Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 147/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Số hiệu: 147/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bỏ hình phạt cấm bay khi tung tin đồn có bom

Cá nhân tung tin đồn hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom mìn trên máy bay hoặc các thông tin khác có thể gây uy hiếp cho người và đoàn đang bay sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, cao hơn trước đây 10 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi bị xử phạt thì người vi phạm vẫn được phép đi máy bay, chứ không bị cấm bay trong thời gian 12 tháng như trước đây.

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bên cạnh đó, cá nhân tự ý đem chất lỏng vào khu vực cách ly hoặc lên máy bay mà chưa được phép sẽ bị xử phạt từ 100 đến 500 ngàn đồng, giảm so với trước đây mức phạt là 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

Các quy định trên có hiệu lực từ 15/12/2013.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức xử phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực hàng không dân dụng mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam, trên tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, ở vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Các hành vi vi phạm hành chính xảy ra trong lĩnh vực hàng không dân dụng được quy định trong Nghị định này mà cũng được quy định trong các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử phạt.

2. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương III của Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, tổ chức, cá nhân phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn từ 4 tháng đến 24 tháng.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng từ 1 đến 3 tháng đối với: Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không; giấy phép nhân viên hàng không; chứng chỉ chuyên môn của nhân viên hàng không; giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh; giấy chứng nhận cơ sở giám định sức khỏe nhân viên hàng không; giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé; giấy phép mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé; giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp; giấy phép vận chuyển, quản lý chất thải nguy hại;

b) Đình chỉ từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hoạt động: Giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không của giám định viên; kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên tàu bay;

b) Buộc tái xuất tàu bay đã được nhập khẩu vào Việt Nam;

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

đ) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

e) Buộc trả lại đồ vật, thiết bị hoặc tài sản đã trộm cắp, chiếm đoạt hoặc hoàn trả lại số tiền có giá trị tương đương trong trường hợp đồ vật, thiết bị hoặc tài sản đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

MỤC 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TÀU BAY

Điều 5. Vi phạm quy định về quốc tịch tàu bay

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Đưa tàu bay vào khai thác mà dấu hiệu quốc tịch hoặc dấu hiệu đăng ký tàu bay được gắn hoặc sơn trên tàu bay không đúng quy định;

b) Đưa tàu bay vào khai thác mà dấu hiệu được sơn hoặc gắn trên tàu bay có nội dung hoặc hình thức gây nhầm lẫn với dấu hiệu đăng ký quốc tịch, dấu hiệu đăng ký tàu bay.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi đưa tàu bay vào khai thác mà không sơn hoặc gắn dấu hiệu quốc tịch, dấu hiệu đăng ký tàu bay.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi đưa tàu bay vào khai thác mà không có giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên tàu bay đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay không đúng theo giấy phép sử dụng đã được cấp.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu vào Việt Nam tàu bay, động cơ, cánh quạt của tàu bay mà không có hoặc không phù hợp với giấy chứng nhận loại tàu bay tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc công nhận;

b) Lắp đặt thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay đang khai thác mà không có giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện;

c) Sử dụng tàu bay, động cơ, cánh quạt, phụ tùng tàu bay không đúng mục đích.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Đưa tàu bay vào khai thác mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay;

b) Làm sai lệch cấu hình tàu bay đã được phê duyệt; không thực hiện các chỉ lệnh kỹ thuật, khai thác do cơ quan có thẩm quyền công nhận, ban hành; không thực hiện công việc bảo dưỡng tàu bay theo kế hoạch bảo dưỡng đã được phê chuẩn; không sửa chữa, khắc phục các hỏng hóc của tàu bay phù hợp với các tiêu chuẩn, tài liệu bảo dưỡng tàu bay đã được phê duyệt; không duy trì tiêu chuẩn, điều kiện khác của tàu bay phù hợp với cấu hình tàu bay đã được phê chuẩn.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tái xuất tàu bay đã được nhập khẩu vào Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không duy trì đủ điều kiện của tổ chức bảo dưỡng tàu bay về tổ chức bộ máy; nhà xưởng và các điều kiện khác trong tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn;

b) Không duy trì đủ điều kiện về công cụ, dụng cụ; phụ tùng, vật tư; quy trình và điều kiện khác trong tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng tàu bay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Không duy trì đủ điều kiện về trang bị, thiết bị mặt đất phục vụ bảo dưỡng tàu bay theo tài liệu về trang bị, thiết bị bảo dưỡng tàu bay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

d) Không có đủ tài liệu bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, cánh quạt của tàu bay và trang thiết bị tàu bay theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Không bảo dưỡng tàu bay, động cơ, cánh quạt, trang bị, thiết bị của tàu bay theo chương trình bảo dưỡng đã được phê chuẩn;

b) Bảo dưỡng tàu bay, động cơ, cánh quạt, trang bị, thiết bị của tàu bay tại cơ sở bảo dưỡng không được phê chuẩn.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi không kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay theo quy định hoặc kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại cơ sở không được phép.

Điều 8. Vi phạm quy định khai thác tàu bay

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Không tuân theo hướng dẫn về bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không, phòng chống dịch bệnh của thành viên tổ bay;

b) Sử dụng trái phép trang bị, thiết bị an toàn trên tàu bay.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử trên tàu bay;

b) Sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên tàu bay khi không được phép;

c) Làm hư hỏng trang bị, thiết bị của tàu bay.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Mở cửa thoát hiểm tàu bay trái quy định;

b) Người chỉ huy tàu bay không bảo đảm đủ giấy tờ, tài liệu theo tàu bay theo quy định;

c) Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm khác đối với người thứ ba ở mặt đất không đến giới hạn trách nhiệm theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Đưa tàu bay vào khai thác với trang bị, thiết bị của tàu bay không có chứng chỉ phù hợp theo quy định;

b) Không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm khác đối với người thứ ba ở mặt đất;

c) Khai thác tàu bay thiếu thiết bị an toàn theo quy định;

d) Không để đủ giấy tờ, tài liệu mang theo tàu bay theo quy định;

đ) Không duy trì thực hiện hệ thống quản lý an toàn theo đúng tài liệu được phê duyệt.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không duy trì đủ điều kiện khai thác về tổ chức bộ máy, trang bị, thiết bị, giám sát khai thác tàu bay theo quy định; không duy trì các Chương trình huấn luyện nghiệp vụ, Chương trình bảo dưỡng tàu bay theo quy định;

b) Không có đủ tài liệu hướng dẫn khai thác theo quy định;

c) Không tổ chức hệ thống quản lý an toàn theo quy định.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi khai thác tàu bay nhằm mục đích thương mại mà không được phép.

MỤC 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Nuôi, thả chim, gia súc, gia cầm, vật nuôi trong cảng hàng không, sân bay;

b) Đặt, sử dụng trái phép vật, động vật, côn trùng để thu hút chim và động vật vào cảng hàng không, sân bay.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, gây hư hại, làm biến dạng, di chuyển vật đánh dấu, vật ngăn cách, vật ghi tín hiệu, vật bảo vệ tại cảng hàng không, sân bay; Làm sai lệch các ký hiệu, làm hư hại các bảng hiệu, thiết bị nhận biết cảng hàng không, sân bay;

b) Khoan, đào trái phép trong cảng hàng không, sân bay;

c) Không thực hiện báo cáo tai nạn, sự cố khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình hoặc lắp đặt các trang bị, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay mà không thông báo hoặc không được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Thả thiết bị, vật dụng hoặc các vật thể khác trong cảng hàng không, sân bay;

c) Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn khi xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình, lắp đặt thiết bị tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận của cảng hàng không, sân bay;

d) Lắp đặt, sử dụng trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay các loại đèn, ký hiệu, tín hiệu hoặc các vật thể ảnh hưởng đến việc tàu bay cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay hoặc việc nhận biết cảng hàng không, sân bay;

đ) Xây dựng, lắp đặt các công trình, thiết bị kỹ thuật trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay vi phạm quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không;

e) Cố ý che giấu tai nạn, sự cố khai thác cảng hàng không, sân bay.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay không đúng mục đích;

b) Chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay;

c) Bán, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê của cảng hàng không, sân bay mà không được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không lắp đặt hoặc lắp đặt không đủ đèn cảnh báo, biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm trong khu bay và các vị trí khác tại cảng hàng không, sân bay;

