Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7568-12:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:13.220.20 Tình trạng: Đã biết

Phép thử

Điều

Số hiệu mẫu thử

Tính tái tạo lại

5.2

tất cả các mẫu thử

Khả năng lặp lại

5.3

2

Sự phụ thuộc vào độ thẳng hàng

5.4

1

Biến đi của các thông số cung cấp

5.5

1

Thay đổi nhanh của độ suy giảm

5.6

1

Thay đổi chậm của độ suy gim

5.7

1

Sự phụ thuộc vào chiều dài đường quang

5.8

1

Độ nhạy với đám cháy

5.9

6 và 7

Ánh sáng phân tán

5.10

6

Nóng khô (vận hành)

5.11

3

Lạnh (vận hành)

5.12

3

Nóng m, trng thái n định (vận hành)

5.13

2

Nóng ấm, trạng thái ổn định (khả năng chịu đựng)

5.14

2

Rung (khả năng chịu đựng)

5.15

7

Phóng điện tĩnh điện

5.16

4a

Trường điện từ phát (bức) xạ (vận hành)

5.16

6a

Nhiễu điều khin do trường điện từ (vận hành)

5.16

6a

Tăng đột ngột quá trình chuyển tiếp nhanh (vận hành)

5.16

4a

Tăng vọt điện áp có năng lượng tương đối cao (vận hành)

5.16

6a

Ăn mòn sunfua đioxit (SO2) (khả năng chịu đựng)

5.17

5

Va đập

5.18

1

a Vì lợi ích kinh tế của phép thử, cho phép sử dụng cùng một mu thử cho nhiều hơn một phép thử EMC. Trong trường hợp này, phép thử chức năng trung gian trên mẫu thử dùng cho nhiu hơn một phép thử có thể được loại bỏ và tiến hành phép thử chức năng khi kết thúc trình tự các phép thử. Tuy nhiên nên lưu ý rng trong trường hợp có hư hỏng thì không th nhận biết được phép thử nào đã gây ra hư hng (xem Điu 4 của EN 50130 - 4:2011)

5.1.8  Báo cáo thử

Các kết quả thử phải được báo cáo phù hợp với Điều 6.

5.2  Thử tính tái tạo lại

5.2.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh rằng độ nhạy của đầu báo cháy không thay đổi quá mức từ mẫu thử này đến mẫu thử khác.

5.2.2  Quy trình thử

5.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.2.2.2  Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mỗi một trong các mẫu thử phù hợp với 5.1.5.

5.2.2.3  Tính toán giá trị trung bình của các giá trị ngưỡng kích hoạt và giá trị này được ký hiệu là .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.3  Yêu cầu

5.2.3.1  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.2.3.2 T s của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax:  không được lớn hơn 1,33 và tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt : Cmin không được lớn hơn 1,5.

5.3  Thử tính lặp lại

5.3.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh rằng đầu báo cháy có trạng thái ổn định về độ nhạy của nó ngay sau một số điều kiện báo cháy.

5.3.2  Quy trình thử

5.3.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.3.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.2.4  Cấp điện liên tục cho mẫu thử hoặc gây nhiễu cho chùm tia sáng quang trong 7 d.

5.3.2.5  Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5.

5.3.2.6  Ký hiệu giá trị ngưỡng kích hoạt lớn nhất là Cmax, và giá trị nhỏ nhất là Cmin.

5.3.3  Yêu cầu

5.3.3.1  Không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá trình 7 d thử nghiệm.

5.3.3.2  Cmin không nh hơn 0,4 dB.

5.3.3.3  T số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.4  Thử sự phụ thuộc vào độ thẳng hàng

5.4.1  Mục tiêu của thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.2  Quy trình thử

5.4.2.1  Với sự thỏa thuận của nhà sản xuất, có thể thực hiện phép thử này ở ngoài các giới hạn của điều kiện khí quyển tiêu chuẩn của 5.1.1.

5.4.2.2  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5 4.2.3 Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.4.2.4  Thực hiện các quy trình sau cho mỗi bộ phận đối lập trong khi giữ cho bộ phận khác đứng yên.

a. Quay bộ phận theo chiều kim đồng hồ xung quanh đường trục thẳng đứng với tốc độ (0,3 ± 0,05) °/min tới độ không thẳng hàng về góc lớn nhất do nhà sản xuất công bố phù hợp với 8.2a. Sau 2 min ở vị trí này, đặt một bộ lọc có chỉ số 6 dB trong đường quang.

b. Tháo bộ lọc, đặt lại đầu báo cháy và tiếp tục quay tới khi phát ra một tín hiệu báo cháy hoặc báo tín hiệu báo lỗi.

c. Quay bộ phận về vị trí ban đầu, đặt lại đầu báo cháy và ổn định hóa đầu báo cháy.

d. Lặp lại quy trình được mô tả trong a, b, và c nhưng quay bộ phận theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.3  Yêu cầu

5.4.3.1  Mẫu thử không được phát ra một tín hiệu báo lỗi hoặc một tín hiệu báo cháy trong khi đang quay theo các chiều được quy định trong phạm vi các dung sai góc do nhà sản xuất công bố [xem 8.2a].

5.4.3.2  Mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong khoảng thời gian không nhiều hơn 30 s sau khi đưa bộ lọc vào được quy định trong 5.4.2.2.

5.4.3.3  Ghi lại góc nhỏ nhất tại đó một tín hiệu báo lỗi hoặc tín hiệu báo cháy được phát ra vượt quá góc lớn nhất do nhà sản xuất công bố phù hợp với B.2.a.

5.5  Thử biến đổi của các thông số cung cấp

5.5.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh rằng trong các phạm vi quy định của các thông số cung cấp (ví dụ, điện áp), độ nhạy của đầu báo cháy không phụ thuộc quá mức vào các thông số này.

5.5.2  Quy trình thử

5.5.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.2.3  Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5 tại các giá trị giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi, thông s cung cấp (ví dụ, điện áp) do nhà sản xuất quy định.

5.5.2.4  Ký hiệu giá trị ngưỡng kích hoạt lớn nhất là Cmax và giá trị nhỏ nhất là Cmin.

5.5.2.5  Đối với một vài đầu báo cháy, thông số cung cấp có liên quan ch có thể là điện áp một chiều (DC) được đặt vào đầu báo cháy. Đối với các đầu báo cháy khác (ví dụ, đầu báo cháy mô phng tín hiệu có thể lập được địa ch) có thể cần phải xem xét đến các mức tín hiệu và đnh mức thời gian của tín hiệu. Nếu cần thiết, nhà sản xuất có thể được yêu cầu cung cấp thiết bị cấp điện thích hợp để cho phép thay đổi được các thông số cung cấp theo yêu cầu.

5.5.3  Yêu cầu

5.5.3.1  Cmin không được nh hơn 0,4 dB.

5.5.3.2  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.6  Thử thay đổi nhanh của độ suy giảm

5.6.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh rằng đầu báo cháy phát ra các tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi trong thời gian chp nhận được sau khi có sự tăng nhanh và đột ngột của độ suy giảm chùm tia sáng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.6.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.6.2.3  Các bộ suy giảm sau:

a. Bộ suy giảm A: 6 dB;

b. Bộ suy giảm B:  dB;

5.6.2.4  Đặt bộ suy giảm A trên đường quang. Thời gian đặt bộ suy giảm A trên đường quang không được vượt quá 1 s. Giữ bộ suy giảm A tại chỗ trong thời gian 40 s.

5.6.2.5  Tháo bộ suy giảm A, đặt lại đầu báo cháy và đặt bộ suy giảm B trên đường quang. Thời gian đặt bộ suy giảm B trên đường quang không được vượt quá 1 s. Giữ bộ suy giảm B tại chỗ trong khoảng thời gian 70 s.

5.6.3  Yêu cầu

5.6.3.1  Mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian không quá 30 s sau khi đưa bộ suy giảm A vào giữa các bộ phận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7  Thử thay đổi chậm của độ suy giảm

5.7.1  Mục tiêu ca thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm này là chng minh rằng đầu báo cháy có thể phát hiện được một đám cháy phát triển chậm mặc dù có quá trình bù cho các ảnh hưởng của sự nhiễm bẩn đối với các bộ phận quang học.

