Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2004/NQ-HĐND4 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Mai Trực
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2004/NQ-HĐND4

Ngày 30 tháng 6 năm 2004 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHOÁ IV - KỲ HỌP THỨ 2

( Từ ngày 28/6/2004 đến ngày 30/6/2004 )

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội;

- Căn cứ Nghị định số: 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Sau khi xem xét tờ trình số 1959/UB ngày 24/6/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; báo cáo thẩm tra số 91/BC-BKTNS ngày 25/6/2004 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt với một số nội dung như sau:

1. Tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí ( đơn vị cung cấp nước sạch ) là 7,5% trên tổng số tiền phí thu được.

2. Tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí ( UBND xã, phường, thị trấn ) đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng là 15% trên tổng số tiền phí thu được.

3. Thời gian áp dụng tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu phí nêu trên là 3 năm ( 2004-2006 ).

II. Tổ chức thực hiện.

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng phí theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát Nghị quyết này trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2004.

 

 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Mai Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND4 ngày 30/06/2004 về tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113