Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN6115-1:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160.40 Tình trạng: Đã biết

S ký hiệu

Tên gọi Tiếng Việt

Tên gọi
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức

Giải thích

 

Nhóm 1 - Nứt

 

100

Nứt

Crack

Fissure

Riss

Khuyết tật được tạo ra do đứt gãy cục bộ ở trạng thái rắn và có thể xuất hiện do tác động của làm nguội hoặc của các ứng suất

 

1001

Nứt tế vi

Microcrack

Microilssure

Mikroriss

Vết nứt chỉ nhìn thấy được qua kính hin vi

 

101

Nứt dọc

Longitudial crack

Fissure longitudinale

Längsriss

Vết nứt chủ yếu chạy song song với trục của mi hàn

Vết nứt có thể xuất hiện ở

 

1011

 

 

- Kim loại mối hàn

 

1012

 

 

- Vùng tiếp giáp mối hàn

 

1013

 

 

- Vùng ảnh hưởng nhiệt

 

1014

 

 

- Kim loại cơ bản

 

 

1 Vùng ảnh hưởng nhiệt

 

102

Nứt ngang

Transverse crack

Fissure transversale

Querriss

Vết nứt ch yếu vuông góc với trục của mối hàn

Vết nứt có thể xuất hiện ở

 

1021

 

 

- Kim loại mối hàn

 

1023

 

 

- Vùng ảnh hưởng nhiệt

 

1024

 

 

- Kim loại cơ bản

 

 

 

103

Nứt tia

Radiating cracks

Fissures rayonnantes

sternförmige risse

Các vết nứt xuất phát từ một điểm chung có dạng tia

Các vết nứt tia có thể xuất hiện ở

 

1031

 

- Kim loại mối hàn

 

1033

 

- Vùng ảnh hưởng nhiệt

 

1034

 

- Kim loại cơ bn

CHÚ THÍCH: Các vết nứt nhỏ của dạng này có tên gọi "các vết nứt hình sao".

 

 

 

104

Nứt hõm cuối

Crater crack

Fissure de cratère

Endkraterriss

Vết nứt ở hõm cuối của mối hàn

 

 

 

 

Nứt hõm cuối có thể là

 

1045

 

 

- Nứt dọc

 

1046

 

 

- Nứt ngang

 

1047

 

 

- Nứt tia

 

 

 

105

Nứt thành nhóm

Group of disconnected cracks

Réseau de fissures marbrées

Rissanhäufung

Nhóm vết nứt có hướng bất kỳ

 

 

 

 

Nứt thành nhóm có th xuất hiện ở

 

1051

 

 

- Kim loại mi hàn

 

1053

 

 

- Vùng ảnh hưởng nhiệt

 

1054

 

 

- Kim loại cơ bản

 

 

 

106

Nứt phân nhánh

Branching crack

Fissure ramifiée

Verästelter Riss

Nhóm vết nứt có liên kết với nhau xuất phát từ một vết nứt chung và được phân biệt với nứt thành nhóm (105) và nứt tia (103)

 

 

 

 

Nứt phân nhánh có thể xuất hiện ở

 

1061

 

 

- Kim loại mối hàn

 

1063

 

 

- Vùng ảnh hưởng nhiệt

 

1064

 

 

- Kim loại cơ bản

 

 

 

Nhóm 2 - Rỗng

 

200

Rỗng

Cavity

Cavité

Hohiraum

 

 

201

Bọc khí

Gas cavity

Soufflure

Gaseinschluss

Vùng rỗng được hình thành do khí không kịp thoát khỏi kim loại kết tinh

 

2011

Bọt khí

(rỗ khí)

Gas pore

Soufflure sphéroidale

Pore

Bọc khí có dạng gần như hình cầu

 

 

2012

Bọt khí phân bố đều (rỗ xp)

Uniformly distributed porosity

SouffIures sphéroidales

uniformément réparties

Gleichmäbig verteilte porosität

Số lượng các bt khí chủ yếu được phân bố đều trên toàn bộ kim loại mối hàn; không nên nhầm lẫn với rỗ chuỗi (2014) và rỗ tập trung (rỗ cục bộ) (2013)

 

 

2013

R tập trung (cục bộ)

Clustered (localized) porosity

Nid de soufflures

Porennest

Nhóm các bọt khi (rỗ bọt) có sự phân bố ngu nhiên

 

 

2014

R chuỗi

Linear porosity

Soufflures alignées

Porenzeile

Dãy các bọt khí phân bố song song vi trục mối hàn

 

 

2015

Rãnh khí (rỗng kéo dài)

Elongated cavity

Soufflure allongée

Gaskanal

Rỗng lớn không có dạng hình cầu có kích thước lớn gần như song song với trục mối hàn

 

 

2016

Rỗ tổ sâu

Worm-hole

Soufflure vermiculaire

Schlauchpore

Vết rỗng có dạng ống trong kim loại mối hàn do sự thoát khi gây ra.

Hình dạng và vị trí của rỗ tổ sâu được xác định bởi dạng đông đặc và nguồn gốc của khí. R tổ sâu thường được phân vào nhóm rỗ tập trung và được phân bố theo kiểu xương cá. Một số rỗ tổ sâu có thể làm vỡ bề mặt mối hàn.