đ) Không thiết lập hoặc thiết lập không đủ hoặc không đúng quy cách các vạch sơn tín hiệu, chỉ dẫn, cảnh báo trong khu bay theo quy định;

e) Đưa công trình vào khai thác hoặc ngừng khai thác công trình tại cảng hàng không, sân bay mà không thực hiện các thủ tục theo quy định;

g) Xây dựng các hạng mục công trình trong cảng hàng không, sân bay không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt;

h) Không có hoặc không đủ tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay; tài liệu hệ thống quản lý an toàn khi khai thác cảng hàng không, sân bay;

i) Không có phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay; phương án khẩn nguy của cảng hàng không, sân bay được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

k) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng lộ trình cải tạo, nâng cấp cảng hàng không, sân bay để bảo đảm người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay có hành vi không duy trì đủ điều kiện khai thác cảng hàng không, sân bay về tổ chức bộ máy; tiêu chuẩn kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; trang bị, thiết bị và các yếu tố khác theo tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Khai thác cảng hàng không, sân bay không có giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay;

b) Xây dựng cảng hàng không, sân bay không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, đ Khoản 3, Điểm g Khoản 4 và Điểm b Khoản 6 Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Không niêm yết công khai giá dịch vụ phi hàng không tại nhà ga và các khu vực hạn chế khác của cảng hàng không, sân bay;

b) Không đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ phi hàng không tại nhà ga và các khu vực hạn chế khác tại cảng hàng không, sân bay với cơ quan có thẩm quyền;

c) Đặt biển quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, kiến trúc nhà ga; ảnh hưởng đến công tác an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông hoặc vi phạm đến quyền hoạt động kinh doanh;

d) Đặt biển quảng cáo tại khu bay, vị trí cửa thoát hiểm của nhà ga tại cảng hàng không;

đ) Lắp các đèn hiệu, biển quảng cáo có sử dụng đèn xoay, đèn laze và các thiết bị chiếu sáng gây ảnh hưởng đến hoạt động bay trong cảng hàng không, sân bay;

e) Sử dụng tờ rơi, âm thanh để quảng cáo trong và ngoài nhà ga ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cảng hàng không, sân bay.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Quảng cáo bằng khinh khí cầu hoặc các vật thể bay khác trong khu vực cảng hàng không, sân bay;

b) Quảng cáo trên phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, các thiết bị tại sân đỗ tàu bay làm ảnh hưởng đến việc nhận biết các phương tiện, thiết bị đó.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay không báo cáo số liệu thống kê về khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Cho phép quảng cáo trong khu vực cảng hàng không, sân bay không đúng quy định;

b) Chỉ định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không cho hãng hàng không vì lý do an toàn hàng không, an ninh hàng không mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

c) Không duy trì đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không về vốn pháp định; tổ chức bộ máy; trang bị, thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay mà không có giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không;

b) Ngừng cung cấp dịch vụ hàng không làm gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng mà không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

c) Không có kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão theo quy định;

d) Không có hoặc không đủ phương tiện, thiết bị phòng chống lụt bão, hệ thống chằng néo, neo đỗ tàu bay tại các sân đỗ tàu bay theo quy định;

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị phòng chống lụt bão;

e) Không duy trì thực hiện hệ thống quản lý an toàn theo đúng tài liệu được phê duyệt;

g) Không có quy chế kiểm soát khai thác xe taxi; không công bố hoặc không thực hiện công khai chính sách lựa chọn các hãng taxi được nhượng quyền khai thác tại cảng hàng không.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không tổ chức hệ thống quản lý an toàn theo quy định;

b) Không duy trì đủ điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay về vốn điều lệ; tổ chức bộ máy; trang bị, thiết bị và các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi kinh doanh cảng hàng không, sân bay mà không có giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điểm c Khoản 4 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm a Khoản 4 Điều này.

Điều 11. Vi phạm quy định về phương tiện, thiết bị hoạt động trong cảng hàng không, sân bay

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn trong sân bay với các phương tiện khác hoặc với tàu bay theo quy định;

b) Điều khiển phương tiện ngoài khu vực an toàn cho tàu bay trong sân bay quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

c) Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay quá tốc độ quy định khi kéo đẩy tàu bay;

d) Điều khiển phương tiện trong sân bay mà chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo trước;

đ) Điều khiển phương tiện trong sân bay trong các trường hợp không được phép vượt hoặc không báo hiệu trước khi vượt;

e) Điều khiển phương tiện trong sân bay bấm còi, rú ga liên tục, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ;

g) Làm hư hỏng phương tiện, thiết bị trong cảng hàng không, sân bay.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Điều khiển, vận hành, khai thác phương tiện, thiết bị trong sân bay không đúng quy định, quy trình, quy tắc khác về điều khiển, vận hành, khai thác;

b) Dừng, đỗ phương tiện trong sân bay không đúng quy định;

c) Điều khiển phương tiện đi không đúng luồng, tuyến, làn đường hoặc phần đường được phép;

d) Điều khiển phương tiện hoạt động ngoài khu vực an toàn cho tàu bay quá tốc độ từ 10 km/h trở lên;

đ) Điều khiển phương tiện hoạt động trong khu vực an toàn cho tàu bay quá tốc độ quy định;

e) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc hướng dẫn của kiểm soát viên không lưu khi hoạt động trong sân bay;

g) Đi lại, di chuyển trên đường cất hạ cánh khi không được phép hoặc không duy trì liên lạc với kiểm soát viên không lưu theo quy định.

h) Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang bị, thiết bị ở những nơi không được phép trong cảng hàng không, sân bay;

i) Đưa phương tiện vào hoạt động trong sân bay không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dụng cụ thoát hiểm theo quy định hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng;

k) Không mua bảo hiểm cho phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay theo quy định;

l) Đưa phương tiện vào khai thác mà không có đủ tài liệu khai thác kỹ thuật của phương tiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trong khu vực sân bay.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Đưa vào khai thác trong sân bay các phương tiện, thiết bị không đáp ứng điều kiện kỹ thuật;

b) Đưa vào khai thác trong sân bay các phương tiện, thiết bị không được kiểm định hoặc hết hạn kiểm định theo quy định;

c) Đưa phương tiện vào hoạt động trong cảng hàng không, sân bay quá niên hạn sử dụng theo quy định;

d) Đưa phương tiện, thiết bị vào khai thác trong sân bay không có giấy phép theo quy định;

đ) Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay không đúng quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép nhân viên hàng không từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, các Điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Đun nấu, đốt lửa trong khu vực cảng hàng không, sân bay mà không được phép hoặc không thực hiện đúng quy định về việc đun nấu, đốt lửa trong nhà ga và các khu vực hạn chế khác của cảng hàng không, sân bay;

b) Đốt hương, đốt nến, đốt vàng mã trong nhà ga và các khu vực hạn chế khác của cảng hàng không, sân bay;

c) Để phương tiện, trang bị, thiết bị, vật phẩm nguy hiểm, chất dễ cháy, chất nổ trong cảng hàng không, sân bay không đúng quy định;

d) Không trang bị hoặc trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ đã hết hạn kiểm định trên phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

đ) Kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay mà không thực hiện đúng nội quy phòng chống cháy nổ, phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân hút thuốc, kể cả thuốc điện tử hoặc sử dụng bật lửa, diêm hoặc vật gây cháy ở khu vực an toàn cho tàu bay.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay mà không có nội quy phòng chống cháy nổ, phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép nhân viên hàng không, chứng chỉ chuyên môn của nhân viên hàng không từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm a, đ Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.

MỤC 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Điều 13. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác tàu bay

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy trình kiểm soát nội bộ việc thu gom, phân loại chất thải từ tàu bay;

b) Khai thác tàu bay mà có tiếng ồn của tàu bay vượt quá giới hạn trong giấy chứng nhận tiếng ồn;

c) Khai thác tàu bay mà khí thải từ động cơ tàu bay vượt quá giới hạn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Khai thác tàu bay mà không có giấy chứng nhận tiếng ồn do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc công nhận;

b) Không có quy trình kiểm soát nội bộ việc thu gom, phân loại chất thải từ tàu bay;

c) Sử dụng hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn, vệ sinh tàu bay nằm trong danh mục cấm sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi không áp dụng biện pháp ngăn ngừa việc phát thải bụi, rơi vãi chất thải rắn, chất thải lỏng trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Thực hiện không đúng nội dung trong giấy phép vận chuyển, quản lý chất thải nguy hại trong cảng hàng không, sân bay;

b) Đưa vào khai thác trong sân bay các phương tiện, thiết bị không đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường;

c) Không có giải pháp hạn chế tiếng ồn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Làm rơi vãi, đồ vật liệu, phế thải trái phép trong cảng hàng không, sân bay;

b) Không có giấy phép vận chuyển, quản lý chất thải nguy hại khi vận chuyển chất thải nguy hại trong cảng hàng không, sân bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay không có bản đồ tiếng ồn; giải pháp hạn chế tiếng ồn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại theo quy định;

b) Sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay mà không có cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phù hợp.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp cảng hàng không đưa cảng hàng không, sân bay vào khai thác mà không có điểm trung chuyển chất thải rắn hoặc không có hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải của cảng hàng không, sân bay theo quy định.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép vận chuyển, quản lý chất thải nguy hại từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 và Điểm a Khoản 5 Điều này.

