Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 245/QĐ-UBDT năm 2013 phê duyệt 30 xã thực hiện Mô hình thí điểm dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 245/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Xuân Lương
Ngày ban hành: 27/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 245/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 30 XÃ THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN, HỖ TRỢ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/4/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBDT ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2012 - 2015 (Mô hình 5 Dự án 4) của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ đề xuất, lựa chọn xã thực hiện mô hình thí điểm của Ủy ban nhân dân các tỉnh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 30 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện Mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới (danh sách kèm theo).

Điều 2. Thời gian và kinh phí thực hiện Mô hình:

a) Thời gian thực hiện Mô hình thí điểm: 3 năm từ 2013 - 2015

b) Kinh phí thực hiện được bố trí từ các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có xã thực hiện Mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới tại Điều 1 và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ LĐTB&XH; Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban (để b/c);
- Các TT, PCN UB;
- Website UBDT;
- Lưu VT, DTTS (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 

DANH SÁCH

30 XÃ MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN, HỖ TRỢ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
(Kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBDT ngày 27/5/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

TỈNH

HUYỆN

1

Hà Giang

Đồng Văn

Ma Lé

2

Tuyên Quang

Lâm Bình

Xuân Lập

3

Cao Bằng

Nguyên Bình

Ca Thành

4

Lạng Sơn

Cao Lộc

Thanh Lòa

5

Lào Cai

Bắc Hà

Bản Phố

6

Yên Bái

Văn Chấn

Nậm Lành

7

Bắc Kạn

Pác Nặm

Bộc Bố

8

Phú Thọ

Tân Sơn

Xuân Sơn

9

Bắc Giang

Lục Ngạn

Biên Sơn

10

Sơn La

Mường La

Hua Trai

11

Lai Châu

Phong Thổ

Hoang Thèn

12

Điện Biên

Mường Chà

Sa Lông

13

Ninh Bình

Nho Quan

Phú Long

14

Thanh Hóa

Thường Xuân

Luận Khê

15

Nghệ An

Quế Phong

Tri Lễ

16

Hà Tĩnh

Hương Khê

Hương Liên

17

Thừa Thiên Huế

A Lưới

Hồng Bắc

18

Quảng Nam

Đông Giang

Mà Cooih

19

Bình Định

Vân Canh

Canh Thuận

20

Đắk Lắk

Lắk

Đắk Phơi

21

Đắk Nông

Krông Nô

Nâm Nung

22

Gia Lai

Kông Chro

Đăk Tpang

23

Kon Tum

Sa Thầy

Mô Rai

24

Lâm Đồng

Lạc Dương

Đạ Chais

25

Bình Phước

Bù Gia Mập

Bù Gia Mập

26

Bến Tre

Ba Tri

An Đức

27

Trà Vinh

Trà Cú

Long Hiệp

28

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

Tham Đôn

29

Kiên Giang

Giang Thành

Phú Lợi

30

Bạc Liêu

Đông Hải

Long Điền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 245/QĐ-UBDT năm 2013 phê duyệt 30 xã thực hiện Mô hình thí điểm dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.665
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13