Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 7490/VPCP-CN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 519 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7490 : 2005 ECGÔNÔMI - BÀN GHẾ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ - YÊU CẦU VỀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN THEO CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH Ergonomics - Requirements on basic dimensions of desks and chairs for pupils of primary and secondary schools based on anthropometric index Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7491:2005 về Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9 phổ thông). 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 7490:2005, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh. 3. Yêu cầu việc bố trí cho phòng học 3.1. Yêu cầu chung Do có sự khác nhau về tuổi và phát triển thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4373:1986 về thuốc thử - phương pháp chuẩn bị dung dịch chỉ thị

7.2-8.6 Créola đỏ Từ vàng sang đỏ tía 2.1.12 7.4-9.0 m-Cresola đỏ tía Từ vàng sang tím 2.1.13 7.4-8.6 a- Naftolftalêin Từ hồng vàng sang xanh lục 2.1.29

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 (ST SEV 2039-79) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Hệ số chính Kz Z 2. Độ bền kéo đứt, cN hoặc mN F F 3. Độ dài phẩm chất theo khối lượng, mm lP lpc 4. Độ ẩm, % W W 5. Tỷ lệ tạp

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5098:1990 về Bít tất - Phương pháp xác định độ nén cổ chun

rộng cổ chun tất qui định phù hợp với chủng loại bít tất, tính bằng centimét 1.3. Chiều rộng cổ chun giới hạn (Lgh) là chiều rộng cổ chun tất đo ở lực kéo giới hạn qui định phù hợp với cỡ và chủng loại bít tất. 1.4. Lực kéo cơ bản (Fcb) tính bằng cN là lực cần thiết để kéo vòng chun cho tới khi đạt chiều rộng cổ chun cơ bản. 1.5. Lực

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5238:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định độ giãn khi may trên máy khâu công nghiệp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

khi may là tỉ số phần trăm của hiệu độ dài chỉ ở lực căng ban đầu và độ dài chỉ ở lực kéo căng ban đầu và độ dài chỉ ở lực kéo khi may so với độ dài chỉ ở lực căng ban đầu. 2. Phương tiện thử Máy thử độ bền kéo đứt sợi đơn làm việc theo nguyên lý tốc độ giãn không đổi Cặp tạo lực căng ban đầu theo qui định 0,5 ± 0,1 cN ứng với 1tex

Ban hành: 31/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10322:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

lập phương được chuẩn bị d�ng cho th� nghiệm x�c định độ bền n�n hoặc độ bền cắt của đ�. b/ phương ph�p th� nghiệm c�n thủy tĩnh thường được �p dụng cho c�c mẫu thử c� h�nh dạng bất kỳ. 4.3. T�y theo y�u cầu cụ thể, khối lượng đơn vị thể t�ch của đ� c� thể được x�c định ở c�c trạng th�i sau: + Khối lượng thể t�ch của đ� ở trạng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10409:2014 (ISO 749:1977) về Khô dầu - Xác định hàm lượng tro tổng số

Thuật ngữ v� định nghĩa Tro tổng số (total ash) Lượng chất c�n lại sau khi nung th�nh tro ở 550 �C � 15 �C theo c�c điều kiện quy định trong ti�u chuẩn n�y. 4. Nguy�n tắc Nung phần mẫu thử ở 550 �C � 15 �C trong l� nung gia nhiệt bằng điện, cho đến khi đạt được khối lượng gần như kh�ng đổi. 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10880:2015 (ISO 8334:2007) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Xác định độ cân bằng và mômen giữ cực đại

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10880:2015 ISO 8334:2007 M�Y L�M NGHIỆP - CƯA X�CH CẦM TAY - X�C ĐỊNH ĐỘ C�N BẰNG V� MOMEN GIỮ CỰC ĐẠI Forestry machinery - Portable chain-saws - Determination of balance and maximum holding moment Lời n�i đầu TCVN 10880:2015 ho�n to�n tương đương với ISO 8334:2007. TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-1:2005 về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

6 Nghiệm thu lô Việc nghiệm thu lô có thể căn cứ theo giá trị riêng hoặc theo giá trị trung bình của kết quả kiểm tra. 6.1 Kiểm tra theo giá trị riêng 6.1.1 Lô gạch kiểm tra chấp nhận đạt yêu cầu khi số viên gạch không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng số viên được chấp nhận (CN1), được trình bày ở cột 4 Bảng 1.

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 118:2000 về Chất lượng nước - Phương pháp xác định hàm lượng Xyanua trong nước thải công nghiệp

TIÊU CHUẨN NGÀNH 64 TCN 118-2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XYANUA TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng xyanua trong nước thải công nghiệp có hàm lượng từ 0,05 đến 0,2 mg CN-/l. 1.2. Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát chất lượng nước thải

Ban hành: 22/03/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2096-5:2015 (ISO 9117-5:2012) về Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 5: Phép thử Bandow-Wolff cải biến

kh� thấp hơn. Do đ�, sự kh�c nhau của cấp độ kh� trong phạm vi n�y kh�ng c� nghĩa l� kh�c nhau đặc trưng về tốc độ kh�. Lớp phủ đ�n hồi dẻo c� thể kh�ng bao giờ đạt được độ kh� từ cấp 5 đến 7. Nếu bề mặt c�n hơi d�nh th� c� thể lớp phủ chưa đạt tới cấp độ kh� cao mặc d� ngoại quan bề mặt đ� kh� ho�n to�n. Nh�n chung, những thay đổi quan s�t

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8793:2011 về trường tiểu học - yêu cầu thiết kế

cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà. TCVN 7490, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh. TCVN 7491, Ecgônômi -Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học. TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8794:2011 về trường trung học - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

7490, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh. TCVN 7491, Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học. TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.

Ban hành: 23/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3610:1981 về Vít cấy có chiều dài đoạn ren cấy bằng 1,25d

7,490 11,880 17,150 31,110 49,30 72,69 80 1,969 3,110 4,479 7,981 12,650 18,260 33,080 52,38 77,13

Ban hành: Năm 1981

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status