Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 113/2002/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC

Số hiệu: 113/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113/2002/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 96/2002/TT-BTC NGÀY 24/10/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI

Thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, tiếp theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1- Bổ sung tiết a điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC

- Các doanh nghiệp thành viên của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, nộp thuế Môn bài theo mức 3.000.000 đồng.

Nếu các Doanh nghiệp thành viên có các Doanh nghiệp trực thuộc và hạch toán độc lập thì từng doanh nghiệp trực thuộc hạch toán độc lập nộp thuế Môn bài theo mức thuế 3.000.000 đồng; nếu hạch toán phụ thuộc thì nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng.

- Các chi nhánh của các Doanh nghiệp thành viên tại các quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng

- Các điểm kinh doanh trực thuộc các chi nhánh quận, huyện nhưng không cùng địa điểm kinh doanh với các chi nhánh quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng

Riêng đối với các điểm bưu điện văn hoá xã do có đặc thù chủ yếu chỉ là cầu nối của Bưu điện các huyện, thay mặt Bưu điện huyện tiếp nhận và trả bưu phẩm, bưu kiện, thư báo ngoài ra còn phục vụ nhân dân trong việc đọc sách báo tuyên truyền tạm thời chưa thu thuế Môn bài.

2- Bổ sung tiết d điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC

- Đối với tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp không phải nộp thuế Môn bài riêng.

3- Về thuế Môn bài đối với các loại báo: Tiếp tục thực hiện miễn thuế Môn bài đối với các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KHTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 113/2002/TT-BTC

Hanoi, December 16, 2002

 

CIRCULAR

96/2002/TT-BTC OF OCTOBER 24, 2002 WHICH ADJUSTS THE LICENSE TAX RATES

In furtherance of the Governments Decree No. 75/2002/ND-CP of August 30, 2002 adjusting the license tax rates, following its Circular No. 96/2002/TT-BTC of October 24, 2002, the Ministry of Finance hereby guides the supplements thereto as follows:

1. To supplement Item a, Point 1, Part I of Circular No. 96/2002/TT-BTC

- Enterprises which are members of whole branch-accounting enterprises and located in the provinces or centrally-run cities shall pay license tax at the rate of VND 3,000,000.

If the member enterprises have affiliated enterprises which conduct independent cost accounting, each of their affiliated independent cost-accounting enterprises shall pay license tax at the rate of VND 3,000,000; if the affiliated enterprises conduct dependent cost-accounting, they shall pay license tax at the rate of VND 2,000,000.

- Branches of the member enterprises in rural districts, urban districts and provincial towns shall pay license tax at the rate of VND 2,000,000.

- Business locations under the district branches, which, however, are located in places other than the locations of such branches, shall pay license tax at the rate of VND 1,000,000.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To supplement Item d, Point 1, Part I of Circular No. 96/2002/TT-BTC

- Service groups as well as business shops and stores of cooperatives which provide technical services in direct service of agricultural production shall not have to pay license tax separately.

3. Regarding license tax applicable to assorted types of press: To continue to exempt license tax for assorted types of press (the printed press, the audio press and the visual press) according to the Governments Official Dispatch No. 237/CP-KHTH of March 25, 1998 on taxes applicable to press.

This Circular takes effect as from January 1, 2003.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!