 

 

2017

R bề mặt

Surface pore

Piqûre

Oberflächenpore

Bọt khí làm vỡ (gián đoạn) bề mặt của mối hàn

 

 

2018

Xốp bề mặt

Surface porosity

Porosité de surface

Oberflächenporosität

Độ xốp xuất hiện trên bề mặt của mối hàn, một hoặc nhiều bọc khí làm vỡ (gián đoạn) bề mặt của mối hàn

 

202

Rỗng co ngót

Shrinkage cavity

Retassure

Lunker

Rỗng sinh ra do co ngót trong quá trình đông đặc

 

2021

Khe co ngót

(Rỗ co thô)

Interdendritic shrinkage

Retassure interdentitrique (desserrement)

Interdendritischer lunker (Makrolunker)

Rỗ co ngót kéo dài có thể chứa khí được hình thành giữa các hạt tinh th nhánh cây trong quá trình làm nguội. Khuyết tật này thường vuông góc với bề mặt ngoài của mối hàn

 

 

2024

Rỗng co hõm cuối

(Rãnh co ngót)

Crater pipe

Retassure de cratère

Endkraterlunker

Rỗng co ngót ở cuối một đường hàn và không thể loại bỏ được trước hoặc trong quá trình hàn các đường hàn tiếp theo

 

 

2025

Hõm co cuối mối hàn

End crater pipe

Retassure ouverte de cratère

Offener Endkraterlunke

Vết lõm h có một lỗ làm giảm mặt cắt ngang của mối hàn

 

 

203

Co ngót tế vi

Micro-shrinkage

Microretassure

Mikrolunker

Rỗ co ngót chỉ nhìn thấy được bằng kính hiển vi

 

2031

Co ngót tế vi dạng nhánh

Interdendritic microshrinkage

Microretassure interdentitrique

Intedendritischer mikrolunker

Co ngót tế vi dạng kéo dài được hình thành giữa các tinh thể dạng nhánh cây trong quá trình làm nguội dọc theo biên giới của các hạt

 

2032

Co ngót tế vi dạng xuyên hạt

Transgranular microshrinkage

Microretassure transgranulalre

Transkristalliner mikrolunker

Co ngót tế vi dạng kéo dài cắt ngang các hạt tinh thể trong quá trình đông đặc

 

Nhóm 3 - Ngậm tạp chất rắn

 

300

Ngậm tạp cht rắn

Solid inclusion

Inclusion solide

Fester einschluss

Các tạp cht rắn lạ b kẹt trong kim loại mối hàn

 

301

Ngậm x

Slag inclusion

Inclusion de laitier

Schlackeneinschluss

Ngậm tạp chất rắn ở dạng xỉ

Các tạp chất xỉ có thể có các dạng sau

 

3011

 

 

- Dạng chuỗi

 

3012

 

 

- Rải rác

 

3013

 

 

- Dạng tập trung thành ổ

 

 

302

Ngậm thuốc hàn

Ftux inclusion

Inclusion de flux

Ngậm tạp chất rắn ở dạng thuốc hàn

Các tạp chất thuốc hàn có thể có dạng sau

 

3021

 

Flussmitteleinschluss

- Dạng chuỗi

 

3022

 

 

- Rải rác

 

3023

 

 

- Dạng tập trung thành ổ

 

 

Xem 3011, 3012, 3013

 

303

Ngậm oxit

Oxide inclusion

Inclusion d'oxyde

Ngậm tạp chất rắn ở dạng oxit kim loại

Các tạp chất thuốc hàn có thể có dạng sau

 

3031

 

Oxideinschluss

- Dạng chuỗi

 

3032

 

 

- Rải rác

 

3033

 

 

- Dạng tập trung thành ổ

 

 

Xem 3011, 3012, 3013

 

3034

Màng oxit kim loại

Puckering

Peau d'oxyde

Oxidhaut

Trong những trường hợp nhất định, đặc biệt là ở những hợp kim nhôm có thể xuất hiện một lớp mng oxit trên diện rộng do tác động đồng thời của sự bo vệ không đầy đủ trước nhiễm bẩn khí quyển và sự xoáy trộn trong bể hàn

 

 

Xem 3011, 3012, 3013

 

304

Ngậm kim loại

Metallic inclusion

Inclusion métallique

Ngậm tạp chất rắn dạng kim loại lạ

Các tạp chất kim loại có thể là:

 

3041

 

Metallischer einschluss

- Vonfram

 

3042

 

 

- Đồng

 

3043

 

 

- Kim loại khác

 

 

Xem 3011, 3012, 3013

 

Nhóm 4 - Không ngấu và không thấu

 

400

Không ngấu và không thấu

Lack of fusion and penetration

Manque de fusion et de pénétration

Bindefehler und ungenügende durchschweißung

 

 

401

Không ngấu (nóng chảy không hoàn toàn)

Lack of fusion

Manque de fusion

Bindefehler

Thiếu sự liên kết giữa kim loại mối hàn và kim loại cơ bn hoặc giữa các lớp kế tiếp của kim loại mối hàn.

Không ngấu có th là một trong các dạng sau:

 

4011

 

 

- Không ngấu mặt bên (sưn);

 

4012

 

 

- Không ngấu giữa các đường hàna;

 

4013

 

 

- Không ngấu ở chân mối hàn;

 

4014

 

 

- Không ngấu tế vi.

CHÚ THÍCH: Trong tiếng Anh, không ngu cũng được gọi là "cold laps".

