Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 29/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 26/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cho vay vốn đối với người bán dâm hoàn lương

Người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương và hộ gia đình có thành viên thuộc diện trên sẽ được vay vốn tạo việc làm.

Mức cho vay tối đa 20 triệu đồng/cá nhân và 30 triệu đồng/hộ gia đình với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Chính phủ quy định, nợ quá hạn sẽ có lãi suất bằng 130% lãi suất cho vay.

Thời hạn vay tối đa là 60 tháng, trong giai đoạn thí điểm (2014-2016) thời hạn sẽ là 36 tháng.

Điều kiện, thủ tục, mục đích vay vốn được quy định cụ thể tại Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ 15/6/2014.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ, NGƯỜI BÁN DÂM HOÀN LƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử vi phạm hành chính ngày 01 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quyết định này quy định về cho vay vốn tạo việc làm đối với những đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định này, bao gồm: Đối tượng vay vốn, điều kiện vay vốn, trình tự thủ tục xác nhận đối tượng vay vốn, mức vốn và lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, xử lý nợ bị rủi ro.

Điều 2. Đối tượng vay vốn

1. Cá nhân vay vốn

a) Người nhiễm HIV.

b) Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

c) Người bán dâm hoàn lương.

2. Hộ gia đình vay vốn

Là hộ gia đình có thành viên thuộc một trong các trường hợp sau đây

a) Người nhiễm HIV/AIDS.

b) Người sau cai nghiện ma túy.

c) Ngưi điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

đ) Người bán dâm hoàn lương.

Điều 3. Điều kiện vay vốn

1. Cá nhân vay vốn

a) Điều kiện về nhân thân

- Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này phải có Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV dương tính của cơ sở xét nghim đđiều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

- Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này đã xong thời gian dò liu, có thời gian điều trị n định từ 3 tháng trở lên, có xác nhận của người phụ trách cơ sở điều trị.

- Đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này có xác nhận về việc không còn bán dâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu một trong các Tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương hoặc Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Trưởng nhóm, Trưởng mạng lưới do các Tổ chức chính trị - xã hội hoặc Tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân thành lập.

b) Cư trú hợp pháp và sinh sng n định tại địa phương nơi vay vốn.

c) Có phương án sản xuất, kinh doanh và có khả năng trả nợ vay theo cam kết.

d) Là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

đ) Sống một mình hoặc sống cùng con chưa đến tuổi lao động hoặc sống cùng b, mẹ, vợ, chng, con, ông, bà, anh, chị, em ruột nhưng những người này đã quá tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

2. Hộ gia đình vay vốn

a) Hộ gia đình có thành viên quy định tại các điểm a, c, d Khoản 2 Điều 2 Quyết định này đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

b) Hộ gia đình có thành viên quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này phải có một trong các giấy tờ sau:

- Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú.

- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã chấp hành thời gian cai nghiện tại gia đình, cộng đồng từ 3 tháng trở lên.

c) Cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn.

d) Có phương án sản xuất, kinh doanh và có khả năng trả nợ vay theo cam kết.

đ) Là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 4. Trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng vay vốn

1. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Điều 2 của Quyết định này gửi đơn đăng ký vay vốn kèm giấy xác nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Điểm b Khoản 2 Điều 3 đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời điểm gửi đơn đăng ký vay vốn từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc đăng ký vay vốn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận cá nhân, hộ gia đình đăng ký vay vốn thuộc đúng đối tượng vay vn của Quyết định này và gi cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi người vay sinh sống để kết nạp họ vào Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ trưởng TTiết kiệm và vay vốn tiến hành kết nạp thành viên mới là cá nhân và hộ gia đình có trong danh sách do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi và hướng dẫn họ làm thủ tục vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 5. Mức vay và lãi suất cho vay

1. Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay và khả năng trả nợ của từng cá nhân, hộ gia đình và không phải thế chấp nhưng không vượt quá mức cho vay theo quy định sau:

a) Đối với cá nhân: Mức cho vay tối đa 20 triệu đng/cá nhân.

b) Đối với hộ gia đình: Mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ.

c) Người vay có thể vay vốn nhiều lần nhưng tổng dư nợ không vượt quá mức dư nợ cho vay tối đa theo quy định này.

2. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu đồng thời là đối tượng được vay vốn từ các chương trình ưu đãi khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì chỉ được xem xét cho vay một trong các chương trình ưu đãi đó.

3. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

4. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Điều 6. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay tối đa là 60 tháng. Thời hạn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và cá nhân, hộ gia đình vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xut, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Trong giai đoạn thí điểm (2014 - 2016), áp dụng thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng.

