Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6017/QĐ-UBND năm 2016 về khen thưởng thành tích thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/QĐ-TTG NGÀY 9/4/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1903/TTr-STP ngày 06 tháng 10 năm 2016 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tại Tờ trình số 526/TTr-BTĐ ngày 24/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tnăm 2012 đến năm 2016

(Theo danh sách đính kèm)

Điều 2. Mức thưởng cho tập thể, cá nhân theo Điều 75 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Tư pháp Hà Nội để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Giám đốc: Sở Tài chính, Tư pháp, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP UBND TP: NC.Lâm;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

DANH SÁCH

KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số:
6017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

- Tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tập thể

1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;

2. Phòng Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (PV19), Công an Thành phố Hà Nội;

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội;

4. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hoàn Kiếm;

5. Phòng Tư pháp quận Cầu Giấy;

6. Phòng Tư pháp quận Long Biên;

7. Phòng Tư pháp quận Ba Đình;

8. Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm;

9. Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức;

10. Phòng Tư pháp huyện Thanh Trì;

11. Phòng Tư pháp thị xã Sơn Tây;

12. Phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ;

13. Phòng Tư pháp huyện Thạch Thất;

14. Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức;

15. UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân;

16. UBND phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Vĩnh, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;

2. Ông Lê Quang Tiến, Trưởng ban Biên tập Hộp thư, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội;

3. Ông Ngô Văn Anh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sóc Sơn;

4. Ông Phùng Hữu Lộc, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì;

5. Bà Nguyn Hải Linh, Trưởng phòng Tư pháp Quận Hoàng Mai;

6. Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội;

7. Bà Dương Lý Anh, Trưởng ban Luật pháp chính sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội;

8. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng phòng Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Công an Thành phố Hà Nội;

9. Ông Đỗ Gia Ánh, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Nam Từ Liêm;

10. Bà Phạm Thị Hải, Phóng viên báo Pháp luật và Xã hội;

11. Ông Phạm Văn Dùng, Trưởng ban Pháp luật và bạn đọc, Báo Kinh tế và Đô thị.

- Tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

2. Hội Luật gia Thành phố Hà Nội.

3. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận Đng Đa.

4. UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông.

5. UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6017/QĐ-UBND năm 2016 về khen thưởng thành tích thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


894

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101