Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND đặt lại tên đường phường thành phố Huế đợt 8

Số hiệu: 16/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI CÁC PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ HUẾ (ĐỢT VIII)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 6790/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VIII; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế, gồm: điều chỉnh chiều dài 02 đường và đặt tên mới 21 đường (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI CÁC PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI

Stt

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối (cũ)

Điểm cuối (mới)

Vị trí

Dài (m)

Rộng

Loại mặt đường

Nền

Mặt đường

01

Trương Gia Mô

Khu quy hoạch

Chi cục thuế thành phố Huế

Đường Nguyễn Minh Vỹ

Phường Vỹ Dạ

1.300

13

8

BT nhựa

02

Phan Anh

Đường Hoàng Quốc Việt

Khu dân cư

Đường Nguyễn Duy Trinh

Phường An Đông

600

14

7

BT nhựa

II. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

Stt

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Vị trí

Dài (m)

Rộng

Loại mặt đường

Đặt tên

Nền

Mặt đường

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I. KHU QUY HOẠCH AN CỰU CITY

01

Đường 56m

Võ Nguyên Giáp

Thủy Dương - Thuận An

P. An Đông

800

56

40

BT nhựa

Văn Tiến Dũng

II. PHƯỜNG XUÂN PHÚ

02

Đường QH KV 4

Võ Nguyên Giáp

Khu dân cư

P. Xuân Phú

800

26

17

BT nhựa

Hoàng Lanh

03

Đường Liên Tổ

Nguyễn Lộ Trạch

Cầu Vân Dương

P. Xuân Phú

300

6

5

BT xi măng

Ngô Thúc Khuê

04

Đường ven sông Như Ý

Võ Nguyên Giáp

Cầu Vân Dương

Phường Xuân Phú, P.An Đông

2000

6,5

5

BT xi măng

Sông Như Ý

IV. PHƯỜNG VỸ DẠ

05

Đường bên cạnh Sở LĐTB&XH tỉnh

Nguyễn Sinh Sắc

Khu dân cư

P. Vỹ Dạ

300

13

6,5

BT nhựa

Diễn Phái

06

Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7

Phạm Văn Đồng

Kim Liên

P. Vỹ Dạ

410

26

14

BT nhựa

Điềm Phùng Thị

V. PHƯỜNG AN TÂY

07

Đường quy hoạch 9,5m

Nguyễn Hữu Thận

Trần Đại Nghĩa

P. An Tây

700

9,5

6

BT nhựa

Lương Nhữ Hộc

08

Đường quy hoạch 9,5m

Lê Công Hành

Trần Đại Nghĩa

P. An Tây

350

9,5

6

BT nhựa

Võ Quý Huân

VI. PHƯỜNG AN HÒA

09

Đường liên Phường An Hòa - Hương An

Lý Thái Tổ

Cao Văn Khánh

P. An Hòa

1100

9

6

BT nhựa

Nguyễn Đăng Đệ

10

Đường vào chùa Triều Sơn Tây

Lý Thái Tổ

Giáp P. Hương An

P. An Hòa

850

5,5

4,5

BT xi măng

Triều Sơn Tây

11

Đường quy hoạch 60m

Nguyễn Văn Linh

Đường Quy hoạch

P. An Hòa

700

28

19

BT nhựa

Cần Vương

12

Đường quy hoạch 19,5m

Nguyễn Văn Linh

Đường Quy hoạch

P. An Hòa

600

19,5

10,5

BT nhựa

Phạm Thận Duật

VII. PHƯỜNG HƯƠNG SƠ

13

Đường liên tổ 1-2

Đặng Tất

Nguyễn Văn Linh

P. Hương Sơ

500

6

4

BT xi măng

Đặng Chiêm

14

Đường Khu TĐC Eo bầu Thượng Thành

Tản Đà

Mương thoát lũ

P. Hương Sơ

500

19,5

10,5

BT nhựa

Lê Minh Trường

15

Đường Khu TĐC Eo bầu Thượng Thành

Nguyễn Văn Linh

Khu dân cư

P. Hương Sơ

300

13,5

7,5

BT xi măng

Mê Linh

16

Đường Liên tổ

Trần Quý Khoáng

Tân Sở

P. Hương Sơ

500

6

5

BT xi măng

Nguyễn Thông

VIII. PHƯỜNG PHÚ HẬU

17

Đường 26m

Nguyễn Gia Thiều

Khu dân cư

P. Phú Hậu

400

26

17

BT nhựa

Hồ Quý Ly

IX. PHƯỜNG HƯƠNG LONG

18

Đường Liên tổ

Lý Nam Đế

Nguyễn Hữu Dật

P. Hương Long

900

6

5

BT xi măng

Triệu Túc

X. KHU QUY HOẠCH CẦU LIM - PHƯỜNG THỦY XUÂN

19

Đường quy hoạch

Bùi Viện

Bùi Viện

P. Thủy Xuân

400

12

6

BT nhựa

Hoàng Tăng Bí

20

Đường quy hoạch

Bùi Viện

Đường QH

P. Thủy Xuân

300

12

6

BT nhựa

Khúc Hạo

21

Đường quy hoạch

Bùi Viện

Khu dân cư

P. Thủy Xuân

400

12

6

BT nhựa

Nguyễn Thành Ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Đợt VIII)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!