Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7998-2:2009 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2009 Ngày hiệu lực:
ICS:29.080.10 Tình trạng: Đã biết

Điện áp phóng điện bề mặt =

Điện áp phóng điện bề mặt đo được

K

Chú thích: Đối với thử nghiệm trong điều kiện ướt, không cần hiệu chỉnh độ ẩm tức là k2 = 1 và K = k1

7. Tham số mưa nhân tạo với thử nghiệm ướt

Sử dụng qui trình thử nghiệm ướt tiêu chuẩn mô tả trong TCVN 6099-1. Các đặc tính về mưa nhân tạo phải theo yêu cầu của TCVN 6099-1.

Khi thực hiện thử nghiệm trên cái cách điện nằm ngang hoặc nghiêng, hướng mưa rơi phải theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và khách hàng.

8. Bố trí lắp đặt dùng cho thử nghiệm điện

Bố trí lắp đặt cụ thể được qui định trong Điều 12.

9. Thử nghiệm điện áp xung sét

Một cái cách điện kiểu treo hoặc một bộ cách điện phải được thử nghiệm theo qui trình nêu trong TCVN 6099-1.

Sử dụng xung sét tiêu chuẩn 1,2/50 (xem TCVN 6099-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải sử dụng cả xung cực tính dương và cực tính âm. Tuy nhiên, khi biết rõ cực tính nào cho điện áp chịu thử thấp thì thử nghiệm với cực tính đó là đủ.

Qui trình thông thường để xác định điện áp chịu thử xung sét khô trên cái cách điện kiểu treo và bộ cách điện phải được tính toán từ 50% mức phóng điện bề mặt được xác định bằng phương pháp cận trên và cận dưới mô tả ở TCVN 6099-1.

Trong trường hợp cái cách điện kiểu treo và bộ cách điện rất dài, trong đó chiều dài được xác định bởi đặc tính nhiễm bẩn chứ không phải là đặc tính điện áp xung, cần sử dụng qui trình chịu thử 15 xung.

Cái cách điện không được bị hỏng bởi các thử nghiệm này, nhưng cho phép có các vết phóng điện mờ trên bề mặt của phần cách điện hoặc tróc xi măng hoặc vật liệu khác được sử dụng để lắp ráp.

10. Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt

Một cái cách điện kiểu treo hoặc một bộ cách điện phải được thử nghiệm theo qui trình nêu trong TCVN 6099-1.

Mạch thử nghiệm phải theo TCVN 6099-1.

Cái cách điện phải được thử nghiệm trong điều kiện qui định trong các điều 5, 6 và 7.

Đặc tính về mưa nhân tạo phải theo yêu cầu của TCNV 6099-1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Khi thử nghiệm này được thực hiện trên cái cách điện của đường dây trên không dùng cho phương tiện đường sắt chạy điện, tần số của điện áp thử nghiệm được coi là thích hợp đối với cái cách điện được thiết kế để sử dụng ở dải tần số khác với dải tần từ 0 Hz đến 100 Hz.

Không được có phóng điện bề mặt hoặc phóng điện đâm xuyên trong thời gian thử nghiệm.

Để cung cấp thông tin, và khi có yêu cầu riêng tại thời điểm đặt hàng, điện áp phóng điện bề mặt trong điều kiện ướt của cách điện có thể được xác định bằng cách tăng dần điện áp từ 75% của điện áp chịu thử tần số công nghiệp trong điều kiện ướt với tốc độ tăng khoảng 2% điện áp này trên giây. Điện áp phóng điện bề mặt phải là trung bình cộng của năm số ghi liên tiếp và ghi lại giá trị sau khi hiệu chỉnh tới điều kiện khí quyển tiêu chuẩn (xem 6.2)

11. Thử nghiệm điện áp xung đóng cắt trong điều kiện ướt

Một cái cách điện kiểu treo hoặc một bộ cách điện phải được thử nghiệm theo qui trình nêu trong TCVN 6099-1.

Phải sử dụng xung đóng cắt tiêu chuẩn 250/2500 (xem TCVN 6099-1)

Cái cách điện phải được thử nghiệm theo điều kiện qui định ở điều 5, 6 và 7.

Đặc tính mưa nhân tạo phải theo yêu cầu của TCVN 6099-1.

