Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định mức thu phí tham quan tại khu di tích tháp Dương Long và Bánh Ít tỉnh Bình Định

Số hiệu: 19/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN TẠI KHU DI TÍCH THÁP DƯƠNG LONG VÀ THÁP BÁNH ÍT TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành khung mức thu và tỷ lệ để lại về phí tham quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2727/TTr-CT ngày 29/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham quan tại khu di tích tháp Dương Long và tháp Bánh Ít như sau:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân khi đi tham quan tại các địa điểm sau đều phải nộp phí tham quan:

- Tháp Dương Long, huyện Tây Sơn;

- Tháp Bánh Ít, huyện Tuy Phước.

2. Đối tượng miễn giảm:

a. Đối tượng miễn thu:

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Đối tượng là thương binh, bệnh binh (phải có thẻ thương binh, bệnh binh), người khuyết tật.

b. Đối tượng giảm 50%:

- Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi.

- Học sinh, sinh viên đi tham quan tìm hiểu nghiên cứu, học tập có tổ chức tại tháp Dương Long và tháp Bánh Ít (có giấy giới thiệu của nhà trường).

3. Mức thu:

Đơn vị tính: đồng/người/lượt

Địa điểm

Mức thu

1. Khu di tích tháp Dương Long, huyện Tây Sơn

3.000

2. Khu di tích tháp Bánh Ít, huyện Tuy Phước

3.000

4. Tỷ lệ % để lại: Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được để lại 90% số tiền phí thu được; phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện: Tây Sơn, Tuy Phước, Giám đốc Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định mức thu phí tham quan tại khu di tích tháp Dương Long và Bánh Ít tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85