MỤC 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ, SỬ DỤNG NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG VÀ GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE CHO NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Điều 15. Vi phạm quy định về nhân viên hàng không

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không, kiểm soát viên không lưu không mang theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe còn hiệu lực theo quy định khi làm nhiệm vụ;

b) Không mang theo giấy phép nhân viên hàng không phù hợp còn hiệu lực khi làm nhiệm vụ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Nhân viên hàng không không mặc trang phục an toàn theo quy định khi thực hiện nhiệm vụ trong sân bay;

b) Kiểm soát không lưu; người điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị trong khu bay sử dụng điện thoại di động khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Nhân viên hàng không thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng mà chưa uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không;

b) Người chỉ huy tàu bay không nộp hoặc nộp không đủ tài liệu chuyến bay cho Cảng vụ hàng không theo quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với nhân viên hàng không có hành vi sau đây:

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ theo giấy phép, chứng chỉ chuyên môn đã được cấp hoặc công nhận;

b) Không có một trong các loại giấy tờ phù hợp sau khi thực hiện nhiệm vụ: Giấy phép nhân viên hàng không, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, chứng nhận trình độ tiếng Anh;

c) Thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động gây uy hiếp an ninh hàng không, an toàn hàng không;

d) Có nồng độ cồn trong hơi thở khi thực hiện nhiệm vụ.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với nhân viên hàng không có hành vi sau đây:

a) Sử dụng giấy phép nhân viên hàng không, năng định, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, chứng nhận trình độ tiếng Anh giả mạo;

b) Không thực hiện đúng nhiệm vụ hướng dẫn, huấn luyện thực hành để người học có hành vi vi phạm gây uy hiếp an toàn hàng không;

c) Cung cấp thông tin không trung thực hoặc có hành vi lừa dối khi xin cấp giấy phép, năng định nhân viên hàng không.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với nhân viên hàng không có hành vi sau đây:

a) Điều khiển tàu bay vi phạm quy tắc bay, phương thức bay;

b) Xả, thả trái phép nhiên liệu, hành lý, hàng hóa hoặc các đồ vật khác từ tàu bay xuống;

c) Quyết định thực hiện chuyến bay mà không có đủ thành viên tổ bay phù hợp theo quy định.

7. Tước quyền sử dụng giấy phép không từ 4 tháng đến 24 tháng đối với nhân viên hàng không có hành vi sau đây:

a) Sử dụng ma túy hoặc trong cơ thể có chất ma túy khi thực hiện nhiệm vụ;

b) Thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động theo quy định gây mất an toàn hàng không nghiêm trọng.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép nhân viên hàng không, chứng chỉ chuyên môn của nhân viên hàng không từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, c Khoản 4, Điểm b Khoản 5 và Điểm a, b, c Khoản 6 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh đối với các hành vi quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều này.

Điều 16. Vi phạm quy định về đào tạo, huấn luyện và sử dụng nhân viên hàng không

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi bố trí thời giờ làm việc hoặc thời giờ nghỉ ngơi cho nhân viên hàng không không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi không bố trí hoặc bố trí không đủ nhân viên làm việc hoặc bố trí nhân viên làm việc tại các vị trí yêu cầu phải có giấy phép, chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, chứng nhận trình độ tiếng Anh mà không có giấy phép, chứng chỉ, giấy chứng nhận, chứng nhận theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng yêu cầu phải bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định;

b) Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không không đúng nội dung, thời lượng theo chương trình đã được phê duyệt.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không duy trì đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không về tổ chức bộ máy, phòng học, trang bị, thiết bị, cơ sở thực hành, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;

b) Không duy trì đủ điều kiện cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không theo giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh đã được cấp;

c) Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ngoài phạm vi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện đã được cấp.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi cố ý làm sai lệch kết quả kiểm tra, kết quả đánh giá trình độ tiếng Anh của học viên.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3, Điểm a, b, c Khoản 4 và Khoản 5 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi cố ý làm sai lệch kết quả giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi không thực hiện đúng quy định về giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức giám định sức khỏe nhân viên hàng không mà không có giấy chứng nhận theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở giám định sức khỏe nhân viên hàng không từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

MỤC 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BAY

Điều 18. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu không thông báo kịp thời cho các cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn khi nhận được tín hiệu, thông báo hoặc tin tức về tàu bay đang trong tình trạng lâm nguy, lâm nạn.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị không theo đúng giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị đã được cấp.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không duy trì thực hiện hệ thống quản lý an toàn theo đúng tài liệu được phê duyệt;

b) Không duy trì đủ điều kiện khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay về tổ chức bộ máy; hệ thống kỹ thuật, thiết bị; tài liệu hướng dẫn khai thác theo quy định;

c) Khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay mà không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay không tổ chức hệ thống quản lý an toàn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay mà không có giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 19. Vi phạm quy định về quản lý hoạt động bay

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi thả thiết bị, vật dụng và các vật thể khác vào không trung ngoài cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến hoạt động bay.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Làm hư hỏng hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay;

b) Xây dựng, lắp đặt các công trình, thiết bị kỹ thuật vi phạm giới hạn chướng ngại vật hàng không ngoài cảng hàng không, sân bay;

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi không thực hiện đúng quy định về sơn, kẻ, lắp đèn cảnh báo chướng ngại vật hàng không.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi cung cấp thông tin không trung thực hoặc có hành vi lừa dối khi xin phép bay.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Cố ý sử dụng đài, trạm thông tin liên lạc hoặc thiết bị khác gây cản trở, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đài, trạm vô tuyến điện hàng không;

b) Thực hiện chuyến bay không đúng với phép bay, mục đích của chuyến bay theo phép bay đã được cấp.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Thực hiện chuyến bay mà không có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Thực hiện chuyến bay thao diễn, luyện tập trên khu vực đông dân mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 20. Vi phạm quy định về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Không giao nộp chứng cứ về sự cố, tai nạn của tàu bay cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;

b) Không bảo vệ tàu bay bị sự cố hoặc tai nạn, các thiết bị, các vật trên tàu bay bị sự cố hoặc tai nạn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Không báo cáo về sự cố, tai nạn tàu bay trong thời hạn quy định;

b) Hủy hoại, làm sai lệch thông tin, làm hư hỏng thiết bị cần kiểm tra và các bằng chứng khác liên quan đến sự cố hoặc tai nạn tàu bay.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi che giấu sự cố, tai nạn tàu bay.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép nhân viên hàng không, chứng chỉ chuyên môn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

MỤC 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG

Điều 21. Vi phạm quy định về thành lập tổ chức thực hiện vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Hãng hàng không không làm thủ tục đề nghị chấp thuận hoặc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định khi có thay đổi những nội dung trong giấy phép kinh doanh đã được cấp;

b) Văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định;

c) Hãng hàng không Việt Nam thực hiện hợp tác liên quan đến quyền vận chuyển hàng không mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

d) Hãng hàng không nước ngoài thực hiện liên danh với nhau trên các đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam mà không có lịch bay liên danh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tổng đại lý, đại lý bán vé của các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam thực hiện không đúng theo giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé đã được cấp;

e) Văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài được mở tại Việt Nam không duy trì đủ điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Doanh nghiệp giao nhận hàng hóa không thực hiện đúng theo giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp;

b) Tổng đại lý, đại lý bán vé của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Thực hiện hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Thực hiện hoạt động đại diện cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi thực hiện hoạt động hàng không chung vì mục đích thương mại mà không được phép hoặc không có giấy phép kinh doanh hoạt động hàng không chung do cơ quan có thẩm quyền cấp.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có giấy phép mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé;

b) Doanh nghiệp giao nhận hàng hóa không có giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không duy trì đủ điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không, hàng không chung, vận chuyển hàng nguy hiểm về vốn pháp định; tổ chức bộ máy theo quy định;

b) Không duy trì đủ điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không, hàng không chung của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài, người lãnh đạo, thành viên trong bộ máy quản lý điều hành theo quy định.

