Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 7490/VPCP-CN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 452 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7490 : 2005 ECG�N�MI - B�N GHẾ HỌC SINH TIỂU HỌC V� TRUNG HỌC CƠ SỞ - Y�U CẦU VỀ K�CH THƯỚC CƠ BẢN THEO CHỈ SỐ NH�N TRẮC CỦA HỌC SINH Ergonomics - Requirements on basic dimensions of desks and chairs for pupils of primary and secondary schools based on anthropometric index Lời n�i đầu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4373:1986 về thuốc thử - phương pháp chuẩn bị dung dịch chỉ thị

#7;6.8-8.0 #7;Đỏ trung tính #7;Từ đỏ sang vàng #7;2.1.19 #7; #7;6.8-8.4 #7;Phenola đỏ #7;Từ vàng sang đỏ #7;2.1.35 #7; #7;6.8-8.6 #7;m-Nitrophenola #7;Từ không màu sang vàng #7;2.1.31 #7; #7;7.2-8.6 #7;Créola đỏ #7;Từ vàng sang đỏ tía #7;2.1.12 #7; #7;7.4-9.0 #7;m-Cresola đỏ tía #7;Từ vàng sang tím #7;2.1.13 #7; #7;7.4-8.6 #7;a- Naftolftalêin #7;Từ hồng vàng sang xanh lục #7;2.1.29 #7; #7;7.4-8.6 #7;Trepeolin 000 số 2

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6807:2001 về quặng nhôm - xác định độ hút ẩm mẫu phân tích - phương pháp khối lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

h�t ẩm: Nh�m �xit hoạt t�nh, magie perclorat hoặc diphospho pentoxit. Ch� th�ch - Nh�m �xit hoạt t�nh vừa được hoạt t�nh lại bằng c�ch nung qua đ�m ở nhiệt độ 300 � 100C. 5. Dụng cụ, thiết bị Dụng cụ, thiết bị ph�ng th� nghiệm th�ng thường v� 5.1 Ch�n c�n, bằng thủy tinh hoặc kim loại, c� đường k�nh khoảng 50 mm. 5.2.

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7964:2008 về phương pháp xác định hàm lượng chất khô trong đường và xirô

#7;69,62 #7;70,14 #7;70,59 #7;71,12 #7;73,23 #7;73,60 #7;73,72 #7;74,00 #7; #7;1,4700 #7;70,92 #7;71,11 #7;71,82 #7;71,58 #7;72,13 #7;72,58 #7;73,14 #7;75,29 #7;75,69 #7;75,82 #7;76,11 #7; #7;1,4750 #7;72,83 #7;73,02 #7;73,76 #7;73,52 #7;74,07 #7;74,55 #7;75,12 #7;77,34 #7;77,76 #7;77,89 #7;78,20 #7; #7;1,4800 #7;74,73 #7;74,90 #7;75,67 #7;75,43 #7;75,99 #7;76,48 #7;77,08 #7;79,37 #7;  #7;79,93 #7;80,24 #7; #7;1,4850 #7;76,58 #7;76,76 #7;77,55 #7;77,31

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

khối lượng kh�ng đổi, đặt tr�n nồi c�ch thuỷ đến kh� kiệt nước. B�t sứ chứa cặn cho v�o tủ sấy ở nhiệt độ 100 � 105oC đến khối lượng kh�ng đổi. Để nguội ở b�nh h�t ẩm. C�n ngay sau khi nguội, c�ng sớm c�ng tốt (ghi m). 2.2.2. T�nh kết quả Cặn to�n phần (X1) t�nh bằng mg/l, theo c�ng thức: Trong đ�: �- khối lượng

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7161-9:2002 về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Chất chữa cháy HFC - 227ea do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

