Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 137/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 137/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

 

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN GHI TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNG HÓA TRÊN NHÃN HÀNG HÓA

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2007 tại Trụ sở Chính phủ, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Công nghiệp, Thương mại; lãnh đạo các Tổng công ty và Công ty: Thuốc lá Việt Nam, Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Sữa Việt Nam, Thuốc lá BAT Việt Nam, Thuốc lá Phillip Morris Việt Nam; lãnh đạo các Hiệp hội: Thuốc lá Việt Nam, Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Sau khi nghe lãnh đạo các Tổng công ty, Công ty, Hiệp hội và lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Tư pháp báo cáo về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung hướng dẫn Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa theo hướng:

- Đối với việc sản xuất hàng hóa thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa là pháp nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh hàng hóa gắn nhãn hiệu, nhãn hàng hóa do mình là chủ sở hữu hoặc được nhượng quyền sử dụng; chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa gắn nhãn hiệu, nhãn hàng hóa đó;

- Đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa có nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, các hàng hóa mang cùng thương hiệu do các cơ sở này sản xuất, kinh doanh được phép ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa đó nếu được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận chất lượng của hàng hóa này phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ,

  Y tế, Thương mại;

- Các Tổng công ty: Thuốc lá VN,

  Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn;

- Các Công ty: Sữa Việt Nam,

  Thuốc lá BAT VN, Thuốc lá Philp Morris VN;

- Các Hiệp hội: Thuốc lá VN,

  Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

- VPCP: BTCN và các PCN,

  Website Chính phủ, Ban XDPL,

  các Vụ: CN, NN, VX, KTTH, NC, Vụ I, TH, TTBC;

- Lưu VT, KG (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 137/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.640
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69