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm mà không được phép hoặc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc công nhận;

b) Vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư vì mục đích thương mại mà không được phép hoặc không có giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định tổng đại lý, đại lý bán vé; giấy phép mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé; giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm b, đ, e Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định về khai thác vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Hãng hàng không Việt Nam không đăng ký điều lệ vận chuyển hàng không với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Hãng hàng không không cung cấp số liệu thống kê vận chuyển hàng không cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi dán nhãn, ghi ký nhãn hiệu hàng hóa nguy hiểm trên bao bì không đúng quy định khi vận chuyển bằng đường hàng không.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Gửi hàng hóa nguy hiểm mà không khai báo hoặc khai báo sai;

b) Đóng gói bao bì hàng hóa nguy hiểm không đúng quy định khi vận chuyển bằng đường hàng không.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Hãng hàng không không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo quy định trong trường hợp hoãn, hủy chuyến bay, từ chối vận chuyển;

b) Doanh nghiệp kinh doanh hệ thống đặt giữ chỗ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nguyên tắc về kinh doanh hệ thống đặt giữ chỗ bằng máy tính;

c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không chung vì mục đích thương mại mà không ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ;

d) Hãng hàng không không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật đi tàu bay theo quy định;

đ) Hãng hàng không từ chối chuyên chở thiết bị hỗ trợ người khuyết tật hoặc thu tiền chuyên chở thiết bị của người khuyết tật không đúng quy định.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không thực hiện không đúng quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không;

b) Hãng hàng không vận chuyển hành khách bị cấm vận chuyển, trừ trường hợp được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Hãng hàng không thực hiện không đúng quy định về áp dụng giá cước vận chuyển hàng không.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Hãng hàng không vận chuyển hành lý không đi cùng hành khách trừ các trường hợp được phép theo quy định;

b) Hãng hàng không thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo, tiếp thị bằng hình ảnh, thương hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu của hãng hàng không khác cho chuyến bay do mình khai thác;

c) Hãng hàng không tổ chức các sự kiện trên tàu bay có thể gây uy hiếp an toàn, an ninh hàng không mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền;

d) Hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không chất xếp hàng hóa nguy hiểm không đúng quy định;

đ) Hãng hàng không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm khác cho hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư không đến giới hạn trách nhiệm theo quy định.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hãng hàng không không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm khác cho hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư.

8. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không vi phạm quy định về quyền vận chuyển hàng không đã được cấp; mua, bán, chuyển nhượng quyền vận chuyển hàng không.

9. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi kinh doanh vận chuyển hàng không khi chưa được cấp quyền vận chuyển hàng không.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Điểm a Khoản 5 và Điểm d Khoản 6 Điều này.

MỤC 7. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN NINH HÀNG KHÔNG

Điều 23. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân làm mất thẻ kiểm soát an ninh hàng không mà không thông báo ngay cho cơ quan cấp thẻ.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không mà không đúng phạm vi;

b) Không đeo thẻ kiểm soát an ninh hàng không khi làm nhiệm vụ trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không của người khác vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi vào khu vực cách ly, lên tàu bay bằng giấy tờ tùy thân, thẻ lên tàu bay của người khác.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi giả mạo thẻ kiểm soát an ninh hàng không.

Điều 24. Vi phạm quy định về an ninh hàng không đối với cảng hàng không, sân bay, chuyến bay, quản lý hoạt động bay

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân có hành vi mang chất lỏng vào khu cách ly, lên tàu bay không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi không tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh hàng không khi ở trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi đe dọa cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ bay, nhân viên hàng không, hành khách tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng;

b) Vào khu vực hạn chế, lên tàu bay mà không qua kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không;

c) Người chỉ huy tàu bay không khóa chốt cửa buồng lái tàu bay theo quy định trong thời gian tàu bay đang bay;

d) Vi phạm trật tự, kỷ luật trong tàu bay;

đ) Tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng;

e) Đưa người, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư và các đồ vật khác chưa qua kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng;

b) Hành hung cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ bay, nhân viên hàng không, hành khách tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng;

c) Người chỉ huy tàu bay cho người, đồ vật vào buồng lái tàu bay không đúng quy định;

d) Gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên tàu bay;

đ) Trộm cắp, chiếm đoạt đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay;

e) Đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay trái quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 6 và Điểm d Khoản 7 Điều này;

g) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký, tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm được phép đưa vào khu vực hạn chế;

h) Không cung cấp hoặc cung cấp không đúng thông tin trước chuyến bay (API) theo quy định;

i) Đánh bạc hoặc để người khác lợi dụng trụ sở hoặc trên phương tiện trong khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc trên tàu bay đánh bạc.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Xâm nhập trái phép vào tàu bay;

b) Hành hung thành viên tổ bay, hành khách trên tàu bay;

c) Đưa công cụ hỗ trợ, chất dễ cháy, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, súng săn và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay trái quy định.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

a) Phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay;

b) Tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng;

c) Cung cấp các thông tin sai có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay trên mặt đất; an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng hàng không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng;

d) Đưa chất nổ, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng chất cháy vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay trái quy định.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học hoặc các thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay, người trên tàu bay đang bay.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn của nhân viên hàng không từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 5 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 5 Điều này;

b) Buộc trả lại đồ vật, thiết bị hoặc tài sản đã trộm cắp, chiếm đoạt hoặc hoàn trả lại số tiền có giá trị tương đương trong trường hợp đồ vật, thiết bị hoặc tài sản đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy đối với hành vi quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về tổ chức bảo đảm an ninh hàng không

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không có đủ tài liệu tại điểm kiểm tra an ninh hàng không theo quy định;

b) Không lưu trữ hồ sơ, nhật ký khai thác, bảo dưỡng thiết bị an ninh hàng không theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có trách nhiệm báo cáo mà không báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định về hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không lưu giữ hình ảnh hoặc lưu giữ hình ảnh qua máy soi tia X, máy thu hình giám sát không đúng thời gian quy định;

b) Vận chuyển bị can, phạm nhân, người bị trục xuất, người bị dẫn độ quá số lượng được phép theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Sử dụng niêm phong an ninh mà chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

b) Không thực hiện đúng quy chế an ninh hàng không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Sử dụng thiết bị an ninh không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định;

d) Không có hoặc không đảm bảo các yêu cầu hạ tầng an ninh hàng không theo quy định;

đ) Sử dụng thiết bị an ninh hàng không mà không có giấy phép khai thác thiết bị theo quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Không có quy chế an ninh hàng không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không thực hiện đúng chương trình an ninh hàng không, phương án điều hành tàu bay đang bay bị can thiệp bất hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Không có phương án tổ chức lực lượng an ninh hàng không dân dụng; phương án lắp đặt vận hành, sử dụng hệ thống trang thiết bị an ninh hàng không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi không có chương trình an ninh hàng không, phương án điều hành tàu bay đang bay bị can thiệp bất hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương 3.

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Điều 26. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Hàng không Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 27. Thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ hàng không

1. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng không có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, i và k Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 28. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, h, i và k Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 29. Thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân

1. Lực lượng Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Hành vi vi phạm hành chính được phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện phương án khẩn nguy;

b) Các hành vi vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng về an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại các khu vực công cộng ở cảng hàng không, sân bay hoặc do các cơ quan trong ngành hàng không dân dụng chuyển giao.

2. Mức phạt tiền tối đa và thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an nhân dân được thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 24 và Điều 39 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 30. Lực lượng thanh tra chuyên ngành khác

Lực lượng thanh tra chuyên ngành khác được quyền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực, ngành mình quản lý.

Điều 31. Lập biên bản vi phạm hành chính

1. Những người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng bao gồm:

a) Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

b) Công chức thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm;

c) Công chức, viên chức thuộc các Cảng vụ hàng không thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

d) Người chỉ huy tàu bay, thành viên tổ bay được người chỉ huy tàu bay giao lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay khi tàu bay đang bay.

2. Người chỉ huy tàu bay trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam có trách nhiệm tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay đang bay hoặc chuyển vụ việc cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay của Việt Nam nơi tàu bay hạ cánh để lập biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp người chỉ huy tàu bay chuyển vụ việc cho Cảng vụ hàng không lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay đang bay thì đại diện của hãng hàng không phải tham gia trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính để phối hợp, hỗ trợ cho Cảng vụ hàng không.

3. Khi chuyển giao vụ việc cho Cảng vụ Hàng không lập biên bản vi phạm hành chính, người chỉ huy tàu bay phải bàn giao đối tượng vi phạm, kèm theo các tài liệu, chứng cứ sau đây:

a) Bản sao phần ghi vụ việc vi phạm trong nhật ký bay có chữ ký của người chỉ huy tàu bay;

b) Bản tường trình của thành viên tổ bay chứng kiến vụ việc;

c) Danh sách, vị trí ngồi của hành khách có thể chứng kiến vụ việc xảy ra;

d) Tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm (nếu có).

Điều 32. Thu, nộp tiền phạt

1. Việc thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản khác về xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân vi phạm hành chính sau khi đã làm thủ tục cấp thẻ lên tàu bay được nộp tiền phạt cho Cảng vụ Hàng không hoặc đại diện Cảng vụ Hàng không.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 và thay thế Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Điều 34. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 147/2013/ND-CP

Hanoi, October 30, 2013

 

DECREE

ON ADMINISTRATIVE PENALTIES FOR CIVIL AVIATION OFFENCES

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation dated June 29, 2006

Pursuant to the Law on Penalties for administrative violations dated June 20, 2012;

At the request of the Minister of Transport;

The Government promulgates a Decree on administrative penalties for civil aviation offences.

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Decree deals with administrative violations, penalties, fines, remedial measures against each violation, the power to record administrative violations, the power to impose penalties for administrative violations against regulations on civil aviation, and fines imposed by authorized title holders.

2. Other Decrees on administrative penalties for corresponding violations shall apply to administrative violations pertaining civil aviation that are not regulated by this Decree.

