Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-10:2018 về Máy đào và chuyển đất - Phần 10

Số hiệu: TCVN11357-10:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:53.100 Tình trạng: Đã biết

S TT1)

Mối nguy hiểm

Điu liên quan ca tiêu chun này

Các mi nguy hiểm, các tình huống nguy hiểm và các trường hợp nguy hiểm

1

Các mối nguy hiểm cơ học do:

- Các bộ phận ca máy hoặc các vật thể, ví dụ: Các thiết bị công tác như dải xích mang gầu, vành rô to, lưỡi cắt ...

5.3

4

Mối nguy hiểm do tiếng n

5.5

16

Mất ổn định / lật đổ của máy

5.2.5

Các mối nguy hiểm, tình hung nguy hiểm và trường hợp nguy hiểm bổ sung do chuyển động

19

Liên quan đến chỗ ngồi người vận hành trên máy

 

19.4

Mối nguy hiểm cơ học vị trí người vận hành/v trí làm việc:

a) Ngã lộn;

b) Chỗ ngồi người vận hành bổ sung/chỗ ngồi riêng;

c) Tiếp xúc của con người với các bộ phận của máy hoặc dụng cụ công tác (máy đào hào do người đi bộ điều khiển)

 

5.2.2

5.2.3.3, 5.4 2.2, 5 4.2.3

5.4.3

19.6

Chiếu sáng không đủ

5.4.4

19.7

Chỗ ngồi không phù hợp

5.2.3

19.9

Rung tại chỗ ngồi người vận hành

5.2.3.2.3

20

Liên quan đến hệ thống điều khiển

 

20.3

Kết cấu thiết bị điều khiển và cách thức vận hành chúng không phù hợp

5.2.4

22

Liên quan đến nguồn năng lưng và truyền năng lượng

 

22.3

Mối nguy hiểm do cứu hộ, vận chuyển, nâng và kéo theo

5.4.6

24

Ch dn không đy đ cho người vận hành

(Hướng dẫn vận hành, dấu hiệu, cảnh báo và ký hiệu )

5.4.5, 6

 

Phụ lục B

(Tham khảo)

Hình vẽ minh họa

CHÚ DN

1  Tấm bảo vệ

Hình B.1 - Máy đào hào di chuyển bằng bánh lp có người vận hành ngồi trên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Tấm bảo vệ

Hình B.2 - Máy đào hào di chuyển bằng bánh lp do người đi bộ điều khiển

CHÚ DẪN

1  Tm bảo vệ

2  Thiết b làm sạch đáy hào

Hình B.3 - Máy đào hào di chuyển bằng bánh xích có người vận hành ngi trên

CHÚ DẪN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2  Thiết b làm sạch đáy hào

Hình B.4 - Máy đào hào di chuyển bằng bánh xích có ch ngi người lái có khả năng điều chnh độ cao

 

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] ISO 6395:2008, Earth-moving machinery - Determination of sound power level - Dynamic test conditions (Máy đào và chuyển đt - Xác định mức công suất âm phát thi - Điều kiện thử nghiệm động)

[2] ISO 13539:1998, Earth-moving machinery - Trenchers - Definitions and commercial specifications (Máy đào và chuyển đất - Máy đào hào - Thuật ngữ và tài liệu kỹ thuật)

[3] ISO 6165:2006, Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (Máy đào và chuyển đt - Các loại cơ bản - Ký hiệu, thuật ngữ và định nghĩa).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  i liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Danh mục các mối nguy hiểm đáng kể bổ sung

5  Yêu cầu an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ

6  Thông tin cho sử dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B (Tham khảo) Hình vẽ minh họa

Thư mục tài liệu tham khảo

1) Số th tự được lấy theo Phụ lục A của EN 474-1:2006/A1:2009

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-10:2018 (EN 474-10:2010) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 10: Yêu cầu cho máy đào hào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.296

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!