5.7.2  Quy trình thử

5.7.2.1  Điều chỉnh mu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.7.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.7.2.3  Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5 những thay đổi độ suy giảm liên tục hoặc từng bước phù hợp với độ phân giải nhỏ nhất của độ suy giảm trong Bảng B.1 (xem Phụ lục B) với tốc độ trung bình /4dB/h, trong đó  là các giá trị ngưỡng kích hoạt trung bình đo được trong phép thử tính tái tạo lại.

5.7.2.4  Ký hiệu giá trị lớn hơn của các giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.7.3  Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7.3.2  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.8  Thử sự phụ thuộc vào chiều dài đường quang

5.8.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh rằng ngưỡng kích hoạt của đầu báo cháy không thay đổi một cách đáng kể khi được thử trên chiều dài đường quang nhỏ nhất và lớn nhất do nhà sản xuất công bố.

5.8.2  Quy trình thử

5.8.2.1  Với sự thỏa thuận của nhà sản xuất, có thể thực hiện phép thử này vượt ra ngoài các giới hạn của các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn của 5.1.1.

5.8.2.2  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.8.2.3  Lắp đặt mẫu th phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.8.2.4  Đo giá trị ngưỡng kích hoạt của mẫu thử một lần phù hợp với 5.1.5 ở các khoảng cách ly nhỏ nhất và lớn nhất phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.3  Yêu cầu

5.8.3.1  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.8.3.2  Tỷ s của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.9  Thử độ nhạy với đám cháy

5.9.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm này là chứng minh rằng đầu báo cháy có đủ độ nhạy đối với một phổ rộng của các kiểu khói như đã yêu cầu cho ứng dụng chung trong các hệ thống phát hiện đám cháy dùng cho các tòa nhà.

5.9.2  Quy trình thử

5.9.2.1  Nguyên lý thử

Các mẫu thử được lắp đặt trong một phòng thử đám cháy tiêu chuẩn (xem Ph lục C) và được phơi ra trước một loạt các đám cháy thử được thiết kế để tạo khói tiêu biểu cho một phổ rộng các kiểu khói và trạng thái của dòng khói.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.9.2.2.1  Cho các mẫu thử phơi ra trước bốn đám cháy thử TF2 đến TF5. Kiểu, s lượng và bố trí nhiên liệu cũng như phương pháp đốt cháy được quy định trong các Phụ lục D đến G cho mỗi đám cháy thử cùng với các điều kiện kết thúc phép thử và các giới hạn yêu cầu của đường cong profin.

5.9.2.2.2  Để cho mỗi đám cháy thử có hiệu lực, sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong profin của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các giới hạn quy định, đến thời gian khi tất c các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy hoặc đạt tới điều kiện kết thúc phép thử, ly điều kiện nào xy ra sớm hơn. Nếu các điều kiện này không được đáp ứng thì phép thử không có hiệu lực và phải được lặp lại. Cho phép và có thể là cần thiết, điều chỉnh số lượng, trạng thái (ví dụ, độ ẩm) và sự bố trí nhiên liệu để thu được đám cháy thử có hiệu lực. Phương trình của đường cong m đối với y được cho trong Phụ lục H.

5.9.2.3  Lắp đặt mẫu thử

5.9.2.3.1  Điều chỉnh độ nhạy tới độ nhạy thấp nhất được khuyến ngh dùng cho khoảng cách ly được áp dụng như đã ch dẫn trong các dữ liệu của nhà sản xuất.

5.9.2.3.2  Bt cứ sự điều chỉnh nào đối với chiều dài đường quang hoặc độ thẳng hàng phải được thực hiện phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

5.9.2.3.3  Nếu kích thước của phòng thử không cho phép thử đầu báo cháy ở khoảng cách ly lớn nhất đã quy định của nó thì nên sử dụng phương pháp đã được thỏa thuận với nhà sản xuất (ví dụ, sử dụng các bộ suy giảm) để mô phỏng khong cách ly đã quy định.

5.9.2.3.4  Lắp đặt hai mẫu thử (số 6 và số 7) trên trần phòng thử ở cùng được chỉ định (xem Phụ lục C) phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

5.9.2.3.5  Đấu nối mỗi mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp của nó như đã quy định trong 5.1.3 và cho mẫu thử ổn định hóa trong trạng thái yên lặng trước khi bắt đầu mỗi đám cháy thử.

5.9.2.3.6  Các đầu báo cháy có cải tiến về mặt động lực học độ nhạy của chúng đáp ứng với thay đổi của các điều kiện môi trường có thể yêu cầu các quy trình đặt lại chuyên dùng và/ hoặc các thời gian ổn định hóa. Hướng dẫn của nhà sản xuất nên chú ý đến các trường hợp này để bảo đảm cho trạng thái của các đầu báo cháy tại lúc bắt đầu mỗi phép thử là đại diện cho trạng thái yên lặng bình thường của chúng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐIỀU QUAN TRỌNG: Tính ổn định của không khí và nhiệt độ có ảnh hưởng đến dòng khói trong phòng. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các đám cháy thử tạo ra lực nâng thấp trong dòng khí nóng hội tụ của khói (ví dụ TF2 và TF3). Do vậy độ chênh lệch giữa nhiệt độ gần sàn và trần nên < 2 °C và nên tránh sử dụng các nguồn nhiệt cục bộ có thể gây ra các dòng đối lưu (ví dụ, các nguồn ánh sáng và các bộ sấy nóng). Nếu cần thiết phải có người trong phòng tại lúc bắt đầu của đám cháy thử thì họ nên rời khỏi phòng càng sớm càng tốt để tạo ra sự nhiễu loạn của không khí ở mức ti thiểu.

5.9.2.4.1  Trước khi thử:

a. Thông gió phòng thử với không khí sạch tới khi không còn khói để có thể đạt được các điều kiện đã cho ở bên dưới;

b. Làm sạch mẫu thử và bất cứ bộ suy giảm nào phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo của nhà sản xuất.

5.9.2.4.2  Tắt hệ thống thông gió và đóng kín tất cả các cửa ra vào, cửa sổ và các lỗ hở khác. Sau đó, cho không khí trong phòng thử ổn định hóa và đạt được các điều kiện sau trước khi bắt đầu phép thử:

- Nhiệt độ không khí. T: (23 ± 5) °C

- Chuyển động của không khí (gió): không đáng kể

- Mật độ của khói (ion hóa) y < 0,05

- Mật độ của khói (quang học) m < 0,02 dB/m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.9.2.5.1  Trong quá trình của mỗi đám cháy thử, ghi lại các thông số của đám cháy trong Bảng 2 dưới dạng một hàm số của thời gian từ lúc bắt đầu phép thử. Ghi lại mỗi thông số một cách liên tục hoặc ít nhất là một lần trong một giây.

Bng 2 - Các thông số của đám cháy

Thông s

Ký hiệu

Đơn v

Độ thay đổi nhiệt độ

∆T

K

Mt độ khói (ion hóa)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

không thứ nguyên

Mật độ khói (quang học)

m

dB/m

5.9.2.5.2  Tín hiệu báo cháy do thiết bị cấp điện và giám sát đưa ra phải được ly làm chỉ báo cho sự đáp ứng của mẫu thử đối với đám cháy thử.

5.9.2.5.3  Ghi lại thời gian đáp ứng (tín hiệu báo cháy) của mỗi mẫu thử cùng với ∆Ta, ya và ma, các thông số của đám cháy thử tại thời điểm đáp ứng. Bỏ qua độ nhạy của tín hiệu báo cháy khói sau khi kết thúc điều kiện của phép thử.

5.9.3  Yêu cầu

Cả hai mẫu thử phải phát ra một tín hiệu báo cháy, trong mỗi đám cháy thử, ở ma < 0,7 dB/m.

5.10  Thử ánh sáng phân tán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng miễn nhiễm của đầu báo cháy đối với ánh sáng phân tán phát ra từ các nguồn ánh sáng nhân tạo.

