Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 104/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Số hiệu: 104/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phạt đến 10 triệu đồng với người làm thất thoát tiền cứu trợ

Đây là một trong những quy định mới tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng;

- Thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cố ý kê khai, báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm.

Mức phạt tiền đối với tổ chức thực hiện các hành vi vi phạm trên bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định 104/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI; KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; ĐÊ ĐIỀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều mà không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Người có thẩm quyền xử phạt.

3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

c) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi;

d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính;

đ) Buộc nộp lại số tiền, hàng hóa hoặc số tiền bằng giá trị hàng hóa đối với hành vi vi phạm hành chính;

e) Buộc nộp lại đất, đá, cát, sỏi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

g) Buộc thực hiện các nội dung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hành vi vi phạm hành chính;

h) Buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo mức quy định đối với hành vi vi phạm hành chính.

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền

1. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai là 50.000.000 đồng.

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều là 100.000.000 đồng.

2. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, trừ các hành vi quy định tại Điều 9; Điều 10; điểm b khoản 1 Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 3 Điều 11 của Nghị định này thì áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Điều 5. Vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, trừ công trình khí tượng, thủy văn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở sự vận hành của công trình phòng, chống thiên tai.

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi neo đậu không đúng nơi quy định của tàu thuyền và các phương tiện khác vào công trình phòng, chống thiên tai.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý sử dụng sai mục đích của công trình phòng, chống thiên tai.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục;

b) Khai thác trái phép cát, sỏi, khoáng sản làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục.

5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại công trình phục vụ phòng, chống thiên tai.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm tại điểm b khoản 4 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định trong triển khai ứng phó với thiên tai

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chống đối hoặc cản trở việc thực hiện chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó khẩn cấp thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi cố ý giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về vị trí, tình trạng của phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, trên sông, trên hồ cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khi có thiên tai.

Điều 7. Vi phạm quy định về cứu hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không chủ động cứu giúp hoặc không thông tin kịp thời để lực lượng khác đến ứng cứu người, phương tiện bị nạn trên biển, sông, suối, ao, hồ khi có điều kiện mà không thực hiện.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi yêu cầu cấp cứu khẩn cấp nhưng không hợp tác khi lực lượng cứu hộ tiếp cận gây lãng phí cho cơ quan cứu hộ.

Điều 8. Vi phạm quy định trong khắc phục hậu quả thiên tai

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cố ý kê khai, báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng;

b) Thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số tiền, hàng hóa hoặc số tiền bằng giá trị hàng hóa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 9. Vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc đầu tư xây dựng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các nội dung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này.

Điều 10. Vi phạm về xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không gửi phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt đến Ủy ban nhân dân địa phương có liên quan trên địa bàn và cơ quan cấp trên.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không chuẩn bị hoặc chuẩn bị không đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai theo phương án ứng phó thiên tai được phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai.

Điều 11. Vi phạm về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai

1. Phạt tiền bằng số tiền phải đóng góp còn thiếu theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng thiếu quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:

a) Đối với cá nhân đến ngày 30 tháng 5 đã đóng nhưng chưa đóng đủ mức phải đóng góp theo quy định và trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm mới đóng phần còn thiếu;

b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

Đến ngày 30 tháng 5 đã đóng lần thứ nhất nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền thiếu của lần thứ nhất đóng trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

Đến ngày 30 tháng 10 hàng năm đã đóng lần thứ hai nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền còn thiếu của lần thứ hai đóng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Phạt tiền gấp 1,5 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng chậm quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:

a) Đối với cá nhân đóng quỹ phòng, chống thiên tai trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;

b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng lần thứ nhất trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm và đóng số tiền còn lại trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

3. Phạt tiền gấp 2,0 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi không đóng quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:

a) Đối với cá nhân đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm chưa đóng đủ quỹ phòng, chống thiên tai;

b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đến hết ngày 30 tháng 10 hàng năm chưa đóng lần thứ nhất và đến hết ngày 31 tháng 12 chưa đóng số tiền còn lại phải đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo mức quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều 12. Vi phạm của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động không đúng nội dung đã đăng ký, trừ tình huống cấp bách.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động phòng, chống thiên tai không có giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký đã hết hạn, trừ tình huống cấp bách.

Chương III

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 13. Vi phạm gây cản trở dòng chảy của công trình thủy lợi

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi trồng rau, cắm đăng đó, chất chà và các hình thức đánh bắt khác gây cản trở dòng chảy.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ngâm tre, luồng, nứa, lá, gỗ hoặc tạo các vật cản khác gây cản trở dòng chảy.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định về đổ rác thải, chất thải; xả nước thải vào công trình thủy lợi

1. Hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi, bị xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng dưới 0,5 m3;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 m3;

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 01 m3 đến dưới 03 m3;

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 03 m3 đến dưới 05 m3;

đ) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 05 m3 trở lên.

2. Hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép, bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng nhỏ hơn 05 m3/ngày đêm;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng từ 05 m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày đêm;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm;

d) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 15. Vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hệ thống thủy lợi, quy trình vận hành công trình thủy lợi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Không có nhiệm vụ mà tự ý vận hành công trình thủy lợi.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vận hành hồ chứa thủy lợi không đúng quy trình vận hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 16. Vi phạm quy định về sử dụng máy móc, thiết bị thuộc công trình thủy lợi

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng máy móc, thiết bị thuộc công trình thủy lợi sai mục đích sử dụng.

Điều 17. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lấn chiếm đất để làm lều, quán, bãi đậu xe trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

b) Đào, cuốc, xới, đánh vầng cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

b) Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c) Phá dỡ, xê dịch trái phép mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi; tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước;

d) Trồng cây lâu năm, nghiên cứu khoa học trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi dưới đây về quản lý an toàn đập của hồ chứa thủy lợi:

a) Không lập và gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập;

b) Không thực hiện kiểm tra đập theo nội dung và chế độ quy định;

c) Không lập phương án bảo vệ đập, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không tổ chức thực hiện bảo vệ đập;

d) Không lập phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du đập để chủ động ứng phó với các tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập đối với các đập mà vùng hạ du đập có dân cư tập trung hoặc có khu công nghiệp, công trình quốc phòng, an ninh quan trọng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây dựng trái phép đường ống dẫn dầu, cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, cấp thông tin và các công trình khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

b) Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c) Chôn chất thải trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

d) Tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao hoặc các dịch vụ khác với mục đích kinh doanh trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi;

b) Xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, bến bốc dỡ hàng hóa, nơi sản xuất, bãi chứa vật liệu trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c) Khai thác đất, đá, cát, sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất nổ và các hoạt động gây nổ trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; điểm b, c, d khoản 2; điểm b, c, d khoản 4; điểm a, c khoản 5 và khoản 6 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a khoản 4; điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông qua công trình thủy lợi

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng vượt quá mức quy định về tải trọng cho phép khi đi qua công trình thủy lợi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi qua công trình thủy lợi khi không được phép đi qua;

b) Điều khiển phương tiện thủy nội địa qua công trình thủy lợi gây hư hại công trình.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu nếu làm hư hỏng công trình đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 của Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai nội dung quy định trong mỗi loại giấy phép sau đây:

a) Trồng cây lâu năm;

b) Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản;

c) Nghiên cứu khoa học.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai nội dung quy định trong mỗi loại giấy phép sau đây:

a) Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;

b) Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

c) Chôn, lấp chất thải;

d) Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước;

đ) Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai nội dung quy định trong mỗi loại giấy phép sau:

a) Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

b) Xả nước thải vào công trình thủy lợi;

c) Sử dụng chất nổ và các hoạt động gây nổ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1; điểm a, điểm c khoản 2; điểm b, điểm c khoản 3 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; điểm b, điểm d khoản 2; điểm a khoản 3 Điều này.

Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ĐÊ ĐIỀU

Điều 20. Vi phạm các quy định tại Điều 7 của Luật đê điều

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi cuốc, xới, rẫy cỏ trên mái đê, cơ đê và mặt đê.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Phá hoại cây chắn sóng bảo vệ đê với số lượng dưới 10 cây;

b) Đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông với khối lượng dưới 01 m3;

c) Để vật liệu trên đê với khối lượng dưới 01 m3;

d) Chiếm dụng, sử dụng hoặc di chuyển trái phép đất, đá, cát, sỏi thuộc vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão với khối lượng dưới 01 m3;

đ) Gieo trồng các loại cây hoa màu, cây lâu năm trên đê; trồng cây lâu năm trong hành lang bảo vệ đê.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Phá hoại cây chắn sóng bảo vệ đê với số lượng từ 10 cây trở lên;

b) Đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông với khối lượng từ 01 m3 đến dưới 05 m3;

c) Để vật liệu trên đê với khối lượng từ 01 m3 trở lên;

d) Chiếm dụng, sử dụng hoặc di chuyển trái phép đất, đá, cát, sỏi thuộc vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão với khối lượng từ 01 m3 trở lên;

đ) Để vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ và trong hành lang bảo vệ đê điều với khối lượng dưới 10 m3;

e) Đào, bạt, xẻ mặt đê, mái đê, cơ đê và chân đê.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông với khối lượng từ 05 m3 trở lên;

b) Để vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ và trong hành lang bảo vệ đê điều với khối lượng từ 10 m3 đến dưới 50m3;

c) Đào ao, giếng trong phạm vi bảo vệ đê điều;

d) Sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê;

đ) Sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên đê khi có biển cấm trong trường hợp đê có sự cố hoặc có lũ, lụt, bão, trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa;

e) Chiếm dụng, sử dụng, di chuyển trái phép hoặc làm hư hỏng công trình phụ trợ đê điều.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Để vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ và trong hành lang bảo vệ đê điều với khối lượng từ 50 m3 đến dưới 200 m3.

