Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7446-2:2004 về Thép - Phân loại - phân loại thép không hợp kim và thép hợp kim

Số hiệu: TCVN7446-2:2004 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2004 Ngày hiệu lực:
ICS:77.080.20 Tình trạng: Đã biết

Gii hạn bền kéo nhỏ nhất:

£ 690 MPa

Giới hạn bền chảy nhỏ nhất:

£ 360 MPa

Độ giãn dài nhỏ nhất (Lo = 5 do):

£ 26 %

Đường kính gối uốn nhỏ nhất:

³ 1 x chiều dày mẫu thử

Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất ở 20 °C (trong mẫu thử va đập rãnh ch V theo chiu dọc):

£ 27 J

Độ cứng Rockwell lớn nhất:

³ 60 HRB

Hàm lượng cácbon lớn nhất:

³ 0,10%

Hàm lượng phốt pho lớn nhất:

³ 0,050 %

Hàm lượng lưu huỳnh lớn nhất:

³ 0,050 %

Hàm lượng nitơ lớn nhất:

³ 0,007 %

CHÚ THÍCH: Các tính cht cơ học nêu trên tương ứng với khoảng chiu dày từ 3 mm đến 16 mm và áp dụng cho mẫu thử lấy theo chiu dọc hoặc chiu ngang phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật tương ứng.

d) Không có yêu cầu đặc biệt khác về chất lượng.

4.2.3. Thép không hợp kim tốt

4.2.3.1. Mô tả chung

Thuật ngữ "Thép không hợp kim tốt" áp dụng cho các thép không hợp kim đòi hỏi các chú ý đặc biệt trong quá trình sản xuất (ví dụ kiểm soát kích thước hạt, làm giảm hàm lượng lưu huỳnh và phốt pho nâng cao chất lượng bề mặt hoặc tăng cưng kiểm soát quá trình sản xuất v.v...) để đạt được chất lượng tốt như nâng cao khả năng chống gãy giòn, nâng cao tính biến dạng nguội v.v... so với thép thường.

Tuy nhiên so vi thép không hợp kim đặc biệt tốt các yêu cầu liên quan đến việc sản xuất của các thép này ít nghiêm ngặt hơn, ví dụ thép có độ biến cng được kiểm soát.

4.2.3.2. Định nghĩa

Thép không hợp kim tốt là thép không hợp kim không thuộc định nghĩa 4.2.2 đối vi thép thường hoặc ở 4.2.4 đối với thép không hợp kim đặc biệt tốt.

4.2.3.3. Ví dụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.4. Thép không hợp kim đặc biệt tốt

4.2.4.1. Mô tả chung

Thuật ngữ Thép không hợp kim đặc biệt tốt" áp dụng cho các loại thép mà trong sản xuất đòi hỏi các chú ý đặc biệt so với việc sản xuất các loại thép đặc biệt truyn thống như thép không hợp kim với các yêu cu kiểm soát được độ thấm tôi. Vì điều kiện chế tạo đặc biệt của nó, nhìn chung thép đặc biệt tốt sạch hơn, đặc biệt v tạp chất so với thép chất lưng tốt.

4.2.4.2. Định nghĩa

Các thép không hợp kim sau là thép đặc biệt tốt

a) Tất cả các thép không hợp kim (kể cả thép không hợp kim dễ cắt và thép dụng cụ) có xử lý nhiệt đạt ít nhất một trong các yêu cu sau:

1) các yêu cầu liên quan đến tính chất va đập sau tôi và ram hoặc sau khi thấm cácbon;

2) Các yêu cầu liên quan đến chiều sâu lớp thấm tôi hoặc độ cứng bề mặt sau tôi hoặc sau tôi và

3) Các yêu cầu liên quan đến sự không liên tục của bề mt;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Các thép không hợp kim không xử lý nhiệt phải đáp ng ít nhất một trong các yêu cu sau:

1) Các yêu cầu liên quan đến giới hạn hàm lượng tạp cht phi kim loại và/hoặc độ đng nhất tương, ví dụ thép tấm chống xé lớp;

2) Ggiới hạn hàm lượng phốt pho và lưu huỳnh lớn nhất

- Đối với phân tích mẫu từ thùng rót: £ 0,020 %;

- Đối vi phân tích mẫu từ sản phẩm: £ 0,025 %;

VÍ DỤ: Dây thép hàn, thép tanh lốp xe;

3) Hàm lượng các thành phần nguyên tố khác đng thi phải như sau:

Cu max khi phân tích đúc £ 0,10 %;

Co max khi phân tích đúc £ 0,05 %;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Các yêu cầu đi với chất lượng bề mặt cao hơn quy định trong ISO 4954 cho thép chồn nguội đùn ép ngui

VÍ D: Chất lượng rèn nguội, kéo nguội và nhất lượng lớp phủ.

c) Thép với độ dẫn điện ³ 9 S/m hoặc với đặc tính từ quy định, trừ thép tấm và thép dải từ m chúng chỉ yêu cầu độ tổn thất từ lớn nhất và độ từ cảm nhỏ nhất, và không quy định các cht tkhác ví dụ độ thấm t.

