Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN4363:1986 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1986 Ngày hiệu lực:
ICS:73.120 Tình trạng: Đã biết

Ký hiệu kiểu

Tên gọi

Phạm vi sử dụng chủ yếu

PXG

Máy phân cấp có ruột xoắn chìm (hình 1)

Để tách các hạt mịn có kích thước từ 0,3 đến 0,07 mm của bùn quặng vào dòng nước tràn.

PXK

Máy phân cấp có ruột xoắn không chìm (hình 2)

Để tách các hạt mịn có kích thước từ 0,83 đến 0,15 mm của bùn quặng vào dòng nước tràn.

1.2. Máy phân cấp phải chế tạo thành 2 loại:

a) Một ruột xoắn;

b) Hai ruột xoắn;

1.3. Các thông số và kích thước cơ bản của máy phân cấp phải phù hợp với các chỉ dẫn trên hình vẽ 1, 2 và trong Bảng 2,3.

Ví dụ ký hiệu quy ước của máy phân cấp hai ruột xoắn chìm, đường kính ruột xoắn 2400 mm; 2 PXC - 24 TCVN 4363:1986

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Tất cả các máy phân cấp xoắn phải được chế tạo theo bản vẽ thiết kế được duyệt phù hợp với tiêu chuẩn và đạt được mọi yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn này.

2.2. Kết cấu của máy phân cấp phải bảo đảm

a) Điều chỉnh được chiều cao bậc tràn đến + 15% chiều cao danh nghĩa của nó;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Kết cấu của máy phải bảo bảo đảm được sự bôi trơn các bề mặt cần thiết và kiểm tra được sự làm việc bình thường của hệ thống bôi trơn.

2.4. Máy phân cấp phải sơn bảo đảm yêu cầu về chống rỉ và mỹ quan cho máy.

2.5. Kết cấu của máy phân cấp phải dự kiến khả năng bố trí máy vào dây chuyền tự động hóa.

2.6. Các bộ phận quay và bộ phận truyền động của máy phân cấp phải có bộ phận bảo đảm an toàn cho người và máy.

2.7. Máy phân cấp phải được giao trọn bộ gồm:

a) Máy phân cấp có cả động cơ điện;

b) Các chi tiết dự trữ mau mòn chóng hỏng bảo đảm cho máy làm việc không ít hơn 7000 giờ.

2.8. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày cho máy phân cấp vào vận hành nhưng không quá 10 tháng kể từ ngày xuất xưởng, cơ sở chế tạo có trách nhiệm thay thế hoặc sửa chữa bảo hành các bộ phận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 2 - Máy phân cấp có ruột xoắn không chìm kiểu

Bảng 2

Tên, thông số và kích thước cơ bản

Kiểu máy

1PX - 12

2PX - 12

1PXC - 15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1PX - 17

1PXC - 20

2PX - 20

1PXC - 24

2PXC - 24

1. Đường kính ruột xoắn D, mm

1200

1500

1700

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2400

2. Chiều dài thùng máy 1. mm

8400

10100

13000

14000

3. Số lượng ruột xoắn

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

1

1

2

1

2

4. Tần số quay của trục ruột xoắn vg/min

4,1

8,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,8

2,5

5,0

2,0

4,0

5. Công suất động cơ điện của bộ truyền động ruột xoắn, kw, không lớn hơn

5,5

11,0

7,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

22,0

15,0

30,0

6. Khối lượng máy phân cấp kể cả thùng máy bằng kim loại, không kể động cơ điện, tấn, không lớn hơn

10,5

17,0

19,0

32,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31,0

56,0

35,0

63,5

7. Kích thước choán chỗ của máy phân cấp, mm, không lớn hơn

Chiều dài L

10600

13200

16000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều rộng

2240

3350

3000

4500

3550

4000

6000

4250

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều cao H

4500

5600

6000

6000

6700

7100

7500

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên, thông số và kích thước cơ bản