b) Vận hành trái quy chuẩn kỹ thuật đối với công trình phân lũ, làm chậm lũ, cống qua đê, công trình tràn sự cố, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền trong phạm vi bảo vệ đê điều.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Để vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ và trong hành lang bảo vệ đê điều với khối lượng từ 200 m3 trở lên;

b) Xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt;

c) Khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê điều.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây nổ làm nguy hại đến thân đê, trừ trường hợp khẩn cấp được người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 34 Luật đê điều quyết định nổ, phá nhằm phân lũ, làm chậm lũ để hộ đê.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2; điểm a, e khoản 3; điểm c, khoản 4; điểm b khoản 6 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c, đ khoản 2; điểm a, b, c, đ, e khoản 3; điểm a, b, c, e khoản 4; điểm a khoản 5; điểm a, c khoản 6 và khoản 7 Điều này;

b) Buộc nộp lại đất, đá, cát, sỏi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm d khoản 2; điểm d khoản 3 Điều này;

c) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về xây dựng nhà, công trình trái phép tại bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng

1. Phạt tiền đối với hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng trái với quy định tại Điều 26 Luật đê điều như sau:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với diện tích nhỏ hơn 10 m2;

b) Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với diện tích từ 10 m2 đến 30 m2;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với diện tích trên 30 m2.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 của Luật đê điều về mở rộng diện tích mặt bằng xây dựng khi sửa chữa cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích dưới 10 m2 khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích từ 10 m2 đến dưới 30 m2 khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích trên 30 m2 khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dỡ phần công trình, nhà ở đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật đê điều về xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 24. Vi phạm quy định trong giấy phép, văn bản chấp thuận cho các hoạt động liên quan đến đê điều

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai quy định trong giấy phép quy định tại Điều 31 của Luật đê điều.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sai quy định trong giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 25; khoản 2, khoản 3 Điều 26; khoản 2 Điều 27 và văn bản chấp thuận quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật đê điều.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 25; khoản 2, khoản 3 Điều 26; khoản 2 Điều 27; Điều 31 Luật đê điều mà không có giấy phép.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định trong việc huy động nguồn lực để hộ đê, cứu hộ các công trình có liên quan đến an toàn đê điều

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện Quyết định của người có thẩm quyền trong việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, cứu hộ các công trình có liên quan đến an toàn đê điều.

Chương V

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 26. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Điều 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra và Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Chi cục trưởng, Trưởng đoàn thanh tra của Chi cục chuyên ngành về thủy lợi, đê điều có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này trên các vùng biển Việt Nam, như sau:

1. Kiểm ngư viên được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

2. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

3. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Điều 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra và Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về phòng, chống thiên tai

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về phòng, chống thiên tai đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn Thanh tra Sở có nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai; Trưởng đoàn thanh tra của Tổng cục, Chi cục trưởng, Trưởng đoàn thanh tra của Chi cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về phòng, chống thiên tai có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II Nghị định này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra của Bộ có nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II Nghị định này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về phòng, chống thiên tai có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II Nghị định này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Điều 30. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Thủy đội trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Thủy Đoàn trưởng; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên sông thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 31. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

Bộ đội biên phòng có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, III và IV Nghị định này tại khu vực biên giới thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Bộ đội biên phòng, cụ thể như sau:

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, d, đ, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 32. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

Thẩm quyền của Cảnh sát biển trong việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai quy định tại Chương II Nghị định này tại khu vực thuộc trách nhiệm quản lý của Cảnh sát biển, như sau:

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và c khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, b, c, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 33. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.

Điều 35. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân, tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
------------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 104/2017/ND-CP

Hanoi, September 14, 2017

 

DECREE

PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON DISASTER PREPAREDNESS, OPERATION AND PROTECTION OF HYDRAULIC STRUCTURES AND FLOOD CONTROL SYSTEMS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Actions against Administrative Violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Disaster Preparedness dated June 19, 2013;

Pursuant to the Law on Flood Control Systems dated November 29, 2006;

Pursuant to the Ordinance on operation and protection of hydraulic structures dated April 04, 2001;

At the request of Minister of Agriculture and Rural Development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Decree deals with violations, penalties, fines, remedial measures against administrative violations, the power to impose penalties against administrative violations and the power to make records of administrative violations against regulations on disaster preparedness, operation and protection of hydraulic structures and flood control systems.

2. Other administrative violations against regulations on disaster preparedness, operation and protection of hydraulic structures and flood control systems which are not prescribed in this Decree shall be handled in accordance with regulations of other relevant Government's Decrees on penalties for administrative violations.

Article 2. Regulated entities

1. Individuals and/or organizations that commit administrative violations against regulations on disaster preparedness, operation and protection of hydraulic structures and flood control systems in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

2. Persons that have the power to impose administrative penalties.

3. Other relevant organizations and individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An individual or organization that commits each administrative violation against regulations on disaster preparedness, operation and protection of hydraulic structures and flood control systems must incur a warning or a fine.