 

 

a Trong tiếng Pháp, người ta sử dụng các thuật ngữ "collage noir" và “collage blanc". Trái vi “collage blanc", “collage noir" chứa các tạp chất oxit không nóng chảy trong vùng nóng chảy.

 

402

Không thu

Incomplete penetration

(Lack of penetration)

Marque de pénétration

(pénétration incomplète)

Ungenügende durchschweung

Sự khác biệt giữa độ thấu chuẩn và độ thu thực tế

 

 

1 Độ thấu thực tế

2 Độ thấu chuẩn

 

4021

Thu chân không đủ

Incomplete root penetration

Manque de pénétration à la racine

Ungenügender wurzeleinbrand

Một hoặc cả hai cạnh dưới của chân mối hàn không nóng chảy

 

 

403

Không thấu dạng răng cưa

Spiking

Pénétration en doigts de gant

Pénétration en dents de scle

Spikebildung

Thấu không đều quá mc xuất hiện trong hàn chùm tia điện tử vá hàn laze tạo ra dạng răng cưa.

Khuyết tật này có thể bao gồm cả rỗng, nứt, rỗ co v.v

 

 

Nhóm 5 - Lỗi hình dạng và kích thước

 

500

Lỗi hình dạng

lmperfect shape

Forme défectueuse

Formfehler

Lỗi hình dạng của bề mặt ngoài mối hàn hoặc hình học của mối nối bị khuyết tật

 

501

Cháy cạnh/ cháy mép

Undercut

Caniveau

Einbrandkerbe

Rãnh lõm không đều ở mép của một đường hàn trong kim loại cơ bản hoặc trong kim loại mối hàn đã kết tủa trước đây

 

5011

Cháy cạnh liên tục

Continuous undercut

Caniveau continu

Durchlaufende einbrandkerbe

Cháy cạnh với chiều dài lớn, không bị đứt quãng

 

 

5012

Cháy cạnh đứt quãng

Intermittent undercut

Morsure caniveau discontinu

Nicht durchlaufende einbrandkerbe

Cháy cạnh với chiều dài ngắn, đứt quãng dọc theo mi hàn

 

 

5013

Cháy cạnh chân mối hàn

Shrinkage grooves

Caniveaux à la racine

Wurzelkerben

Cháy cạnh nhìn thấy được ở hai bên cạnh của lớp chân mối hàn

 

 

514

Cháy cạnh dọc giữa các đường hàn

Inter-run undercut

(Interpass undercut)

Caniveau entre passes

Längskerbe zwischen den schweraupen

Cháy cạnh theo hướng dọc giữa các đường hàn

 

 

515

Cháy cạnh cục bộ

Local intermittent undercut

Caniveau discontinu locale

Morsure local örtlich unterbrochene Kerben

Cháy cạnh ngắn ở các khoảng cách không đều trên mặt bên hoặc trên bề mặt của các đường hàn

 

 

502

Kim loại hàn quá dày

Excess weld metal

Surépaisseur excessive

Zu große Nahtüberhöhung

Lượng kim loại hàn quá dày trên bề mặt của mối hàn giáp mép

 

1 bình thường

 

503

Lồi quá mức

Excessive convexity

Convexité excessive

Zu große Nahtüberhöhung

Lượng kim loại hàn quá dày trên bề mặt của mối hàn góc

1 bình thường

 

504

Lồi chân mối hàn quá mức (quá thu)

Excessive penetration

Excès de pénétration

Zu große Wurzelüberhöhung

Kim loại hàn nhô quá mức dưới chân của mối hàn giáp mép

 

Lồi này có th là:

5041

Li chân cục bộ (quá thu cục bộ)

Local excessive penetration

Excès de pénétration locale

Örtliche wurzelüberhöhung

 

 

5042

Li chân liên tục (quá thấu liên tục)

Continuons excessive penetration

Excès de pénétration continue

Durchlaufende zu große wurzelüberhöhung

 

 

5043

Nóng chảy xuyên quá mức

Excessive melt-through

Excès de pleine pénétration

Zu große durchschmelzung

 

 

 

 

505

Lỗi chuyển tiếp mối hàn

Incorrect weld toe

Défaut de raccordement

Schroffer nahtübergang

(Fehlerhaftes nahtprofil)

Góc (α) quá nh giữa bề mặt kim loại cơ bn và mặt phẳng tiếp tuyến với bề mặt đường hàn tại chỗ chuyển tiếp của mối hàn

 

5051

Lỗi góc chuyển tiếp mối hàn

Incorrect weld toe angle

Angle au raccordement incorrect

Fehlerhafter nahtübergangswinkel

Góc (α) quá nh giữa mặt phẳng của bề mặt kim loại cơ bản và mặt phẳng tiếp tuyến vi bề mặt đường hàn tại chỗ chuyển tiếp của mối hàn

 

5052

Lỗi bán kính chuyển tiếp mối hàn

Incorrect weld toe radius

Rayon au raccordement incorrect

Fehlerhafter nahtübergangsradius

Bán kính (r) quá nhỏ tại chỗ chuyển tiếp của mối hàn

 

 

 

506

Chảy tràn kim loại hàn

Overlap

Débordement

Schweißgutüberlauf

Lượng kim loại hàn nhiều quá mức ph ra bề mặt kim loại cơ bản nhưng không làm nóng chảy kim loại cơ bản

Khuyết tật này có thể là:

 

