Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1885/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 1885/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 03/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1885/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THỦY LỢI TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 223-TB/TU ngày 24/5/2016;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1416/TTr-SNN ngày 11/5/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Bổ sung công trình Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh.

- Đập dâng Hà Thanh 1 có nhiệm vụ: Dâng nước, tạo nguồn bổ sung nước để đảm bảo tưới chủ động cho 150 ha đất canh tác; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 8.000 người và các cơ sở công nghiệp, dịch vụ của xã Canh Hiệp và thị trấn Vân Canh; cải thiện môi trường, cảnh quan khu vực.

- Địa điểm xây dựng xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.

2. Bổ sung công trình Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.

- Đập dâng Phú Phong có nhiệm vụ: Dâng nước tưới chống hạn cho 600 ha đất canh tác; nâng cao mực nước ngầm và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 56.000 người của thị trấn Phú Phong, các xã Bình Hòa, Tây Bình, Tây Vinh, Tây Xuân, Bình Nghi huyện Tây Sơn; cải thiện môi trường, cảnh quan khu vực Bảo tàng Quang Trung phục vụ phát triển du lịch và kết hợp giao thông.

- Địa điểm xây dựng thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

3. Điều chỉnh tên công trình Đập dâng Bồng Sơn trên sông Lại Giang (đã có danh mục trong Quy hoạch được duyệt) thành công trình Đập ngăn mặn sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn.

- Đập ngăn mặn sông Lại Giang có nhiệm vụ: Ngăn mặn, giữ ngọt, cung cấp nước cho 900 ha đất canh tác, 155 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 47.000 người; cải thiện môi trường cảnh quan khu vực thị trấn Bồng Sơn và các xã Hoài Xuân, Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Hải và Hoài Đức thuộc huyện Hoài Nhơn.

- Địa điểm xây dựng xã Hoài Xuân và Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1885/QĐ-UBND ngày 03/06/2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251