#7;1,0637 #7;1,1546 #7;1,2579 #7;1,3636 #7; #7;10 #7;0,1320 #7;0,4834 #7;0,5700 #7;0,6585 #7;0,7490 #7;0,8414 #7;0,9360 #7;1,0327 #7;1,1316 #7;1,2328 #7;1,3364 #7; #7;15 #7;0,134 #7;0,4740 #7;0,5589 #7;0,6457 #7;0,7344 #7;0,8251 #7;0,9178 #7;1,0126 #7;1,1096 #7;1,2089 #7;1,3105 #7; #7;20 #7;0,1373 #7;0,4650 #7;0,5483 #7;0,6335 #7;0,7205 #7;0,8094 #7;0,9004 #7;0,9934 #7;1,0886 #7;1,1859 #7;1,2856 #7; #7;25 #7;0,1399 #7;0,4564 #7;0,5382 #7;0,6217

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 97:1963 về Bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng - Kích thước

#7;674,3 #7;885,4 #7;1119 #7;1706 #7; #7;200 #7;- #7;- #7;108,7 #7;160,0 #7;219,8 #7;298,1 #7;376,6 #7;480,0 #7;596,7 #7;704,1 #7;923,8 #7;1166 #7;1775 #7; #7;220 #7;- #7;- #7;- #7;174,4 #7;239,5 #7;324,5 #7;409,3 #7;521,2 #7;647,5 #7;763,5 #7;1000 #7;1260 #7;1911 #7; #7;240 #7;- #7;- #7;- #7;188,7 #7;259,1 #7;350,9 #7;442,1 #7;562,5 #7;698,3 #7;823,0 #7;1077 #7;1354 #7;2048 #7; #7;260 #7;- #7;- #7;- #7;203,1 #7;278,8 #7;377,3 #7;474,8 #7;603,7 #7;749,0 #7;882,4 #7;1154

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5709:1993 về thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng – yêu cầu kĩ thuật

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5709 : 1993 TH�P CACBON C�N N�NG D�NG CHO X�Y DỰNG � Y�U CẦU KĨ THUẬT Hot_rolled carbon steels for building � Technical requirement Ti�u chuẩn n�y �p dụng cho th�p cacbon c�n n�ng được cung cấp dưới dạng th�p thanh, băng, h�nh, định h�nh v� th�p d�ng l�m kết cấu th�p trong x�y dựng c�

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

mục các chỉ tiêu chất lượng và ký hiệu qui ước của chúng được ghi trong bảng Tên chỉ tiêu #7;Ký hiệu qui ước #7; #7; #7;Theo ST SEV #7;Theo TCVN #7; #7;1. Hệ số chính #7;Kz #7;Z #7; #7;2. Độ bền kéo đứt, cN hoặc mN #7;F #7;F #7; #7;3. Độ dài phẩm chất theo khối lượng, mm #7;lP #7;lpc #7; #7;4. Độ ẩm, % #7;W #7;W #7; #7;5. Tỷ lệ tạp chất và khuyết tật, % #7;Sz #7;Tc #7; #7;6. Ngoại quan #7;- #7;- #7; #7;3. Trong

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 13:1979 về quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

khấc đo 5-10cm3. - C�n đĩa c� thể c�n được 2-5 Kg với độ nhậy 1-2g. - R�y cỡ 1mm v� 0,5mm d�ng để chuẩn bị c�t ti�u chuẩn. H�nh 1. H�nh dạng phễu r�t c�t 1.3. Vật liệu kh�c - C�t ti�u chuẩn được chọn từ c�t th� đều hạt c� cỡ từ 0,5 � 1mm, sạch v� kh�. - Tấm ny l�ng để đựng đất. II. PHƯƠNG PH�P TIẾN H�NH

Ban hành: 10/05/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5238:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định độ giãn khi may trên máy khâu công nghiệp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

căng ban đầu và độ dài chỉ ở lực kéo khi may so với độ dài chỉ ở lực căng ban đầu. 2. Phương tiện thử Máy thử độ bền kéo đứt sợi đơn làm việc theo nguyên lý tốc độ giãn không đổi Cặp tạo lực căng ban đầu theo qui định 0,5 ± 0,1 cN ứng với 1tex độ nhỏ của chỉ 3. Điều kiện thử 3.1. Tiến hành thử trong điều kiện khí hậu qui định của TCVN 1748-86. 3.2.