2. An individual or organization that commits administrative violation may, subject to the nature and severity of the violation, face one or several additional penalties mentioned below:

a) Suspension of license for a fixed period;

b) Confiscation of the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations.

3. Besides the penalties prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article, an individual or organization that commits administrative violations may be liable to one or several remedial measures mentioned below:

a) Enforced restoration to initial state;

b) Enforced demolition of the works or structures which have been built without the license or inconsistently with the license;

c) Enforced control of water pollution in the hydraulic structure area;

d) Enforced transfer of illegal benefits obtained from administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Enforced transfer of illegal volume of soils, stones, sand and/or gravel obtained from administrative violations;

g) Enforced satisfaction of disaster preparedness requirements;

h) Enforced contributions to disaster preparedness fund.

Article 4. Fines

1. A maximum fine imposed on each administrative violation against regulations on disaster preparedness is VND 50,000,000.

A maximum fine imposed on each administrative violation against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems is VND 100,000,000.

2. Fines for administrative violations herein are imposed on individuals, except the administrative violations prescribed in Article 9, Article 10, Point b Clause 1 Article 11, Point b Clause 2 Article 11 and Point b Clause 3 Article 11 herein; fines for these administrative violations shall be imposed on organizations. The fine incurred by an organization is twice as much as that incurred by an individual for the same administrative violation.

Chapter II

 ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON DISASTER PREPAREDNESS, PENALTIES, FINES AND REMEDIAL MEASURES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for any acts of obstructing operation of disaster preparedness works.

2. A fine ranging from VND 6,000,000 to VND 8,000,000 shall be imposed for failure to anchor ships or other means of water transport at prescribed places in the location of disaster preparedness works.

3. A fine ranging from VND 8,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for deliberately misusing the disaster preparedness works.

4. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 25,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Encroaching upon the river terrace or river channel causing an increase in disaster risks without remedial measures;

b) Illegally exploiting sand, gravel and/or minerals causing an increase in disaster risks without remedial measures.

5. A fine ranging from VND 25,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for causing damage to disaster preparedness works.

6. Remedial measures:

a) Enforced restoration of the initial state which has been damaged due to any of the administrative violations prescribed in Point a Clauses 4 and Clause 5 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Violations against regulations on disaster response

1. A fine ranging from VND 100,000 to VND 300,000 shall be imposed for deliberately delaying or failing to follow directions or orders for disaster relief from an authorized authority or person.

2. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for opposing or obstructing the implementation of directions or orders for disaster relief or decisions on mobilization of human and material resources, vehicles and other necessities, etc. to serve an emergency response made by authorized authorities or persons.

3. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 25,000,000 shall be imposed for deliberately keeping secret of information or providing false information about locations and status of ships, boats or vessels that are operating at sea, river or lake for local governments or competent authorities when disaster occurs.

Article 7. Violations against regulations on search and rescue

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to give aid or provide information for rescue forces to search for and give aid to persons or boats, ships or vessels that face perils at sea, river, stream or lake.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for requesting for an emergency medical service but failing to cooperate with the rescue team causing waste of time and resources of the rescue forces.

Article 8. Violations against regulations on disaster recovery

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for deliberately making false statement about damage caused by disasters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Misusing or causing loss of relief or improperly providing relief;

b) Failing to timely fulfill relief works.

3. Remedial measures:

a) Enforced transfer of illegal benefits obtained from the administrative violation prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Enforced transfer of money or goods or an amount of money equivalent to the value of goods if the administrative violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed.

Article 9. Violations against regulations on disaster preparedness of investment and construction projects

1. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failure to satisfy disaster preparedness requirements for investment and construction of or upgrading to an urban area, rural residential area or a technical infrastructure structure.

2. Remedial measures:

Enforced satisfaction of disaster preparedness requirements if the administrative violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for failure to submit the approved disaster response plan to the local People’s Committee and superior authorities.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failing to prepare or insufficiently preparing human and material resources, vehicles and other necessities, etc. to cope with disaster according to the approved disaster response plan.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to formulate and apply for an approval for a disaster response plan.

Article 11. Violations against regulations on contribution to the disaster preparedness fund

1. A fine which is equal to the payable amount of each payment but neither smaller than VND 50,000 nor exceeding VND 50,000,000 shall be imposed for failure to make full payment of annually payable amount to the disaster preparedness fund. To be specific:

a) An individual only makes part payment of the payable amount to the fund by May 30 but fully pays the remaining amount to the fund within duration from May 30 to the end of December 31 annually;

b) An economic organization with independent accounting:

partially makes the first payment of the payable amount to the fund by May 30 but fully pays the remaining amount of the first payment to the fund by October 30 annually; or

Partially makes the second payment of the payable amount to the fund by October 30 but fully pays the remaining amount of the second payment to the fund by December 30 annually.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An individual makes compulsory payment to the disaster preparedness fund after May 30 to the end of December 31 annually;

b) An economic organization with independent accounting makes the first payment to the disaster preparedness fund after May 30 but by October 30 annually, and pays the remaining amount to the same fund after October 30 to the end of December 31 annually.

