Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN4275:1986 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1986 Ngày hiệu lực:
ICS:25.080, 01.080.20 Tình trạng: Đã biết

Tên gọi

Ký hiệu

Chú thích

1. Chiều của chuyển động thẳng liên tục.

 

2.Chuyển động thẳng hai chiều

 

3. Chuyển động không liên tục

 

4. Chuyển động thẳng hạn chế

 

5. Chuyển động thẳng đổi chiều hạn chế. Khoảng chạy kép

 

6. Chuyển động thẳng đổi chiều. Khoảng chạy lắc

 

7. Chiều của chuyển động quay liên tục

 

8. Quay hai chiều

 

9. Chiều của chuyển động quay gián đoạn theo một hướng

 

10. Chuyển động quay hạn chế

 

11. Chuyển động quay hạn chế hai chiều khoảng chạy kép

 

 

12. Chuyển động quay. Khoảng chạy lắc

 

13. Chiều quay của trục chính

 

14. Một vòng

 

15. Số vòng quay một phút

X - Số vòng có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo

16. Tiến

 

17. Tiến trong một vòng

X - Số vòng có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo

18. Tiến trong một phút

X - Số vòng có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo

19 Tiến giảm

1/X - Tỷ số giữa tiến giảm và tiến bình thường

20 Tiến tăng

X/1 - Tỷ số giữa tiến tăng và tiến bình thường

21 Tiến bình thường

 

22 Chiều tiến

(không chỉ hướng)

Ký hiệu có thể dùng bất kể hướng tiến nào khi mà hướng tiến không cần chính xác, trường hợp ngược lại xem ký hiệu dưới.

23 Tiến dọc

 

24 Tiến ngang

 

25 Tiến đứng

 

26 Dời chỗ nhanh

 

27 Ren

 

28 Tăng trị số (ví dụ vận tốc)

 

29 Giảm trị số (Ví dụ vận tốc)

 

30 Vận tốc cắt khi bào

X - trị số vận tốc mét/phút. Có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo.

31 Vận tốc cắt khi tiện

 

X - trị số vận tốc mét/phút. Có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo.

32 Vận tốc cắt khi khoan

X - trị số vận tốc mét/phút. Có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo.

33 Vận tộc cắt khi phay. Ký hiệu tương tự cho vận tốc mài.

X - trị số vận tốc mét/phút. Có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo.

34 Phay nghịch

X - trị số vận tốc mét/phút. Có thể ghi ngay trên ký hiệu hay trong bảng số kèm theo.

35 Phay thuận

 

2. Ký hiệu các phần tử

Tên gọi

Ký hiệu

Chú thích

36. Động cơ điện

 

37. Bàn chữ nhật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38. Bàn tròn

 

39. Trục chính tiện

 

40. Trục chính khoan

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

42. Trục chính mài

 

43. Bơm (ký hiệu chung)

 

44. Bơm làm nguội

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

45. Bơm bôi trơn

 

46. Bơm truyền dẫn thuỷ lực

 

47. Động cơ thuỷ lực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

48. Thiết bị chép hình

 

3. Ký hiệu điều chỉnh

Tên gọi

Ký hiệu

Chú thích

49. Điều chỉnh không cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50. Điều chỉnh được

 

51. Siết, khoá ép

 

52 Nới tháo

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

54 Nhả hãm

 

55 Chu kỳ tự động

(hay nửa tự động)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

57 Nối mạch

Ký hiệu màu xanh lá cây, ưu tiên cho nút điều khiển

58 Cắt mạch

Ký hiệu tròn mầu đỏ trên nút điều khiển, thể hiện bằng nét mảnh trên hình có thể thay bảng một nét màu đỏ hoặc bảng màu đỏ

59 Nối và cắt mạch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu trên nút điều khiển thể hiện bằng nét mảnh trên hình

60 Nối mạch khi ấn

Ký hiệu trên nút điều khiển thể hiện bằng nét mảnh trên hình

61 Nút cắt dự trữ

Nút ấn tròn to, mầu đỏ

62 Ăn khớp (nối mạch cơ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

63 Nhả khớp (cắt mạch cơ)

 

64 Đai ốc hai nửa đóng

 

65 Đai ốc hai nửa mở

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

66 Thiết bị chép hình (đang làm việc)

 

67 Thiết bị chép hình (đang lùi ra)

 

68 Chỉ thay đổi tốc độ khi dừng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4. Ký hiệu an toàn

Tên gọi

Ký hiệu

Chú thích

70 An toàn cắt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mũi tên màu đỏ

72 Chú ý

Ký hiệu màu vàng

73 Cầu dao chính

Mũi tên màu đỏ

5. Các ký hiệu khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu

Chú thích

74 Làm nguội

 

75 Chiếu sáng máy

 

76 Vật nặng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X - trị số của vật nặng tuỳ theo thứ nguyên được dùng.

77 Đổ vào

 

78 Mức

 

79 Tháo ra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80 Bôi trơn

 

81 Thổi

 

82 Hút

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4275:1986 về Ký hiệu chỉ dẫn trên máy công cụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.778

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26