Ban hành: 31/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5098:1990 về Bít tất - Phương pháp xác định độ nén cổ chun

loại bít tất, tính bằng centimét 1.3. Chiều rộng cổ chun giới hạn (Lgh) là chiều rộng cổ chun tất đo ở lực kéo giới hạn qui định phù hợp với cỡ và chủng loại bít tất. 1.4. Lực kéo cơ bản (Fcb) tính bằng cN là lực cần thiết để kéo vòng chun cho tới khi đạt chiều rộng cổ chun cơ bản. 1.5. Lực kéo giới hạn (Fgh) tính bằng N là lực kéo mẫu lớn nhất được

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227:1996 về cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

trong mỗi t�i l� l.350g �5g 4.2. Độ ẩm l�m việc của c�t (WLV) , kh�ng lớn hơn 0,2%. 4.3. Th�nh phần hạt của c�t ti�u chuẩn, theo qui định ở bảng 1 v� h�nh 1.1 4.4. H�m lượng silic dioxit, kh�ng nhỏ hơn 96%. Bảng 1 - Th�nh phần hạt của c�t ti�u chuẩn K�ch thước lỗ vu�ng, mm Phần c�n lại tr�n

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2093:1993 về sơn - phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo màng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chứa axit sunphuric hoặc canxi clorua. B�nh c�ch thuỷ c� bộ phận đốt n�ng bằng điện kiểu k�n. C�n kỹ thuật c� độ ch�nh x�c đến 0,01g. Giấy lọc. Dung m�i. 2. Lấy mẫu Lấy mẫu sản phẩm để thử theo TCVN 2090 - 1993. Kiểm tra v� chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 5669 - 1992. 3. Tiến h�nh thử 3.1. X�c định h�m

Ban hành: 26/10/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9862:2013 về Ổ trượt - Vật liệu nhiều lớp dùng cho ổ trượt thành mỏng

nhiều lớp d�ng để chế tạo ổ trượt th�nh mỏng (m�ng l�t, bạc, v�ng đệm chặn). Vật liệu nhiều lớp bao gồm lớp nền th�p, lớp l�t ổ (được đ�c, thi�u kết, c�n) v� c� thể c� một lớp phủ điện ph�n. CH� TH�CH: Trong tương lai, mối quan t�m về m�i trường sẽ hạn chế một số vật liệu như l� ch�. 2. T�i liệu viện dẫn C�c t�i liệu viện dẫn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8793:2011 về trường tiểu học - yêu cầu thiết kế

2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép. TCVN 7114-1 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà. TCVN 7114-3 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà. TCVN 7490, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8794:2011 về trường trung học - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà. TCVN 7490, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh. TCVN 7491, Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học. TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu

Ban hành: 23/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-9:2009 về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea

#7;1,2301 #7;1,3401 #7;1,4527 #7; #7;-5 #7;0,1241 #7;0,5142 #7;0,6064 #7;0,7005 #7;0,7967 #7;0,8951 #7;0,9957 #7;1,0985 #7;1,2038 #7;1,3114 #7;1,4216 #7; #7;0 #7;0,1268 #7;0,5034 #7;0,5936 #7;0,6858 #7;0,7800 #7;0,8763 #7;0,9748 #7;1,0755 #7;1,1785 #7;1,2839 #7;1,3918 #7; #7;5 #7;0,1294 #7;0,4932 #7;0,5816 #7;0,6719 #7;0,7642 #7;0,8586 #7;0,9550 #7;1,0537 #7;1,1546 #7;1,2579 #7;1,3636 #7; #7;10 #7;0,1320 #7;0,4834 #7;0,5700 #7;0,6585 #7;0,7490

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

20

TCVN 9779:2013 Rượu chưng cất - Phương pháp phát hiện xyanua

huỳnh dioxit (SO2). 2. Thuốc thử v� vật liệu thử Chỉ sử dụng c�c thuốc thử loại tinh khiết ph�n t�ch v� nước được sử dụng l� nước cất hoặc nước c� chất lượng tương đương, trừ khi c� quy định kh�c. 2.1. Dung dịch chuẩn kali feroxyanua [K4Fe(CN)6] 2.1.1. Dung dịch chuẩn gốc, K4�Fe(CN)6�.3H�2O 0,01 % (khối lượng/thể t�ch) trong

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