Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 27/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2004/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 29/2004/QĐ-BKHCN NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN MÔ TÔ VÀ XE MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2001 số 10/2001/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2001;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mũ bảo hiểm cho trẻ em được sản xuất trong nước là hàng hóa bắt buộc phải công bố phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6979:2001 "Mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy".

Điều 2. Việc công bố mũ bảo hiểm cho trẻ em phù hợp TCVN 6979:2001 và việc thử nghiệm mẫu điển hình mũ bảo hiểm cho trẻ em được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Danh sách các tổ chức được chỉ định thử nghiệm chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em sản xuất trong nước được quy định tại Phụ lục của Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT .

Điều 3. Mũ bảo hiểm cho trẻ em nhập khẩu phải phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6979:2001 hoặc tiêu chuẩn quốc gia về mũ bảo hiểm của nước xuất khẩu tương đương với Tiêu chuẩn Việt Nam.

Điều 4. Việc kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em nhập khẩu được thực hiện theo quy định tương ứng tại Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Danh sách các tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm trong nước và nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em nhập khẩu là các tổ chức đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chỉ định kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm dùng cho người lớn.

Điều 5. Việc kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em lưu thông trên thị trường được thực hiện theo quy định chung về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước và nhập khẩu mũ bảo hiểm cho trẻ em chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2004/QĐ-BKHCN ngày 27/10/2004 về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74