Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 24/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/2003/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 01NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ, XE MÁY CHUYÊN DÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 4365/BGTVT- TCKT ngày 19/11/2002 và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng, bao gồm :

1. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới đang lưu hành .

2. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, xe máy chuyên dùng đang lưu hành .

3. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và xe chuyên dùng trong cải tạo .

4. Phí kiểm định chất lượng linh kiện và xe cơ giới trong thử nghiệm để sản xuất, lắp ráp .

5. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới, thiết bị, xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam .

6. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới, thiết bị, xe máy chuyên dùng nhập khẩu .

7. Phí kiểm định chất lượng thiết bị kiểm tra xe cơ giới .

Điều 2: Mức thu tại biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật cho xe cơ giới, các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng và chi phí về ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm định ở những nơi xa trụ sở trên 100 Km .

Điều 3: Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Biểu phí này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó .

Điều 4: Đối tượng nộp phí theo quy định tại Quyết định này là các tổ chức, cá nhân được cơ quan Đăng kiểm Việt Nam thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đối với xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp nhập khẩu, cải tạo và đang lưu hành ; kiểm định các thiết bị kiểm tra xe cơ giới .

Điều 5: Một số khái niệm trong Biểu phí được hiểu như sau :

1. Xe cơ giới : gồm xe ô tô, máy kéo, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật .

2. Thiết bị, xe máy chuyên dùng : gồm thiết bị giao thông vận tải, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp có tham gia giao thông đường bộ

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/02/2003 và thay thế Quyết định số 138/1999/QĐ-BVGCP ngày 28/12/1999 của Ban Vật giá Chính phủ về giá kiểm định kỹ thuật, giá kiểm nghiệm chất lượng các loại thiết bị, xe máy thi công và phương tiện cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn có liên quan .

Điều 7: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, các cơ quan kiểm định và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

BIỂU PHÍ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ , XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10 /2003/ QĐ - BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ Tài chính)

I. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT XE CƠ GIỚI ĐANG LƯU HÀNH

1.Mức phí cơ bản:

BIỂU 1:

Đơn vị tính: 1000 đồng/xe

TT

Loại xe cơ giới

Mức phí

1

Ôtô tải, đoàn ôtô (ôtô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ôtô chuyên dùng, máy kéo.

300

2

Ôtô tải, đoàn ôtô (ôtô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại ôtô chuyên dùng, máy kéo.

200

3

Ôtô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn

180

4

Ôtô tải có trọng tải đến 2 tấn

150

5

Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

100

6

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

100

7

Ôtô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt

200

8

Ôtô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe)

180

9

Ôtô khách từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe)

150

10

Ôtô con từ 9 ghế (kể cả lái xe) trở xuống, Ôtô cứu thương

120

11

Xe lam, xích lô máy loại 3 bánh

50

 

2. Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sửa chữa để kiểm định lại những hạng mục không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật thì các lần kiểm định tiếp theo được thu như sau:

2.1 Nếu việc kiểm định lại được tiến hành trong 01 ngày ( theo giờ làm việc ) với số lần kiểm định lại không quá 02 lần thì không thu . Những xe kiểm định vào buổi chiều không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật nếu kiểm định lại trước khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng ngày hôm sau thì được tính như kiểm định trong 01 ngày. Những xe kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 1.

2.2 Nếu việc kiểm định lại được tiến hành trong thời hạn 07 ngày ( không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 1.

3. Kiểm định xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tạm thời (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 50% phí quy định tại Biểu 1.

4. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức phí thoả thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức phí quy định tại Biểu 1.

II. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT THIẾT BỊ , XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH

1. Mức phí cơ bản:

BIỂU 2

Đơn vị tính: 1000đồng/chiếc

TT

Loại thiết bị kiểm định

Mức phí

 

 

Lần đầu

Định kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng:

 

 