5.10.2  Quy trình thử

5.10.2.1  Thiết bị thử

Thiết bị thử thường phải phù hợp với Phụ lục I. Phép thử phải được tiến hành phù hợp với 5.10.2.2 đến 5.10.2.4.

5.10.2.2  Trạng thái mẫu thử trong quá trình n đnh hóa

5.10.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.10.2.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3 trong 1 h trước khi thử.

5.10.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng quy trình thử sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Các đèn sợi đốt: được bật trong 10 s và tắt trong 10 s, 20 lần;

c. Các đèn huỳnh quang {(nhiệt độ màu 6500 K): được bật trong 10 s và tắt trong 10 s, 20 lần;

d. Các đèn sợi đốt và huỳnh quang 6500 K: được bật trong 2 h;

e. Các đèn huỳnh quang (nhiệt độ màu 5000 K): được bật trong 10 s và tắt trong 10 s, 20 lần;

f. Đèn sợi đốt và huỳnh quang 5000 K: được bật trong 2 h.

5.10.2.4  Các phép đo trong quá trình ổn đnh hóa

5.10.2.4.1  Sau khi kết thúc giai đoạn 5.10.2.3d và sau khi kết thúc giai đoạn 5.10.2.3f và với các đèn được bật, đo giá trị ngưỡng kích hoạt phù hợp với 5.1.5 nhưng với các điều kiện của Phụ lục I.

5.10.2.4.2  Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.10.3  Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.10.3.2  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.10.3.3  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.11  Thử nóng khô (vận hành)

5.11.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh đầu báo cháy vận hành đúng ở các nhiệt độ môi trường cao có thể xảy ra trong các khoảng thời gian ngắn trong môi trường làm việc.

5.11.2  Quy trình thử

5.11.2.1  Viện dẫn

Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), phép thử Bb và 5.11.2.2 đến 5.11.2.6.

5.11.2.2  Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.11.2.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.11.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau:

- Nhiệt độ: bắt đầu ở nhiệt độ ban đầu (23 ± 5) °C, tăng nhiệt độ không khí tới (55 ± 2) °C;

- Thời gian: duy trì nhiệt độ này trong 16 h.

CHÚ THÍCH: Phép thử Bb quy định tc thay đổi nhiệt độ < 1 °C/min đối với các quá trình chuyển tiếp tới nhiệt độ ổn định hóa và từ nhiệt độ ổn định hóa.

5.11.2.4  Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi nào..

5.11.2.5  Các phép đo trung gian

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.11.2.6  Các phép đo lần cuối

5.11.2.6.1  Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo ngưỡng kích hoạt phù hợp với 5.1.5.

5.11.2.6.2  Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.11.3  Yêu cầu

5.11.3.1  Không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong suốt quá trình ổn định hóa.

5.11.3.2  Đầu báo cháy phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian không vượt quá 30 s sau khi đưa toàn bộ bộ lọc được quy định trong 5.11.2.5.

5.11.3.3  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.11.3.4  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.12  Thử lạnh (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng vận hành đúng của đầu báo cháy ở các nhiệt độ môi trường xung quanh thấp thích hợp với môi trường làm việc dự định.

5.12.2  Quy trình thử

5.12.2.1  Viện dẫn

Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), phép thử Ab và 5.11.2.2 đến 5.11.2.6.

5.12.2.2  Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

5.12.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.12.2.2.2  Lp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.12.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thời gian: 16 h.

CHÚ THÍCH: Phép thử Ab quy định tc thay đổi nhiệt độ < 1 °C/min cho quá trình chuyn tiếp tới nhit độ ổn định hóa và từ nhiệt độ ổn định hóa.

5.12.2.4  Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bt cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.12.2.5  Các phép đo trung gian

Tại lúc kết thúc khoảng thời gian ổn định hóa, trong khi mẫu thử vẫn còn ở trong môi trường n định hóa, đặt một bộ lọc có chỉ số 6 dB vào đường quang.

5.12.2.6  Các phép đo lần cuối

5.12.2.6.1  Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo ngưỡng kích hoạt phù hợp với 5.1.5.

5.12.2.6.2  Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.12.3.1  Không có tín hiệu cảnh báo và tín hiệu cảnh báo lỗi được đưa ra trong quá trình ổn định hóa.

5.12.3.2  Đầu báo cháy phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian không vượt quá 30 s sau khi đưa toàn bộ bộ lọc được quy định trong 5.12.2.5.

5.12.3.3  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.12.3.4  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.13  Thử nóng ẩm, trạng thái ổn định (vận hành)

5.13.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chng minh khả năng vận hành đúng của đầu báo cháy ở độ ẩm tương đối cao (không có ngưng tụ) có thể xảy ra trong các khoảng thời gian ngắn trong môi trường làm việc đã dự định.

5.13.2  Quy trình thử

5.13.2.1  Viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.13.2.2  Trạng thái mẫu thử trong quá trình n đnh hóa

5.13.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất

5.13.2.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.13.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau:

- Nhiệt độ: (40 ± 2) °C;

- Độ m tương đối: (93 ± 3) %;

- Thời gian: 4 d.

5.13.2.4  Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.13.2.5  Các phép đo lần cuối

5.13.2.5.1  Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo ngưỡng kích hoạt phù hợp với 5.1.5.

5.13.2.5.2  Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.13.3  Yêu cầu

5.13.3.1  Không có tín hiệu cảnh báo và tín hiệu cảnh báo lỗi phát ra trong quá trình ổn định hóa.

5.13.3.2  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.13.3.3  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.14  Thử nóng ẩm, trạng thái ổn định (khả năng chịu đựng)

5.14.1  Mục tiêu của thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.14.2  Quy trình thử

5.14.2.1  Viện dẫn

Phép thử phải được tiến hành phù hợp với TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), phép thử Cab và 5.14.2.2 đến 5.14.2.4.

5.14.2.Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

5.14.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất

5.14.2.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2. Không cấp điện cho mẫu thủ trong quá trình ổn định hóa.

5.14.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau:

- Nhiệt độ: (40 ± 3) °C;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thời gian: 21 d.

5.14.2.4  Các phép đo lần cuối

5.14.2.4.1  Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn, đo độ nhạy ngưỡng phù hợp với 5.1.5.

5.14.2.4.2  Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.14.3  Yêu cầu

5.14.3.1  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.14.3.2  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.15  Thử rung, hình sin (khả năng chịu đựng)

5.15.1  Mục tiêu của thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.15.2  Quy trình thử

5.15.2.1  Viện dẫn

Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), phép thử Fc và 5.15.2.2 đến 5.15.2.4.

5.15.2.2  Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

5.15.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.15.2.2.2  Lắp đặt mỗi bộ phận (bộ phận nọ sau bộ phận kia hoặc cùng nhau) phù hợp với 5.1.2. Không cấp điện cho bộ phận được thử trong quá trình ổn định hóa.

5.15.2.2.3  Tác động rung vào mỗi một trong ba trục vuông góc với nhau một cách lần lượt sao cho một trong ba trục vuông góc với đường trục lắp đặt bình thường của mẫu thử.

5.15.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Biên độ gia tốc: 10 m/s2 (≈1,0gn);

- Số trục: 3;

- Tốc độ quét: 1 octa/min;

- Số chu kỳ quét: 20/ trục.

5.15.2.4  Các phép đo lần cuối

5.15.2.4.1  Sau khi ổn định hóa, đo ngưỡng đo kích hoạt phù hợp với 5.1.5.

5.15.2.4.2  Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép th này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax Và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.15.3  Yêu cầu

5.15.3.1  Cmin không được nhỏ hơn 0,4dB.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.16  Thử tính miễn nhiễm điện từ (EMC) (vận hành)

5.16.1  Tiến hành các phép thử tính miễn nhiễm tương thích điện t như quy định trong EN 50130-4:

a. Phóng tĩnh điện;

b. Trường điện từ phát (bức) xạ;

c. Nhiễu điều khiển do trường điện từ;

d. Tăng đột ngột quá trình chuyn tiếp nhanh;

e. Tăng vọt điện áp có năng lượng tương đối cao.

