Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN11244-3:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:25.160.10 Tình trạng: Đã biết

Kiểu thử

Nhóm vật liệu theo ISO/TR 15608

72

71

73

74

Gang cầu graphit

Gang xám

Gang dẻo

Gang dẻo đưc ram tăng bền

Kiểm tra bằng mắt theo TCVN 7507 (EN 970)

X

X

X

X

Thử thẩm thấu theo ISO 3452-1

X

X

X

X

Thử kéo ở nhiệt độ môi trường xung quanh theo TCVN 197-1 (ISO 6892-1) và TCVN 5886 (ISO 783) với các mẫu thử tròn theo TCVN 197-1 (ISO 6892-1) ngang qua mối hàn (yêu cầu: xác định giới hạn bền kéo, Rm); có thể dùng các kiểu mẫu thử khác theo tha thuận

X

X

Xa

X

Kiểm tra tổ chức thô đại ngang qua mối hàn

X

X

X

X

Thử kéo ở nhiệt độ môi trường xung quanh theo TCVN 197-1 (ISO 6892-1) và TCVN 5886 (ISO 783) với các mẫu thử trên theo TCVN 197-1 (ISO 6892-1) từ kim loại cơ bản hoặc theo thỏa thuận

X

X

X

X

a Nếu áp dụng được.

8.2  Vị trí lấy các mẫu thử

Phi lấy các mẫu thử phù hợp với các Hình 2.

CHÚ DẪN:

1  Vùng 1 lấy 1 mẫu thử kéo

2  Vùng 2 lấy các mẫu thử bổ sung (ví dụ: cho thử va đập)

3  Vùng 3 lấy mẫu thử từ kim loại cơ bản

4  Vùng 4 lấy:

a) 1 mẫu thử thô đại/tế vi, nếu có yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5  Phần thừa 50 mm

Hình 2 - Vị trí của các mẫu thử

8.3  Thử không phá hủy

Phải thực hiện tất cả các phép thử không phá hủy (NDT) phù hợp với 8.1 và Bng 1 trên các phôi hàn trước khi lấy các mẫu thử. Phải hoàn thành bất cứ xử lý nhiệt nào sau hàn trước khi thử không phá hủy.

Phải thực hiện kiểm tra bằng mắt theo TCVN 7507 (EN 970) và thử thẩm thấu theo ISO 3452-1.

8.4  Thử phá hủy

8.4.1  Mức độ thử

Mức độ thử phải theo yêu cầu của Bảng 1.

8.4.2  Thử kéo ngang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải quy định gii hạn bền kéo của mẫu thử trước khi thử.

8.4.3  Kiểm tra tổ chức thô đại

Khi có yêu cầu phải kiểm tra t chức thô đại, mẫu thử phải được chuẩn bị và tẩm thc trên một mặt phù hợp với ISO 17639 để chỉ rõ đường nóng chảy và vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ).

8.4.4  Kiểm tra tổ chức tế vi

Khi có yêu cầu phải kiểm tra tổ chức tế vi, mẫu thử phải được chuẩn bị và tẩm thực (khắc mòn) trên một mặt phù hợp với ISO 17639 để chỉ rõ đường nóng chảy, tổ chức tế vi của vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) và tổ chức tế vi của kim loại hàn. Kiểm tra tổ chức tế vi phải bao gồm kim loại cơ bản không chịu ảnh hưởng nhiệt.

8.5  Chuẩn/tiêu chí chấp nhận

Một quy trình hàn được chấp nhận nếu các khuyết tật trong phôi hàn nằm trong các giới hạn quy định cho mức chất lượng C của EN 1011-8:2004, Phụ lục A.

8.6  Thử lại

Nếu phôi hàn không tuân theo bất cứ yêu cu nào về kiểm tra bằng mắt hoặc thử thẩm thu quy định trong 8.5 thì phải hàn thêm một phôi hàn nữa và thực hiện kiểm tra tương tự đối với phôi hàn này. Nếu phôi hàn này không tuân theo các yêu cầu, quy trình hàn không được chấp nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu một mẫu thử kéo không đáp ứng các yêu cầu của 8.4.2, phải có hai mẫu thử bổ sung phải thỏa mãn các yêu cầu của 8.4.2.

9  Phạm vi chấp nhận

9.1  Quy định chung

Phải đáp ứng từng điều kiện được cho trong Điều 9 để tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Các thay đổi vượt ra ngoài các phạm vi quy định đòi hỏi phải có phép thử quy trình hàn mới.