4.3. Các tính chất cơ bản

4.3.1. Trong tiêu chuẩn này, các tính chất cơ bn là các đặc tính được ưu tiên sử dụng rõ ràng trong hệ thống ký hiệu hoặc phân loại thép.

4.3.2. Đối với thép không hp kim, sự phân loại theo tính chất cơ bản sử dụng trong Bảng 1 như sau:

a) Thép không hợp kim với Re max, Rm max hoặc HB max (hoặc đưng kính gối uốn lớn nhất...) là tính cơ bản (ví dụ: thép tấm mềm dập nguội);

b) Thép không hợp kim vi Re min, Rm min là đặc tính cơ bản (ví dụ thép kết cấu bao gm thép tầu, thép đường ống, thép chịu áp lực và thép chống ăn mòn khí quyển);

c) Thép không hợp kim với hàm lượng cácbon là đặc tính cơ bn, ngoại trừ thép thuộc d) và e). V… thép làm dây thép, thép tôi và ram v.v...;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Thép không hợp kim dụng cụ;

f) Thép không hợp kim với các yêu cu đặc biệt v tính chất từ hoặc điện (ví dụ: thép và băng thép có độ từ thẩm cao làm y điện thoại, máy phát radiô...);

g) Các thép không hợp kim khác.

5. Các loại thép hợp kim chính

5.1. Các loại thép hợp kim chính cho trong Bảng 2. Các loại thép này được đc trưng bởi:

a) Cấp chất lượng chính (xem 5.2) và;

b) Các tính chất cơ bản (xem 5.3) của thép đó.

5.2. Cấp chất lượng chính

5.2.1. Thép hợp kim tốt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuật ngữ "Thép hợp kim tốt” áp dụng cho các loại thép có hàm lượng nguyên tố hợp kim thấp sản xuất với số lượng tương đối nhiều và yêu cu về chất lượng dễ đạt được hơn so với thép hợp chất lượng đặc biệt tốt.

5.2.1.2. Định nghĩa

Các thép hp kim sau là thép hợp kim tốt.

5.2.1.2.1. Thép kết cấu hàn hạt mịn có giới hạn bền chảy cao đồng thời phải đạt các điều kiện sau:

a) Giới hạn chảy nhỏ nhất nhỏ hơn 420 MPa (đối với chiu dày £ 16 mm);

b) Hàm lượng nguyên tố hợp kim, được xác định bằng trị số nhỏ nhất hoặc trị số thấp hơn trong k giá trị, nhỏ hơn trị số trong Bng 3.

Nếu thành phần nguyên tố hợp kim hóa đưc xác định bằng trị số lớn nhất, dùng trị s bằng 70% lớn nhất đó để xếp cấp chất lượng cho thép đó.

5.2.1.2.2. Thép chỉ được hợp kim hóa bằng đng với hàm lượng đồng nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng 0,40 % nhưng nh hơn 0,50 % hoặc nếu không quy định trị số nh nhất, thì hàm lượng đng lớn nhất được quy định lớn hơn hoặc bằng 0,57 % nhưng nhỏ hơn 0,70 %.

5.2.1.2.3. Thép hợp kim làm đường ray.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.1.2.5. Thép tấm và băng chỉ chứa Si và/hoặc AI như là nguyên tố hợp kim và có yêu cu khử từ ch có trị số nh nhất đối với cảm ứng từ (có nghĩa là, ví dụ, không có yêu cầu v độ từ thẩm).

5.2.2. Thép hợp kim đặc biệt tt

Tất cả các thép hợp kim không được quy định trong 5.2.1 là thép hợp kim đặc biệt tốt.

5.3. Các tính chất cơ bản

5.3.1. Các miêu tả chung trong 4.3.1 của các tính chất cơ bản của thép không hợp kim cũng áp dụng cho thép hợp kim.

5.3.2. Các chuẩn cứ được sử dụng đối với các tính chất cơ bản của thép hp kim là việc sử dụng tính chất cơ bản, đặc tính và/hoặc thành phn chất hợp kim (xem Bảng 2).