Phải sử dụng cả xung cực tính dương và cực tính âm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đôi khi, có thể gặp trở ngại trong việc áp dụng qui trình phóng điện bề mặt 50%, ví dụ nhiều phóng điện bề mặt xuất hiện không phải trên cái cách điện kiểu treo hoặc vì cần điện áp thử nghiệm cao quá do kích thích của cái cách điện kiểu treo lớn. Nếu gặp trở ngại này, có thể sử dụng qui trình chịu thử 15 xung theo thỏa thuận.

Cái cách điện không được bị hỏng bởi các thử nghiệm này; nhưng cho phép có các vết mờ trên bề mặt của phần cách điện hoặc bong tróc xi măng hoặc vật liệu khác được sử dụng để lắp ráp.

12. Phương pháp lắp đặt

Bố trí lắp đặt để thử nghiệm điện trên cái cách điện kiểu treo và trên bộ cách điện phụ thuộc vào việc có yêu cầu thử nghiệm xung đóng cắt (xem mục 4) hoặc tái tạo các điều kiện vận hành hay không.

12.1. Bố trí lắp đặt tiêu chuẩn của cách điện kiểu treo hoặc bộ cách điện khi không yêu cầu thử nghiệm xung đóng cắt

Cái cách điện kiểu treo hoặc bộ cách điện phải được treo thẳng đứng bằng dây dẫn đã nối đất hoặc dây dẫn thích hợp khác từ một kết cấu đỡ. Khoảng cách giữa điểm cao nhất của vật liệu kim loại cách điện và kết cấu đỡ không được nhỏ hơn 1m. Không được có vật nào khác ở gần cách điện dưới 1m hoặc 1,5 lần chiều dài của chuỗi cách điện, chọn giá trị lớn hơn. Một đoạn dây dẫn ở dạng thanh hoặc ống kim loại thẳng, nhẵn phải được gắn chặt vào phụ kiện lắp liền ở đầu dưới của cái cách điện kiểu treo sao cho đoạn dây dẫn nằm ngang và khoảng cách từ mái che thấp nhất bằng sứ hoặc thủy tinh tới bề mặt cao nhất của dây dẫn là càng ngắn càng tốt nhưng phải lớn hơn 0,5 lần đường kính của cái cách điện ở vị trí thấp nhất.

Đường kính của ruột dẫn phải khoảng 1,5% chiều dài cái cách điện kiểu treo nhưng không nhỏ hơn 25mm.

Chiều dài của ruột dẫn không nhỏ hơn 1,5 lần chiều dài của chuỗi cách điện và kéo dài về mỗi phía của trục thẳng đứng tối thiểu là 1 m.

Phải thực hiện các phòng ngừa để tránh phóng điện bề mặt từ các đầu mút của ruột dẫn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.2. Bố trí lắp đặt tiêu chuẩn của chuỗi hoặc bộ cách điện khi có yêu cầu thử nghiệm xung đóng cắt

Cái cách điện kiểu treo hoặc bộ cách điện phải được treo thẳng đứng trong bố trí mô phỏng phần cột và xà ngang. Xà ngang được đặt nằm ngang, cái cách điện kiểu treo ở một đầu còn xà đứng mô phỏng thân cột thì ở đầu kia. Xà ngang, xà đứng và dây nối dùng để đỡ cái cách điện kiểu treo đều phải được nối đất. Chiều rộng của mỗi xà nhìn từ cái cách điện kiểu treo phải tối thiểu từ 400mm đến 20% chiều dài của cái cách điện kiểu treo đó. Khoảng cách từ trục của cái cách điện kiểu treo đến xã đứng mô phỏng thân cột phải bằng từ 1,2 đến 1,5 lần chiều dài chuỗi cách điện. Khoảng cách giữa điểm cao nhất của cái cách điện kiểu treo và phần thấp nhất của thanh mô phỏng xà ngang phải xấp xỉ 300mm. Xà đứng mô phỏng thân cột phải kéo dài tối thiểu là hai lần chiều dài của cái cách điện kiểu treo tính từ xà ngang trở xuống.

Một bó gồm hai vật dẫn phụ ở dạng thanh hoặc ống kim loại thẳng và nhẵn phải được gắn vào các phụ kiện lắp liền ở đầu bên dưới của cái cách điện kiểu treo và vuông góc với xà ngang. Hai vật dẫn phụ của bó phải được giữ song song bằng các miếng đệm nằm ngang. Khoảng cách của từng vật dẫn phụ phải bằng một phần mười chiều dài của chuỗi cách điện; bó này phải kéo dài xấp xỉ chiều dài cái cách điện kiểu treo về mỗi phía của trục cái cách điện kiểu treo và đường kính của một vật dẫn phụ phải từ 0,75% đến 1,25% chiều dài chuỗi cách điện.

