Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-3-5:2014 về Thử nghiệm môi trường - Phần 3-5: Tài liệu hỗ trợ

Số hiệu: TCVN7699-3-5:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:29.020, 19.040 Tình trạng: Đã biết

Cỡ

Thể tích

I

Khoảng cách X

mm

X(min.)

mm

Nhỏ

Đến 1 000

L/10

50

Trung bình

1 000 đến 2 000

L/10

100

Lớn

Lớn hơn 2 000

L/10

150

CHÚ THÍCH: Không phải tất cả tủ đều có kết cấu hình lập phương.

3.7. Građien nhiệt độ (temperature gradient)

Chênh lệch lớn nhất về giá trị trung bình, sau khi ổn định, tại thời điểm bất kỳ giữa hai điểm riêng biệt trong không gian làm việc.

3.8. Tốc độ thay đổi nhiệt độ (temperature rate of change)

Tốc độ, tính bằng độ trên phút, chuyển đổi giữa hai nhiệt độ quy định đo tại trung tâm của không gian làm việc.

3.9. Biến đổi nhiệt độ trong không gian (temperature variation in space)

Chênh lệch về giá trị trung bình, sau khi ổn định, tại thời điểm bất kỳ giữa nhiệt độ tại trung tâm của không gian làm việc và tại điểm khác bất kỳ trong không gian làm việc.

Hình 2 - Ví dụ về chênh lệch nhiệt độ

3.10. Nhiệt độ cực trị (temperature extremes)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Đo tính năng của tủ

4.1. Môi trường vùng thử nghiệm

Môi trường xung quanh tủ thử nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến các điều kiện bên trong tủ thử.

Việc xác nhận tính năng của tủ thử nhiệt độ cần được thực hiện trong các điều kiện áp suất tiêu chuẩn.

Các hạng mục sau đây cần được xem xét:

- cần thỏa mãn về nguyên tắc các điều kiện môi trường xung quanh được mô tả trong TCVN 7699-1 (IEC 60068-1);

- không để tủ thử chịu tác động của bức xạ mặt trời trực tiếp;

- không để tủ thử chịu tác động của nhiễu điện từ;

- đặt tủ thử thăng bằng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2. Hệ thống đo nhiệt độ

Cần xác định độ không đảm bảo đo của đầu ra của hệ thống đo bằng cách hiệu chuẩn hệ thống, theo tiêu chuẩn liên quan (xem ISO 10012-1 và ISO 10012-2).

Thông thường, các cảm biến nên là loại điện trở (theo IEC 60751) hoặc là loại cặp nhiệt (theo IEC 60584-1). Thời gian đáp ứng 50 % trong không khí của cảm biến phải nằm giữa 10 s và 40 s. Thời gian đáp ứng của toàn bộ hệ thống cần ngắn hơn 40 s.

Trong một dải nhiệt độ từ -200oC đến +200oC, độ không đảm bảo đo của cảm biến phù hợp với cấp A của IEC 60751.

4.3. Tải thử nghiệm của tủ nhiệt độ

Tất cả các phép đo mô tả dưới đây đều được thực hiện với không gian làm việc trống. Nếu không thể làm trống hoàn toàn tủ thì cần ghi lại điều đó. Để đo với tải thử nghiệm (có hoặc không tỏa nhiệt) xem TCVN 7699-3-7 (IEC 60068-3-7).

4.4. Lắp đặt cảm biến nhiệt độ

Cảm biến đo nhiệt độ được đặt tại mỗi góc và tại trung tâm của không gian làm việc (xem Hình 3, tối thiểu 9 cảm biến). Đối với tủ nhiệt độ lớn hơn 2 000 l, cần đặt các cảm biến bổ sung ở phía trước của trung tâm của mỗi vách (xem Hình 4, tối thiểu 15 cảm biến). Hệ thống đo lường phải được bố trí theo cách để không ảnh hưởng tới phân bố nhiệt độ của tủ thử rỗng.