Bảng 1 - Các loại thép không hợp kim

Tính chất chính (xem 4.3.2)

Cấp chất lượng chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(xem định nghĩa trong 4.2.2.20

Tốt

(xem đnh nghĩa trong 4.2.3.2)

Đặc bit tốt

(xem định nghĩa trong 42.4.2)

 

1

Nhóm 1 (thép mềm)

Re max, R­m max hoặc HB max

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Thép tm mm thương mại

ISO 3573, loại HR 1 ISO 3574, loại CR 1 ISO 3575, loại Z 1, Z F 1

ISO 5002, loại ZE 01

a) Thép mm làm tấm và o: ISO 3573, ISO 3574, ISO 3575, ISO 5002: tt cả trừ ô “thường"

b) Thép tráng km và tm đen theo ISO/R 1111/1 và ISO 1111/21)

c) Chn nguội và đùn ép nguội không xử lý nhiệt: ISO 4954, các loại của bảng 7 A1R đến A5A1

 

theo 4.2.4.2..

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Thép làm cốt bê tông

b) Thép kết cấu chất lượng 0, A hoặc B theo ISO 630, TCVN 6522 (ISO 4995), TCVN 6524 (ISO 4997), nếu không kèm yêu cầu kỹ thuật gì đặc biệt, ví dụ thép chn nguội bích, thép rèn khuôn..

c) Thép dùng làm cọc rào theo 4.2.2.2.

d) Thép cơ khí công dụng chung không xử lý nhiệt: ISO 1052, các loại thép Fe 50-1 đến Fe 70-2.

a) Thép làm cốt bê tông và thép dự ứng lực2)

b) Thép kết cu chất lượng A hoặc B theo ISO 630. TCVN 6522 (ISO 4995) hoặc TCVN 6524 (ISO 4997), nếu có yêu cầu đc biệt ví dụ chn bích nguội, rèn khuôn... Thép kết cấu chất lượng C và D theo TCVN 6522 (ISO 4995), TCVN 6524 (ISO 4997). Thép kết cấu hạt mịn: E 355 theo ISO 4950/2, E 355 theo ISO 4951. HS 355 theo TCVN 6523 (ISO 4996)3).

c) Thép cọc rào không theo 4 2.2.2.

d) Thép ng dầu khí theo ISO 3183 và các loại E 29, E 32 và E 36 theo ISO 3845.

e) Thép đóng tàu.2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thép hạt mịn. 2)

Thép đúc cácbon. 2)

g) Thép làm chai chứa khí. 5)

h) Thép đường ray theo ISO 5003.

j) Thép đúc cơ khí công dụng chung theo ISO 3755.

a) Thép chống xé lớp.

b) Một số thép làm bình chịu lực lò phản ứng hạt nhân nguyên tử.

Theo 2.4.2b)

Theo 4.2.4.2 b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

% C

 

a) Thép không hp kim làm dây thép, Cmax, < 0,10 %, và/hoặc với 0,020 % Pmax, Smax] < 0,05 %.

b) Thép không hợp kim tôi và ram: Các loại thép ISO 683/1,3,5 và ISO 683/18 nhưng không phải loại Ô “Ô đặc biệt tốt” S 3b.

e) Thép thấm tôi 1b,2b,3b) theo ISO 683/11.

d) Thép không hợp kim làm lò xo theo ISO 683/14.

a) Thép dây hàn Pmax và/hoặc Smax £ 0.02 %.

b) Thép không hợp kim tôi tam:

Loại e và cả theo ISO 683/1,3 và ISO 683/18. Loại 1,1a, 2 và 2a theo ISO 683/5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) Thép không hợp kim làm lò xo: Loại 2 theo ISO 683/14.

e) Thép tôi cảm ứng và tôi ngọn lửa: loại 1 đến 5 theo ISO 683/12

f) Thép chn nguội, đùn ép nguội:

B1, B2, B3, C1 đến C6, C10 và C11 theo ISO 4954.

Theo 4.24.2b) 2..

Theo 4.2.4.2 a)1 và/hoặc) a) 4)e

Theo 4.2.4.2 a) và hoặc) a) 4)e

Theo 4.2.4.2 a)4

theo 4.2.4.2a)2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3), a) 4) và phần a) 2).

4

Thép d cắt

 

a) Tt cả các thép theo ISO 683/9.

Thép không hợp kim để cắt xử lý nhiệt với tính chất chịu va đập đc biệt.

Theo 4.2.4.2 a)

5

Thép dụng cụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tất cả các thép không hp kim theo ISO 4957.