Điều 7. Mục đích vay vốn

1. Mua sm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, phương tiện phục vụ kinh doanh, buôn bán.

2. Đầu tư làm các nghề thủ công trong hộ gia đình như: Mua nguyên vật liệu sản xuất, công cụ lao động, máy móc, thiết bị.

3. Góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác.

Điều 8. Xử lý nợ bị rủi ro

Đối tượng vay vốn được xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 9. Nguồn vốn cho vay

Vốn cho vay được bố trí từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm và các nguồn huy động hp pháp khác.

Điều 10. Phạm vi và thời gian thực hiện

1. Từ năm 2014-2016, thực hiện thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố.

2. Từ năm 2017 triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết định này và các chương trình tín dụng chính sách khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hướng dẫn quy trình và thủ tục cho vay bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; thực hiện cho vay vốn, thu hồi nợ, hướng dẫn gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro theo quy định.

c) Hướng dẫn chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trong toàn quốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn từ ngân sách Trung ương dành cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết định này và các chương trình tín dụng chính sách khác.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc kim tra, giám sát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách hàng năm cho hoạt động vay vốn đi với các đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định này, báo cáo Chính phủ xem xét và trình Quốc hội quyết định.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Lập danh sách 15 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm làm cơ sở cho Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

c) Hàng năm, đánh giá kết quả, hiệu quả cho vay vốn, hướng dẫn, điều chỉnh và trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Các Bộ, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp để triển khai thực hiện Quyết định này.

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp dưới phối hợp với các Tchức chính trị - xã hội ở địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện Quyết định này.

b) Định kỳ hàng năm thống kê, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hi nhu cầu vay vốn và kết quả cho vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình có người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2014.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chtịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 29/2014/QD-TTg

Hanoi, April 26, 2014

 

DECISION

CREDIT PROGRAM FOR HOUSEHOLDS, HIV PATIENTS, REHABILITATED DRUG ABUSERS, PERSONS UNDERGOING OPIOID REPLACEMENT THERAPY, AND REFORMED PROSTITUTES

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Prevention of HIV/AIDS dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law against drug abuse dated December 09, 2000; the Law on amendments to the Law against drug abuse dated June 03, 2008;

Pursuant to the Law on Penalties for administrative violations dated July 01, 2012;

Pursuant to the Law on Prevention of prostitution dated March 17, 2003;

Pursuant to the Government's Decree No. 78/2002/ND-CP dated October 2002 on credits for the poor and other beneficiaries of incentive policies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Prime Minister promulgates a Decision on credit for households, HIV patients, rehabilitated drug abusers, persons undergoing opioid replacement therapy, and reformed prostitutes.

Article 1. Scope

This Decision deals with the grant of loans to generate employments for the subjects mentioned in Article 2 of this Decision, including: borrowers, borrowing requirements, procedures for verifying borrowers, limits on loans and interest rates, loan periods, and settlement of risky debts.

Article 2. Borrowers

1. Individual borrowers include:

a) HIV patients

b) Persons undergoing opioid replacement therapy.

c) Reformed prostitute.

2. Household borrowers are households having members that are:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Rehabilitated drug abusers.

c) Persons undergoing opioid replacement therapy.

dd) Reformed prostitutes.

Article 3. Borrowing requirements

1. Requirements applied to individual borrowers:

a) Personal records:

- The borrower mentioned in Point a Clause 1 Article 2 of this Decision must have a Notice of HIV positive result given by a laboratory eligible to confirm HIV positive results.

- The borrower mentioned in Point b Clause 1 Article 2 of this Decision has been through dose tracking and been given treatment for 03 months or more, which is certified by the person in charge of the treatment facility.

- The borrower mentioned in Point c Clause 1 Article 2 of this Decision must have a certification of no prostitution issued by the President of the People’s Committee of the commune or the head of one of the local socio-political organizations, a Chairperson of a club or team or network established by a socio-political organization or a social organization that has a legal status.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The borrower has a business plan and is able to repay the loan as committed.

d) The borrower is a member of a Saving and Borrowing Club of the Vietnam Bank for Social Policies.

dd) The borrower lives alone or with an underage child, or parents, spouse, children, grandparents, siblings that exceed the working age or cannot work as prescribed by law.

2. Requirements applied to household borrowers:

a) The household having a member mentioned in Point a, c, or d Clause 2 of this Article must meet the requirements in Point a Clause 1 of this Article.

b) The household having a member mentioned in is Point b Clause 2 Article 2 of this Article must have one of the following papers:

- A decision on surveillance in the community after drug rehabilitation.

- A certificate of successful rehabilitation at a drug rehabilitation center.