Ghi lại nhiệt độ đạt được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 3 - Bố trí các cảm biến nhiệt độ không khí đối với tủ nhiệt độ đến 2000 l

 

Hình 4 - Bố trí các cảm biến nhiệt độ không khí bổ sung tối thiểu đối với tủ nhiệt độ lớn hơn 2000 l

Đối với giám sát xác nhận, dữ liệu cần được ghi lại ít nhất một lần trong 1 min. Thiết bị sử dụng để ghi lại các dữ liệu từ các cảm biến giám sát của tủ phải độc lập với hệ thống kiểm soát tủ.

4.5. Xác định tính năng nhiệt độ

4.5.1. Nhiệt độ đạt được, biến động nhiệt độ, biến đổi nhiệt độ trong không gian, građien nhiệt độ

Đầu ra của hệ thống đo nhiệt độ (xem Hình 3 hoặc Hình 4) xác định, sau khi tủ ổn định, nhiệt độ đạt được, biến động nhiệt độ và građien nhiệt độ của không gian làm việc. Cần tính đến độ không đảm bảo đo của hệ thống đo nhiệt độ và dung sai cho phép cần giảm đi một lượng bằng độ lớn của sự không đảm bảo.

4.5.2. Tốc độ thay đổi nhiệt độ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- điều chỉnh tủ xuống nhiệt độ thấp nhất quy định và để tủ ổn định;

- điều chỉnh tủ đến nhiệt độ cao nhất quy định, theo dõi thời gian giữa các điểm 10 % và 90 % của dải nhiệt độ;

- để tủ ổn định ở nhiệt độ cao nhất quy định.

- điều chỉnh tủ xuống nhiệt độ thấp nhất quy định, theo dõi thời gian giữa điểm các điểm 90 % và 10 % của dải nhiệt độ;

Điều này sẽ xác định tốc độ thay đổi nhiệt độ đối với gia nhiệt và làm lạnh, tính bằng oC/min.

Hình 5 - Tốc độ thay đổi nhiệt độ khi gia nhiệt và làm lạnh tủ thử nghiệm

5. Trình tự nhiệt độ tiêu chuẩn

Trình tự thử nghiệm sau đây được coi là mức khuyến cáo tối thiểu để đạt được dữ liệu cần thiết khi xác định tính năng của tủ nhiệt độ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- bắt đầu ở điều kiện môi trường;

- điều chỉnh tủ đến nhiệt độ cao nhất quy định và để tủ ổn định;

- đo tính năng ở nhiệt độ cao nhất;

- điều chỉnh tủ xuống nhiệt độ thấp nhất quy định, theo dõi tốc độ thay đổi và để tủ ổn định;

- đo tính năng ở nhiệt độ thấp nhất;

- điều chỉnh tủ đến nhiệt độ cao nhất quy định, theo dõi tốc độ thay đổi;

- điều chỉnh tủ về điều kiện khí quyển và để tủ ổn định;

- đo tính năng ở điều kiện khí quyển.

6. Tiêu chí đánh giá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Thông tin cần nêu trong báo cáo thử nghiệm tính năng

- Điều kiện khí quyển ở vùng thử nghiệm.

- Cỡ và thể tích của vỏ bọc tủ và không gian làm việc.

- Biến động nhiệt độ và thay đổi nhiệt độ trong không gian và građien nhiệt độ ở mỗi bước ở Điều 5.

- Tốc độ thay đổi nhiệt độ, gia nhiệt và làm lạnh.

- Nhiệt độ cực trị.

- Bất kỳ sai lệch nào nếu có, ví dụ như là sai lệch lớn hơn.

- Tải thử nghiệm nếu có.

- Chi tiết về hệ thống thu thập dữ liệu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Định nghĩa

4. Đo tính năng của tủ

5. Trình tự nhiệt độ tiêu chuẩn

6. Tiêu chí đánh giá

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-3-5:2014 (IEC 60068-3-5:2001) về Thử nghiệm môi trường - Phần 3-5: Tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn - Xác nhận tính năng của tủ nhiệt độ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.778

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47