Theo 4 2.4.2 a và a)4)c)

6

Các thép vi từ tính hoặc diện tính đặc biệt

 

a) Các thép không hp kim có đ dn điện nhỏ hơn 9 S/m.

b) Thép không hợp kim làm tấm và lá t (ngoại trừ 4.24.2 c).

a) Các thép không hợp kim tính dẫn điện đặc biệt ³ 9 S/m.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Theo 4.2.4.1

7

Khác

Thép hàng rào

 

 

 

1) ISO 1111 chỉ quy đnh độ cứng HR 30 T và trị số này thường cao hơn 60 HRB cho trong 4.2.2.2. Tuy nhiên, các thép thường được sản xuất với hàm lượng cácbon dưới 0,10 % và, t chất lượng của chúng, tương ứng vi thép mềm làm chất lượng thương mại. Thông thường chúng được phân loại là thép thường;

2) Tiêu chuẩn ISO liên quan đến loại thép này đang được biên soạn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Sự ch dn đối vi thành phần hóa học trong ISO 3845 chứa đầy đủ việc phân loại thành thép hợp kim và thép không kim hạt mịn trên cơ sở thành phn quy đnh đối với các loại tương tự trong ISO 4950/2;

5) Các thép này tạo thành đối tượng ca ISO 4978;

6) Mặc dù các tiêu chuẩn ISO chưa có đủ các quy định kỹ thuật liên quan đến giới hạn của hàm lượng tạp cht phi kim và/ hoặc độ đng nhất kim tương ca các thép này, trong thực tế hàm lượng lưu huỳnh và phốt pho lớn nhất là 0,03 được lưu ý như là giới hạn phải tuân theo trong sản xuất các thép đó.

 

Bảng 2 - Các loại thép hợp kim

Các loại chính

Cấp chất lượng chính

Thép tốt (xem 5.2.1)

Thép đặc biệt tốt (xem 5.2.2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thép kết cấu

Thép khác

Thép kết cấu

Thép cơ khí 1) khác so với cột 4 và ô 61

Thép chống rỉ, chịu nhiệt và chống rão2)

Thép dụng cụ

Thép khác

Các ví dụ đối với việc phân loại thép tiếp theo với những tính chất sử dụng khác so với đã nói ở trên

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Thép đường ray

21

Thép kết cấu hợp kim hàn được hạt mịn hơn so với ô 11

 

31

Mn (x)

41 ferit hoặc 42 mác tenxít

411/421

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51 Cho gia công nóng và nguội

511

Cr (x)

61

Thép vòng bi

412/422

CrNi (x)

512

Ni (x)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

62

Thép lý tính

a) thép không từ tính;

b) Thép với độ dãn nở nhiệt đặc biệt;

c) thép từ mềm khác so với 5.2.1.2.5

14

Thép lò so Si Mn và thép chống ăn mòn Pmin và Smin . 0,035 % (xem 5.2.1.2.4)

22

Thép chống ăn mòn khí quyển khác với ô 12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cr (x)

413/423

CrMo (x),

CrCo (x)

513

Mo (x)

CrMo (x)

33

Cr NiMo (x)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cr/Al 9x),

CrSi (x)

514

V (x)

CrV (x)

34

CrNiMO (x),

NiCrMo (x)

415/425

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

515

W (x), Cr (x)

CrW (x)

35

Ni (x)

431

CrNi

516

Khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Thép chống ăn mòn khí quyển theo 5.2.1.2.2

15

Tấm và băng từ (xem 5.2.1.2.5)

36

Khác Mo (x), Si (x), vv

43 ôstenic

432

CrNiMo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

512

Mo

433

CrNi + Tl hoặc Nb

522

W

434

CrNiMo + Tl hoặc Nb

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ V, W, Co

436

CrNiSi

437

Khác

 

1) Dấu (X) chỉ ra rằng hp kim với thành phn hợp kim hóa bổ sung nếu chưa có loại này dành cho chúng, có thể được xếp vào loại tương ứng này. Như vậy, Cr (x) 32 có nghĩa là, ví dụ, CrV hoặc CrAlMo - thép kết cấu có thể được phân vào nhóm 32.

2) Với hàm lượng crom trung bình ³ 10,8 %.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thành phn nguyên tố hợp kim

Hàm lượng giới hạn, %

Crôm 1)

0,50

Đồng1)

0,50

Họ lanthan

0,06

Mangan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Molypden 1)

0,10

Niken 1)

0,50

Niobi 2)

0,08

Titan 2)

0,12

Vanad 2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Zircon 2)

0,12

Các thành phần khác không quan tâm

Xem bảng 1

1) Khi hai, ba hoặc bn thành phn này được quy định chung trong thép được xem xét, cn phải xem xét đng thời:

- Hàm lượng giới hạn đối với từng thành phn:

- Hàm lượng giới hạn đối với tất cả các thành phn này, phải lấy bằng 70 % của tổng hàm lượng giới hạn của từng thành phần của hai, ba hoặc bốn thành phn được xem xét.

2) Quy tắc trong chú thích 1) cũng được áp dụng cho các thành phn này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7446-2:2004 về Thép - Phân loại - Phần 2: phân loại thép không hợp kim và thép hợp kim theo cấp chất lượng chính và đặc tính hoặc tính chất sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.710

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!