5061

Chảy tràn kim loại hàn ở chỗ chuyển tiếp

Toe overlap

Débordement de la passe terminale

Schweißgutüberlauf an der decklage

- Chảy tràn kim loại hàn ở chỗ chuyển tiếp giữa kim loại cơ bn và mặt mối hàn

 

5062

Chảy tràn kim loại hàn ở chân mi hàn

Root overlap

Débordement de la passe de fond

Schweißgutüberlauf auf der wurzelseite

- Chảy tràn kim loại hàn ở dưới chân mối hàn

 

 

 

507

Lệch cạnh

Linear misalignment

faut d'alignement

Kantenversatz

Độ lệch giữa hai chi tiết được hàn nối với nhau tới mc tuy các mặt phẳng của bề mặt của chúng song song với nhau nhưng lại không cùng nằm trên một mặt phẳng song song yêu cầu

Khuyết tật này có thể là:

 

5071

Lệch cạnh giữa các tấm

Linear misalignment between plates

faut d'alignement entre töles

Kantenversatz bel blechen

Lệch cạnh giữa các chi tiết được hàn nối với nhau là các tấm

 

5072

Lệch cạnh giữa các ng

Linear misalignment between tubes

faut d'alignement entre tubes

Kantenversatz bel rohren

Lệch cạnh giữa các chi tiết được hàn nối với nhau là các ống

 

 

 

508

Lệch góc

Angular misalignment

Defaut angulaire

Winkelversatz

Độ lệch giữa hai chi tiết được hàn nối với nhau sao cho các mặt phẳng của bề mặt của chúng không song song với nhau hoặc lệch đi một góc theo dự định

 

 

509

Chy sệ

Sagging

Effondrement

Verlaufenes schweißgut

Kim loại hàn chy sệ xuống do trọng lực

Tùy theo trường hợp, khuyết tật này có thể là:

 

5091

 

 

- Chảy sệ ở vị trí hàn ngang

 

5092

 

 

- Chảy sệ ở vị trí hàn bằng hoặc hàn nga

 

5093

 

 

- Chy sệ ở mối hàn góc

 

5094

 

 

- Chảy sệ ở cạnh (mép) mối hàn

 

 

 

510

Cháy thng

Burn through

Trou

Durchbrand

Sự sụt lở của bề hàn tạo ra lỗ trong mối hàn

 

 

511

Không điền đy rãnh hàn (mặt mối hàn)

Incompletely filled groove

Man que d'épaisseur

Decklagenumter-Wölbung

Vết lõm chạy dọc liên tục hoặc đứt quãng trên bề mặt mối hàn do không điền đầy đủ kim loại hàn

 

 

512

Mất cân đối quá mức ở mi hàn góc

Excessive asymmetry of fillet weld (excenssive unequal leg length)

Défaut de symétrie excessif de soudure d’angle

übermäßige Ungleich-schenkligkeit bei kehinähten

Không cần giải thích

 

1 Dạng chuẩn

2 Dạng thực

 

513

Chiều rộng mi hàn không đều

Irregular width

Largeur irrégulière

Unregelmäßige (Naht-) Breite

Sự biến đổi quá mức của chiều rộng mối hàn

 

514

B mặt không đều

Irregularsurface

Surface irrégulière

Unregelmäßige nahtzeichnung

Nhám bề mặt của mối hàn quá lớn

 

515

Lõm chân

Root concavity

Rétassure à la racine

Wurzelrückfall

Vết lõm nông do co ngót ở chân của mối hàn giáp mép (cũng xem 5013)

 

 

516

Rỗ xốp chân

Root porosity

Rochage

Wurzelporosität

Sự tạo thành bọt xốp ở chân mối hàn do sự tạo thành bọt khí của kim loại hàn khi đông đặc

 

517

Lỗi ni mối hàn

Poor restart

Mauvaise reprise

Ansatzfehler

Sự không đồng đều cục bộ của bề mặt tại chỗ bắt đầu lại của mối hàn

Khuyết tật này có thể xảy ra ở:

 

5171

 

 

- Lớp phủ

 

5172

 

 

- Lớp chân

 

 

 

520

Cong vênh quá mức

Excessive distotion

formation excessive

Zu großer VerZug

Sai lệch kích thước do co ngót và biến dạng khi hàn

 

521

Sai kích thước mi hàn

Incorrect weld dimensions

Dimensiorts incorrectes de la soudure

Mangelhafte abmes- sungen der schweißung

Sai lệch so với kích thước quy định của mối hàn

 

5211

Chiu dày mối hàn quá mức

Excessive weld thickness

Épaisseur excessive de la sondure

Zu große schwenaht dicke

Chiều dày của mối hàn quá lớn

 

5212

Chiều rộng mi hàn quá ln

Excessive weld width

Largeur excessive de la soudure

Zu große schweißnahtbreite

Chiều rộng của mối hàn quá lớn

 

1 Chiều dày thiết kế

2 Chiều dày thực

 

5213

Chiều dày mối hàn góc quá nhỏ

Insufficient throat thickness

Gorge lnsuffisante

Zu kleine kehlnahtdicke

Chiều dày thực của mối hàn góc quá nh

 

 

1 Chiều dày thiết kế

2 Chiều dày thực

 

5214

Chiều dày mối hàn góc quá lớn

Excessive throat thickness

Gorge excessive

Zu große kehlnahtdicke

Chiều dày thực của mối hàn góc quá lớn

 