5.16.2. Đối với các phép thử này, phải áp dụng các tiêu chí về sự phù hợp như quy định trong EN 50130-4 và các tiêu chuẩn sau:

a. Phép thử chức năng đòi hỏi các phép đo ban đầu và cuối cùng phải như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

b. Điều kiện vận hành yêu cầu phải theo quy định trong 5.1.3.

c. Các tiêu chí chấp nhận đối với phép thử chức năng sau khi ổn định hóa phải như sau:

- Trong trường hợp các bộ phận đối lập có máy phát và máy thu riêng biệt, Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB; trong trường hợp các bộ phận đối lập có máy thu - phát và gương phản xạ, Cmin không được nhỏ hơn 0,2 dB.

- Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.17  Thử ăn mòn sunfua dioxit SO2 (khả năng chịu đựng)

5.17.1  Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của đầu báo cháy chịu được các tác động ăn mòn sunfua dioxit, một chất nhiễm bẩn của khí quyển.

5.17.2  Quy trình thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng thiết bị thử và thực hiện quy trình thử như đã quy định trong IEC 60068-2-42, phép thử Kc và 5.17.2.2 đến 5.17.2.4.

5.17.2.2  Trạng thái mẫu thử trong quá trình n định hóa

5.17.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất

5.17.2.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2. Không cấp điện cho mẫu thử trong quá trình ổn định hóa, nhưng trang bị cho mẫu thử các dây dẫn bằng đồng không mạ thiếc có đường kính thích hợp được đấu nối với số lượng thích hợp các đầu nối để cho phép thực hiện các phép đo lần cuối mà không phải tạo thêm các đầu nối cho mẫu thử.

5.17.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau:

- Nhiệt độ: (25 ± 2) °C;

- Độ m tương đối: (93 ± 3 )%;

- Nồng độ SO2: (25 ± 5) μl/l;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.17.2.4  Các phép đo lần cui

5.17.2.4.1  Ngay sau khi ổn định hóa, mẫu thử phải được sấy khô trong khoảng thời gian 16 h tại (40 ± 2) °C, độ ẩm tương đối < 50 %, theo sau là khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn.

5.17.2.4.2  Sau khoảng thời gian phục hồi, đo ngưỡng kích hoạt như đã mô tả trong 5.1.5.

5.17.2.4.3  Ký hiệu giá trị ln hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax và giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.17.3  Yêu cầu

5.17.3.1  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB.

5.17.3.2  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

5.18  Thử va đập (vận hành)

5.18.1  Mục tiêu của th nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.18.2  Quy trình thử

5.18.2.1  Thiết bị thử

Thiết bị thử phải được tiến hành phù hợp với IEC 60068-2-75 và 5.18.2.2 đến 5.18.2.5.

5.18.2.2  Trạng thái mu thử trong quá trình ổn định hóa

5.18.2.2.1  Điều chỉnh mẫu thử tới độ nhạy cao nhất.

5.18.2.2.2  Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.2 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp phù hợp với 5.1.3.

5.18.2.3  Ổn định hóa

Áp dụng điều kiện ổn định hóa sau:

- Năng lượng va đập: (0,5 ± 0,04) J;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.18.2.3.2  Tác động va đập lần lượt vào mỗi đim trên mỗi bộ phận được xem là dễ bị hư hỏng cơ học có thể ảnh hưởng xu đến sự vận hành đúng của đầu báo cháy, tới tối đa là 20 điểm trên mỗi bộ phận (ví dụ, các thấu kính, các cửa sổ và cơ cu được sử dụng để điều chnh độ thẳng hàng có thể được xem là dễ b hư hng). Không tác động va đập vào hai điểm cách nhau một khoảng nhỏ hơn 20 mm.

5.18.2.2.3  Cần chú ý bảo đảm cho các kết quả từ một loạt ba va đập không ảnh hưởng đến các loạt tiếp sau. Trong trường hợp có nghi ngờ về ảnh hưởng của các va đập trước đây thì không cần để ý đến khuyết tật và tác động thêm ba va đập nữa vào cùng một vị trí trên một mẫu thử mới.

5.18.2.4  Giám sát trong quá trình ổn định hóa

Vị trí đưa thiết bị va đập vào hoạt động không che tối chùm tia sáng quang, giám sát mẫu thử để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.18.2.5  Các phép đo lần cuối

5.18.2.5.1  Sau khi ổn định hóa, đo ngưỡng đo kích hoạt phù hợp với 5.1.5.

5.18.2.5.1  Ký hiệu giá trị lớn hơn của giá trị ngưỡng kích hoạt đo được trong phép thử này và giá trị đo được đối với cùng một mẫu thử trong phép thử tính tái tạo lại là Cmax giá trị nhỏ hơn là Cmin.

5.18.3  Yêu cầu

5.18.3.1  Không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra trong quá trình ổn định hóa, trừ khi chùm tia sáng bị che tối bởi thiết bị va đập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.18.3.3  Tỷ số của các giá trị ngưỡng kích hoạt Cmax: Cmin không được lớn hơn 1,6.

6  Báo cáo thử

Báo cáo thử phải có ít nhất là các thông tin sau

a. Nhận biết đầu báo cháy được thử.

b. Viện dẫn tiêu chuẩn này (TCVN 7568-12 (ISO 7240 -12)].

c. Đánh giá các yêu cầu trong Điều 4.

d. Các kết quả thử được quy định trong Điu 5.

1) Các giá trị ngưỡng kích hoạt riêng và các giá trị ngưỡng kích hoạt nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình cộng, khi thích hợp;

2) Khoảng thời gian ổn định hóa và môi trường ổn định hóa;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Các chi tiết về thiết bị cấp điện và giám sát và các tiêu chí báo cháy.

e. Đánh giá các yêu cầu ghi nhãn được quy định trong Điều 7.

f. Đánh giá các yêu cầu về dữ liệu được quy định trong Điều 8.

g. Các chi tiết về bt cứ sai lệch nào so với tiêu chuẩn này hoặc so với các tiêu chuẩn quốc tế được viện dẫn và các chi tiết về bất cứ hoạt động nào được xem là tùy chọn.

7  Ghi nhãn

7.1  Mỗi đầu báo cháy phải được ghi nhãn rõ ràng với các thông tin sau.

a. Viện dẫn tiêu chuẩn này [nghĩa là TCVN 7568-12 (ISO 7240 -12)].

b. Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.

c. Ký hiệu của mẫu (model) (chữ hoặc số).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e. Một số dấu hiệu hoặc mã (ví dụ, số loạt hoặc mã của lô) nhờ đó má nhà sản xuất có thể nhận biết ít nhất là ngày hoặc lô và địa điểm sản xuất, và số phiên bn của bất cứ phần mềm nào có trong đầu báo cháy.

7.2  Đối với các đầu báo cháy tháo lắp được, phần đầu của đầu báo cháy phải được ghi nhãn a, b, c và e và phần đế phải được ghi nhãn ít nhất là c và d.

7.3  Thông tin tương ứng với c phải được ghi nhãn rõ ràng trên mỗi gương phản xạ.

7.4  Khi bất cứ nhãn nào được ghi trên thiết bị sử dụng các biểu tượng hoặc chữ viết tắt không thông dụng thì các biểu tượng hoặc chữ viết tắt này phải được giải thích trong các dữ liệu được cung cấp cùng với thiết bị.

7.5  Nhãn được ghi phải nhìn thy được trong quá trình lắp đặt đầu báo cháy và phải tiếp cận được trong quá trình bảo dưỡng.

7.6  Không được ghi nhãn trên các vít hoặc các chi tiết có thể tháo ra được một cách dễ dàng.

8  Dữ liệu

8.1  Các đầu báo cháy phải được cung cấp đ các dữ liệu về kỹ thuật, lắp đặt và bảo dưỡng để có thể lắp đặt và vận hành đúng các đầu báo cháy hoặc, nếu các dữ liệu này không được cung cp cùng với mỗi đầu báo cháy thì viện dẫn tờ dữ liệu thích hợp phải được cho trên cùng hoặc cùng với mỗi đầu báo cháy.

