Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 35/TB-UBND năm 2016 kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi họp Ban Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Số hiệu: 35/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Trần Thị Hoài Trâm
Ngày ban hành: 05/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/TB-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH TẠI BUỔI HỌP BAN CHỈ ĐẠO VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

Ngày 01 tháng 02 năm 2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng HTQL chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh.

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2015, dự kiến kế hoạch kế hoạch hoạt động năm 2016 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Về Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQL chất lượng ISO năm 2016: Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên để bổ sung, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/02/2016, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương hoàn chỉnh mô hình khung các cấp gồm mô hình khung cho cấp Sở có Chi cục trực thuộc (hoặc Ban), mô hình Sở không có Chi cục và mô hình của Văn phòng UBND tỉnh, mô hình khung cấp huyện gồm Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và các phòng, mô hình khung cấp xã, hoàn thành trong quý I/2016;

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo chất lượng, thư ký ISO của các đơn vị cấp huyện, xã theo hướng cầm tay chỉ việc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai áp dụng và công bố HTQL chất lượng của các đơn vị;

- Rà soát các quy định trình UBND tỉnh phê duyệt để hoàn chỉnh hệ thống thể chế quản lý về ISO (lưu ý: đại diện chất lượng phải là Thủ trưởng của đơn vị, lãnh đạo cơ quan vừa là chủ thể kiểm tra, giám sát vừa là đối tượng thực hiện).

2. Giao Tổ công tác thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu nhân rộng mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu, tập trung xây dựng Bộ quy định quản lý cơ quan, đơn vị theo phân loại mô hình khung ISO cấp tỉnh, huyện, xã nêu tại điểm 1 của Thông báo này. Dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cung cấp toàn bộ Quy định, Quy chế được ban hành trước đây của Văn phòng UBND tỉnh đ Ttham khảo, xây dựng.

3. Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành Đề tài cơ sở trong đó nghiên cứu mô hình, ngôn ngữ để hướng tới thống nhất hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng./.

Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như thành phần họp;
- CT, PCT TT Phan Ngọc Thọ (b/c);
- CVP, PCVP H.Trâm;
- Lưu: VT, DL.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Thị Hoài Trâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 35/TB-UBND năm 2016 kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi họp Ban Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161