9.2  Liên quan đến nhà sản xuất

Giấy chấp nhận cho đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn sơ bộ (pWPS) bằng thử nghiệm quy trình hàn theo tiêu chuẩn này được cp cho nhà sản xuất có hiệu lực đối với hàn ở phân xưng hoặc trên hiện trường với cùng một điều kiện kiểm tra kỹ thuật và cht lượng của nhà sản xuất.

Hàn được thực hiện trong cùng một điều kiện kiểm tra kỹ thuật và cht lượng khi nhà sản xuất, người đã tiến hành thử quy trình hàn sẽ hoàn toàn chu trách nhiệm về toàn bộ quá trình hàn được thực hiện theo quy trình này.

9.3  Chp nhận liên quan đến vật liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để giảm tới mức tối thiểu số lượng các phép thử quy trình hàn, các loại vật liệu phải được tập hợp thành nhóm như đã chỉ ra trong Bảng 2.

Đối với gang graphit cầu, phép thử quy trình hàn được thực hiện trên một loại gang có hiệu lực đối với các loại gang khác.

Đối với các gang xám và gang dẻo, phép thử quy trình hàn được thực hiện trên một loại gang đã lựa chọn có hiệu lực đối với tất cả các loại gang trong khi phép thử quy trình hàn cho loại gang thấp hơn trên gang dẻo được ram tăng bền chỉ có hiệu lực đối với loại gang này được sử dụng trong phép thử quy trình hàn.

Mỗi loại gang không nm trong hệ thống phân nhóm phải có sự chấp nhận quy trình hàn riêng.

Bảng 2 - Phạm vi chấp nhận đối với gang cầu graphit

Vật liệu

Nhóm vật liệu cơ bản (ISO/TR15608)

Kim loại điền đy không đng nht

Kim loại điền đầy đng nhất/nửa đng nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

71

Thử quy trình hàn đối với loại vật liệu đã lựa chọn có hiệu lực đối với tất cả các loại vật liệu trong nhóm có độ bền thấp hơn

Gang cầu (loại ferit) có các giá trị độ bn chống va đập quy định

72.2

Thử quy trình hàn đi với loại vật liệu đã lựa chọn từ nhóm này có hiệu lực đối với tất cả các loại ferit có độ bền cao hơn trong nhóm này đến nhóm 72.1 EN-GJS-400-15, tương ứng EN-GJS- 450-10 nếu là loại ferit

Gang cầu (loại ferit)

72.1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

72.1

Thử quy trình hàn đối với loại vật liệu đã lựa chọn có hiệu lực đối với tất cả các loại có độ bn thấp hơn trong nhóm này

Các loại EN-GJS- 500-7 và EN-GJS- 450-10 cần có các phép thử quy trình hàn riêng

Gang cầu (loại peclit)

72.1

Thử quy trình hàn đối với loại peclit đã lựa chọn từ nhóm này có hiệu lực đối với tất cả các loại có độ bền thấp hơn đến EN-GJS-600-3

Gang dẻo

73

Thử quy trình hàn đối với loại vật liệu đã lựa chọn có hiệu lực đối với tt cả các loại thp hơn trong nhóm này (xem Bảng 4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

74

Phép thử quy trình hàn trên gang dẻo được ram để tăng độ bền ch có hiệu lực đối với loại gang được sử dụng trong quy trình hàn được xem xét có sự xử lý nhiệt đã lựa chọn

9.3.2  Chiều dày của vật liệu cơ bn

Sự chấp nhận phép thử quy trình hàn cho chiều dày t phi bao gồm các chiều dày trong phạm vi chấp nhận đã cho trong các Bng 3 và 4.

Bảng 3 - Phạm vi chấp nhận cho chiều dày

Chiều dày phôi hàn, t

mm

Phạm vi chấp nhận

15 < t ≤ 30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t > 30

0,5 t đến 2 t hoặc 200 mm, lấy giá tr lớn hơn

Bảng 4 - Phạm vi chp nhận chiều dày cho các trường hợp đặc biệt

Vật liệu phôi hàn

Chiều đày của phôi hàn

mm

Phạm vi chấp nhận

mm

Nhận xét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 < t ≤ 8

3 < t ≤ 8

Tỷ phần khối lượng C 0,3 %

8 < t ≤ 12

8 < t ≤ 12

Không có cacbon tự do, nhưng tỷ phần khối lượng peclit đến 100 % trong vùng lõi

12 < t ≤ 30

12 < t ≤ 60

Ngoài ra, có sự chia tách cacbon ủ trong vùng lõi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN-GJMW-450-7