8.2  Để có thể vận hành đúng các đầu báo cháy, các dữ liệu này nên mô tả các yêu cầu về xử lý đúng các tín hiệu từ đầu báo cháy và bao gồm ít nhất là các yêu cầu sau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Giá trị ngưỡng kích hoạt của đầu báo cháy tính bằng dB phải được công bố nếu giá trị ngưỡng kích hoạt có thể được điều chnh, các giá trị ngưỡng kích hoạt nh nhất và lớn nhất và bất cứ sự chnh đặt nào của trạng thái độ nhạy không tuân theo tiêu chuẩn này.

c. Khoảng cách ly nhỏ nhất và lớn nhất.

d. Phân loại đầu báo cháy.

8.3  Đối với các đầu báo cháy có phương tiện để điều chnh tại hiện trường giá trị độ nhạy của chúng thì các dữ liệu này phải mô tả phương pháp lập trình (ví dụ, bằng lựa chọn một vị trí công tắc trên đầu báo cháy hoặc một xác lập từ menu trong trung tâm báo cháy).

8.4  Các dữ liệu cho lắp đặt và bảo dưỡng phải bao gồm viện dn một phương pháp thử tại hiện trường để bảo đm rằng các đầu báo cháy vận hành đúng khi đã lắp đặt.

CHÚ THÍCH: Các tổ chức có thể yêu cầu thông tin bổ sung chứng nhn rằng các đầu báo cháy do nhà sản xuất chế tạo ra tuân th theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.1  Nguyên lý bù cho sai lệch của đầu báo cháy

A.1.1  Một đầu báo cháy đơn vận hành bằng cách so sánh tín hiệu từ bộ cảm biến với một ngưỡng tín hiệu cố định (ngưỡng báo cháy). Khi tín hiệu của bộ cảm biến đạt tới ngưỡng báo cháy, đầu báo cháy phát ra một tín hiệu báo cháy. Mật độ khói tại đó phát ra tín hiệu báo cháy là giá trị ngưỡng kích hoạt đối với đầu báo cháy. Trong đầu báo cháy đơn này, ngưỡng báo cháy được cố định và không phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của tín hiệu cảm biến với thời gian.

A.1.2  Như đã biết, tín hiệu của bộ cảm biến trong không khí sạch có thể thay đổi theo tuổi thọ của đầu báo cháy. Các thay đổi này có thể là do, ví dụ, sự nhiễm bẩn của buồng cảm biến bởi bụi hoặc do các tác động khác trong thời gian dài như sự già hóa của bộ cảm biến. Sai lệch này theo thời gian có thể dẫn đến độ nhạy tăng và cuối cùng là các tín hiệu báo cháy gi.

A.1.3  Vì thế, có th sẽ có ích nếu thực hiện việc bù cho sai lệch của đầu báo cháy để duy trì giá trị ngưỡng kích hoạt ở mức không thay đổi theo thời gian. Để đạt được mục đích này, giả thử rằng có th đạt được quá trình bù bằng cách tăng ngưỡng báo cháy đ điều chỉnh một số hoặc toàn bộ sai lệch trong tín hiệu ra của bộ cảm biến.

A.1.4  Bất cứ sự bù sai lệch nào cũng sẽ làm giảm độ nhạy của đầu báo cháy đối với các thay đổi chậm trong tín hiệu ra của bộ cảm biến cho dù các thay đổi này là do sự tăng lên thực, nhưng từ từ của mức khói gây ra. Mục tiêu của 5.7 và phụ lục này là bảo đảm rằng quá trình bù không làm giảm độ nhạy đối với một đám cháy phát triển chậm tới mức độ không chấp nhận được

A.1.5  Về mục đích của 5.7 và phụ lục này, gi sử rằng sự phát triển của bất cứ đám cháy nào có thể gây ra nguy him nghiêm trọng đến đời sống hoặc tài sản sao cho tín hiệu ra của bộ cảm biến thay đổi ở mức ti thiểu là 25% giá trị ngưỡng kích hoạt ban đầu không được bù của đầu báo cháy, Asr,u trong một giờ. Tại tốc độ nhỏ nhất để áp dụng đặc tính này, ví dụ 0,25 Asr,u trên một giờ, thời gian tối đa cho báo cháy không có bù là 4 h. độ nhạy (sự đáp ứng) đối với các tốc độ thay đổi nhỏ hơn 0,25 Asr,u trên giờ không được quy định trong 5.7 và phụ lục này, và do đó không có yêu cầu đối với đầu báo cháy phải đáp ứng các tốc độ thay đổi chậm hơn này.

A.1.6  Để không hạn chế biện pháp thực hiện việc bù sai lệch cho đầu báo cháy, 5.7 ch yêu cầu thời gian để báo cháy đối với tất cả các tốc độ thay đổi lớn hơn 0,25 Asr,u trên giờ không được vượt quá 1,6 x thời gian để báo cháy nếu không có quá trình bù. Như vậy, ở tốc độ nhỏ nhất để áp dụng đặc tính này, ví dụ 0,25 Asr,u trên giờ, thời gian tối đa để báo cháy đối với một thiết bị báo cháy có bù là 1,6 x 4h hoặc 6,4 h.

A.2  Sự bù tuyến tính

A.2.1  Nếu ngưỡng báo cháy tăng lên theo thời gian dưới dạng tuyến tính ứng với độ tăng của tín hiệu bộ cảm biến và nếu mức bù không bị hạn chế thì tốc độ bù lớn nhất cho phép được biểu thị bằng Ath,u trên giờ như đã ch ra trên Hình A.1 được mô tả bằng công thức (A.1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(A.1)

A.2.2   tốc độ bù này, tín hiệu ra của bộ cảm biến đạt tới ngưỡng bù một cách chính xác là 6,4 h.

CHÚ DN:

X

thời gian t, được biểu thị bằng giờ

Y

ngưỡng báo cháy có liên quan tới Asr,u

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

tín hiệu ra của bộ cảm biến, 0,25 Asr,u trên giờ

Hình A.1 - Sự bù tuyến tính - trường hp giới hạn

A.3  Bù theo từng nc

Vì đã được giả thiết ở trên rằng ngưỡng báo cháy được bù tuyến tính và liên tục cho nên không cần thiết phải xác định quá trình bù là tuyến tính hoặc liên tục. Ví dụ, sự điều chnh từng nấc đã ch ra trên Hình A.2 cũng được đáp ứng các yêu cầu vì trong trường hợp này, một tín hiệu báo cháy đạt được trong 6h, giá trị này nhỏ hơn giá trị giới hạn 6,4 h.

CHÚ DN:

X

thời gian t, được biu th bằng giờ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ngưỡng báo cháy có liên quan tới Asr,u

1

ngưỡng báo cháy cho bù theo từng nấc

2

tín hiệu ra của bộ cảm biến, 0,25 Asr,u trên giờ

Hình A.2 - Sự bù theo từng nấc - trường hợp giới hạn

A.4  Bù ở tốc độ cao

Không cần thiết phải giới hạn tc độ bù ở 0,094 Asr,u trên giờ nếu tổng số mức bù được hạn chế tới 0,6 Asr,u. Tốc độ bù tương đối nhau được cân bằng bởi tốc độ bù chậm hơn hoặc tốc độ bù không (zero) như đã chỉ ra trên Hình A.3 cũng đáp ứng yêu cầu cần đạt được điều kiện báo cháy trong 6,4 h hoặc ít hơn. Trong trường hợp này, tốc độ bù lớn nhất chỉ được giới hạn bởi các yêu cầu của các đám cháy thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

thời gian t, được biểu thị bằng giờ

Y

ngưỡng báo cháy có liên quan tới Asr,u

1

ngưỡng báo cháy được bù tốc độ cao có phạm vi được giới hạn

2

tín hiệu ra của bộ cảm biến, 0.25 Asr,u trên giờ

Hình A.3 - Sự bù ở tốc độ cao, có phạm vi được giới hạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.5.1  Các yêu cầu của 5.7 cho phép tự do xem xét các biện pháp bù cho các thay đổi chậm trong độ nhạy của đầu báo cháy. Tuy nhiên có thể nhận thấy rằng trong một đầu báo cháy thực, phạm vi trên đó tín hiệu ra của bộ cảm biến có quan hệ tuyến tính với khói (hoặc yếu tố kích thích khác tương đương với khói) là có giới hạn. Nếu phạm vi bù đưa tín hiệu ra của bộ cảm biến vào trong vùng không tuyến tính này thì độ nhạy của đầu báo cháy có thể suy giảm tới mức không thể chấp nhận được.