Article 2. Entities facing administrative penalties for civil aviation offences

Vietnamese and foreign organizations and individuals that commit administrative violations against regulations on civil aviation within the territory of Vietnam, on board aircraft that has the registration mark of Vietnamese nationality, and within the flight information region managed by Vietnam.

Article 3. Application rules

1. If an administrative violation in the civil aviation industry is regulated not only in this Decree but also in other Decrees on administrative penalties, this Decree shall apply.

2. Fines for administrative violations prescribed in Chapter II hereof are imposed on individuals. The fine incurred by an organization is twice as much as that incurred by an individual for the same administrative violation.

3. The fines imposed by the persons prescribed in Chapter III hereof are incurred by individuals. The fines they may impose upon organizations are twice as much as the fines incurred by individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The organization or individual that commits an administrative violation against regulations on civil aviation must incur a warning or a fine or have its/his license or professional certificate suspended for 4 – 24 months.

2. Depending on the nature and severity of each violation, the violating organization or individual shall also incur one or some of the following additional penalties:

a) The license to provide aviation services; the aviation staff license; the professional certificate of aviation staff; the certificate of eligibility to provide aviation staff training and coaching services; the certificate of eligibility to provide aviation English language test service; the aviation medical center certificate; the certificate of registration of general booking agency/booking agency agreement; the license to establish representative office or booking office; the certificate of registration of house air waybills; the license for hazardous waste transport and management shall be suspended for 1 – 3 months;

b) Medical examination provided by aviation medical examiners; the provision of aviation English language test services shall be suspended for 1 – 3 months.

3. Apart from primary and additional penalties, the violating organization or individual shall be liable to one or some of the following remedial measures:

a) Enforced removal of elements of violation from the aircraft;

b) Enforced re-export of aircrafts imported into Vietnam;

c) Enforced repair of the damage caused by the violations;

d) Enforced removal of the construction or part of the construction that is not licensed or built against the license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Enforced return of things, equipment or property stolen or appropriated, or an amount of money equivalent to the value of things, equipment or property which has been sold, liquidated, hided or destroyed.

Chapter 2.

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND REMEDIAL MEASURES

SECTION 1. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON AIRCRAFTS

Article 5. Violations against regulations on aircraft nationality

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Operating an aircraft on which the nationality or registration mark is painted or affixed improperly;

b) Operating an aircraft but the mark painted or affixed on which has a form or contents causing the confusion with another aircraft’s nationality mark or registration mark.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed upon an individual for operating an aircraft which has no nationality or registration mark painted or affixed on which.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

Enforced removal of elements of violation from the aircraft if any of the violations prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 6. Violations against regulations on the eligibility for flight

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for using aircraft radio equipment against the issued license.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Manufacturing or importing an aircraft, aircraft engine or propeller without or against the type certificate issued or recognized by a competent authority;

b) Installing radio equipment on aircraft currently in service without the radio equipment license;

c) Misusing aircraft, engine, propeller and parts thereof.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Changing the approved aircraft’s configuration; failure to comply with technical directives or operation directives adopted or recognized by competent authorities; failure to perform maintenance services according to the approved aircraft maintenance schedule; failure to repair or rectify defects in conformity with approved maintenance control manuals or standards; failure to continue the satisfaction of other aircraft airworthiness standards or requirements in conformity with the approved aircraft’s configuration.

4. Remedial measures:

Enforced re-export of the aircraft imported into Vietnam if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed.

Article 7. Violations against regulations on aircraft maintenance and repair

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to satisfy eligibility requirements for an aircraft maintenance organization in terms of organizational structure, facilities and other conditions as defined in the capability list approved by a competent authority;

b) Failure to satisfy requirements regarding equipment and tools, parts and materials, maintenance procedures and other requirements as provided in the maintenance procedures manual approved by a competent authority;

c) Failure to satisfy requirements regarding ground aids and equipment serving the provision of maintenance services according to the list of minimum maintenance equipment and materials approved by a competent authority;

d) Failure to provide procedures manuals for maintenance and repair of aircraft, engine, propeller and equipment thereof as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to provide maintenance services for aircraft, engine, propeller and equipment thereof according to the approved aircraft maintenance program;

b) Providing maintenance services for aircraft, engine, propeller and equipment thereof at the facility of an organization which does not have a valid AMO Certificate.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an organization for failure to inspect or calibrate equipment and tools used for the performance of maintenance and repair of aircraft as regulated or employing equipment inspection and calibration services rendered by an unlicensed organization.

Article 8. Violations against regulations on aircraft operations

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to comply with instructions for ensuring aviation order, security and safety or prevention of epidemics provided by the crew members;

b) Illegally using safety equipment provided on board the aircraft.

2. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Smoking on board the aircraft, including e-cigarette;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Damaging equipment of the aircraft.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Illegally opening the emergency exit door;

b) The pilot in command does not prepare enough documents to be carried on board the aircraft;

c) Failure to purchase civil liability insurance or implement other measures for protecting security of third parties on the ground at the prescribed limits of liability.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to have required certificates of components installed on an aircraft in service;

b) Failure to purchase civil liability insurance for or implement other measures for protecting security of third parties on the ground;

c) Operating an aircraft which lacks safety equipment and devices as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Failure to maintain the operation of the safety management system (SMS) according to the approved SMS manual.

5. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to satisfy operation requirements in terms of organizational structure, equipment and components, and aircraft operation administration as regulated; failure to maintain operation training program and/or aircraft maintenance program as regulated;

b) Failure to have the aircraft operating manual as regulated;

c) Failure to establish the safety management system as regulated.

6. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed upon an individual for operating the aircraft for commercial purpose without the license.

SECTION 2. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON AIRPORTS AND AERODROMES

Article 9. Violations against regulations on management and operation of airports and aerodromes

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Illegally placing or using things, animals or insects for attracting birds and animals in the airport or aerodrome.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Destroying, damaging, deforming or displacing markers, dividers, signal-bearing objects, safety protection devices at the airport or aerodrome; damaging signs, signboards and equipment used for identifying the airport or aerodrome;

b) Illegally carrying out digging or drilling in the airport or aerodrome;

c) Failure to comply with regulations on reporting on accidents and incidents which occur during the operation of an airport or aerodrome.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to report or obtain an approval from a competent authority for the construction, renovation, upgrade or repair of buildings or installation of equipment in the airport or aerodrome;

b) Flying equipment, devices or other objects in the airport or aerodrome;

c) Committing violations against regulations on safety and security when carrying out the construction, renovation, upgrade or repair of buildings or installation of equipment in the airport or aerodrome and its vicinity;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Building or installing technical facilities or equipment in the airport or aerodrome or its vicinity inconsistently with regulations on management of the height of aviation obstacles;

e) Deliberately hiding accidents or incidents during the operation of an airport or aerodrome.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Misusing land in the airport or aerodrome;

b) Exchanging, transferring, giving, leasing, mortgaging, or using the rights to use land of an airport or aerodrome as guarantee or contribution to a business;

c) Selling, leasing, mortgaging or using personal properties attached to the leased land of an airport or aerodrome without the approval from a competent authority;

d) Failure to set up or insufficiently setting up lights, signposts, guidance signs and prohibition signs in the airfield and other parts of an airport or aerodrome;

dd) Failure to set up or insufficiently or improperly setting up painted markings, guidance signs and signposts in the airfield as regulated;

e) Failure to carry out procedures for operation or suspension of facilities of the airport or aerodrome;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Failure to have adequate airport or aerodrome operation manuals or the safety management system manuals when operating an airport or aerodrome;

i) Failure to have the operation plan and aircraft parking position diagram, or the airport or aerodrome emergency plan approved by competent authorities;

k) Failure to implement or improperly implementing the road map for renovation and upgrade of the airport or aerodrome to ensure the access by the elderly and people with disabilities.

5. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon the airport or aerodrome enterprise for failure to maintain its satisfaction of eligibility requirements to operate an airport or aerodrome in terms of its organizational structure, technical standards of an airport or aerodrome, equipment and other contents as provided in the approved airport or aerodrome operation manual.

6. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Operating an airport or aerodrome without the airport or aerodrome operator license;

b) Constructing the airport or aerodrome against the approved planning.

7. Remedial measures:

a) Enforced repair of damage caused by the commitment of the violation prescribed in Point a or Point b Clause 1 or Point b Clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Violations against regulations on provision of services at airports or aerodromes

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to fix prices of non-aviation services at terminals and other restricted areas of the airport or aerodrome;

b) Failure to carry out procedures for registration of quality and prices of non-aviation services with competent authorities;

c) Placing advertising panels which interfere with the aesthetic and architectural features of the terminals, aviation safety and security, firefighting, traffic safety or rights to run business of other parties;

d) Placing advertisement panels in the airfield or at the emergency exits of the terminals of an airport;

dd) Installing light boards or advertisement panels whose rotary lamp, laser light protector and lighting device interfere with the flight activities in the airport or aerodrome;

e) Using fliers and sound for advertisement inside and outside the terminals, influencing normal operations of the airport or aerodrome.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Running advertisement on the vehicles operating in restricted areas of the airport or aerodrome, or the equipment in the apron, causing interference with the identification of such vehicles or equipment.

3. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an airport or aerodrome enterprise for failure to submit reports on operation of the airport or aerodrome as regulated.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Allowing the advertisement in the airport or aerodrome inconsistently with applicable regulations;

b) Designating aviation service providers for airlines for aviation safety and security purposes without the approval from competent authorities;

c) Failure to maintain the fulfillment of eligibility requirements to provide aviation services in terms of legal capital, organizational structure, equipment and conditions for ensuring aviation safety and security as regulated.

5. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Providing aviation services in the airport or aerodrome without the license to provide aviation services;

b) Suspending the provision of aviation services and thus causing interruption to aviation activities without informing competent authorities as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failure to prepare enough vehicles and equipment for flood and storm prevention and control, anchoring and aircraft parking systems in aprons as regulated;

dd) Failure to comply with regulations on inspection and maintenance of equipment for flood and storm prevention;

e) Failure to maintain the operation of the safety management system according to the approved safety management system manual;

g) Failure to promulgate taxi operation and control regulations; failure to announce or implement policies for selection of taxi companies for airport concession.

6. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to establish the safety management system as regulated;

b) Failure to maintain the fulfillment of eligibility requirements to operate an airport or aerodrome in terms of charter capital, organizational structure, equipment and other necessary conditions for ensuring aviation safety and security.

7. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed upon an individual for operating an airport or aerodrome without the license.

8. Additional penalties:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Remedial measures:

Enforced repair of damage caused by the violation prescribed in Point c, Point d, Point dd or Point e Clause 1 or Point a Clause 4 of this Article.

Article 11. Violations against regulations on equipment and vehicles operating in airports and aerodromes

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to maintain the minimum safe distance with other vehicles or aircrafts as regulated;

b) Driving a vehicle outside the aircraft safety area in an aerodrome at a speed exceeding the speed limits by 05 km/h – 10 km/h;

c) Driving aircraft tugs at a speed exceeding the prescribed speed limits;

d) Operating the vehicle in the aerodrome and changing lanes where prohibited or without reducing speed or signaling;

dd) Operating the vehicle in the aerodrome and overtaking where overtaking is prohibited or overtaking without prior signal;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Damaging facilities and equipment in the airport or aerodrome.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Driving, maneuvering or operating vehicles or equipment in the aerodrome inconsistently with regulations, procedures or other rules on operation;

b) Improperly stopping or parking a vehicle;

c) Driving the vehicle in the wrong route, traffic flow or lane;

d) Driving a vehicle outside the aircraft safety area at a speed exceeding the speed limits by 10 km/h or more;

dd) Driving a vehicle in the aircraft safety area at a speed exceeding the speed limits;

e) Operating vehicles in the aerodrome without obeying orders or instructions of the air traffic controllers;

g) Driving on a runway without permission or without communicating continuously with air traffic controllers as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Operating a vehicle without adequate and functional headlamps, plate lamp, brake lamps, turn signals, windshield wipers, mirrors and emergency equipment as regulated;

k) Failure to purchase insurance for vehicles operating in restricted areas of the airport or aerodrome as regulated;

l) Putting vehicles without technical operating documents into operation.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for driving a vehicle against the traffic flow in the aerodrome.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Putting a vehicle or equipment which fails operational requirements into operation in the aerodrome;

b) Putting a vehicle or equipment which is not certified or whose inspection certificate expires into operation in the aerodrome;

c) Operating a vehicle beyond its maximum service life in the airport or aerodrome;

d) Operating a vehicle or equipment in the aerodrome without the license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Additional penalties:

The aviation staff license shall be suspended for 1 – 3 months if the violation prescribed in Clause 1, Point a, Point b, Point c, Point d, Point dd, Point e or Point g Clause 2, or Clause 3 of this Article is committed.

Article 12. Violations against regulations on prevention of fire and explosion in airports and aerodromes

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Cooking or setting fire in the airport or aerodrome without permission or inconsistently with regulations on cooking and fire setting in terminals and other restricted areas of the airport or aerodrome;

b) Burning incense, candles or votive papers in terminals and other restricted areas of the airport or aerodrome;

c) Placing dangerous, flammable or explosive facilities, equipment or objects in the airport or aerodrome inconsistently with regulations;

d) Failure to equip or equipping fire prevention equipment whose inspection certificate expires on vehicles operating in restricted areas of the airport or aerodrome;

dd) Operating the airport or aerodrome without complying with internal regulations on fire and explosion prevention, or firefighting plans as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for operating an airport or aerodrome without adopting regulations on fire and explosion prevention, or firefighting plans as regulated.

4. Additional penalties:

a) The aviation staff license or professional certificate shall be suspended for 1 - 3 months if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed;

b) Business operations shall be suspended for 1 – 3 months if the violation prescribed in Point a or Point dd Clause 1 or Clause 3 of this Article is committed.

SECTION 3. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION IN CIVIL AVIATION SECTOR

Article 13. Violations against regulations on environment protection in aircraft operation

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to comply with internal control procedures for collection and classification of waste generated from aircrafts;

b) Operating an aircraft the noise produced by which exceeds the noise limit specified in the noise certificate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Operating an aircraft without the noise certificate issued or recognized by a competent authority;

b) Failure to establish internal control procedures for collection and classification of waste generated from aircrafts;

c) Using chemicals which are banned or restricted in Vietnam for killing insects, disinfecting and cleaning aircrafts.

3. Remedial measures:

Enforced control of environmental pollution and prevention of the spread of epidemics if the violation prescribed in Point a Clause 1 or Point c Clause 2 of this Article is committed.

Article 14. Violations against regulations on environment protection in airports or aerodromes

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for failure to adopt measures for preventing dust emissions and releasing solid and liquid waste during the collection and transport of solid waste.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Putting a vehicle or equipment which fails to meet environment protection requirements into operation in the aerodrome;

c) Failure to adopt solutions for minimizing noise pollution as regulated.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Illegally dropping or releasing things or waste in the airport or aerodrome;

b) Transporting hazardous waste in an airport or aerodrome without the license to transport and manage hazardous waste granted by a competent authority.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an airport or aerodrome operator for failure to have the noise map or solutions for minimizing noise pollution as regulated.

5. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to comply with regulations on classification, collection, storage, transport and treatment of wastewater, solid waste and hazardous waste;

b) Carrying out production or business or providing services in the airport or aerodrome without establishing technical infrastructure facilities meeting environment protection requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Additional penalties:

The license to transport and manage hazardous waste shall be suspended for 1 – 3 months if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed.

8. Remedial measures:

Enforced control of environmental pollution if the violation prescribed in Point a Clause 3 or Point a Clause 5 of this Article is committed.

SECTION 4. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON AVIATION STAFF, TRAINING, EMPLOYMENT AND MEDICAL EXAMINATION FOR AVIATION STAFF

Article 15. Violations against regulations on aviation staff

1. A fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) A flight crew member, cabin crew member or air traffic controller fails to carry an unexpired medical certificate when he/she is on duty;

b) Failure to carry an unexpired aviation staff license when performing duties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An aviation staff member fails to wear protective clothes when he/she performs duties in the aerodrome;

b) An air traffic controller or operator of aviation vehicles and equipment in the airfield uses mobile phone when he/she is on duty.

3. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) An aviation staff member’s failure to perform his/her duties according to the work performance procedure or cooperation procedure interferes with civil aviation activities but does not yet threaten the aviation security and safety;

b) The pilot in command fails to submit sufficient documents to be carried on board the aircraft to the airport authority as regulated.

4. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an aviation staff member for committing one of the following violations:

a) Failure to perform his/her duties according to the license or professional certificate granted or recognized by a competent authority;

b) Failure to present the aviation staff license, the professional certificate, the medical certificate or the certificate of English language proficiency when he/she is on duty;

c) Failure to perform his/her duties according to the work performance procedure or cooperation procedure which threatens the aviation security and safety;

d) Performing duties under the influence of alcohol according to breath alcohol test result.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Using a fake aviation staff license, rating, professional certificate, medical certificate or certificate of English language proficiency;

b) Failure to provide practical instructions for on-the-job trainees resulting in threats to the aviation security;

c) Providing false or deceptive information in applying for an aviation staff license or rating.

6. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an aviation staff member for committing one of the following violations:

a) Operating an aircraft against flight rules or flight procedure;

b) Illegally releasing or dropping fuel, luggage, goods or other objects from an aircraft;

c) Deciding to operate a flight when the composition of the flight crew is not satisfied as regulated.

7. The aviation staff license shall be suspended for 4 – 24 months if the aviation staff member:

a) uses drugs when performing duties or is found to work under the influence of drugs according to the drug test result; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Additional penalties:

The aviation staff license or professional certificate shall be suspended for 1 - 3 months if the violation prescribed in Point a or Point c Clause 4, Point b Clause 5, or Point a, Point b or Point c Clause 6 of this Article is committed.