t ≤ 3

t ≤ 3

Tỷ phần khối lượng C ≤ 0,3%

3 < t 5

3 < t 5

Không có cacbon tự do, nhưng tỷ phần khối lượng peclit đến 100 % trong vùng lõi

5 < t < 30

5 < t < 60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EN-GJMW-550-4

3 < t < 30

3 < t < 60

Sự khử cácbon thấp, do đó cacbon ủ trong các đoạn cắt ra mảng cũng thp

EN-GJMB-350-10

3 < t < 30

3 < t < 60

Không có sự khử cacbon, vẫn có sự chia tách cacbon ủ trong các đoạn cắt ra mỏng

9.4  Chấp nhận chung đối với tất cả các quy trình hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chấp nhận theo đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) chỉ có hiệu lực đối với quy trình hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn. Trong phép thử quy trình có nhiều quá trình hàn, việc chấp nhận chỉ có hiệu lực đối với trình tự được sử dụng trong quá trình thử chấp nhận.

Đối với các quy trình có nhiều quá trình hàn, mỗi quá trình hàn có thể được chấp nhận riêng hoặc kết hợp với các quá trình khác. Tương tự như vậy, có thể loại b một hoặc nhiều quá trình hàn khỏi một WPS được chấp nhận với điều kiện là chiều dày của mối nối hàn nằm trong phạm vi chiều dày được chấp nhận của các quá trình hàn có liên quan được áp dụng.

9.4.2  V trí hàn

Khi không quy định các phép thử va đập hoặc thử động lực học khác, hàn theo bất cứ một vị trí nào cũng chấp nhận cho hàn theo tất cả các vị trí.

Khi quy đnh các phép thử va đập và/hoặc các phép thử động lực học cho một mối hàn, phải áp dụng phạm vi chấp nhận theo Bảng 5.

Bng 5 - Các v trí hàn

V trí hàn của phôi hàn
(TCVN 6364)

Phạm vi chp nhận

PA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PF

PE

PA (bằng)

X

-

-

-

PC (nằm ngang)

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

PF (thẳng đứng lên)

X

X

X

X

PE (ngửa)

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

9.4.3  Kiu mối nối/mối hàn

Sự chứng nhận được thực hiện khi sử dụng các sơ đồ thể hiện trên Hình 1 có hiệu lực đối với tất cả các kiểu mối hàn giáp mép (hàn nối và/hoặc hàn hoàn thiện).

Phép thử quy trình hàn mối hàn một phía không có đệm lót có hiệu lực đối với hàn cả hai phía và đối với các mối hàn có đệm lót.

9.4.4  Vật liệu điền đy

Phạm vi chấp nhận các kim loại điền đầy phải đáp ứng các yêu cầu của các vật liệu được liệt kê trong Bảng 2.

9.4.5  Loại dòng điện

Chấp nhận được đưa ra chỉ có hiệu lực đối với loại dòng điện (AC, DC, dòng điện xung) và cực tính được sử dụng trong thử quy trình hàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi áp dụng các yêu cầu về va đập, giới hạn trên của nhiệt cấp được chấp nhận lớn hơn nhiệt lượng được sử dụng trong hàn phôi hàn 25 %.

Khi áp dụng các yêu cầu về độ cứng, giới hạn dưới của nhiệt cấp được chấp nhận thấp hơn nhiệt lượng được sử dụng trong hàn phôi hàn 25 %.

Nhiệt cấp được tính toán phù hợp với ISO/TR 17671-1.

Nếu các phép thử quy trình hàn đã được thực hiện ở cả hai nhiệt cấp cao và nhiệt cấp thấp thì phải chấp nhận tất cả các nhiệt cấp trung gian.

9.4.7  Nhiệt độ nung nóng trước

Giới hạn dưới của chấp nhận là nhiệt độ nung nóng trước danh nghĩa được áp dụng lúc bắt đầu thử quy trình hàn.

9.4.8  Nhiệt độ giữa các lớp hàn

Giới hạn trên của chấp nhận nhiệt độ danh nghĩa giữa các lớp hàn đạt được trong thử quy trình hàn.

9.4.9  Xử lý nhiệt sau hàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phạm vi nhiệt độ có hiệu lực là nhiệt độ duy trì được sử dụng trong thử quy trình hàn ± 20 °C trừ khi có quy định khác. Khi có yêu cầu, các tốc độ nung nóng, làm nguội và thời gian duy trì phải có quan hệ với sản phm.

9.5  Chấp nhận riêng cho các quá trình hàn

9.5.1  Quá trình hàn 111

Thực hiện việc chấp nhận đối với đường kính điện cực, de được sử dụng trong thử quy trình hàn, ±de đối với mỗi đường hàn, ngoại trừ đường hàn ở chân trên các mối hàn giáp mép hàn một phía, không có đệm lót trong đó không cho phép có sự thay đổi c kích thước.