 

1 Chiều dày thiết kế

2 Chiều dày thực

 

Nhóm 6 - Các khuyết tật khác

 

600

Các khuyết tật khác

Miscellaneous

Imperfections

Défauts divers

Sonstige

UnregelmäBigkeiten

Tất cả các khuyết tật không được xếp vào các nhóm từ 1 đến 5

 

601

Vết gây hồ quang

Arc strike stray are

Coup d'arc

Amorçage accidentel

Zündstelle

Sự hư hỏng cục bộ của bề mặt kim loại cơ bn liền kề với mối hàn do mối hoặc châm hồ quang bên ngoài rãnh hàn

 

602

Bắn tóe kim loại hàn

Spatter

Projection

Spritzer

Các giọt kim loại hàn hoặc kim loại điền đầy bắn ra trong quá trình hàn và dính vào bề mặt kim loại cơ bản hoặc kim loại hàn đã đông đặc

 

6021

Bắn tóe vonfram

Tungsten spatter

Projection de tungstène

Wolframspritzer

Các hạt vonfram từ điện cực b đẩy ra trên bề mặt kim loại cơ bn hoặc kim loại hàn đã đông đặc

 

603

c bề mặt

Torn surface

Déchirure locale ou arrachement local

Ausbrechrung

Sự hư hỏng bề mặt của kim loại cơ bản do tháo gá lắp hàn

 

604

Vết mài

Grinding mark

Coup de meule

Schleifkerbe

Sự hư hỏng cục bộ do mài

 

605

Vết sứt

Clipping mark

Coup de burin

MeiBelkerbe

Sự hư hỏng cục bộ do sử dụng đục hoặc các dụng cụ khác

 

606

Mài hụt kích thước

Underflushing

Meulage excessif

Unterschleifung

Sự giảm chiều dày của chi tiết hàn do hàn quá mức

 

607

Khuyết tật hàn đính

Tack weld impecfection

Défaut de soudure de pointage

Heftnahtunregelmäßigkeit

Khuyết tật phát sinh do hàn đính có sai sót, ví dụ

 

6071

 

 

- Đường hàn bị gãy hoặc không ngấu

 

6072

 

 

- Mối đính có sai sót đã được hàn ph lên

 

608

Lệch mi hàn so với đường hàn đối diện

Misalignment of oppposite runs

cordons opposés décalés

Nahversatz gegenüberliegender schweißraupen (beidseitiges schweißen)

Sự chênh lệch giữa hai đường tâm của hai đường hàn được hàn từ các phía đối diện nhau của mối nối

 

 

610

Màu ram

Temper colours (visible oxide film)

Couleurs de revenu

Anlauffarben

Bề mặt bị oxy hóa nhẹ ở khu vực hàn, ví dụ, ở thép không gỉ

 

6101

Sự phai màu

Discolouration

Décoloration

Verfärbung

Các lớp bề mặt có màu sáng nhìn thấy được ở kim loại hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt do nung nóng mối hàn và/hoặc thiếu bảo vệ gây ra, ví dụ, ở titan

 

613

Bề mặt có vẩy sắt

Scaled surface

Surface calaminée

Verzunderte oberfläche

Bề mặt bị oxy hóa mạnh ở khu vực hàn

 

614

Tồn đọng thuốc hàn

Flux residue

Résidu de flux

Flussmittelrest

Thuốc hàn tồn đọng lại không được tách hết khỏi bề mặt

 

615

Tồn đọng xỉ

Slag residue

Résidu de laitier

Schlackenrest

Xỉ bám dính không được tách hết khỏi bề mặt mối hàn

 

617

Khe h chân của mối hàn góc không đúng

Incorrect root gap for fillet welds

Mauvais assemblage en sondure d'angle

Schlechte passung bei kehlnähten

Khe hở giữa hai chi tiết được hàn nối với nhau không đ hoặc vượt quá mức

 

 

618

Phồng rộp

Swelling

Gonflement

Schwellung

Khuyết tật phát sinh do đốt cháy các mối hàn của các hợp kim nhẹ và do duy trì thời gian dài trong giai đoạn đông đặc

 

 

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

Hiện tượng nứt

hiệu

Tên gọi Tiếng Việt

Tên gọi

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giải thích

E

Vết nứt do hàn

Weld cracking

Fissures dues au soudage

SchweiBnahtrisse

Các vết nứt xuất hiện trong hoặc sau quá trình hàn

Ea

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nứt nóng

Eb

 

 

- Nứt khi đông đặc

Ec

 

 

- Nứt do nấu chảy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Nứt do hiện tượng kết tủa

Ee

 

 

- Nứt do hiện tượng đông đặc theo thời gian

Ef

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nứt nguội

Eg

 

 

- Nứt do độ dẻo dai thấp (nứt do giòn)

Eh

 

 

- Nứt do co ngót

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Nứt do hydrô

Ej

 

 

- Nứt bong tróc dạng lá mỏng

Ek

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nứt ở chỗ chuyển tiếp giữa kim loại cơ bản và kim loại hàn

El

 

 

- Nt do hóa già (nứt do khuyếch tán nitơ)

 

PHỤ LỤC B

(Tham khảo)

Sự tương ứng giữa phân loại khuyết tật hiện có và hệ thống ký hiệu theo ISO/TS 17845

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6115-1:2015 (ISO 6520-1:2007)