3. A fine of 2.0 times the payable amount of each payment but neither smaller than VND 50,000 nor exceeding VND 50,000,000 shall be imposed for failure to make payment to the disaster preparedness fund as regulated by law. To be specific:

a) Ending December 31 annually, an individual has still not yet made the full payment to the disaster preparedness fund;

b) Ending October 30 annually, an economic organization with independent accounting fails to make the first payment, and ending December 31 annually, it fails to make the remaining amount to the disaster preparedness fund as regulated.

4. Remedial measures:

Enforced payment of compulsory amounts to the disaster preparedness fund if any of the administrative violations prescribed in Clause 1, 2 and 3 of this Article is committed.

Article 12. Violations imposed on foreign organizations or individuals or international organizations participating in disaster preparedness activities in Vietnam

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for operating inconsistently with the registered activities, except emergency cases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON OPERATION AND PROTECTION OF HYDRAULIC STRUCTURES, PENALTIES, FINES AND REMEDIAL MEASURES

Article 13. Violations causing obstacle to flows of a hydraulic structure

1. A fine ranging from VND 100,000 to VND 300,000 shall be imposed for growing vegetables, setting up fishing traps or fishing weirs and carrying out other fishing methods causing obstacles to the flows.

2. A fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for immersing bamboo, white bamboo, neohouzeaua, leaves, timbers or other things causing obstacles to the flows.

3. Remedial measures:

Enforced restoration of the initial state which has been damaged due to any of the administrative violations prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 14. Violations against regulations on discharge of garbage, waste and wastewater into hydraulic structures

1. Penalties for discharge of garbage or waste into hydraulic structures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine ranging from VND 300,000 to VND 500,000 shall be imposed for discharging a volume ranging from 0.5m3 to under 1 m3 of garbage or waste into hydraulic structures;

c) A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed for discharging a volume ranging from 01m3 to under 03 m3 of garbage or waste into hydraulic structures;

d) A fine ranging from VND 2,000,000 to VND 4,000,000 shall be imposed for discharging a volume ranging from 03m3 to under 05m3of garbage or waste into hydraulic structures;

dd) A fine ranging from VND 4,000,000 to VND 8,000,000 shall be imposed for discharging a volume of 05m3 or more of garbage or waste into hydraulic structures.

2. Penalties for failure to obtain a license for discharge of wastewater into hydraulic structures in case where a wastewater discharge license is required:

a) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failure to obtain a license for discharge of wastewater into hydraulic structures in case where a wastewater discharge license is required provided that the volume of discharged wastewater is smaller than 05m3/24 hours;

b) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failure to obtain a license for discharge of wastewater into hydraulic structures in case where a wastewater discharge license is required provided that the volume of discharged wastewater is from 05m3/24 hours to under 100m3/24 hours;

c) A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for failure to obtain a license for discharge of wastewater into hydraulic structures in case where a wastewater discharge license is required provided that the volume of discharged wastewater is from 100m3/24 hours to under 500m3/24 hours;

d) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failure to obtain a license for discharge of wastewater into hydraulic structures in case where a wastewater discharge license is required provided that the volume of discharged wastewater is 500m3/24 hours or above.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Enforced restoration of initial state which has been damaged due to any of the administrative violations prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Enforced control of water pollution in the hydraulic structure area if any of the administrative violations prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Article 15. Violations against regulations on operation of hydraulic structures

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to comply with the operation procedure of hydraulic structure system or the operation procedure of hydraulic structure which has been approved by a competent authority, except the case prescribed in Clause 3 of this Article;

b) Deliberately operating a hydraulic structure without assignment from an authorized person.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failure to formulate the operation procedure of hydraulic structure as regulated by law.

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for operating a reservoir inconsistently with the operation procedure approved by a competent authority.

Article 16. Violations against regulations on operation of machinery and equipment of a hydraulic structure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Violations against regulations on hydraulic structure safety

1. A fine ranging from VND 100,000 to VND 300,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Encroaching on land inside the perimeter of the hydraulic structure to set up tent, store or parking area;

b) Digging, hoeing, or growing plants on canal bank or canal slope or the slope of earth dam.

2. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Building brick kiln, lime kiln or cattle or poultry breeding facility within the protected zone of a hydraulic structure;

b) Illegally carrying out aquaculture activities within the protected zone of a hydraulic structure;

c) Illegally demolishing or moving landmarks or signs of hydraulic structures; deliberately connecting water canals or water pipes;

d) Illegally growing perennial plants or doing scientific research within the protected zone of a hydraulic structure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to formulate and send report on dam safety status;

b) Failure to inspect dam according to the prescribed contents and policies;

c) Failure to formulate and submit a dam protection plan to a competent authority for approval; failure to carry out dam protections;

d) Failure to formulate a plan to ensure downstream safety of a dam so as to actively cope with the emergency flood release or dam failure in cases where there is a residential area or an industrial park or an important national defense and security work located at the downstream of a dam.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Illegally construct oil pipelines, water supply and drainage systems, power supply systems, communications systems or other works within the protected zone of a hydraulic structure;

b) Drilling or boring for geological survey purpose, or exploring and extracting underground water or minerals within the protected zone of a hydraulic structure inconsistently with the law;

c) Illegally burying waste within the protected zone of a hydraulic structure;

d) Illegally organizing tourist or sports activities or providing other services for business purposes within the protected zone of a hydraulic structure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Demolishing or filling a hydraulic structure without permission;

b) Illegally build house, auxiliary work, bridge, embankment, landing pier, production facility or material warehouse within the protected zone of a hydraulic structure;

c) Illegally exploiting building ground, sand, stones, gravel and/or other building materials within the protected zone of a hydraulic structure.

6. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for using explosives or carrying out other blasting activities without permission within the protected zone of a hydraulic structure.

7. Remedial measures:

a) Enforced restoration of the initial state which has been damaged due to any of the administrative violations in Point b Clause 1, Points b, c, d Clause 2, Points b, c, d Clause 4, Points a, c Clause 5 and Clause 6 of this Article;

b) Enforced demolition of the illegally constructed works if any of the administrative violations prescribed in Point a Clause 1, Point a Clause 2, Point a Clause 4 and Point b Clause 5 of this Article is committed.

Article 18. Violations against regulations on operation of transport vehicles through a hydraulic structure area

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for operating a motor vehicle or heavy-duty vehicle whose gross weight exceeds the prescribed limit through a hydraulic structure area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Operating a motor vehicle or heavy-duty vehicle through a hydraulic structure area where such transport vehicles are banned;

b) Operating an inland waterway ship through the hydraulic structure area causing damage to the hydraulic structure.

3. Remedial measures:

Enforced restoration of the initial state which has been damaged due to any of the administrative violations prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 19. Violations against regulations on license to carry out activities within the protected zone of a hydraulic structure

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed for carrying out activities inconsistently with provisions of the license to:

a) cultivate perennial plants; or

b) build cattle or poultry breeding farm or an aquaculture site; or

c) do scientific research.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Drill or bore for geological survey purpose, or exploring and extracting underground water or minerals or building materials within the protected zone of a hydraulic structure; or

b) build stations or grounds for handling of raw materials, fuels, supplies and equipment; or

c) bury waste; or

d) build underground structures, including: Oil pipeline, underground electrical cables, communication cables and water supply and drainage systems; or

dd) organize business and service activities.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for carrying out activities inconsistently with provisions of the license to:

a) execute construction works within the protected zone of a hydraulic structure; or

b) discharge wastewater into the hydraulic structure; or

c) use explosives and perform other blasting activities within the protected zone of a hydraulic structure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Suspend the license for 01 - 03 months if any of the administrative violations prescribed in Clause 2 and Clause 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

a) Enforced restoration of the initial state which has been damaged due to any of the administrative violations in Point a Clause 1, Points a, c Clause 2, Points b, c Clause 3 of this Article;

b) Enforced demolition of the illegally constructed works if any of the administrative violations prescribed in Point b Clause 1, Points b, d Clause 2, Point a Clause 3 of this Article is committed.

Chapter IV

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON FLOOD CONTROL SYSTEMS, PENALTIES, FINES AND REMEDIAL MEASURES

Article 20. Violations against regulations in Article 7 of the Law on flood control systems

1. A fine ranging from VND 100,000 to VND 300,000 shall be imposed for hoeing, digging or mowing grass on a dike slope, dike berm or surface.

2. A fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Discharging waste within the protected zone of a dike, on the river terrace or river channel with a volume of less than 01m3;

c) Placing materials on a dike with a volume of less than 01m3;

d) Illegally appropriating, using or moving soil, stones, sand or gravels which are reserved for flood or storm control purpose with a volume of less than 01m3;

dd) Planting annual or perennial crops on a dike; planting perennial crops within the protected zone of a dike.

3. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Destroying 10 mangroves or more of the dike mangrove belt;

b) Discharging waste within the protected zone of a dike, on the river terrace or river channel with a volume ranging from 01m3 to under 05m3;

c) Placing materials on a dike with a volume of 01m3 or more;

d) Illegally appropriating, using or moving soil, stones, sand or gravels which are reserved for flood or storm control purpose with a volume of 01m3 or more;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Digging, leveling or dividing the surface, slope, berm or bottom of a dike.

4. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Discharging waste within the protected zone of a dike, on the river terrace or river channel with a volume of 05m3 or more;

b) Placing objects in the river channel or river terrace to hinder the river’s flow or flood discharge or within the protected zone of a dike with a volume ranging from 10m3 to under 50m3;

c) Digging a pond or well within the protected zone of a dike;

d) Operating a motor vehicle or heavy-duty vehicle whose gross weight exceeds the prescribed limit on a dike;

dd) Operating a motor vehicle or heavy-duty vehicle on a dike where a prohibition sign is set up in case of dike failures or storm or flood, except vehicles for dike inspection or dike protection or vehicles used for performing national defense and security purpose or ambulances or fire trucks;

e) Illegally appropriating, using or moving or damaging the auxiliary work of a flood control system.

5. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to comply with technical regulations when operating a flood diversion structure, flood retardation structure, dike culvert, spillway structure, dike-crossing works, pumping station or lock within the protected zone of a dike.

6. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Placing objects in the river channel or river terrace to hinder the river’s flow or flood discharge or within the protected zone of a dike with a volume of 200 m3 or more;

b) Building a structure or house within the protected zone of a dike, except flood preparedness structures, auxiliary works and special works;

c) Exploiting soil, sand, stones, gravel or minerals within the protected zone of a dike.

7. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for blasting activities causing damage to the dike body, except emergency cases where blasting activities are performed for flood diversion or flood retardation in dike protections according to decision of an authorized person as prescribed in Article 34 of the Law on flood control systems.

8. Additional penalties:

Confiscate instrumentalities for committing administrative violations in Point a Clause 2, Points a, e Clause 3, Point c Clause 4, Point b Clause 6 of this Article.

9. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforced transfer of illegal volume of soil, sand, stones or gravel obtained from the administrative violations prescribed in Point d Clauses 2 or Point d Clause 3 of this Article;

c) Enforced demolition of illegally constructed work or work item if the violation prescribed in Point b Clause 6 of this Article is committed.

Article 21. Violations against regulations on construction of house or structure at an empty river terrace

1. Fine shall be imposed for construction of house or structure at an empty river terrace inconsistently with regulations in Article 26 of the Law on flood control systems. To be specific:

a) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed if the building area is smaller than 10 m2;

b) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed if the building area is from 10 m2 to 30 m2;

c) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed if the building area is larger than 30 m2.

2. Remedial measures:

Enforced restoration of initial state which has been damaged due to any of the administrative violations prescribed in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for expanding the building area without permission when repairing or upgrading a house or structure existing within the protected zone of a dike or at the river terrace if the expanded area is smaller than 10 m2.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for expanding the building area without permission when repairing or upgrading a house or structure existing within the protected zone of a dike or at the river terrace if the expanded area is between 10 m2 and 30 m2.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for expanding the building area without permission when repairing or upgrading a house or structure existing within the protected zone of a dike or at the river terrace if the expanded area is larger than 30 m2.

4. Remedial measures:

Enforced demolition of the built structure or house if any of the violations prescribed in Clause 1, Clause 2 and Clause 3 of this Article is committed.

Article 23. Violations against regulations in Clause 2 Article 28 of the Law on flood control systems with respect of construction and upgrading of dike-related traffic works

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for constructing or upgrading a dike-related traffic work without a written approval given by a competent authority.

2. Remedial measures:

Enforced restoration of initial state which has been damaged due to any of the administrative violations prescribed in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for carrying out activities inconsistently with the license prescribed in Article 31 of the Law on flood control systems.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for carrying out activities inconsistently with any of the licenses prescribed in Clause 1 Article 25, Clauses 2, 3 Article 26, Clause 2 Article 27 and the written approval prescribed in Clause 2 Article 28 of the Law on flood control systems.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failing to obtain a license when carrying out activities prescribed in Clause 1 Article 25, Clauses 2, 3 Article 26, Clause 2 Article 27 and Article 31 of the Law on flood control systems.

4. Additional penalties:

Suspend the license for 01 - 03 months if any of the administrative violations prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

Enforced restoration of the initial state which has been damaged due to any of the administrative violations prescribed in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.

Article 25. Violations against regulations on mobilization of resources for dike protections and salvage of dike safety-related works

A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to implement decisions made by authorized persons on mobilization of human and material resources, and vehicles for dike protections or salvage of dike safety-related works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

POWER TO IMPOSE ADMINISTRATIVE PENALTIES

Article 26. Power of Chairpersons of people’s committees

1. Chairpersons of commune-level people’s committees shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 5,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, b and c Clause 3 Article 3 of this Decree.

2. Chairpersons of District-level People’s Committees shall have the power to:

a) Issue warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

3. Chairpersons of Provincial-level People’s Committees shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000 for any of the administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Chapter II herein; or a fine up to VND 100,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. On-duty inspectors or persons who are assigned to conduct specialized inspections of operation and protection of hydraulic structures and flood control systems shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine imposed for same violation specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a and c Clause 3 Article 3 of this Decree.