9.5.2  Quá trình hàn 121

Việc chấp nhận quá trình hàn này được hạn chế theo hệ thống cấp dây hàn được sử dụng trong thử quy trình hàn (ví dụ, hệ thống một dây hoặc hệ thống nhiều dây). Việc chấp nhận quá trình hàn đối với loại thuốc hàn hoặc dây hàn và tổ hợp của thuốc hàn và dây hàn được hạn chế theo các điều kiện thử quy trình hàn.

9.5.3  Các quá trình hàn 131, 135, 136 và 137

Việc chấp nhận các quá trình hàn này đối với khí bảo vệ được hạn chế theo ký hiệu của khí phù hợp với ISO 14175. Tuy nhiên, tỷ phần thể tích của cacbon đioxit không được vượt quá 10 % tỷ phần được sử dụng để chấp nhận phép thử quy trình hàn. Các khí bảo vệ không được bao hàm bởi ISO 14175 được hạn chế theo thành phần danh nghĩa được sử dụng trong phép thử.

Việc chấp nhận các quá trình hàn trên được hạn chế theo hệ thống cấp dây hàn được sử dụng trong phép thử quy trình hàn (ví dụ, hệ thống một dây hoặc hệ thống nhiều dây).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc chấp nhận quá trình hàn này đối với khí bảo vệ và đệm khí bảo vệ được hạn chế theo ký hiệu của khí phù hp với ISO 14175. Các khí bảo vệ không được bao hàm bi ISO 14175 được hạn chế theo thành phần danh nghĩa được sử dụng trong phép thử.

Phép thử quy trình hàn được thực hiện không có đệm khí bảo vệ sẽ chấp nhận cho phép thử quy trình hàn có đệm khí bảo vệ.

Hàn có vật liệu điền đầy không chấp nhận cho hàn không có vật liệu điền đầy hoặc ngược lại.

9.5.5  Quá trình hàn 15

Việc chấp nhận quy trình hàn được hạn chế theo thành phần của khí plasma được sử dụng trong phép thử quy trình hàn.

Việc chấp nhận quy trình hàn này đối với khí bảo vệ và đệm khí bảo vệ được hn chế theo ký hiệu của khí phù hợp với ISO 14175. Các khí bo vệ không được bao hàm bi ISO 14175 được hạn chế theo thành phần danh nghĩa được chấp nhận.

Hàn có vật liệu điền đầy không chấp nhận cho hàn không có vật liệu điền đầy và ngược lại.

9.5.6  Quá trình hàn 311

Hàn có vật liệu điền đầy không chấp nhận cho hàn không có vật liệu điền đầy và ngược lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR) là bản báo cáo các kết quả đánh giá mỗi phôi hàn, bao gồm cả các phép thử lại. Biên bản phải bao gồm các mục có liên quan được liệt kê đối với đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS) trong TCVN 8986-1 (ISO 15609-1) hoặc ISO 15609-2 cùng với các nội dung chi tiết của bất c đặc điểm nào có thể loại ra được bởi các yêu cầu của Điều 8. Nếu không có các đặc điểm loại ra được hoặc các kết quả thử không được chp nhận, biên bn chấp nhận quy trình hàn (WPQR) trong đó nêu chi tiết các kết qu của quá trình hàn phôi hàn được chấp nhận và phải được người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra ký tên và ghi ngày tháng chấp nhận.

Phải sử dụng biểu mẫu của WPQR đ ghi các nội dung chi tiết về quy trình hàn và các kết quả thử để dễ dàng cho việc trình bày thống nhất và đánh giá các dữ liệu.

Ví dụ về biểu mẫu của WPQR được cho trong Phụ lục A.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Mẫu biên bản chấp nhận quy trình hàn (WPQR)

Chấp nhận quy trình hàn - Chứng chỉ thử

S WPQR của nhà sản xuất:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra:  

S tham chiếu:

Đa ch:

Quy định/tiêu chuẩn thử:

Ngày hàn:

Phạm vi chấp nhận

Quá trình hàn:

Kiểu của mối nối và mối hàn:

Nhóm và nhóm con của vật liệu cơ bản:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dày mối hàn góc (mm):

Một đưng hàn/nhiều đường hàn:

Đường kính ngoài của ng (mm):

Ký hiệu của vật liệu điền đầy:

Dạng vật liệu điền đầy:

Cỡ kích thước của vật liệu điền đầy:

Ký hiệu của khí/thuốc hàn bảo vệ:

Ký hiệu của khí ở đệm khí bảo vệ:

Loại dòng điện hàn và cực tính:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt cấp:

Vị trí hàn:

Nhiệt độ nung nóng trước:

Nhiệt độ giữa các lớp hàn:

Nung nóng sau hàn:

Xử lý nhiệt sau hàn:

Các thông tin khác (cũng xem 8.5):

Chứng nhận rằng các mối hàn thử nghiệm được chuẩn bị, hàn và thử nghiệm tốt phù hợp với các yêu cầu của Quy định/tiêu chuẩn thử đã nêu trên.

