản xuất thực hiện thử nghiệm và các thiết bị đo bổ sung cần thiết khác thì phải có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

6.4.2. Chuẩn bị cho thử nghiệm thu tại địa điểm lắp đặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4.3. Chuẩn bị cho quá trình thử nghiệm thu tại nhà máy sản xuất

Khi thử nghiệm thu thực hiện tại nhà máy sản xuất, các ống dẫn không khí và khí thải đang dùng phải được chấp nhận. Có thể sử dụng các thiết bị phụ (như bơm nước làm mát, lọc dầu bôi trơn, các thiết bị làm mát, thiết bị chuyển mạch) sẵn có tại nhà máy thay vì dùng các thiết bị cung cấp kèm tổ máy phát điện, trừ khi đã có những thỏa thuận ngược lại.

Nếu các điều kiện môi trường và các tính chất của thiết bị vận hành đã nêu không thể đạt được để thử nghiệm thu thì nhà sản xuất và khách hàng phải đi đến thống nhất về việc đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi các điều kiện đến các kết quả thử nghiệm và việc chuyển đổi kết quả thử nghiệm trước khi bắt đầu thử nghiệm thu.

6.5. Những chi tiết khác

Nếu quá trình thử nghiệm thu bị gián đoạn do những lỗi nhỏ mà những lỗi này có thể được khắc phục nhanh và không phải là lỗi cơ bản, việc thử nghiệm thu phải được tiếp tục sau khi sự gián đoạn được khắc phục.

Nếu quá trình thử nghiệm thu bị gián đoạn do những lỗi chính đòi hỏi phải sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận quan trọng thì việc thử nghiệm thu phải được thực hiện lại toàn bộ hoặc một phần sau khi quá trình gián đoạn đó đã được khắc phục. Số lần thử nghiệm phải tiến hành lại căn cứ theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

Trong quá trình thử nghiệm thu, chỉ những điều chỉnh hoặc bảo dưỡng sau mới phải thực hiện trên tổ máy phát điện:

a) Các điều chỉnh hoặc bảo dưỡng cần thiết để duy trì điều kiện thử nghiệm trong sai số cho phép.

b) Những hoạt động bảo trì và/hoặc điều chỉnh quy định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.6. Phạm vi thử nghiệm thu

6.6.1. Yêu cầu chung

Phạm vi thử nghiệm thu phụ thuộc vào các ứng dụng đã định của tổ máy phát điện và được phân chia thành các nhóm kiểm tra và phép đo khác nhau như nêu trong 6.6.2 và 6.6.3. Các kiểm tra và phép đo nằm ngoài hoặc vượt quá các nội dung được đề cập trong điều này thì cần có thỏa thuận bổ sung. Các điều kiện chủ đạo phải được xét đến trong trường hợp thử nghiệm thu tiến hành tại địa điểm lắp đặt.

6.6.2. Kiểm tra (C)

6.6.2.1. Nhóm CA

Kiểm tra sự đầy đủ các hạng mục được cung cấp

6.6.2.2. Nhóm CB

a) Sự thẳng hàng;

b) Các chức năng hoạt động của thiết bị phụ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Bảo vệ chống lại các tiếp xúc bất ngờ (phần cơ khí và phần điện);

e) Các chức năng vận hành và giám sát;

f) Các rung động (tính vững chắc);

g) Những tiếng ồn bất thường trong quá trình chạy;

h) Tăng nhiệt độ ở các bộ phận quan trọng.

6.6.2.3. Nhóm CC

a) Các chức năng chuyển mạch của các tủ đóng cắt;

b) Các chức năng điều khiển của các tủ đóng cắt;

c) Các chức năng giám sát của các tủ đóng cắt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự thích hợp đối với quá trình hoạt động song song.

6.6.3. Các phép đo (M)

6.6.3.1. Yêu cầu chung

Những thông số đo cơ bản được liệt kê trong 6.6.3.2 đến 6.6.3.14. Các yêu cầu trong 6.7 áp dụng đối với phạm vi các phép đo được tiến hành trong thử nghiệm thu.

6.6.3.2. Nhóm MA

Các thông số sau đây phải được đo trong quá trình hoạt động ở chế độ ổn định:

a) Điện áp;

b) Tần số.

6.6.3.3. Nhóm MB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Dòng điện;

b) Dải đặt điện áp;

c) Dải đặt tần số;

d) Công suất hữu dụng và hệ số công suất;

e) Dải tần số ở chế độ ổn định;

f) Mức thay đổi điện áp đặt;

g) Mức thay đổi tần số đặt.

6.6.3.4. Nhóm MC

Tập tính khởi động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thông số sau đây phải được đo trong quá trình hoạt động ở chế độ ổn định:

a) Áp suất dầu bôi trơn;

b) Nhiệt độ môi chất làm mát tại đầu vào và đầu ra của động cơ và máy phát.

6.6.3.6. Nhóm ME

Nhiệt độ khí thải.

6.6.3.7. Nhóm MF

Phát thải ồn.