1

Máy ủi công suất từ 54 đến 100 mã lực

240

190

2

Máy ủi công suất từ 101 đến 200 mã lực

300

240

3

Máy ủi công suất trên 200 mã lực

360

290

4

Máy san công suất đến 130 mã lực

320

260

5

Máy san công suất trên 130 mã lực

380

300

6

Máy cạp dung tích đến 24m3ưưư

360

290

7

Máy cạp dung tích trên 24m3ưưư

430

340

8

Lu bánh thép đến 5 tấn

240

190

9

Lu bánh thép trên 5 tấn

280

220

10

Lu bánh lốp

280

220

11

Lu chân cừu

240

190

12

Máy rải thảm bê tông nhựa công suất đến 90 mã lực

320

260

13

Máy rải thảm bê tông nhựa công suất trên 90 mã lực

380

300

14

Máy bóc bê tông nhựa cũ

280

220

15

Máy khoan

360

290

16

Máy khoan nhồi

400

320

17

Máy rải đá sỏi

280

220

18

Búa đóng cọc Diesel

400

320

19

Máy xúc dung tích gầu đến 1m3

400

320

20

Máy xúc dung tích gầu trên 1m3

480

380

21

Hệ thống ép cọc thuỷ lực

200

160

22

Máy nghiền sàng liên hợp đến 25m3/h

300

240

23

Máy nghiền sàng liên hợp trên 25m3/h

400

320

24

ép bấc thấm

380

300

25

Thiết bị bơm bê tông

240

190

26

Máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông

280

220

27

Trạm trộn bê tông nhựa dưới 40 tấn/h

750

750

28

Trạm trộn bê tông nhựa từ 40 tấn/h đến 80 tấn/h

1.000

1.000

29

Trạm trộn bê tông nhựa trên 80 tấn/h đến 104 tấn/h

1.500

1.500

30

Trạm trộn bê tông nhựa trên 104 tấn/h

2.000

2.000

31

Trạm trộn bê tông xi măng, cấp phối đến 40 m3/h

500

500

32

Trạm trộn bê tông xi măng, cấp phối trên 40 m3/h

750

750

II

Các loại thiết bị nâng: máy nâng, cần cẩu có sức nâng

1

Dưới 1 tấn

500

500

2

Từ 1 tấn đến 3 tấn

600

600

3

Trên 3 tấn đến 5 tấn

800

800

4

Trên 5 tấn đến 7,5 tấn

1.000

1.000

5

Trên 7,5 tấn đến 10 tấn

1.500

1.500

6

Trên 10 tấn đến 15 tấn

1.700

1.700

7

Trên 15 tấn đến 20 tấn

2.000

2.000

8

Trên 20 tấn đến 30 tấn

2.500

2.500

9

Trên 30 tấn đến 50 tấn

2.700

2.700

10

Trên 50 tấn đến 75 tấn

3.000

3.000

11

Trên 75 tấn đến 100 tấn

3.500

3.500

12

Trên 100 tấn

4.000

4.000

 

 

 

 

 

 

2. Khi tiến hành kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phải sửa chữa để kiểm định lại những hạng mục không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật thì các lần kiểm định tiếp theo được thu như sau :

2.1 Nếu việc kiểm định lại được tiến hành trong 01 ngày (theo giờ làm việc) với số lần kiểm định lại trong ngày không quá 02 lần thì không thu. Những thiết bị, xe máy chuyên dùng kiểm định vào buổi chiều không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật nếu kiểm định lại trước khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng ngày hôm sau thì được tính như kiểm định trong 01 ngày. Những thiết bị, xe máy chuyên dùng kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 2.

2.2 Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày kể từ ngày kiểm định lần đầu thì mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 2.

3. Các thiết bị, xe máy chuyên dùng khác chưa quy định trong biểu phí này, chủ thiết bị, xe máy chuyên dùng và cơ quan kiểm định căn cứ vào các quy định của Nhà nước để thống nhất mức phí kiểm định cụ thể, trên nguyên tắc đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên.

4. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức phí thoả thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức phí quy định tại Biểu 2.

III. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG TRONG CẢI TẠO

1. Mức phí cơ bản:

BIỂU 3

Đơn vị tính: 1000đồng/chiếc

TT

Nội dung cải tạo

Mức phí

 

 

Chiếc thứ nhất được xuất xưởng

Từ chiếc thứ hai trở đi

1

Thay đổi tính chất sử dụng của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (thay đổi công dụng nguyên thuỷ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng)

500

150

2

Thay đổi hệ thống, tổng thành của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

300

100

IV. PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LINH KIỆN VÀ XE CƠ GIỚI TRONG THỬ NGHIỆM ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP

1. Mức phí cơ bản:

BIỂU 4

Đơn vị tính: 1000đồng/mẫu

TT

Nội dung công việc

Mức phí

1

Thử nghiệm các yêu cầu an toàn chung của môtô, xe gắn máy

3.500

2

Thử nghiệm các yêu cầu an toàn chung đối với các loại ôtô, đoàn ôtô (ôtô đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc) được sản xuất, lắp ráp từ các tổng thành chi tiết rời

7.000

3

Thử nghiệm các yêu cầu an toàn chung đối với các loại ôtô, đoàn ôtô (ôtô đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc) được đóng mới trên cơ sở ôtô sát xi hoặc loại ôtô khác.

5.000

4

Thử nghiệm khung xe hoặc động cơ sử dụng cho ôtô, sơ mi rơ moóc và rơ moóc

1.000

5

Thử nghiệm khung xe hoặc động cơ sử dụng cho môtô, xe gắn máy

500

6

Thử nghiệm các linh kiện khác

300

 

2. Mức phí quy định tại điểm 6 Biểu 4 khi thử nghiệm nhiều mẫu của một kiểu , loại không vượt quá 1.000.000đồng/một kiểu, loại .

V. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI VÀ THIẾT BỊ, XE MÁY CHUYÊN DÙNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

1. Mức phí cơ bản:

BIỂU 5

Đơn vị tính: % giá bán sản phẩm

TT

Sản phẩm kiểm định

Mức phí

 

 

Chiếc đầu tiên của một kiểu loại

Từ chiếc thứ hai cùng kiểu loại

I

Xe cơ giới

1

Ôtô, sơ mi rơ moóc và rơ moóc

2,00

0,04

2

Mô tô, xe gắn máy

3,00

0,07

II

Các thiết bị, xe máy chuyên dùng

1

Trạm trộn bê tông nhựa nóng, các trạm trộn bê tông cấp phối, bê tông xi măng

0,50

Mức thu tối thiểu là 3.000.000đ/trạm; Mức thu tối đa là 10.000.000đ/trạm

0,20

Mức thu tối thiểu là 1.500.000đ/trạm; Mức thu tối đa là 5.000.000đ/trạm

2

Lu bánh lốp, lu bánh thép, lu rung và xe máy chuyên dùng khác tham gia giao thông

2,00

Mức thu tối thiểu là 500.000đ/chiếc; Mức thu tối đa là 2.000.000đ/chiếc

0,10

Mức thu tối thiểu là 200.000đ/chiếc; Mức thu tối đa là 800.000đ/chiếc

3

Xe máy thi công

1,20

Mức thu tối thiểu là 500.000đ/chiếc;

Mức thu tối đa là 3.000.000 đ/chiếc

0,50

Mức thu tối thiểu là 350.000đ/chiếc;

Mức thu tối đa là 2.500.000 đ/chiếc

4

Thiết bị nâng

1,20

Mức thu tối thiểu là 500.000 đ/chiếc;

Mức thu tối đa là 3.000.000 đ/chiếc

0,50

Mức thu tối thiểu là 350.000 đ/chiếc;

Mức thu tối đa là 2.500.000 đ/chiếc

 

2. Giá bán sản phẩm để tính phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng quy định tại Biểu 5 là giá chưa có thuế giá trị gia tăng.

3. Đối với xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng phải duyệt thiết kế, phí duyệt thiết kế được tính bằng 8% giá thiết kế.

VI. PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI VÀ THIẾT BỊ, XE MÁY CHUYÊN DÙNG NHẬP KHẨU

1. Mức phí cơ bản:

BIỂU 6

Đơn vị tính: % giá nhập khẩu

TT

Nội dung công việc

Mức phí

(tính cho 1 chiếc)

1

Kiểm định chứng nhận chất lượng xe cơ giới và thiết bị, xe máy chuyên dùng nhập khẩu

0,1

Mức thu tối thiểu là: 300.000 đ/một chiếc

2. Giá nhập khẩu là giá mua hàng nhập hoặc giá tính thuế do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3. Trường hợp kiểm tra, thẩm định để thông báo về chất lượng xe cơ giới và thiết bị, xe máy chuyên dùng thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 6.

VII. PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ KIỂM TRA XE CƠ GIỚI

1. Mức phí cơ bản:

BIỂU 7:

Đơn vị tính: 1000đ/thiết bị

TT

Nội dung công việc

Mức phí

1

Kiểm định chất lượng thiết bị kiểm tra xe cơ giới

300

2. Trường hợp thiết bị khi kiểm tra không đạt tiêu chuẩn của nhà chế tạo, phải sửa chữa, hiệu chỉnh và kiểm định lại thì phí kiểm định lại thu bằng 50% mức phí quy định tại Biểu 7.

3. Trường hợp thiết bị kiểm tra hư hỏng đột xuất phải sửa chữa và kiểm định lại trước thời hạn, phí được tính như phí kiểm định quy định tại Biểu 7.

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 10/2003/QD-BTC

Hanoi , January 24, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE RATES OF CHARGES FOR INSPECTION OF THE TECHNICAL SAFETY AND QUALITY OF MOTORIZED VEHICLES AND ASSORTED SPECIAL-USE VEHICULAR EQUIPMENT AND MACHINERY

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to August 28, 2001 Ordinance No. 38/2001/PL-UBTVQH on Charges and Fees; pursuant to the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002 detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
At the proposals of the Ministry of Communications and Transport in Official Dispatch No. 4365/BGTVT-TCKT of November 19, 2002 and of the director of the Enterprise Finance Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the rates of charges for inspection of the technical safety and quality of motorized vehicles and assorted special-use vehicular equipment and machinery, including:

1. Charges for inspection of the technical safety of motorized vehicles currently in circulation.

2. Charges for inspection of the technical safety of special-use vehicular equipment and machinery currently in circulation.

3. Charges for inspection of the technical safety and quality of motorized vehicles and special-use vehicles in transformation.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 ban hành mức thu phí kiểm định an toàn ký thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250