Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10378:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:67.180.20 Tình trạng: Đã biết

Loại syro

Thành phần syro gần đúng

Chất phân tích

Giới hạn lặp lại, r

g/100 g

g/100 g

α-D-glucose (Dextrose)

Dextrose 95

Dextrose

0,09

Maltose

0,17

α-D-glucose (Dextrose)

Dextrose 45

Dextrose

1,4

Maltose

0,70

Maltose

Maltose 80

Maltose

0,36

Maltose

Maltose 48

Maltose

0,39

Fructose

Fructose 42

Fructose

0,43

Dextrose

0,23

Fructose

Fructose 9

Fructose

0,22

Dextrose

0,55

Sorbitol

Sorbitol 98

Sorbitol

0,81

Maltitol

Mallitol 75

Maltitol

0,19

Maltotriitol

0,12

8.2. Độ tái lập

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử riêng rẽ thu được khi sử dụng cùng phương pháp, tiến hành thử trên vật liệu giống thử hệt nhau, trong các phòng thử nghiệm khác nhau, do những người khác nhau thực hiện, s dụng các thiết bị khác nhau, không được quá 5 % các trường hợp lớn hơn giới hạn tái lập (g/100 g) nêu trong Bảng 2 đối với một số loại syro.

Bảng 2 - Giới hạn tái lập

Loại syro

Thành phần syro gần đúng

Chất phân tích

Giới hạn tái lặp, R

g/100 g

g/100 g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dextrose 95

Dextrose

1,70

Maltose

0,55

α-D-glucose (Dextrose)

Dextrose 45

Dextrose

4,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,20

Maltose

Maltose 80

Maltose

3,05

Maltose

Maltose 48

Maltose

2,10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fructose 42

Fructose

1,0

Dextrose

0,98

Fructose

Fructose 9

Fructose

0,57

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,40

Sorbitol

Sorbitol 98

Sorbitol

1,70

Maltitol

Maltitol 75

Maltitol

0,87

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,21

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

Ví dụ về các dung dịch chuẩn

Các ví dụ đưa ra trong Bng A.1 và A.2

Bảng A.1 - Thành phn của các dung dịch chuẩn đầu

Các giá trị tính bằng phần trăm

Dung dịch chun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maltose

Maltotriose

Malto-oligo-saccharide

Glucose

99,0

0,5

0,0

0,5

Maltose

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

99,0

0,5

0,3

Maltotriose

0,0

0,0

95,0

5,0

Malto-oligosaccharid

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,0

4,0

88,0

Bảng A.2-Thành phần của dung dịch so sánh syro hỗn hp sử dụng các dung dịch chuẩn đu từ Bảng A.1

Các giá trị tính bằng gam

Dung dịch so sánh

Hỗn hợp chất khô

Glucose

Maltose

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Malto-oligo-saccharide

Glucose

4,500 0

4,455 0

0,022 5

0,000 0

0,022 5

Maltose

2,500 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,475 0

0,012 5

0,007 5

Maltotriose

0,300 0

0,000 0

0,000 0

0,285 0

0,015 0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,600 0

0,104 0

0,104 0

0,104 0

2,288 0

Tổng

9,900 0

4,564 0

2,601 5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,333 0

Thành phần %

100

46,10

26,28

4,06

23,57

 

1) Trong khi resin đáp ứng các thông s kỹ thuật có bán sẵn từ nhiều nhà cung cp, thì hiệu suất ca chúng có th thay đổi. Kinh nghim của nhiều phòng thí nghiệm cho thấy rằng resin AG® 50W-X4 và AG® 3-X4 đã được thực hiện. (AG® 50W-X4 và AG® 3-X4 là tên thương mại của sản phẩm được cung cấp bi Bio-Rad. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện cho người sử dụng tiêu chun và không n định phải s dụng các sản phẩm này. Các sản phm tương tự có thể được sử dụng nếu chúng cho cùng kết qu.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10378:2014 (ISO 10504:2013) về Sản phẩm từ tinh bột - Xác định thành phần của syro glucose, syro fructose và syro glucose đã hydro hóa - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.532

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198