………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…………

Ngày cấp

…………………………

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra
Tên, ngày tháng và ký tên

 

Biên bn thử mối hàn

Địa điểm:

Số pWPS của nhà sản xuất:

Số WPQR của nhà sản xuất:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên của thợ hàn:

Dạng chuyển dịch kim loại:

Kiểu của mối nối và mối hàn:

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra:

Phương pháp chuẩn bị và làm sạch:

Đặc tính kỹ thuật của vật liệu cơ bn:

Chiều dày của vật liệu (mm):

Đường kính ngoài của ống (mm):

Vị trí hàn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết kế mối nối

Trình tự hàn

 

 

Nội dung chi tiết về hàn

Đường hàn

Quá trình hàn

Cỡ kích thước vật liu điền đầy

Dòng điện n
A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại dòng điện/cực tính

Vận tốc  cấp dây hàn

Vận tốc hàn*

Nhiệt cấp

Chuyển dịch kim loại

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu của kim loại điền đầy:

Nung đặc biệt hoặc sy khô:

Các thông tin khác*, ví dụ:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí/thuốc hàn:

- Bảo vệ:

- Đệm khí:

Độ lắc ngang (biên độ, tần số, thời gian dừng):

Lưu lượng khí:

- Bo vệ:

- Đệm khí:

Chi tiết về hàn xung:

Khoảng cách ống tiếp xúc (bép hàn)/chi tiết hàn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chi tiết về dũi mặt sau/đệm lót

Nhiệt độ nung nóng trước:

Nhiệt độ giữa các lớp hàn:

Nung nóng sau hàn:

X lý nhiệt sau hàn:

(thời gian, nhiệt độ, phương pháp, tốc độ* nung nóng và làm nguội):

 

Chi tiết về hàn plasma:

Góc mỏ hàn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhà sản xuất
Tên, ngày tháng và ký tên

…………………………

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra
Tên, ngày tháng và ký tên

 

Kết quả thử

Số WPQR của nhà sản xuất.

Bằng mắt:

Thẩm thấu/hạt từ*:

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chụp tia bức xạ*:

Siêu âm*:

Nhiệt độ:

Thử kéo

Loại/No

Giới hạn chảy, Re

MPa

Giới hạn bền kéo Rm

MPa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

%

Độ giảm diện tích, Z

%

Vị trí đứt

Nhận xét

Yêu cầu

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử uốn

Đường kính dưỡng dn hướng:

 

Kiểu/No

Góc uốn

Độ giãn dài*

Kết quả

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Kiểm tra tổ chức thô đại:

 

Thử va đập*

Kiểu:

Cỡ kích thước:

Yêu cầu:

Vị trí/hướng rãnh khía

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

oC

Các giá trị

1    2    3

Giá trị trung bình

Nhận xét

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Th độ cứng* (kiu/tải trọng)

V trí của điểm đo (bản vẽ phác)

Kim loại cơ bản:

HAZ:

Kim loại hàn:

Các thử nghiệm khác:

Ghi chú:

Các phép thử được thực hiện phù hợp với

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số viện dẫn của báo cáo phòng thử nghiệm:

Các kết quả thử đã (loại bỏ nội dung không thích hợp):

Được chấp nhận;

Không được chấp nhận.

Phép thử được thực hiện với sự có mặt của:

 

……………………………..

Người kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra
Tên, ngày tháng và ký tên

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[1]  TCVN 8524 (ISO 4063), Hàn và các quá trình liên quan - Danh mục các quá trình và ký hiệu số tương ứng

[2] ISO/TR 15608, Welding - Guidelines for metallic materials grouping system (Hàn - Nguyên tắc ch đạo đối với hệ thống phân nhóm các vật liệu kim loại)

[3] ISO 15614-13, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Resistance butt and flash welding (Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn đối với vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 13: Hàn chy và hàn giáp mép điện tr)

[4] ISO 15620, Welding - Friction welding of metallic materials (Hàn - Hàn ma sát các vật liệu kim loại)

* Nếu có yêu cầu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-3:2015 (ISO 15614-3:2008) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 3: Hàn nóng chảy gang không hợp kim và gang hợp kim thấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228