2. Chief Inspectors of Provincial Departments of Agriculture and Rural Development; Heads of Inspection Teams of Provincial Departments of Agriculture and Rural Development; Heads of Inspection Teams of the Water Resource Directorate; Heads of Inspection Teams of the Directorate of Disaster Preparedness; Directors or heads of inspection teams of Sub-departments in charge of water resource or flood control systems shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

c) Suspend a license for a fixed period;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

3. Heads of inspection teams established by the Ministry of Agriculture and Rural Development shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 70,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

4. The Chief Inspector of Ministry of Agriculture and Rural Development, Director General of Directorate of Water Resources and Director General of Directorate of Disaster Preparedness shall have the power to:

a) Issue warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

Article 28. Power to impose administrative penalties of fisheries resource surveillance forces

Power of fisheries resource surveillance forces to impose penalties for administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Article 6 and Article 7 herein within the territorial waters of Vietnam:

1. On-duty fisheries resource surveillance officers who are assigned to conduct specialized inspections shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause.

3. Director General of Department of fisheries resource surveillance shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 35,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violations.

Article 29. Power to impose administrative penalties of inspectorates and heads of agencies assigned to conduct specialized inspections of disaster preparedness

1. On-duty inspectors or persons who are assigned to conduct specialized inspections of disaster preparedness shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a and c Clause 3 Article 3 of this Decree.

2. Chief Inspectors or heads of inspection teams established by Provincial Departments in charge of disaster preparedness; heads of inspection teams established by Directorates, Directors or heads of inspection teams established by Departments assigned to conduct specialized inspections of disaster preparedness shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000 for any of the administrative violations mentioned in Chapter II herein;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

3. Heads of inspection teams established by Ministries performing disaster preparedness tasks shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 35,000,000 for any of the administrative violations mentioned in Chapter II herein;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

4. Director General of the Directorate of Disaster Preparedness; Chief Inspectors of Ministries or Directors General of Directorates assigned to conduct specialized inspections of disaster preparedness shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000 for any of the administrative violations mentioned in Chapter II herein;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

d) Enforce the remedial measures mentioned in this Decree.

Article 30. Power of People’s public securities forces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

2. Heads of stations, heads of squadrons, and leaders of the soldiers mentioned in Clause 1 of this Article shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1,500,000;

3. Heads of commune-level police forces and heads of public security stations shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 2,500,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Heads of District-level police forces, Fleet commanders, Heads of operations divisions affiliated to the Traffic Police Department; and heads of provincial-level police agencies, including: Head of Waterway Traffic Police Division, Head of Railway and Road Traffic Police Division, Head of Security and Flying Police Division, heads of flying squads at the company or higher level, Head of Environment Crime Prevention and Fighting Police Division, Head of Fire and Rescue Police Division, Heads of Fire Police Units of Districts, Towns or Provincial Cities, Heads of Waterway Fire and Rescue Police Divisions affiliated to the Provincial-level Fire Police Departments shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000 for any of the administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Chapter II herein; or a fine up to VND 20,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

5. Directors of Provincial-level Police Agencies and Directors of Firefighting Police Departments shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000 for any of the administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Chapter II herein; or a fine up to VND 50,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd, e, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

6. Directors of the Traffic Police Department, the Vietnam Fire and Rescue Police Department and the Environment Crime Prevention and Fighting Police Department shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000 for any of the administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Chapter II herein; or a fine up to VND 100,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd, e, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

Article 31. Power of Border Guard Forces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Soldiers on duty of Border Guard Forces shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000.

2. Heads of border guard stations, and leaders of the soldiers mentioned in Clause 1 of this Article shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 2,500,000.

3. Heads of border-guard stations, commanders of border-guard flotillas, commanders of border-guard sub-zones and commanders of port border guards shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000 for any of the administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Chapter II herein; or a fine up to VND 20,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

4. Commanders of provincial-level border guard forces and commanders of border guard fleets affiliated to Border Guard High Command shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000 for any of the administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Chapter II herein; or a fine up to VND 100,000,000 for any of the administrative violations against regulations on operation and protection of hydraulic structures and flood control systems mentioned in Chapter III and Chapter IV herein;

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

dd) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

Article 32. Power of Marine Police Forces

Power to impose penalties of Marine Police Forces for administrative violations against regulations on disaster preparedness mentioned in Chapter II herein in regions under the scope of their management:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 1,000,000.

2. Coastguard team leaders shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 2,500,000.

3. Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 5,000,000;

c) Enforce the remedial measures mentioned in Points a and c Clause 3 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

5. Commanders in chief of coastguard squadrons shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 15,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities for committing administrative violation worth less than the fine specified in Point b of this Clause;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, g and h Clause 3 Article 3 of this Decree.

7. Commanders of Coastguard Headquarters shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

c) Suspend a license for a fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 33. Power to record administrative violations

Persons who have the power to impose administrative penalties, public employees and officials on duty shall have the power to make records of administrative violations against regulations on disaster preparedness, operation and protection of hydraulic structures and flood control systems.

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 34. Entry into force

1. This Decree shall come into force as from November 01, 2017.

2. This Decree supersedes the Government’s Decree No. 139/2013/ND-CP dated October 22, 2013 on administrative penalties for violations against regulations on hydraulic structures, dikes and flood control systems.

Article 35. Implementation responsibility

1. Minister of Agriculture and Rural Development shall instruct, organize and inspect the implementation of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


90.865

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!