A.5.2  Để làm ví dụ, có thể xem xét một đầu cháy có đặc tính truyền tín hiệu được ch ra trên Hình A.4, trong đó cả hai trc được biểu thị dưới dạng giá trị ngưỡng kích hoạt, Asr,u. Tính không tuyến tính của đường đặc tính làm cho độ nhạy hiệu dụng giảm đi ở các giá tr cao hơn của yếu tố kích thích. Trong trường hợp này, quá trình bù nên được giới hạn tới giá trị nhỏ hơn 1,1 x Asr,u tới 1,7 x Asr,u. Việc giảm đi này của độ nhạy bởi hệ số 1,6 là lớn nhất mà điều 5.7 cho phép.

CHÚ DN:

X yếu tố kích thích

Y tín hiệu ra

Hình A.4 - Ví dụ về đường đặc tính truyền tín hiệu không tuyến tính

 

Phụ lục B

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá đo giá trị ngưỡng kích hoạt

B.1  Đặc tính kỹ thuật của các bộ suy giảm

B.1.1  Để mô phỏng ảnh hưởng của khói đến đầu báo cháy, phải đạt được độ suy giảm bằng cách che tối với một bộ lọc đã được nhà sản xuất đầu báo cháy chấp thuận. Bộ lọc phải được đặt sao cho có thể che tối hoàn toàn đường đi của chùm tia sáng quang và phải được đặt để tối ưu hóa khả năng lặp lại của phép đo giá trị độ nhạy.

B.1.2  Bộ lọc phải được định vị càng gần với máy thu càng tốt theo thỏa thuận với nhà sản xuất. Khi không thích hợp với một số cách gá đặt các đầu báo cháy và không thực hiện được ch che tối máy thu (ví dụ: đối với một đầu báo cháy có máy phát và máy thu kết hợp với nhau), bộ lọc có thể che cả máy phát và máy thu.

B.1.3  Các bộ lc được sử dụng phi có độ nhạy phổ thích hợp và xác định trên các dải bước sóng mà đầu báo cháy đã sử dụng. Độ che tối của bộ lọc phải được xác định ở bước sóng chính mà đầu báo cháy đã sử dụng.

CHÚ THÍCH: Độ nhạy ph của các bộ lọc nên được thỏa thuận với nhà sản xuất. Trong hầu hết các trường hợp sẽ sử dụng các bộ lọc có mật độ trung tính.

Bảng B.1 - Độ phân giải nhỏ nhất cho các bộ suy giảm mật độ quang

Độ che tối của bộ suy giảm
dB

Độ phân giải nhỏ nhất
dB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,1

1,0 đến <2,0

0,2

2,0 đến < 4,0

0,3

4,0 đến < 6,0

0,4

lớn hơn 6,0

1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước tính bằng milimet

CHÚ DN:

1. Máy thu hoặc máy thu phát

2. Bộ lọc

3. Trục của chùm tia sáng

4. Máy phát hoặc gương phản xạ

5. Điều chnh khoảng cách

6. Điều chỉnh chiu cao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h chiu cao ca trục quang tính từ giá đỡ

Hình B.1 - Bố trí giá đo quang học

 

Phụ lục C

(Quy định)

Phòng thử đám cháy

Kích thước tính bằng mét

CHÚ DN:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Máy thu hoặc gương phản xạ

3. Vị trí đám cháy thử

4. Các dụng cụ đo

a khong cách ly lớn nhất

Hình C.1 - Hình chiếu bằng của các đầu báo cháy, vị trí của đám cháy và các dụng cụ đo

C.1  Các mẫu thử phải được lắp đặt sao cho trục quang cách trần phòng thử một khoảng do nhà sản xuất quy định.

C.2  Buồng đo ion hóa (MIC), đầu dò nhiệt độ và bộ phận đo của khí cụ đo phải được bố trí trên đnh trần.

C.3  Buồng đo ion hóa và các chi tiết cơ khí của khí cụ đo độ tối phải cách nhau tối thiểu là 100 mm, được đo tới các cạnh gần nhất.

Kích thước tính bằng mét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN:

1 Trần

Hình C.2 - Các vị trí lắp đặt cho các dụng cụ đo

 

Phụ lục D

(Quy định)

Đám cháy nhiệt phân âm ỉ của gỗ (TF2)

D.1  Nhiên liệu

Nhiên liệu gồm có khoảng 10 que gỗ sồi khô, mỗi que có các kích thước 75 mm x 25 mm x 20 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sấy khô các que gỗ trong một lò sy để đạt được độ ẩm xấp x 5%.

D.3  Chuẩn bị

Nếu cần thiết, vận chuyển các que gỗ từ lò sấy trong một túi chất dẻo kín và m túi ngay khi đặt các que gỗ vào đ gá thử.

D.4  Tấm đốt nóng

D.4.1  Tấm đốt nóng phải có đường kính 220 mm, bề mặt tm có tám rãnh đồng tâm, với khong cách giữa các rãnh là 3 mm. Mỗi rãnh phải có độ sâu 2 mm và chiều rộng 5 mm, rãnh ngoài cùng cách mép tm 4 mm. Tấm đốt nóng phải có công suất khoảng 2 kW.

D.4.2  Nhiệt độ của tm đốt nóng phải được đo bằng một cảm biến được gắn vào rãnh thứ năm, được tính từ mép tấm đốt nóng, và được kẹp chặt để có sự tiếp xúc tốt với nhiệt.

D.5  Sắp xếp các que gỗ

Các que gỗ phải được sắp xếp hướng theo bán kính trên bề mặt có rãnh của tấm đốt nóng với mặt có kích thước 20 mm tiếp xúc với bề mặt của tấm đốt nóng sao cho đầu dò nhiệt độ nằm giữa các que gỗ và không b che phủ đi như ch dẫn trên Hình D.1.

D.6  Tốc độ nung nóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.7  Tiêu chí hiệu lực của phép thử

Không xảy ra sự bốc cháy trước khi đạt đến điều kiện kết thúc phép thử. Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các vùng có các đường gạch chéo đã ch ra trên các Hình D.2 và D.3. Đó là 1,23 < y < 2,05 và 570 s < t < 840 s tại điều kiện kết thúc phép thử mE = 2 dB/m.

CHÚ DẴN:

1 Tm đốt nóng có rãnh

2 Cảm biến nhiệt độ

3 Các que gỗ

Hình D.1 - Sắp xếp các que gỗ trên tấm đốt nóng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình D.3 - Các giới hạn cho m đối với thời gian t, đám cháy TF2

D.8  Các thay đổi

Có thể thay đổi số lượng các que gỗ, tốc độ tăng nhiệt độ của tấm đốt nóng và mức độ ổn định hóa của gỗ để đám cháy Thử duy trì được trong phạm vi các giới hạn của các đường cong prôfin,

D.9  Điều kiện kết thúc phép thử

Điều kiện kết thúc phép thử mE phải là khi mE = 2 dB/m hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn điu kiện nào xảy ra sớm hơn.

 

Phụ lục E

(Quy định)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E.1  Nhiên liệu

Nhiên liệu gồm có khoảng 90 di bc bằng sợi bông tết lại, mỗi dài có chiều dài khoảng 80 cm và khối lượng xấp xỉ 3 g.

E.2  n định hóa

Giặt sạch và sấy khô các di bấc nếu chúng có lớp phủ bảo vệ. Bảo quản các sợi bấc trong môi trường có độ ẩm không lớn hơn 50% trước khi được đốt cháy.