- A written certification issued by the People’s Committee of the commune that the drub abuser has been through at least 03 months of rehabilitation at home or in the community.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The household has a business plan and is able to repay the loan as committed.

dd) The household is a member of a Saving and Borrowing Club of the Vietnam Bank for Social Policies.

Article 4. Procedures for verifying borrowers

1. Every individual or household mentioned in Article 2 of this Decision shall send an application for loan together with the written verification specified in Point a Clause 1 Article 3 and Point b Clause 2 Article 3 to the People’s Committee of the commune. The application must be submitted between the 1st and 5th of the month.

2. Within 05 working days from the deadline for submitting the application, the President of the People’s Committee of the commune shall verify borrower’s eligibility to take loans according to this Decision and request the President of the local Saving and Borrowing Club where the borrower resides to admit the borrower to the Club.

3. Within 05 working days from the receipt of the list certified by the President of the People’s Committee of the commune, the President of the Saving and Borrowing Club shall admit the new members that are the individuals and households in the list sent by the People’s Committee of the commune, instruct them to follow the procedures for taking loans under the guidance of Vietnam Bank for Social Policies.

Article 5. Limits on loans and interest rates

1. The loan limit depends on the demand and ability to repay of each borrower. No collateral is required. The loan must not exceed the limits below:

a) An individual may take a maximum loan of VND 20 million.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A borrower may take multiple loans, but the total loan must not exceed the limits stated above.

2. If a borrower mentioned in Article 2 of this Decision is also eligible to take loans from other incentive programs of Vietnam Bank for Social Policies, only loans from one of such incentive programs shall be granted.

3. The interest rates are that applied to poor families prescribed by the government in each period.

4. The rate of interest on overdue debt is 130% of the initial interest rate.

Article 6. Loan period

The maximum loan period is 60 months. The specific loan period shall be agreed between Vietnam Bank for Social Policies and the borrower, which suits the borrower’s business cycle and ability to repay the loan.

During the experimental period from 2014 to 2016, the maximum loan period is 36 months.

Article 7. Borrowing purposes

1. Purchasing supplies, animals, feed, tools, goods, and vehicles serving the borrower’s business.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Making investment in another entity’s business.

Article 8. Settling risky debts

Borrowers shall have their risky debts settled in accordance with the Prime Minister’s Decision on the mechanism for settling risky debts at Vietnam Bank for Social Policies.

Article 9. Loan sources

Loans are provided by government budget according to annul plans and from other legitimate sources.

Article 10. Scope and time

1. From 2014 - 2016: experiment in 15 provinces.

2. From 2017: expand to the whole country.

Article 11. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Formulate annual plans for capital sources to grant loans to the borrowers mentioned in Article 2 of this Decision and other credit programs, then submit them for competent authorities for approval.

b) Provide clear instructions on the procedures for taking loans; grant loans, recover debts, provide instructions on deferring debts, transfer overdue debts, settle risky debts as prescribed.

c) Instruct branches of Vietnam Bank for Social Policies nationwide to implement this Decision.

2. The State bank of Vietnam is obliged to:

Cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, relevant Ministries and bodies in carrying out inspections, supervision, and resolving the issues that arise during the implementation of this Decision.

3. The Ministry of Finance is obliged to:

a) Cooperate with the Ministry of Planning and Investment, relevant Ministries and bodies in proposing the capital sources from the central budget for Vietnam Bank for Social Policies to grant loans to the borrowers mentioned in Article 2 of this Decision and other credit programs.

b) Cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, relevant Ministries and bodies in carrying out inspections, supervision, and resolving the issues that arise during the implementation of this Decision.

4. The Ministry of Planning and Investment is obliged to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs is obliged to:

a) Make a list of 15 provinces that apply the experimental program.

b) Take charge and cooperate with the Ministry of Finance, relevant Ministries and bodies in carrying out inspections, supervision, and proposing resolutions to the issues that arise during the implementation of this Decision.

c) Annually evaluating the results and effectiveness of the loans, provide instructions, make adjustments, and report the cases beyond its competence to the Prime Minister for consideration.

6. Relevant Ministries and bodies, within the area of their competence, shall cooperate in implementing this Decision.

7. The People’s Committees of provinces are obliged to:

a) Direct inferior regulatory bodies and People’s Committees to cooperate with local socio-political organizations and Vietnam Bank for Social Policies in implementing this Decision.

b) Annually release statistics and send reports to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on the demand for loans and the results of the loans granted to the local households that have HIV patients, rehabilitated drug abusers, patient undergoing opioid replacement therapy, and reformed prostitutes.

Article 12. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces, the Chairperson of the Executive Board and General Director of Vietnam Bank for Social Policies are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.618

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!