ISO/TS 17845:2004

Số ký hiệu

Tên gọi

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Bổ ngữ chính xác của tên gọi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Ký hiệu

100

Nứt

Crack

Pissure

Riss

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1AAAA

1001

Nứt tế vi

Microcrack

Microfissure

Mikroriss

 

1BBB

101

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Longitudinal crack

Fissure longitudinale

Längsriss

 

1ABAA

1011

 

Trong kim loại hàn

in the weld metal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

in schweißgut

1ABAB

1012

 

mối hàn

at the weld junction

dans la zone de liaison

in der Bindezone

1ABAC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Trong vùng ảnh hưởng nhiệt

in the heat - affected zone

dans la zone thermiquement affectée

in der wärmeeinflusszone

1ABAD

1014

 

Trong kim loại cơ bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dans le matériau de base

in grundwerkstoff

1ABAE

102

Nứt ngang

Transverse crack

Fissure transversale

Querriss

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1021

 

Trong kim loại hàn

in the weld metal

dans le métal fondu

im schweißgut

1ACAB

1023

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

in the heat-affected zone

dans la zone thermiquement affectée

in der wärmeeinflusszone

1ACAD

1024

 

Trong vật liệu cơ bản

in the parent material

dans le mátériau de base

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1ACAE

103

Nứt tia

Radiating cracks

Fissures rayonnantes

Sternrmige riss

 

1AHAA

1031

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong kim loại hàn

in the weld metal

dans le métal fondu

im schweißgut

1AHAB

1033

 

Trong vùng ảnh hưởng nhiệt

in the heat-affected zone

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

in der wärmeeinflusszone

1AHAD

1034

 

Trong vật liệu cơ bản

in the parent material

dans le matériau de base

im grundwerkstoff

1AHAE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nứt hõm cuối

Crater cracks

Fissure de cratére

Endkraterriss

 

1AAAK

1045

 

Dọc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

longitudinale

länge

1ABAK

1046

 

Ngang

transverse

transversale

1ACAK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tia (hình sao)

radiating (star cracking)

rayonnante

sternförmig

1AHAK

105

Nứt thành nhóm

Group of disconnected cracks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rissanhäufung

 

1AAIA

1051

 

Trong kim loại hàn

in the weld metal

dans le métal fondu

im schweißgut

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1053

 

Trong vùng ảnh hưởng nhiệt

in the heat-affected zone

dans la zone thermiquement affectée

in der wärmeeinflusszone

1AAID

1054

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

in the parent metal

dans le mátériau de base

im grundwerkstoff

1AAIE

106

Nứt phân nhánh

Branching cracks

Fissure ramifiée

verästelter riss

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1AFAA

1061

 

Trong kim loại hàn

in the weld metal

dans le métal fondu

im schweißgut

1AFAB

1063

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong vùng ảnh hưởng nhiệt

in the heat-affected zone

dans la zone thermiquement affectée

in der wärmeeinflusszone

1AFAD

1064

 

Trong kim loại cơ bản

in the parent material

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

in grundwerkstoff

1AFAE

200

Rỗng

Cavity

Cavité

Hohlraum

 

2AAAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bọc khí

Gas cavity

Soufflure

Gaseinschluss

 

2BAAA

2011

Bọt khí

Gas pore

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pore

 

2BGAA

2012

Bọt khí phân bố đều (rỗ xốp)

Uniformly distributed porosity

Soufflures sphéroïdales

Uniformément réparties

Porosität (gleichmäBig verteirt)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2BAGA

2013

Rỗ tập trung (rỗ ổ)

Clustered (localized) porosity

Nid de soufflures

Porennest

 

2BAFA

2014

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Linear porosity

Soufflures alignées

Porenzeile

 

2BAHA

2015

Rãnh khí (rỗng kéo dài)

Elongated cavity

Soufflure allongée

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2BIAA

2016

Rỗ tổ sâu

Worm-hole

Soufflure vermiculaire

Schlauchpore

 

2BEAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rỗ bề mặt

Surface pore

Piqüre

Oberflächenpore

 

2BALA

2017

 

Trên bề mặt mối hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

à la surface du cordon

auf der Schweißnatoberfche

2ABALF

2017

 

Trên chân mối hàn

on the weld root

à la racine

in der Schweißnatwurzel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

202

Rỗ co ngót

Shrinkage cavity

Retassure

Lunker

 

2CAAA

2021

Khe co ngót (rỗ co thô)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Retassure interdenti-trique (desserrement)

Interden dritischer lunker (makrolunker)

 

2GAAA

2024

Rỗng co hõm cuối

Crater pipe

Retassure de cratère

Endkraterlunker

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2DAAL

2025

Hõm co cuối mối hàn

End-crater pipe

Retassure ouverte de cratère

Offener eudkraterlunker

 

2DALK

203

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Micro-shrinkage

Microretassure

Mikrolunker

 

2EAAA

2031

Co ngót tế vi dạng nhánh

Interdendritic microshrinkage

Microretassure interdentitrique

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2IAAA

2032

Co ngót tế vi dạng xuyên hạt

Trans-granular micro-shrinkage

Microretassure transgranulaire

Transkristalliner mikrolunker

 

2JAAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngậm tạp chất rắn

Solid inclusion

Inclusion solide

Fester einschluss

 

3AAAA

301

Ngậm xỉ

Slag inclusion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Schlackeneinschluss

 

3BAAA

3011

 