9. Remedial measures:

Enforced control of environmental pollution and prevention of the spread of epidemics if the violation prescribed in Point b Clause 6 of this Article is committed.

Article 16. Violations against regulations on training and employment of aviation staff

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for improperly arranging working hours or rest hours for aviation staff.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for failure to arrange enough aviation staff members as required or arrangement of a person who does not have the license, professional certificate, medical certificate or English language proficiency certificate to the job position the holder of which must possess such license and certificates.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to provide professional re-training courses for aviation staff members in case the provision of re-training is mandatory;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to maintain the fulfillment of eligibility requirements to provide aviation staff training and coaching services in terms of organizational structure, teaching classrooms, facilities and equipment, practical workshops, personnel, training and coaching programs, or teaching syllabi and materials as stated in its certificate of eligibility to provide aviation staff training and coaching services;

b) Failure to maintain the fulfillment of eligibility requirements to provide aviation English language test service as stated in its certificate of eligibility to provide aviation English language test service;

c) Provision of training and coaching courses beyond the scope of its certificate of eligibility to provide aviation staff training and coaching services.

5. a Fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for deliberately falsifying aviation English language test results.

6. Additional penalties:

The certificate of eligibility to provide aviation staff training and coaching services or the certificate of eligibility to provide aviation English language test service shall be suspended for 1 – 3 months if the violation prescribed in Point b Clause 3, Point a, Point b or Point c Clause 4, or Clause 5 of this Article is committed.

Article 17. Violations against regulations on medical examination of aviation staff

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for deliberately falsifying medical examination reports.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed upon an organization for provision of medical examination for aviation staff without the aviation medical center certificate as regulated.

4. Additional penalties:

The aviation medical center certificate shall be suspended for 1 - 3 months if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

SECTION 5. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON AIR TRAFFIC

Article 18. Violations against regulations on provision of air navigation services

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an air traffic control service provider for failure to provide timely notification for search and rescue service provider when receiving signals, notices or information concerning an aircraft being in danger or distress.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an air navigation service provider for operation of technical systems and equipment against its license for technical system and equipment operation.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to maintain the operation of the safety management system according to the approved safety management system manual;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Operating air navigation systems and equipment without the license granted by competent authorities.

4. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an air navigation service provider for failure to establish the safety management system as regulated.

5. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed upon an organization for operating an air navigation service facility without the license granted by a competent authority.

Article 19. Violations against regulations on air traffic management

1. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for flying equipment, items and other objects outside the airport or aerodrome, causing adverse influence on flights.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Damaging air navigation systems and equipment;

b) Building or installing buildings or technical equipment penetrating the obstacle limitation surfaces outside the airport or aerodrome boundaries;

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for failure to adhere to regulations on obstruction painting, marking and lighting.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Deliberately using communication channels or stations or other equipment for obstructing or interfering with the operation of aeronautical radio stations;

b) Operating a flight against the flight permit or licensed flight purposes.

6. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100.000.000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Operating a flight without the flight permit given by a competent authority;

b) Operating demonstration or training flight in crowded areas without permission granted by a competent authority.

7. Remedial measures:

Enforced removal of the construction or part of the construction that is not licensed or built against the license if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article is committed.

Article 20. Violations against regulations on aircraft accident and incident investigation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to provide documents concerning aircraft incident or accident as requested by competent authorities;

b) Failure to protect the aircraft, and equipment and articles aboard the aircraft involved in an incident or accident as regulated.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to report the aircraft incident or accident within the prescribed time limits;

b) Destroying, falsifying or damaging information, equipment to be examined and other evidences of the aircraft incident or accident.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for hiding or concealing an aircraft incident or accident.

4. Additional penalties:

The aviation staff license or professional certificate shall be suspended for 1 - 3 months if the violation prescribed in Point b Clause 2 or Clause 3 of this Article is committed.

SECTION 6. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON AIR TRANSPORT AND GENERAL AVIATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an organization in the following circumstances:

a) An airline fails to carry out procedures for application for approval or registration with competent authorities when there are changes in its business license;

b) A foreign airline’s representative office or booking agency in Vietnam fails to fulfill its obligations as regulated by law;

c) A Vietnamese airline enters into cooperation agreements related to the rights to air transport without obtaining an approval from a competent authority;

d) Foreign airlines operate codeshare flights from and to Vietnam without codeshare flight schedules approved by competent authorities;

dd) A foreign airline’s general booking agency or booking agency in Vietnam fails to adhere to the issued certificate of registration of general booking agency/ booking agency agreement;

e) A foreign airline’s representative office or booking agency in Vietnam fails to maintain the fulfillment of eligibility requirements as regulated.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an organization in the following circumstances:

a) A freight forwarder fails to adhere to the certificate of registration of house air waybills;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Carrying out general aviation operations for non-commercial purpose without the Certificate of registration of general aviation operation granted by a competent authority;

b) Acting as a representative for a foreign airline in Vietnam without the certificate of operation registration granted by a competent authority.

4. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an individual for carrying out general aviation operations for commercial purpose without permission or the license granted by a competent authority.

5. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an organization in the following circumstances:

a) A foreign airline’s representative office or booking agency operates in Vietnam without the license to establish the representative office or booking agency;

b) A freight forwarder fails to obtain a certificate of registration of house air waybills as regulated.

6. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an organization in the following circumstances:

a) It fails to maintain the fulfillment of eligibility requirements to engage in air transport, general aviation or transport of dangerous goods regarding its legal capital or organizational structure;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Transporting dangerous goods without the license or certificate of eligibility to transport dangerous goods issued or recognized by a competent authority;

b) Transporting passengers, luggage, cargos, parcels, packages or letters for commercial purpose without permission or license to provide air transport services.

8. Additional penalties:

The certificate of registration of general booking agency/ booking agency agreement, the license to establish the representative office or booking agency, or the certificate of registration of house air waybills shall be suspended for 1 – 3 months if the violation prescribed in Point b, Point dd or Point e Clause 1 or Point a Clause 2 of this Article is committed.

Article 22. Violations against regulations on provision of air transport services and performance of general aviation operations

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an organization in the following circumstances:

a) A Vietnamese airline fails to register its charter for air transport services with a competent authority as regulated;

b) An airline fails to provide statistical data about its air transport services for competent authorities as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Failure to provide information or providing false information about dangerous goods to be sent by air;

b) Failure to comply with regulations on packaging of dangerous goods transported by air.

4. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an organization in the following circumstances:

a) An airline fails to fulfill its obligations in case of flight delay or cancellation or refusal to provide transport services;

b) An enterprise offering airline reservation systems fails to comply with computer reservation system rules;

c) An enterprise provides general aviation services for commercial purpose but fails to enter into service contracts with service users;

d) An airline fails to comply with regulations on discounts for senior and disabled travelers;

dd) An airline refuses to transport mobility aids of disabled travelers or gets tips for transporting such mobility aids inconsistently with regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An airline or aviation service provider fails to adhere to regulations on transportation of dangerous goods by air;

b) An airline allows an individual whose name in on the No Fly List to board an aircraft for travel, unless it is permitted by a competent authority;

c) An airline fails to comply with regulations on air freight rates.

6. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an organization in the following circumstances:

a) An airline fails to carry the passenger’s checked baggage by the same aircraft as the passenger, unless otherwise permitted by law;

b) An airline performs trade promotion, advertisement or marketing for its flights by using images, trademark, symbols, or brand of another airline;

c) An airline organizes events on board the aircraft which may threaten aviation safety and security without approval from a competent authority;

d) An airline or aviation service provider fails to adhere to regulations on loading and storage of dangerous goods transported by air;

dd) An airline fails to purchase civil liability insurance or implement other measures for protecting passengers, their baggage, cargo, parcels, packages and letters at the prescribed limits of liability.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed upon an airline for providing air transport services against its rights to air transport, or purchasing, selling or transferring its rights to air transport.

9. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed upon an organization for provision of air transport services without getting the rights to air transport.

10. Remedial measures:

Enforced control of environmental pollution if the violation prescribed in Clause 3, Point a Clause 5 or Point d Clause 6 of this Article is committed.

SECTION 7. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON AVIATION SECURITY

Article 23. Violations against regulations on management and use of aviation security control cards

1. A warning or a fine ranging from VND 100,000 to VND 500,000 shall be imposed upon an individual for failure to notify the card-issuing authority of his/her loss of aviation security control card.

2. A fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Using an aviation security control card beyond its scope;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for entering restricted areas of an airport or aerodrome, or boarding an aircraft by using the aviation security control card of another person.

4. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for entering the secure area or boarding an aircraft by using identity papers or boarding pass of another person.

5. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for forging an aviation security control card.

Article 24. Violations against regulations on aviation security regarding airports, aerodromes, flights and air traffic management

1. A warning or a fine ranging from VND 100,000 to VND 500,000 shall be imposed upon an individual for taking liquids into the secure area or on an aircraft inconsistently with applicable regulations.

