Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 15/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN NẠN LÔ, ĐỀ, VÉ XỔ SỐ GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số, nộp ngân sách nhà nước ngày càng tăng; nguồn vốn nhà nước kinh doanh xổ số được bảo toàn và phát triển; lợi nhuận và thu nhập của người lao động được nâng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nạn lô, đề, vé xổ số giả đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh, làm giảm doanh thu, nộp ngân sách của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa, gây ra nhiều tệ nạn xã hội, làm mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của một bộ phận người dân trong tỉnh.

Để hoạt động kinh doanh xổ số phát triển lành mạnh, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé xổ số giả, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân và công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm loại bỏ nạn lô, đề, vé xổ số giả trên địa bàn tỉnh, trong đó cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng, triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn cho được nạn lô, đề dưới mọi hình thức, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng kinh doanh đại lý xổ số để tổ chức mua bán số lô, số đề, tiêu thụ vé xổ số giả.

- Chủ động lập án đấu tranh triệt phá các chủ lô, đề lớn, các đường dây đánh bạc qua mạng internet, làm giả vé xổ số; đồng thời, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp để xét xử một số vụ án điểm nhằm giáo dục, phòng ngừa chung trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp kịp thời khởi tố, xét xử nghiêm minh đối với những vụ án có liên quan đến tổ chức hoạt động mua, bán số lô, số đề, làm vé xổ số giả.

3. Sở Tài chính chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các ngành, các huyện thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia mua, bán số lô, số đề, làm vé xổ số giả; tích cực tham gia đấu tranh, triệt phá nạn lô, đề, làm vé xổ số giả; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hoạt động, mạng lưới kinh doanh xổ số trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả công tác phòng chống, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé xổ số giả; hỗ trợ tích cực, có hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng phương án đấu tranh, truy quét nạn lô, đề; xây dựng kế hoạch tuyên truyền tác hại của nạn lô, đề đến các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo lực lượng công an tích cực đấu tranh, triệt phá các chủ lô, chủ đề trên địa bàn; chỉ đạo Chủ tịch UBND, Trưởng công an các phường, xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức mua, bán số lô, số đề; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa mở rộng mạng lưới đại lý bán vé xổ số trên địa bàn.

5. Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoặc liên quan đến việc tổ chức mua, bán số lô, số đề, làm vé xổ số giả; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý tham gia hoặc liên quan đến nạn lô, đề, vé xổ số giả.

6. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa:

- Thường xuyên kiểm tra, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình hoạt động lô, đề, vé xổ số giả trên địa bàn để đấu tranh, truy quét, triệt phá những đối tượng, ổ nhóm có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề, làm vé số giả.

- Phát triển hệ thống đại lý bán vé xổ số phủ kín trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý hủy bỏ hợp đồng đối với các đại lý bán vé xổ số có liên quan đến việc mua, bán số lô, số đề, vé số giả.

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, đại lý vé xổ số,… đã ban hành, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

7. Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng, chống tội phạm và tệ nạn lô, đề, vé số giả.

8. Viễn thông Thanh Hóa, Chi nhánh Viettel Thanh Hóa tạo điều kiện hỗ trợ lực lượng công an, các cơ quan có liên quan triệt phá các ổ, nhóm tổ chức mua bán, số lô, số đề, vé số giả thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, truyền dẫn số liệu.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa bố trí thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền về tác hại của nạn lô, đề, vé số giả và ích nước, lợi nhà của việc mua xổ số kiến thiết.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh với nạn mua bán số lô, số đề, vé số giả; đồng thời, nâng cao ý thức của người dân trong việc mua xổ số kiến thiết sẽ góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công việc được giao. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 15/04/2014 về phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé xổ số giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.395

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!