Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 82/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 16/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2003

 

THÔNG BÁO

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 82/TB-VPCP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI Ô TÔ, LINH KIỆN PHỤ TÙNG Ô TÔ

Ngày 11 tháng 6 năm 2003, tại Hà Nội. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp để nghe các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Khoa học và Công nghệ báo cáo về chính sách thuế đối với ô tô, linh kiện và phụ tùng ô tô. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến của các Bộ liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. Để thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có thời hạn sản xuất trong nước và thực hiện đúng các cam kết quốc tế, chính sách thuế đối với ô tô, phụ tùng linh kiện ô tô thực hiện như sau:

1. Về thuế nhập khẩu đối với ô tô:

a) Các loại ô tô thông dụng, ô tô cao cấp và ô tô chuyên dùng có cấu tạo đặc biệt: giữ nguyên mức thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

b) Giao Bộ Tài chính điều chinh tăng mức thuế nhập khẩu đối với một số loại ô tô chuyên dùng có cấu tạo đơn giản, trong nước có khả năng sản xuất được để chống gian lận thương mại, trốn thuế; quy định mức thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cao hơn mức thuế nhập khẩu của xe mới cùng loại.

2. Về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước: năm 2003 thực hiện theo quy định hiện hành. Từ năm 2004 trở đi, thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ ba thông qua.

Về thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô:

a) Giao Bộ Tài chính ban hành văn bản bãi bỏ quy định về thuế nhập khẩu bộ linh kiện ôtô dạng CKDI.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp tiếp tục nghiên cứu, tính toán cụ thể việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô cùng với việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước để xây dựng lịch trình điều chỉnh thuế nhập khấu linh kiện, phụ tùng ô tô theo hướng:

- Đối với linh kiện ô tô: gộp thuế suất thuế nhập khẩu hai dạng CKD2 theo quy định hiện hành thành một dạng CKD và điều chinh mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân hàng năm tăng khoảng từ 5% đến 10% trong thời gian một số năm. Tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu linh kiện ôtô dạng IKD theo quy định hiện hành.

- Đối với phụ tùng ôtô: điều chỉnh mức thuế nhập khẩu cho phù hợp với việc điều chỉnh thuế nhập khẩu linh kiện ô tô dạng CKD trên đây; những.phụ tùng trong nước đã sản xuất được điều chỉnh tăng mức thuế nhập khẩu để bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước.

c) Sau khi hoàn thiện lịch trình điều chỉnh thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô, Bộ Tài chính cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp tổ chức họp với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô để giải thích rõ về chủ trương của Nhà nước khi triển khai, thực hiện lịch trình điều chỉnh thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô nêu trên.

II. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ quy định về mục tiêu, yêu cầu nội địa hoá ngành công nghiệp ôtô tại Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2003 tiêu chuẩn lắp ráp ô tô dạng CKD, LKĐ thay thế các quy định về tiêu chuẩn lắp ráp ôtô dạng CKD2, IKD hiện hành.

III. Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ trong quý III năm 2003, nghiên cứu, xây dựng chương trình và các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu nội địa hoá ngành công nghiệp ô tô theo Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và công bố để các doanh nghiệp, nhà đầu tư biết, thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đế các cơ quan biết, thực hiện.

 

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 82/TB-VPCP ngày 16/06/2003 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế đối với ôtô, linh kiện phụ tùng ôtô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.998

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!