2. A fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed upon an individual for failure to follow instructions given by aviation security staff at restricted areas of an airport or aerodrome.

3. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed upon an individual for threatening officers, public employees, flight crew members, aviation staff and/or passengers at restricted areas of an airport or aerodrome, on board an aircraft or where civil aviation facilities or equipment is located.

4. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Disrupting, inciting or persuading another to cause disruption to security and safety at restricted areas of an airport or aerodrome, or where civil aviation facilities or equipment is located;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The pilot in command’s failure to lock the cockpit door throughout the flight as regulated;

d) Breaking orders and disciplines on board the aircraft;

dd) Spreading or providing false information about bombs, mines, explosives, radioactive substances or bio-weapons but not causing influence on normal civil aviation operations;

e) Taking person, luggage, cargo, parcel, package, letter or other object which is not screened by the security into restricted areas in the airport or aerodrome or on an aircraft.

5. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Illegally entering restricted areas in the airport or aerodrome or where civil aviation facilities or equipment is located;

b) Attacking officers, public employees, flight crew members, aviation staff and/or passengers at restricted areas of an airport or aerodrome, or where civil aviation facilities or equipment is located;

c) The pilot in command’s grant of permission to take persons or objects into the cockpit inconsistently with applicable regulations;

d) Disrupting, inciting or persuading another to cause disruption to security and order on board an aircraft;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Taking dangerous articles or substances into restricted areas of an airport or aerodrome or on an aircraft inconsistently with applicable regulations, except the cases prescribed in Point c Clause 6 and Point d Clause 7 of this Article;

g) Failure to comply with regulations on registration and receipt of weapons, combat gears or dangerous articles to be taken into restricted areas;

h) Failure to provide sufficient advance passenger information (API) as regulated;

i) Gambling or allowing another person to organize gambling at the head office or on the vehicle in restricted areas of the airport or aerodrome or on an aircraft.

6. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

a) Illegally boarding an aircraft;

b) Attacking flight crew members or passengers aboard an aircraft;

c) Illegally taking combat gear, explosive, cold weapon, sporting weapon, hunting rifle or a weapon with similar functions into restricted areas of the airport or aerodrome, or on an aircraft.

7. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an individual for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Spreading or providing false information about bombs, mines, explosives, radioactive substances or bio-weapons, causing influences on normal civil aviation operations;

c) Providing false information which may threaten the safety of ground operation of an aircraft, or the safety of passengers, flight crew, groundcrew or other persons at the airport or aerodrome or where civil aviation facilities or equipment is located;

d) Illegally taking explosive, military weapon or flammable substance into restricted areas of the airport or aerodrome or on an aircraft.

8. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an individual for spreading or providing false information about bombs, mines, explosives, radioactive substances, bio-weapons or chemical weapons, or other information which may threaten the safety of a flying aircraft or persons aboard a flying aircraft.

9. Additional penalties:

The aviation staff license or professional certificate shall be suspended for 1 - 3 months if the violation prescribed in Point i Clause 5 of this Article is committed.

10. Remedial measures:

a) Enforced control of environmental pollution and prevention of the spread of epidemics if the violation prescribed in Point e Clause 5 of this Article is committed;

b) Enforced return of things, equipment or property stolen or appropriated, or an amount of money equivalent to the value of things, equipment or property which has been sold, liquidated, hided or destroyed if the violation prescribed in Point dd Clause 5 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to prepare sufficient documents at security checkpoints as regulated;

b) Failure to keep records and logbook of operation and maintenance of equipment for assuring aviation security as regulated.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed upon an individual who takes charge of reporting tasks for failure to adhere to regulations on reporting on illegal acts of interference in civil aviation activities.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to keep image of X-ray scanner and camera system for the prescribed period;

b) Transporting the accused, prisoners, expelled persons or extradited persons over the maximum number prescribed by law.

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Using security seals without the approval given by a competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Using aviation security equipment which fails to meet corresponding standards;

d) Failure to meet aviation security infrastructure requirements;

dd) Using aviation security equipment without the license for equipment operation as regulated.

5. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed upon an organization for committing one of the following violations:

a) Failure to have the aviation security regulation approved by a competent authority;

b) Failure to implement the aviation security program or the plan for operation of the flying aircraft which is illegally interfered approved by competent authorities;

c) Failure to have a plan for organization of aviation security control forces, or plan for installation, management and operation of aviation security equipment system approved by competent authorities.

6. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed upon an organization for failure to have an aviation security program or plan for operation of the flying aircraft which is illegally interfered approved by competent authorities.

Chapter 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. The power to impose penalties of inspectors

1. Inspectors and the persons assigned to carry out specialized inspections in civil aviation sector shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed the fine rate specified in Point b of this Clause;

d) Impose the remedial measures specified in Points a, c, and dd Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

2. The Chief Inspector of the Civil Aviation Authority of Vietnam and heads of inspectorates of the Civil Aviation Authority of Vietnam shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed the fine rate specified in Point b of this Clause;

dd) Impose the remedial measures specified in Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

3. Heads of inspectorates of the Ministry of Transport shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 70,000,000;

c) Suspend licenses or professional certificates, or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed the fine rate specified in Point b of this Clause;

dd) Impose the remedial measures specified in Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

4. The Chief Inspector of the Ministry of Transport and the Director General of the Civil Aviation Authority of Vietnam shall have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to VND 100,000,000;

c) Suspend licenses or professional certificates, or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Impose the remedial measures specified in Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

Article 27. Power to impose penalties of airport authorities

1. Chief representatives of airport authorities shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 10,000,000;

c) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed the fine rate specified in Point b of this Clause.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 25,000,000;

c) Suspend licenses or professional certificates, or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed the fine rate specified in Point b of this Clause;

dd) Impose the remedial measures specified in Points a, b, c, dd, i, and k Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

Article 28. Power of Chairpersons of People’s Committees at all levels

1. Chairpersons of People’s Committees of communes shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 5,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Impose the remedial measures specified in Points a, b, c, and dd Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

2. Chairpersons of People’s Committees of districts shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 50,000,000;

c) Suspend licenses or practicing certificates, or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed the fine rate specified in Point b of this Clause;

dd) Impose the remedial measures specified in Points a, b, c, dd, e, h, i, and k Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

3. Chairpersons of People’s Committees of provinces shall have the power to:

a) Issue warning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Suspend licenses or practicing certificates, or suspend operations for fixed period;

d) Confiscate the exhibits and instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) Impose the remedial measures specified in Clause 1 Article 28 of the Law on penalties for administrative violations.

Article 29. Power to impose penalties of people’s police forces

1. People’s police forces are entitled to impose penalties for administrative violations against regulations on civil aviation in the following circumstances:

a) The administrative violation is discovered during the implementation of an emergency plan;

b) Administrative civil aviation offences regarding social security, order and safety are discovered at public areas of airports or aerodromes or are transferred by civil aviation authorities.

2. Maximum fines and the power to impose penalties of people’s police forces shall be governed by regulations in Point dd Clause 1 Article 24 and Article 39 of the Law on penalties for administrative violations.

Article 30. Other specialized inspectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Power to make records of administrative violations

1. The persons below are entitled to make records of civil aviation offences:

a) The persons entitled to impose administrative penalties for civil aviation offences;

b) Officials of the Inspectorate of the Ministry of Transport or the Inspectorate of the Civil Aviation Authority of Vietnam in the performance of their duties to carry out inspections and take actions against violations;

c) Officials and public employees of airport authorities in the performance of their duties at airports and aerodromes;

d) Pilot in commands and flight crew members assigned by pilot in commands to record administrative violations committed aboard a flying aircraft.

2. A pilot in command of a flying aircraft of Vietnamese nationality shall organize recording of administrative violation discovered aboard the flying aircraft or transfer the case to the authority of the airport or aerodrome in Vietnam where the aircraft lands for making record of that violation.

In case the pilot in command transfers the case of administrative violation discovered aboard the flying aircraft to the airport authority, his/her airline's representative shall cooperate and assist the airport authority in recording of that violation.

3. When transferring the case of administrative violation to the airport authority, the pilot in command must also transfer the violating entity and the following documents/evidences:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The reports of the flight crew members who witness the case;

c) The list of passengers who may witness the case, in which their seats must be specified;

d) The exhibits and instrumentalities of the violation (if any).

Article 32. Collection and transfer of fines

1. Fines for civil aviation offences shall be collected and transferred to relevant authorities in accordance with the Law on penalties for administrative violations, the Government's Decree No. 81/2013/ND-CP dated July 19, 2013 and other legislative documents on penalties for administrative violations.

2. Violating entities may pay fines to either the airport authority or its representative after having completed procedures for issuance of boarding pass.

Chapter 4.

IMPLEMENTATION

Article 33. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 34. Implementation organization

1. The Minister of Transport shall organize the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall be responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.044

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!