Dạng chuỗi

Linear

Alignées

Zeilenformig

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3012

 

Rải rác

Isolated

Isolées

Vereinzelt

3BAJA

3014

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Clustered

En nid

Örtlich gehäuft

3BAFA

302

Ngậm thuốc hàn

Flux inclusion

Inchesion de flux

Flussmitteleinschluss

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3CAAA

3021

 

Dạng chuỗi

Linear

Alignées (ou en chapelet)

Zeilen rmig

3CIAA

3022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rải rác

Isolated

Isolées

Vereinzelt

3CAJA

3023

 

Dạng tập trung thành ổ

Clustered

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Örtlich gehäuft

3CAFA

303

Ngậm oxit

Oxide inclusion

Inclusion d'oxyde

Oxideinschluss

 

3DAAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Dạng chuỗi

Linear

Alignées

Zeilenförmig

3DIAA

3032

 

Rải rác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Isolées

Vereinzelt

3DAJA

3033

 

Dạng tập trung thành ổ

Clustered

En nid

Örtlich gehäuft

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3034

Màng oxit kim loại

Puckering

Peau d'oxyde

Oxidhaut

 

3EAAA

304

Ngậm kim loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Inclusion métallique

Metallischer einschluss

 

3FAAA

3041

 

Vonfram

Tungsten

Tungstène

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3GAAA

3042

 

Đồng

Copper

Cuivre

Kupfer

3HAAA

3043

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kim loại khác

Other metal

Autre metal

Songstigem metal

3FAAA

400

Không ngấu và không thấu

Lack of fusion and penetration

Manque de fusion et de pénétration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4AAA

401

Không ngấu

Lack of fusion

Manque de fusion

Bindefehler

 

4BAAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không ngấu mặt bên

Lack of side-wall fusion

Manque de fusion des bords

Flankenbindefehler

4BAAH

4012

 

Không ngấu giữa các đường hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manque de fusion entre passes

Lagenbindefehler

4BAAJ

4013

 

Không ngấu ở chân mối hàn

Lack of root fusion

Manque de fusion à la racine

Wuzzelbindefehler

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

402

Không thấu

Incomplete penetration (lack of penetration)

Marque de pénétration

Ungenügende

durchschweiBung

 

4CAAA

4021

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Incomplete root penetration

Manque de pénétration à la racine

Ungenügender wurzelein hand

 

4CAAG

403

Không thấu dạng răng cưa

Spiking

nétration en dents de scie

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4OAAA

500

Lỗi hình dạng

Imperfect shape

Forme défectueuse

Formfehler

 

5AAAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cháy cạnh/cháy mép

Undercut

Caniveau

Einbrandkerbe

 

4EAAA

5011

Cháy cạnh liên tc

Continuons undercut

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Durchlaufende einbrandkerbe

 

4EAEA

5012

Cháy cạnh đứt quãng

Intermittend undercut

Morsure

Caniveau discontinu

Nicht durchlaufende einhandkerbe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4EACA

5013

Cháy cạnh chân mối hàn

Shrinkage grooves

Caniveau à la racine

Wunzelkerben

 

4EAAG

5014

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Inter-run undercut (interpass undercut)

Caniveau entre passes

Längskerbe zwischen den sch Braupen

 

4EAAJ

5015

Cháy cạnh đứt quãng cục bộ

Local intermittent undercut

Caniveau discontinu locale morsure locale

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4EADA

502

Kim loại hán quá dày

Excess weld metal

Surépaisseur excessive

Zu groBe nahtüberhöhung

 

6BAAF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lồi quá mức

Excessive convexity

Convexité excessive

Zu große Nahtüberhöhung

 

4DAAG

504

Lồi chân mối hàn quá mức (quá thấu)

Excessive penetration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Zu große wurzelüberhöhung

 

4DAAG

5041

Lồi chân cục bộ

Local excessive penetration

Excès de pénétration local

Örtliche wurzelüberhöhung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5042

Lồi chân liên tục

Continuons excessive penetration

Excès de pénétration continu

Durchlaufende zu groBe wurzelüberhöhung

 

4DAEG

5043

Nóng chảy xuyên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Excès de pleine pénétration

Zu groBe durchschmelzung

 

4DABO

4DAEO

505

Lỗi chuyển tiếp mối hàn

Incorrect weld toe

faut de raccordement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5CAAA

506

Chảy tràn kim loại hàn

Overlap

Débordement

SchweiBgutüberlauf

 

5DAAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

chỗ chuyển tiếp

Toe overlap

Débordement de la passe terminale

SchweiBgutüberlauf an der decklage

5DAAC

5062

 

Ở chân mối hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Débordement de la passe de fond

Schwei B gutüberlauf auf der wurzelseite

5DAAG

507

Lệch cạnh

Linear misalignment

faut d'aliquement

Kantenversatz

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

508

Lệch góc

Angular misalignment

faut angulaire

Winkel versatz

 

5EJAA

509

Chảy sệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Effondrement

Verlaufenes schweißgut

 

5NAAA

5091

 

vi trí hàn ngang

Sagging in horizontal position

Effondrement en comiche

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5NAAH

5092

 

vị trí hàn bằng

Sagging in flat position

Effondrement à plat

Verlaufen in Wannenposition

5NAAG

5092

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

vị trí hàn ngửa

Sagging in overhead position

Effondrement au plafond

Verlaufen in überkoptposition

5NAAF

5093

 

mối hàn góc

Sagging in a fillet weld

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Verlaufen bei einer kehlnaht