Để tránh phóng điện bề mặt từ hai đầu của bó, mỗi đầu phải được bảo vệ bằng cơ cấu thích hợp (ví dụ vòng kim loại). Độ cao của ruột dẫn so với mặt đất phải bằng khoảng 1,5 lần chiều dài của chuỗi cách điện, nhưng không nhỏ hơn 6m.

Điện áp thử nghiệm phải được đặt giữa bó ruột dẫn và đất, đấu nối điện áp cao được thực hiện ở một đầu của bó vật dẫn.

Trong quá trình thử nghiệm, không được có bất kỳ vật nào khác ngoài các bộ phận được mô tả trong điều này ở gần một đầu của cái cách điện kiểu treo dưới 1,5 lần chiều dài của chuỗi.

Phải có đầy đủ cái cách điện kiểu treo cùng với các phần được xem là cần kết hợp với cái cách điện kiểu treo và được qui định bởi nhà chế tạo.

CHÚ THÍCH: Đối với các cái cách điện kiểu treo dài hơn 5m, có thể cần sửa đổi một số kích thước chuẩn, cụ thể là số lượng và khoảng cách của ruột dẫn phụ trong bó.

12.3. Bố trí lắp đặt tái tạo điều kiện vận hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Qui mô mà điều kiện vận hành được tái tạo phải có thỏa thuận giữa nhà chế tạo và khách hàng, tính đến tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính năng của cái cách điện.

CHÚ THÍCH: Trong những điều kiện không tiêu chuẩn, các đặc tính có thể khác đáng kể so với các giá trị đo được từ phương pháp lắp đặt tiêu chuẩn.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Thư mục tài liệu tham khảo

TCVN 7998-1, Cái cách điện dùng cho đường dây tải điện trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000 V – Phần 1: Cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều – Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận.

IEC 60437:1973, Radio interference test on high-voltage insulator (Thử nghiệm nhiễm nhiễu tần số rađiô trên cái cách điện điện áp cao).

IEC 60507:1991, Artifical pollution tests on high-voltage insulators to be used on a.c. systems (Thử nghiệm nhiễm bẩn nhân tạo trên cái cách điện cao áp sử dụng trên hệ thống điện xoay chiều)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Định nghĩa

3.1 Cái cách điện kiểu treo

3.2 Bộ cách điện

3.3 Phóng điện bề mặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5 Điện áp phóng điện đánh thủng xung sét trong điều kiện khô 50%

3.6 Điện áp chịu thử tần số công nghiệp trong điều kiện ướt

3.7 Điện áp phóng điện bề mặt tần số công nghiệp trong điều kiện ướt

3.8 Điện áp chịu xung đóng cắt trong điều kiện ướt

3.9 Điện áp phóng điện bề mặt xung đóng cắt trong điều kiện ướt 50%

4 Các giá trị điện mô tả đặc tính cái cách điện kiểu treo hoặc bộ cách điện

5 Yêu cầu chung đối với thử nghiệm điện áp cao

6 Điều kiện khí hậu tiêu chuẩn và hệ số hiệu chỉnh đối với thử nghiệm điện

6.1 Khí hậu chuẩn tiêu chuẩn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 Tham số mưa nhân tạo đối với thử nghiệm ướt

8 Bố trí lắp đặt dùng cho thử nghiệm điện

9 Thử nghiệm điện áp xung sét

10 Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt

11 Thử nghiệm điện áp xung đóng cắt trong điều kiện ướt

12 Phương pháp lắp đặt

12.1 Bố trí lắp đặt tiêu chuẩn của cái cách điện kiểu treo hoặc bộ cách điện khi không yêu cầu thử nghiệm xung đóng cắt

12.2 Bố trí lắp đặt tiêu chuẩn của chuỗi hoặc bộ cách điện khi có yêu cầu thử nghiệm xung đóng cắt

12.3 Bố trí lắp đặt tái tạo điều kiện vận hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7998-2:2009 (IEC 60383 – 2 :1993) về Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 2: Cách điện kiểu treo và bộ cách điện dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.337

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9