E.3  Sắp xếp các dải bấc bằng sợi bông

Các dải bấc phải được kẹp chặt vào một vòng có đường kính khoảng 10 cm và được treo phía trên cách một tấm không đốt cháy được khoảng 1 m như đã chỉ ra trên Hình E.1.

Kích thước tính bng met

Hình E.1 - Sắp xếp các dải bấc bằng sợi bông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu mút bên dưới của mỗi dải bấc phải được đốt cháy bằng diêm hoặc mỏ đốt sao cho các dải bấc liên tục phát sáng. Bất cứ sự bốc cháy nào cũng phải được dập tắt ngay. Thời gian thử phải bắt đầu khi tất cả các dải bấc đều phát sáng.

E.5  Tiêu chí hiệu lực của phép thử

Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, nm trong các vùng có các đường gạch chéo đã chỉ ra trên các Hình E.2 và E.3. Đó là 3,2 < y < 5,33 và 280 s < t < 750 s tại điều kiện kết thúc phép thử mE = 2 dB/m.

Hình E.2 - Các giới hạn cho m đối với y, đám cháy TF3

Hình E.3 - Các gii hạn cho m đối với thời gian t, đám cháy TF3

E.6  Điều kiện kết thúc phép thử

Điều kiện kết thúc phép thử mE phải là, khi m = 2 dB/m hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn điều kiện nào xảy ra sớm hơn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục F

(Quy định)

Đám cháy chất dẻo (polyurethane) bốc cháy (TF4)

F.1  Nhiên liệu

Nhiên liệu thường là ba tm bọt polyurethane mềm, không có các chất phụ gia kìm hãm cháy, có khối lượng riêng khoảng 20 kg/m3 và các kích thước xấp xỉ 50 cm x 50 cm x 2 cm. Tuy nhiên, số lượng chính xác của nhiên liệu có thể được điều chnh để thu được phép thử có hiệu lực.

F.2  n định hóa

Giữ các tấm nhiên liệu ở độ m không vượt quá 50% trong thời gian tối thiểu là 48 h trước khi thử.

F.3  Sắp xếp các tấm nhiên liệu

Các tấm nhiên liệu được đặt chồng lên nhau trên một đế được làm bằng lá nhôm có các cạnh được gấp lên đ tạo thành một chi tiết khay.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối cháy bằng diêm hoặc tia la. Đốt cháy các tấm nhiên liệu tại một góc của tấm ở dưới cùng, tuy nhiên vị trí chính xác được đốt cháy có thể được điều chỉnh để thu được phép thử có hiệu lực. Có thể sử dụng một lượng nhỏ vật liệu đốt cháy sạch (ví dụ, 5 cm3 cồn metyl hóa) để hỗ trợ cho đốt cháy.

F.5  Tiêu chí hiệu lực của phép thử

Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các vùng có các đường gạch chéo như đã chỉ ra trên các Hình F.1 và F.2. Đó là 1,27 dB/m < m < 1,73 dB/m và 140 s < t < 180 s tại điều kiện kết thúc phép thử yE = 6.

Hình F.1 - Các giới hạn cho m đối với y, Đám cháy TF4

Hình F.2 - Các giới hạn cho m đối với thời gian t, Đám cháy TF4

F.6  Điều kiện kết thúc phép thử

Điều kiện kết thúc phép thử yE phải là, khi y = 6 hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn điều kiện xảy ra sớm hơn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục G

(Quy định)

Đám cháy chất lỏng (n-heptan) bốc cháy (TF5)

G.1  Nhiên liệu

Nhiên liệu thường là khoảng 650 g hỗn hợp của n-heptan (độ tinh khiết ≥ 99%) với khoảng 3% toluene (độ tinh khiết ≥ 99%) theo thể tích, số lượng chính xác của nhiên liệu thử có thể được thay đổi để thu được các phép thử có hiệu lực.

G.2  Bố trí nhiên liệu thử

Đốt cháy hỗn hợp heptan/toluene trong một khay mỏng bằng thép có các kích thước xp x 330 mm x 330 mm x 50 mm.

G.3  Đốt cháy

Đốt cháy bằng ngọn la hoặc tia lửa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự phát triển của đám cháy phải sao cho các đường cong của m đối với y và m đối với thời gian t, nằm trong các vùng có các đường gạch chéo như đã ch ra trên các Hình G.1 và G.2. Đó là 0,92 dB/m < m < 1,24 dB/m và 120 s < t < 240 s tại điều kiện kết thúc phép thử yE = 6.

Hình G.1 - Các giới hạn cho m đối với y, Đám cháy TF5

Hình G.2 - Các giới hạn cho m đối với thời gian t, Đám cháy TF5

G.6  Điều kiện kết thúc phép thử

Điều kiện kết thúc phép thử yE phải là, khi y = 6 hoặc tất cả các mẫu thử đã phát ra một tín hiệu báo cháy, chọn điều kiện xảy ra sớm hơn.

 

Phụ lục H

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dụng cụ đo khói

H.1  Khí cụ đo

H.1.1  Ngưỡng kích hoạt của các thiết bị báo cháy sử dụng ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng truyền thng được đặc trưng bởi ch số hp thụ (môđun tắt) của son khí thử được đo trong vùng lân cn của thiết bị báo cháy tại thời điểm thiết bị báo cháy phát ra một tín hiệu báo cháy.

H.1.2  Chỉ số hấp thụ được ký hiệu là m và được biểu thị bằng đêxiben trên met (dB/m). Ch số hp thụ m được xác định theo công thức (H1)

(H.1)

trong đó:

d là khoảng cách, được biểu thị bằng met do ánh sáng đi qua trong son khí hoặc khói thử, từ nguồn ánh sáng tới máy thu ánh sáng đi qua;

Po là công suất phát (bức) xạ thu được khi không có son khí hoặc khói thử;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.1.3  Đối với tt c các nồng độ của son khí hoặc khói tương đương với nồng độ suy giảm đến 2 dB/m, sai số đo của khí cụ đo độ tối không được vượt quá 0,02 dB/m + 5 % độ suy gim đo được của nồng độ son khí hoặc nồng độ khói.

H.1.4  Hệ thng quang học phải được bố trí sao cho bất cứ ánh sáng nào bị tán xạ lớn hơn 3° bởi son khí hoặc khói thử sẽ được phát hiện ánh sáng b qua:

Công suất bức xạ hiệu dụng của chùm tia sáng phải là

- Ít nhất là 50% trong dải bước sóng từ 800 nm đến 950 nm,

- Không lớn hơn 1% trong di bước sóng dưới 800 nm,

- Không lớn hơn 10% trong dải bước sóng trên 1050 nm,

CHÚ THÍCH: Công suất bức xạ hiệu dụng trong mi dải bước sóng là tích số của công suất do ngun sáng phát ra, mức truyền của đường quang đo trong không khí sạch và độ nhạy của máy thu trong dải bước sóng này.

H.2  Buồng đo ion hóa (MIC)

H.2.1  Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.2.2  Phương pháp vận hành và kết cấu cơ bn

H.2.2.1  Kết cấu cơ khí của buồng đo ion hóa được cho trong Phụ lục J.

H.2.2.2  Thiết bị đo gồm có một buồng đo, một bộ khuếch đại điện tử và phương pháp hút liên tục trong một mẫu thử của son khí hoặc khói được đo.

H.2.2.3  Nguyên lý vận hành của buồng đo ion hóa được ch dẫn trên Hình H1. Buồng đo chứa một thể tích đo và một phương tiện thích hợp để hút không khí được lấy mẫu vào và cho không khí được lấy mẫu này đi qua thể tích đo sao cho các hạt son khí/khói khuếch tán trong thể tích này. Sự khuếch tán này phải bảo đảm sao cho dòng ion trong thể tích đo không bị nhiễu loạn bởi các chuyển động của không khí.