Kiểu máy

1PXK

3

1PXK

5

1PXK

7,5

1PXK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1PXK

12

1PXK

15

1PXK

17

1PXK

20

1PXK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1PXK

24

1. Đường kính ruột xoắn, mm

300

500

750

1000

1200

1500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2000

2400

2400

2. Chiều dài thùng máy 1, mm

3000

4500

5500

6500

6200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9200

3. Số lượng ruột xoắn

1

1

1

1

1

1

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

2

4. Tần số quay của trục ruột xoắn, Vg/min

25

12

7,8

5,0

4,1

8,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,8

2,5

5,0

2,0

4,0

1,8

3,5

5. Công suất động cơ điện của bộ truyền động ruột xoắn, kw, không lớn hơn.

1,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5,5

7,5

11,0

15,0

15,0

22,0

6. Khối lượng máy phân cấp kể cả thùng máy bằng kim loại, không kể động cơ điện, tấn, không lớn hơn

0,8

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

7

13

17

19

23

37

7. Kích thước choán chỗ của máy phân cấp, mm, không lớn hơn

Chiều dài L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5600

7100

8500

11200

12500

Chiều rộng

800

1000

1320

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1700

2360

2500

2800

3150

5600

Chiều cao H

950

1320

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2000

3000

3750

4250

4750

4900

5000

CHÚ THÍCH: Khoảng cách h từ mức trên của mặt nước tràn đến đáy bể của máy phân cấp lấy bằng (1,2 đến 1,6) D với máy phân cấp có ruột xoắn chìm và bằng (0,8 đến 1,05) D với máy có ruột xoắn chìm.

Và chi tiết bị hỏng với điều kiện người sử dụng tuân theo đúng quy tắc vận hành và bảo quản ghi trong bản hướng dẫn về lắp ráp, vận hành và bảo quản.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Mỗi máy phân cấp phải được lắp kiểm tra tại cơ sở chế tạo theo chỉ dẫn ghi trong bảng hướng dẫn về lắp ráp vận hành và bảo quản.

3.2. Việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu của máy phân cấp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải tiến hành đối với từng máy trong điều kiện vận hành với tải trọng định mức và kéo dài trong 72 giờ. Trong thời gian đó có những lần dùng ngắn không quá 30 phút để kiểm tra xem xét. Kết quả kiểm nghiệm phải được lập thành văn bản.

3.3. Sau mỗi lần cải tiến, cơ sở chế tạo phải tiến hành thử nghiệm mẫu mới để kiểm tra các chỉ tiêu của máy theo các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này.

4. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

4.1. Mỗi máy phân cấp phải có một nhãn máy gắn ở chỗ thấy rõ của máy. Trên nhãn có ghi các nội dung sau:

a) Dấu hiệu hàng hóa của cơ sở chế tạo;

b) Tên gọi và ký hiệu máy;

c) Số thứ tự theo quy định của nhà máy;

d) Số tiêu chuẩn này;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) Khối lượng toàn bộ máy;

g) Dấu chất lượng sản phẩm của nhà nước (nếu có).

4.2. Máy phân cấp phải giao ở dạng lắp hoàn chỉnh hoặc tháo thành bộ phận và phải đề phòng khỏi bị hư hỏng khi vận chuyển. Những bộ phận và chi tiết nhỏ, thiết bị điện dùng với các tài liệu kỹ thuật kèm theo máy phải đóng trong các hòm chắc chắn. Vách trong của hòm phải có lớp giấy dầu hoặc nilông chống nước. Các tài liệu kỹ thuật phải để trong bao giấy chống ẩm trước khi cho vào hòm.

4.3. Các bề mặt ngoài đã gia công của máy phải phủ một lớp mỡ chống rỉ tốt trong thời hạn ít nhất là 1 năm.

4.4. Mỗi máy phân cấp khi xuất xưởng phải kèm theo các tài liệu sau:

a) Lý lịch máy;

b) Bản hướng dẫn về lắp ráp, vận hành và bảo quản;

c) Các bản vẽ gồm:

- Bản vẽ chung;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bản vẽ các chi tiết mau mòn chóng hỏng;

- Sơ đồ và các số liệu để thiết kế nền móng;

- Sơ đồ hệ thống bôi trơn (nếu có) và cáp điện.

d) Bản kê các dụng cụ và phụ tùng kèm theo.

4.5. Trong khi chờ đợi lắp đặt lên bệ móng, máy phải được cất giữ trong kho theo đúng quy định trong bản hướng dẫn về lắp ráp, vận hành và bảo quản.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4363:1986 về Máy phân cấp xoắn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209