6.6.3.8. Nhóm MG

Phát thải khí ô nhiễm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thông số sau đây phải được đo bằng cách sử dụng thiết bị đo dao động hoặc một thiết bị tương tự với hệ số công suất định trước trong quá trình tăng tải và giảm tải máy phát để đánh giá khả năng chuyển tiếp của máy phát:

a) Điện áp;

b) Dòng điện;

c) Tần số.

6.6.3.10. Nhóm MJ

Thành phần sóng hài của sóng điện áp.

6.6.3.11. Nhóm MK

Biên độ của sóng điện áp.

6.6.3.12. Nhóm ML

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Sự phân bổ công suất ở chế độ hoạt động song song;

b) Phân chia phụ tải ở chế độ hoạt động song song.

6.6.3.13. Nhóm MM

Suất tiêu thụ nhiên liệu của tổ máy phát điện so với công suất điện tại các cổng nối ở đầu ra của máy phát, có tính đến nhiệt trị của nhiên liệu.

6.6.3.14. Nhóm MN

Hiệu quả của (các) thiết bị bảo vệ điện.

6.7. Độ chính xác của các thiết bị đo và quy trình thử nghiệm thu

6.7.1. Độ chính xác của các thiết bị đo

Độ chính xác cần thiết của các thiết bị điện phải được thống nhất giữa nhà sản xuất và khách hàng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự phụ thuộc dạng sóng của các thiết bị đo sử dụng phải được tính đến.

Bảng 2 – Thử nghiệm hiện trường - Độ chính xác của thiết bị đo

Thông số

Đơn vị

Dung sai (%)

Dòng điện

A

2,5

Điện áp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,5

Công suất hữu dụng

W

2,5

Công suất phản kháng

kV.A

2,5

Hệ số công suất

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tần số

Hz

1,0

6.7.2. Thời gian chạy ấm máy

Thử nghiệm nghiệm thu phải thực hiện trên tổ máy phát điện đã đạt nhiệt độ và áp suất làm việc thông thường. Trách nhiệm của kỹ sư vận hành thử nghiệm phải đảm bảo tổ máy phát điện hoạt động trong một thời gian đủ dài để nhiệt độ của chúng đạt đến trạng thái ổn định.

6.7.3. Thời gian thử tải

Khoảng thời gian thử tải phụ thuộc vào công suất danh định và ứng dụng của tổ máy phát điện. Khoảng thời gian này thông thường nằm trong khoản từ 0,5 h đến 2 h và thường được nhà sản xuất quy định hoặc đề xuất.

6.7.4. Thực hiện thử nghiệm thu tại xưởng của nhà sản xuất

6.7.4.1. Thử nghiệm thu với phụ tải điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với các phép đo bị ảnh hưởng bởi công suất đầu ra của tổ máy phát điện thì chúng phải được thực hiện ở các chế độ không tải, 25 %, 50 %, 75 % và 100 % công suất danh định. Thử nghiệm thu với phụ tải phải được thỏa thuận giữa nhà sản xuất máy phát điện và khách hàng.

Nếu điều kiện môi trường trong quá trình thử nghiệm khác với các điều kiện tham chiếu chuẩn (xem TCVN 9729-1 (ISO 8528-1), các dữ liệu công suất đo phải được chuyển đổi để phù hợp với các điều kiện tham chiếu chuẩn.

6.7.4.2. Thử nghiệm thu sử dụng tủ đóng cắt của băng thử

Ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các mục kiểm tra và các phép đo sau đây phải được thực hiện:

a) Nhóm CA và CB, các mục kiểm tra (xem 6.6.2.1 và 6.6.2.2);

b) Nhóm MA và MB, các phép đo (xem 6.6.3.2 và 6.6.3.3).

6.7.4.3. Thử nghiệm thu bao gồm cả tủ đóng cắt của tổ máy phát điện

Ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các mục kiểm tra và các phép đo sau đây phải được thực hiện:

a) Nhóm CA, CB và CC, các mục kiểm tra (xem 6.6.2.1, 6.6.2.2 và 6.6.2.3 );

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.7.4.4. Các phép đo và kiểm tra bổ sung

Các phép đo và kiểm tra khác có thể được thỏa thuận để thêm vào nội dung được quy định trong 6.7.4.2 và 6.7.4.3 (xem ví dụ 6.6.2 và 6.6.3).

6.7.4.5. Thử nghiệm thu không có phụ tải điện

Ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các mục kiểm tra được nêu trong các nhóm CA và CB phải được thực hiện (xem 6.6.2).

Các phép đo của nhóm MA phải được thực hiện (xem 6.6.3).

CHÚ THÍCH: Nếu không có thiết bị kích điện được nối thì không thể đo được điện áp và tần số.