H.2.2.4  Không khí bên trong thể tích đo được ion hóa bởi bức xạ anpha từ một nguồn phóng xạ amêrixi sao cho tạo ra một dòng ion lưỡng cực khi đặt một điện áp vào giữa các điện cực. Dòng ion này chịu tác động của các hạt son khí hoặc khói. Tỷ số giữa dòng điện trong buồng không có son khí hoặc nồng độ khói. Như vậy, đại lượng không có thứ nguyên y gần như tỷ lệ với nồng độ hạt đối với một loại son khí hoặc khói riêng được sử dụng như một số đo giá trị ngưỡng kích hoạt cho các đầu báo cháy khói khi sử dụng ion hóa.

H.2.2.5  Buồng đo phi có kích thước và được vận hành trên cơ sở áp dụng công thức H.2.

Và

(H.2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I0 là dòng ion trong không khí của buồng đo không có son khí hoặc khói thử;

I là dòng ion trong không khí của bung có son khí hoặc khỏi thử;

η là hằng số của buồng;

Z là nồng độ hạt tính bằng số lượng hạt trên met khối;

 là đường kính trung bình của hạt.

CHÚ DẪN:

1 mỏ hút

2 tm lắp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 đường vào của không khí/khói

5 lưới bên ngoài

6 lưới bên trong

7 các tia α

8 nguồn tia α

9 th tích đo

10 điện cực đo

11 vòng bảo vệ

12 vật liệu cách điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14 bộ phận điện lử

Hình H.1 - Buồng đo ion hóa - Phương pháp vận hành

 

Phụ lục I

(Quy định)

Thiết bị thử cho ánh sáng phân tán

I.1  Lắp đặt

I.1.1  Lắp đặt các bộ phận của đầu báo cháy trên hai giá đỡ cứng vững cách nhau theo chiều dọc một khoảng (10 ± 1) m hoặc cách nhau một khoảng cách ly lớn nhất của đầu báo cháy nếu nhỏ hơn 10 m (xem HÌnh 1.1).

I.1.2  Nếu khoảng cách ly lớn nhất do nhà sản xuất quy định lớn hơn 10m, cần mô phỏng khoảng cách ly lớn nhất bằng cách sử dụng các bộ suy giảm. Các bộ suy giảm được sử dụng không được ảnh hưởng đến độ nhạy của đầu báo cháy đối với ánh sáng phân tán.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I.2  Nguồn ánh sáng

I.2.1  Nguồn ánh sáng phải gồm có

a. Bảy đèn sợi đốt vonfram công suất 100 W giống nhau có nhiệt độ màu xấp x 2900 K;

b. Sáu đèn ống huỳnh quang công suất 36 W giống nhau có chiều dài 1,2 m và nhiệt độ màu xp x 6500 K (ánh sáng ban ngày); hoặc

c. Sáu đèn ống huỳnh quang công suất 36 W giống nhau có chiều dài 1,2 m và nhiệt độ màu xấp x 5000 K.

I.2.2  Các đèn sợi đốt phải có dạng quả lê có vỏ che bằng thy tinh trong suốt và phải phù hợp với TCVN 7592 (IEC 60064).

I.2.3  Các đèn huỳnh quang phải phù hợp với TCVN 7670 (IEC 60081).

I.2.4  Để đạt được sự ta sáng ổn định, các đèn huỳnh quang phải được hóa già trong 100 h trước khi sử dụng và được loại b sau 2000 h.

I.2.5  Nguồn ánh sáng phải được cấp điện bằng dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DN:

1 Máy phát hoặc gương phn xạ

2 Máy thu hoặc máy thu - phát

3 Các đèn ống huỳnh quang (sáu)

4 Các đèn sợi đốt (bảy)

5 Trục quang

6 Đường tâm của chùm tia sáng quang

Hình I.1 - Lắp đặt thiết bị cho thử ánh sáng phân tán

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục J

(Tham khảo)

Thông tin về kết cấu của buồng đo ion hóa

J.1  Quy định chung

Kết cấu cơ khí của buồng do ion hóa1) được ch dẫn trên Hình J.1. Các kích thước quan trọng về mặt chức năng được cho cùng với dung sai của chúng. Nội dung chi tiết về các chi tiết khác của thiết bị được cho trong Bảng J.1.

J.2  Dữ liệu kỹ thuật

a) Nguồn bức xạ

Cht đồng vị: americi241Am

- Hoạt tính: (130±6,5)kBq

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cấu trúc cơ học: Amerixi oxit được đưa vào trong vàng giữa hai lớp vàng, được ph bằng một hợp kim vàng cứng. Nguồn có dạng một đĩa tròn với đường kính 27 mm được lắp trên giá đỡ sao cho không tiếp cận được các lưỡi cắt.

b) Buồng ion hóa

Tr kháng của buồng (nghĩa là số nghịch đảo của độ dốc đường đặc tính dòng điện đối với điện áp của buồng ở trong vùng tuyến tính của nó ở đó dòng điện của buồng ≤ 100 pA) phải là (1,9 ± 0,095) x 1011Ω, khi được đo trong không khí không có son khí và khói ở các điều kiện sau:

- Áp suất: (101,3 ± 1)kPa;

- Nhiệt độ: (25 ± 2) °C;

- Độ m tương đối: (55 + 20) %;

Với điện áp của vùng bảo vệ trong khoảng ± 0,1 V của điện áp điện áp điện cực đo.

c) Bộ khuếch đại do dòng điện

Buồng đo ion hóa điện vận hành theo sơ đồ được ch ra trên Hình J.2 với điện áp cấp điện sao cho dòng điện trong buồng giữa các điện cực đo là 100 pA trong không khí không có son khí hoặc khói. Tr kháng đầu vào của thiết bị đo dòng điện phải < 109Ω.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống hút phải hút không khí qua thiết bị ở lưu lượng liên tục ổn định (30 ± 3) l/min tại áp suất khí quyển.

Kích thước tính bằng milimet

CHÚ THÍCH 1: Về danh mục và các chi tiết, xem Bảng J.1.

CHÚ THÍCH 2: Các kích thước không chỉ dẫn dung sai là các kích thước được khuyến nghị.

Hình J.1 - Kết cấu cơ khí của buồng đo ion hóa

CHÚ DN:

1 điện áp cung cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 vòng bo vệ

4 bộ khuếch đại đo dòng điện

5 điện áp ra t l với dòng điện của buồng

6 tr kháng đầu vào, Zin < 109Ω

Hình J.2 - Buồng đo ion hóa - Sơ đồ vận hành

Bảng J.1 - Bn kê các chi tiết của buồng đo ion hóa

S viện dẫn

Tên chi tiết

Slượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vật liệu

1

vòng cách điện

1

-

poliamit

2

đui cắm nhiều cực

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

3

đầu ra của điện cực đo

1

tới nguồn cấp điện cho buồng

-

4

đầu ra của điện cực đo

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

5

m (vôi) hút

1

-

-

6

bạc dẫn hướng cho đui cm

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

poliamit

7

thân

1

-

nhôm

8

tm cách điện

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

polycacbonat

9

vòng chắn bảo vệ

1

-

thép không gì

10

điện cực đo

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

thép không gỉ

11

tm lắp

1

-

nhôm

12

vít kẹp chặt có đai ốc xẻ rãnh

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đồng mạ niken

13

nắp

1

sáu lỗ h

thép không gỉ

14

lưới bên ngoài

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

thép không gỉ

15

lưới bên trong

1

dây đường kính 0,4 mm, chiều rộng bên trong ca mắt lưới 1,6 mm

thép không g

16

tấm chắn gió

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

thép không g

17

vòng trung gian

1

có 72 lỗ cách đều nhau, mỗi lỗ có đường kính 2 mm

-

18

vòng có ren

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đồng mạ niken

19

giá đỡ nguồn phát xạ

1

-

đồng mạ niken

20

nguồn 241Am

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xem J.2a)

21

các lỗ trên chu vi

6

-

-

 

1) Buồng đo ion hóa được mô tả đy đủ trong "Investigation of ionization chamber for reference measurements of smoke density" của M.Avlund do DELTA electronics xuất bn, Venlighedsej 4DK - 2970 Hørsholm, Denmark.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-12:2015 (ISO 7240-12:2014) về Hệ thống báo cháy - Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72