5NAAF

5094

 

cạnh (mép) mối hàn

Sagging at the edge of a weld

Effon drement d'une soudure à clin

Abschmelzen an der kante

5NAAC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cháy thủng

Burn through

Trou

Durchbrand

 

5FALA

511

Không điền đy mặt mối hàn

Incompletely filled groove

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decklagenunterlbung

 

6FAAA

511

 

Không điền đầy mặt mối hàn liên tục

Continuous incompletely filled groove

Manque d'épaisseur continu

Durech gehende decklage - nunterlbung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

511

 

Không điền đầy mặt mối hàn đứt quãng

Intermittent incompletely filled groove

Manque d'épaisseur intermit- tent

Unterbrochene decklag- nunterwölbung

6FACA

512

Mất cân đối quá mức ở mối hàn góc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Défaut de symetrie excessit de soudure d'angle)

Ubermäßige ungleichschenklichkeit bet kehlnähten

 

6HAAA

513

Chiều rộng mối hàn không đều

Irregular width

Largeur irrégulièra

UnregelmäBige (naht-) breite

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5GAAA

514

Bề mặt mối hàn không đều

Irregular surface

Surface irréguliére

Unregelmäßge nahtzeichnung

 

5HAAA

515

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Root concavity

Retassure à la racine

Wurzelrückfall

 

6JAAG

516

Rỗ xốp chân mối hàn

Root porosity

Rochage

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5OAAG

517

Lỗi nối mối hàn

Poor restart

Mauvaise reprise

Ansatzfehler

 

7GAAA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

lớp ph

In the capping run

Dans la passe terminale

In der decklage

7GAAF

5172

 

Ở lớp chân

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dans la passe de fond

In der wurrellage

7GAAG

520

Cong vênh quá mức

Excessive distortion

Défor mation excessive

Zu großer verzug

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

521

Sai kích thước mối hàn

Imperfect weld dimensions

Dimensions incorrectes de la sondure

Mangelhafte abmessungen der schweißung

 

6AAAA

5211

Chiều dày mối hàn quá mức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Épaisseur excessive de la soudure

Zu groBe schweiBnaht dicke

 

6CAAA

5212

Chiều rộng mối hàn quá lớn

Excess weld width

Largeur excessive de la sondure

Zu groBe schweiBnahtbreite

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6DAAA

5213

Chiều dày mối hàn góc quá nhỏ

lnsufficient throat thickness

Gorge insuffisante

Zu khine kehlnahtdicke

 

6GAAA

5214

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Excessive throat thickness

Hauteur excessive de la girge

Zu großer kehlnahtdicke

 

6CAAA

600

Các khuyết tật khác

Miscellaneous imperfections

faut divers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7AAAA

601

Vết gây hồ quang

Arc strike

stray arc

Coup d'arc

Amoçage accidentel

Zündstelle

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7BAAA

602

Bắn tóe kim loại hàn

Spatter

Projection

Peries

Spritzer

 

7CAAAa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắn tóe vonfram

Tungsten spatter

Projection de tungséne

Wotframspritzer

 

7CAAAW

603

Xước bề mặt

Tom surface

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ausbrechung

 

9LAAE

604

Vết mài

Grinding mark

Coup de meule

Schleifkerbe

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

605

Vết sứt

Chipping mark

Coup de burin

Melßelkerbe

 

9CIAE

606

Mài hụt kích thước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Meulage excessif

Unterschbifung

 

9DAAE

607

Khuyết tật hàn đính

tack weld imperfection

faut de sondure de poin tage

Heftnahtunregelmäßìgkelt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7HAAL

6071

 

Đường hàn bị gãy hoặc không ngấu

Broken run or no penetration

Iasondure de poin tage s'est rompue ou n'a pas pénét

Unterlro chene raupe oder kein einhand

7JAAL

6072

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mối đính có sai sót đã được hàn ph lên

Defective tack overwelded

Ila été sondé par-dessus la soudure de porin tage défectuluse

Fehlerhafte heftstelle wurde überschweiBt

7IAAL

608

Đường hàn lệch so với đường hàn đối diện

Misalignment of opposite runs

Cordons opposés décalés

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Schweißraupen (beidseitiges schweißen)

 

5IAAA

610

Màu ram

Temper coiour (visible oxide film)

Coubur de revenu

Anlauffarben

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

613

Bề mặt có vẩy sắt

Scaled surface

Surface calaminée

Verzunderte oberfläche

 

9EAAA

614

Tồn đọng thuốc hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Résidu de flux

Flussmittelrest

 

9FAAA

615

Tồn đọng x

Slag residue

Résidu de laitier

Schlackenrest

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9GAAA

617

Khe h chân của mối hàn góc không đúng

Incorrect root gap for fillet welds

Mauvais assemblage en soudure d'argle

Schlechte passung bei kehlnähten

 

6IAAA

618

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Swelling

Gonflement

Schwellung

 

7FAAA

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO/TS 17845:2004, Welding and aliied processes - Designation system for imperfections (Hàn và các quá trình liên quan - Hệ thống ký hiệu cho các khuyết tật)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6115-1:2015 (ISO 6520-1:2007) về Hàn và các quá trình liên quan - Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại - Phần 1: Hàn nóng chảy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158