6.7.5. Thử nghiệm thu tại địa điểm lắp đặt

Thử nghiệm thu phải được thực hiện với phụ tải điện sẵn có tại địa điểm lắp đặt và nó phải sát với công suất danh định. Ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các mục kiểm tra và các phép đo sau đây phải được thực hiện.

a) Nhóm CA, CB và CC, các mục kiểm tra (xem 6.6.2.1, 6.6.2.2 và 6.6.2.3);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các mục kiểm tra và các phép đo khác cũng có thể được chấp nhận (xem ví dụ 6.6.2 và 6.6.3). Nhóm các mục kiểm tra và các phép đo cần thực hiện được tổng kết trong Bảng 3.

Bảng 3 – Nhóm các mục kiểm tra và các phép đo

Loại thử nghiệm thu

Các nhóm

Các mục kiểm tra (6.6.2)

Các phép đo (6.6.3)

Sử dụng bộ chuyển mạch của băng thử

CA và CB

MA và MB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CA, CB và CC

MA, MB và MN

Không có phụ tải điện

CA và CB

MA

Tại địa điểm lắp đặt

CA, CB và CC

MA và MB

Nếu không có thử nghiệm thu riêng biệt tiến hành trên động cơ, các phép đo của các nhóm ME và MF (xem 6.6.3.6 và 6.6.3.7) phải được thực hiện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.8. Báo cáo thử nghiệm thu

6.8.1. Yêu cầu chung

Quá trình thực hiện thử nghiệm thu phù hợp với các yêu cầu được quy định trong 6.7, trên một tổ máy phát điện phù hợp với các yêu cầu của TCVN 9729 (ISO 8528), phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm thu.

6.8.2. Các thông tin chung

Báo cáo thử nghiệm thu phải bao gồm các thông tin sau (yêu cầu tối thiểu):

a) Cấp tính năng của tổ máy phát điện phù hợp với TCVN 9729-1 (ISO 8528-1) và TCVN 9729-5 (ISO 8528-5);

b) Khách hàng và mã số đơn hàng; c) Nhà sản xuất và mã số đơn hàng; d) Mã số của tổ máy phát điện;

e) Các thông số kỹ thuật (yêu cầu tối thiểu):

1) Công suất danh định;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Tần số danh định;

4) Dòng điện danh định;

5) Hệ số công suất danh định;

6) Số thứ tự sơ đồ mạch điện;

f) Các thông số của động cơ đốt trong, như sau (yêu cầu tối thiểu):

1) Hãng sản xuất;

2) Kiểu động cơ;

3) Mã số động cơ;

4) Số xy lanh và thứ tự làm việc;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6) Công suất danh định do nhà sản xuất công bố, kW, kèm tốc độ động cơ tương ứng.

7) Kiểu hệ thống khởi động.

g) Các thông số của máy phát, như sau (yêu cầu tối thiểu):

1) Nhà sản xuất;

2) Kiểu máy phát;

3) Mã số của máy phát;

4) Công suất danh định, kVA;

5) Kiểu kết cấu;

6) Kiểu bảo vệ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Tủ đóng cắt:

i) Hãng sản xuất;

ii) Kiểu;

iii) Số lượng.

2) Khớp nối:

i) Hãng sản xuất;

ii) Loại khớp nối;

iii) Kiểu khớp nối.

3) Bộ điều tốc:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ii) Loại;

iii) Số lượng.

j) Chi tiết về các thiết bị khác đã lắp đặt/sử dụng, ví dụ:

1) Ắc quy;

2) Thiết bị khởi động bằng khí nén;

3) Bơm;

4) Bình chứa khí nén;

5) Thiết bị làm mát.

6.8.3. Các thông số đo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Độ cao;

2) Áp suất khí quyển;

3) Nhiệt độ môi trường;

4) Độ ẩm tương đối;

5) Nhiệt độ khí nạp;

6) Nhiệt độ đầu vào môi chất làm mát.

CHÚ THÍCH: Các giá trị cho trong 3), 5) và 6) có thể khác đối với động cơ đốt trong và máy phát.

b) Loại nhiên liệu (các thông số kỹ thuật), như sau:

1) Tỷ trọng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Thông số kỹ thuật của tổ máy phát điện, như sau:

1) Công suất;

2) Điện áp;

3) Tần số;

4) Số pha;

5) Dòng điện;

6) Hệ số công suất;

7) Dải điều chỉnh tốc độ;

8) Mức thay đổi tần số so với giá trị đặt;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Các quy định khác và yêu cầu bổ sung

4. Yêu cầu thử chung

5. Thử nghiệm chức năng theo tiêu chuẩn ISO

5.1. Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3. Quá trình đo

5.4. Độ chính xác của thiết bị đo

5.5. Báo cáo thử nghiệm chức năng theo tiêu chuẩn ISO

6. Thử nghiệm thu

6.1. Yêu cầu chung

6.2. Các thỏa thuận trong hợp đồng

6.3. Trách nhiệm của các bên liên quan

6.4.Chuẩn bị

6.5. Những chi tiết khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.7. Độ chính xác của các thiết bị đo và quy trình thử nghiệm thu

6.8. Báo cáo thử nghiệm thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-6:2013 (ISO 8528-6:2005) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 6: Phương pháp thử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.894

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94